18 mei 2017 - Utrecht

Congres - Taalontwikkelingsstoornis

Congres - TaalontwikkelingsstoornisStartdatum18 mei 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 april 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum17 mei 2017

Max. aantal deelnemers250

Het congres over taalontwikkelingsstoornis staat geheel in het teken van deze veelvoorkomende problematiek.

Maar liefst 1 op de 20 kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis, waardoor zij (grote) problemen kunnen hebben in het verwerven van hun moedertaal. Ze kennen voor hun leeftijd weinig woorden, vinden het moeilijk om op een woord te komen, maken veel fouten bij het maken van zinnen of maken erg korte zinnen. Ook op de communicatie met anderen heeft een taalontwikkelingsstoornis veel invloed, want deze kinderen zijn vaak slecht te verstaan en begrijpen niet altijd wat anderen zeggen als gevolg van hun taalproblemen. Daarmee is dus niet alleen hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling in gevaar.

Ondanks dat taalontwikkelingsstoornis zo vaak voorkomt, is deze aandoening relatief onbekend onder professionals. Vaak wordt een taalontwikkelingsstoornis dan ook aangezien voor een algemene taalachterstand, dyslexie, stotteren of een autismespectrumstoornis. Gevolg daarvan is dat in een dergelijke situatie de verkeerde behandeling wordt ingezet, met alle negatieve gevolgen van dien. Daarbij kun je een taalontwikkelingsstoornis ook niet vaststellen met een vragenlijst of losse signalen, omdat deze stoornis zich bij ieder kind anders manifesteert.

Op het congres over taalontwikkelingsstoornis wordt door diverse experts uitvoerig stilgestaan bij herkenning, begeleiding en behandeling van kinderen met deze stoornis.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide werkers in zorg, hulpverlening en onderwijs. Denk daarbij aan leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, remedial teachers, (preverbaal) logopedisten, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, (Gz-)psychologen, (ortho)pedagogen, gedragswetenschappers, gedragsdeskundigen, onderwijskundigen, onderwijsadviseurs, kinderfysiotherapeuten, VVE-specialisten, oudercontactmedewerkers, (kinder)oefentherapeuten, etc.


Wat leer je?

Op dit congres leer je:

 • Wat een taalontwikkelingsstoornis is;
 • Hoe een taalontwikkelingsstoornis in het brein van een kind "werkt";
 • Hoe je een taalontwikkelingsstoornis herkent bij (jonge) kinderen;
 • Welke risico- en beschermende factoren er zijn met betrekking tot de taalontwikkelingsstoornis;
 • Hoe je een taalontwikkelingsstoornis signaleert en / of diagnosticeert met gebruikmaking van de multi-disciplinaire richtlijn;
 • Hoe je een taalontwikkelingsstoornis herkent, behandelt en / of begeleidt bij meertalige- / migrantenkinderen;
 • Hoe taaltherapie als behandeling kan worden ingezet voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis;
 • Op welke manier kinderen met een taalontwikkelingsstoornis pedagogisch en sociaal het beste begeleid kunnen worden;
 • Welke didactische aanpakken het beste werken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis;
 • En nog veel meer...

Programma

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Ellen Gerrits [Hogeschool Utrecht] - Inleiding, prevalentie, symptomalogie en risciofactoren.

11.00 uur Prof. Dr. Ben Maassen [RUG] - Taalontwikkelingsstoornis en het brein

11.45 uur Pauze

12.15 uur  Drs. Debbie Velten en Drs. Hélène Floris [GGD Amsterdam] - Signalering en diagnostiek van taalontwikkelingsstoornis

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessie 1 - A  Drs. Mirjam Blumenthal [Kentalis] - Taalontwikkelingsstoornis bij meertalige migrantenkinderen

                Deelsessie 1 B  Drs. Ellen Burger [Prakijk Burger & Scheffer] - Taaltherapie als behandeling

15.00 uur Pauze en wissel

15.30 uur Deelsessie 2 - A  Drs. Annemiek Deij [Kentalis] - Pedagogische en sociale begeleiding bij taalontwikkelingsstoornis

                Deelsessie 2 - B  Drs. Sjoerd Verheijden [Bureau Wolters] - Didactische aanpak van leerlingen bij taalontwikkelingsstoornis

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Ellen GerritsHogeschool Utrecht
Prof. Dr. Ellen Gerrits
Bijdrage: Algemene inleiding

Ellen Gerrits is spraak-taalpatholoog en logopedist. Zij werkt als lector logopedie aan de Hogeschool Utrecht en is als hoogleraar Logopediewetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Ellen gaat in deze plenaire lezing in op recent wetenschappelijk onderzoek, prevalentie, symptomatologie, risico- en beschermende factoren in relatie tot taalontwikkelingsstoornis. 

Ben MaassenRijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Ben Maassen
Bijdrage: Taalontwikkelingsstoornis en het brein

Ben is hoogleraar dyslexie bij Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn aandachtsgebied is neuropsychologische functiestoornissen bij kinderen als gevolg van een neurologische aandoening en hij begeleidde meerdere promotieprojecten op het gebied van spraakstoornissen en auditieve verwerking, was en is betrokken bij internationale congressen op het gebied van spraakmotoriek en is locaal coördinator en lid van de stuurgroep van het Dutch Dyslexia Programme (DDP).

In deze tweede plenaire sessie zal Ben de focus leggen op de neurobiolgische achtergronden van taalontwikkelingsstoornis. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en wat kunnen we daarmee in de praktijk?

Debbie Velten
Drs. Debbie Velten
Bijdrage: Taalontwikkeling: vroege signalering is essentieel

Debbie is opgeleid tot logopedist en taalwetenschapper. Zij is momenteel werkzaam bij de GGD Amsterdam in de rol coördinator preventieve logopedie. Debbie verzorgt daarnaast regelmatig scholingen voor artsen en verpleegkundigen binnen de JGZ.

Kinderen leren al heel vroeg hun wensen kenbaar te maken door middel van gesproken en ongesproken taal. Kunnen communiceren is essentieel bij het opgroeien en opvoeden. Maar niet altijd verloopt het leren communiceren volgens de normen in de taalontwikkeling. Wat zijn die normen? Wat is de beste leeftijd om te signaleren? Wie doet wat op welk moment? Wat is bekend over de werking van taaltherapie en wat kun je zelf als professional doen? Deze vragen staan centraal in de duo-presentatie van Debbie en haar collega Drs. Hélène Floris, waarbij ook recente wetenschappelijke ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk aan bod zullen komen. 

Helene Floris
Drs. Hélène Floris
Bijdrage: Taalontwikkeling: vroege signalering is essentieel

Hélène is opgeleid tot logopedist, bestuurskundige en heeft eerder gewerkt als communicatietrainer en coach. Als moeder van een kind met ASS en TOS is zij bovendien ervaringsdeskundige. Hélène is momenteel werkzaam bij de GGD Amsterdam in de rol van coördinator preventieve logopedie. Ook verzorgt zij scholingen voor artsen en verpleegkundigen werkzaam in de JGZ. 

Hélène verzorgt deze duo-presentatie samen met haar collega Drs. Debbie Velten.

Mirjam BlumenthalKentalis
Drs. Mirjam Blumenthal
Bijdrage: TOS bij meertalige- en migrantenkinderen

Mirjam was verbonden als logopedist aan Medisch Centrum Haaglanden. Sinds 2007 werkt zij bij Kentalis als onderzoeker en publiceert zij regelmatig over auditieve- en communicatieve beperkingen en meertaligheid.

Hoe ga je als professional om met taalontwikkelingsstoornis bij meertalige en/of migrantenkinderen? Mirjam zal deze vraag centraal stellen in deze praktijkgerichte deelsessie en concrete handvatten aanreiken voor professionals werkzaam in de praktijk.

Ellen BurgerLogopediepraktijk Burger & Scheffer
Drs. Ellen Burger
Bijdrage: Taaltherapie als behandeling

Burger is logopedist, klinisch linguïst en orthopedagoog. Zij werkte 20 jaar in het cluster-2 onderwijs, in verschillende functies en was docent aan de opleiding logopedie. Op dit moment werkt zij als logopedist en klinisch linguïst in haar eigen praktijk in Utrecht. Zij geeft ook cursussen aan logopedisten, over de behandeling van spraak- en taalstoornissen.

Ellen gaat in deze deelsessie in op taaltherapie bedoeld voor kinderen met taalstoornissen. Aan de hand van filmmateriaal uit de praktijk wordt duidelijk hoe  behandeling middels communicatieve taaltherapie gestalte krijgt. Er worden werkvormen gebruikt die gericht zijn op woordenschatuitbreiding, zinsbouw, vertelvaardigheid en taalbegrip. Na het zien van deze voorbeelden wordt duidelijk dat communicatieve taaltherapie doelgericht en methodisch is en tegelijk een speels karakter heeft. Gebaseerd op onderzoeksliteratuur wordt aan de hand van casuïstiek de effectiviteit van taaltherapie besproken. Hierbij komen verschillende factoren aan de orde die de uitkomst beïnvloeden en worden de verschillende contexten waar taaltherapie gegeven wordt in een stroomschema geordend.

Annemiek DeijKentalis
Drs. Annemiek Deij
Bijdrage: Pedagogische en sociale begeleiding

Annemiek studeerde logopedie, gevolgd door de studie psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Zij werkte als psycholoog bij het Audiologisch Centrum Brabant waarna zij de overstap maakte naar de Koninklijke Kentalis in de rol van behandelcoördinator Vroegbehandeling en Naschoolse Groepsbehandeling. Annemiek is tevens Lid Taskforce Zorgprogrammering.

Hoe ziet de pedagogische en sociale begeleiding eruit bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Dit is de kernvraag dit Annemiek aan de hand van casuïstiek in deze deelsessie gaat behandelen.

Sjoerd VerheijdenBureau Wolters
Drs. Sjoerd Verheijden
Bijdrage: Didactische aanpak bij TOS

Sjoerd is werkzaam als trainer, coach en begeleider van leerkrachten. Hij studeerde pedagogiek en onderwijskunde.

Sjoerd gaat in op de didactische aanpak bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Wat is belangrijk om te weten en hoe kun je hier vervolgens vanuit onderwijsperspectief adequaat mee aan de slag?

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Devolgende registerpunten zijn voor dit congres over taalontwikkelingsstoornis toegekend door:

Beroepsregister Toegekende punten
Lerarenregister 5 punten
NVLF (ADAP) 4,5 punten
VVOCM 4,5 punten
NIP K&J / NVO-OG 5 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken
FGzPt Afgewezen
AbSG 4 punten
Kwaliteitsregister V&V 5 punten
VSR 5 punten
Registerplein 5 punten voor cliëntondersteuners
2 punten voor maatschappelijk werkers, agogen en GGz-agogen
1 punt voor gezinshuisouders
SKJ 2,5 punten
SRVB 5 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 april 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Een praktijkgericht congres rondom taalontwikkelingsstoornis;
 • Zeer relevant voor het onderwijs, de zorg en de hulpverlening aan kinderen;
 • Keuze uit diverse, praktijkrelevante deelsessies in de middag;
 • Netwerkmogelijkeden met verschillende collega's uit het hele land;
 • Een geaccrediteerd programma;
 • Een mooie locatie inclusief gratis busvervoer;
 • Diverse kortingsmogelijkheden;
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!