7 juni 2017 - Eindhoven

Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen (volgeboekt)

Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen (volgeboekt)Startdatum7 juni 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum6 juni 2017

Max. aantal deelnemers250

Goed eten is voor jonge kinderen een bron van veiligheid en hechting. 

Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Helaas kampen steeds meer peuters en kleuters met eetproblemen. Het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 7 juni 2017 zoemt in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven.

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het is dan ook niet vreemd dat bij veel ouders gevoelens van wanhoop ontstaan als hun kind niet goed eet. Maar wanneer is eetgedrag normaal en wanneer is specialistische hulp nodig? Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? Experts uit wetenschap en praktijk zullen een antwoord geven tijdens dit congres, een initiatief van het Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg. 

Deelnemers hebben aan het eind van deze scholingsdag kennis van de meest recente wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van eetproblemen bij jonge kinderen. Signalering gekoppeld aan toepasbare interventies zullen eveneens de revue passeren.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's, jonge kinderen en hun ouders werkt. Denk hierbij aan kinderverpleegkundigen, jeugdartsen, JGZ-verpleegkundigen, kinderartsen, kraamverpleegkundigen en -verzorgenden, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers, kinderdietisten en professionals in de kinderopvang (gespecialiseerd en regulier).


Wat leer je?

 • Factoren die van invloed zijn op voedings- en eetproblemen;
 • Psycho-educatieve informatie voor ouders van jonge kinderen;
 • De psychologie achter eten, eetproblematiek en eetstoornissen;
 • Hoe om te gaan met paniek en stressreacties van zowel ouders als kinderen;
 • Infant Mental Health in relatie tot voedingsproblemen;
 • Sondevoeding en pre-verbale logopedie;
 • Hulpprogramma's voor het aanleren van gewenst eetgedrag;
 • Gezinsbegeleiding bij overgewicht en/of obesitas;
 • Behandelmethoden van hardnekkige eetproblemen.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Hugo Heymans [UvA] - Jonge kinderen lusten alles

11.00 uur Pauze

11.30 uur Drs. Eric Dumont [MUMC+] - Psychologie achter eten, eetproblematiek en eetstoornissen

12.15 uur Drs. Marja Rexwinkel [OuderKindLijn] - Een voedingsprobleem overheerst alles

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 - A  Ingrid Mimpen [Voeding&Zo] - Multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn

Deelsessie 1 B  Dr. Lenie van den Engel - Hoek [Radboud MC] - Preverbale logopedie bij slikproblemen

Deelsessie 1 - C Drs. Julie Verfaillie [Ziekenhuis Genk] - Voedingsbegeleiding in de eerste maanden

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 - A Miriam Hufen [Anders kijken naar kinderen] - Omgaan met kritische eters

Deelsessie 2 - B Dr. Edgar van Mil [Jeroen Bosch Ziekenhuis] – Obesitas en overgewicht bij jonge kinderen

Deelsessie 2 - C Drs. Malou Houthuizen en Drs. Diana Kroes [Seys Centra] – Behandeling van hardnekkige eetproblemen

16.30 uur Afsluiting en naborrel


Wie zijn de sprekers?

Hugo HeymansUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Hugo Heymans
Bijdrage: Jonge kinderen lusten alles

Hugo startte zijn studie Geneeskunde aan de UvA en heeft deze in 1975 afgerond in Israël. In 1980 werd hij kinderarts in het Binnengasthuis te Amsterdam en in 1984 promoveerde hij op het Zellweger-syndroom. Sinds 1987 is Hugo hoogleraar Kindergeneeskunde, eerst in Groningen, maar sinds 1996 in het AMC, waar hij tevens bestuursvoorzitter is van het Emma Kinderziekenhuis.

In een inleidende lezing à la zijn TV-colleges van de Universiteit van Nederland legt Hugo Heymans uit waarom goede voeding al op jonge leeftijd zo belangrijk is en hoe je kunt omgaan met voedingsproblemen. 

Eric DumontUniversiteit van Maastricht
Drs. Eric Dumont
Bijdrage: Psychologie achter eten, eetproblematiek en eetstoornissen 

Eric is gedragswetenschapper en werkt als hoofd behandeling bij de Seyscentra Maastricht, Malden en Haarzuilens. Daarnaast is hij coördinator van het eetteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), voorzitter van het Pediatrisch Eetteam Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Maastricht. 

Circa 25 tot 40% van alle kinderen in de voorschoolse leeftijd heeft problemen met eten. Meestal verdwijnen die problemen vanzelf, maar soms treedt een langdurige stoornis op bij het normale ontwikkelingsproces van leren eten. Dan is de kans op het ontstaan van chronische voedselweigering heel groot. Vooral bij kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, bij te vroeg geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht. Het eetprobleem heeft vaak een flinke invloed op het gezinsleven. Eric gaat in deze plenaire bijdrage in op de psychologie achter eten, eetproblematiek en eetstoornissen. 

Marja RexwinkelOuderKindLijn
Drs. Marja Rexwinkel
Bijdrage: Een voedingsprobleem overheerst alles

Marja is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist, een van de oprichters van de OuderKindLijn, een tweedelijns GGZ praktijk voor de doelgroep -9 maanden tot 6 jaar en hoofdocent van de generalistische en specialistische IMH opleiding van de Centrale RINO groep Utrecht.

Eetproblemen zijn van grote invloed op de ouder-kindrelatie. Wel of niet goed eten is allesbepalend. Lukt dit niet, dan kan men heel geïsoleerd raken. Een eetprobleem speelt 24 uur per dag.

Ingrid MimpenVoeding&Zo Rotterdam
Ingrid Mimpen
Bijdrage: Multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn

Ingrid is kinderdiëtist en werkzaam bij Voeding&Zo Rotterdam. Zij begeleidt zuigelingen, kinderen en jongeren tot 18 jaar die worden doorverwezen door jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en dermatologen.
 

Eetproblemen van jonge kinderen kennen vaak diverse oorzaken, variërend van buikpijn en obstipatie tot slikproblemen. Het is daarom aan te raden een behandeling multidisciplinair te benaderen. Wat zijn alarmsignalen, welke rol heeft de kinderdiëtist en waar liggen raakvlakken met prelogopedie, (kinder)ergotherapie, kindergeneeskunde, (kinder)psychologie/orthopedagogiek en kinderfysiotherapie?

Lenie van den Engel - HoekRadboud MC
Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Bijdrage: Preverbale logopedie bij slikproblemen

Lenie is opgeleid tot logopedist en is werkzaam in het Kinderziekenhuis van het Radboudumc Nijmegen. Naast haar klinische werkzaamheden is zij ook als onderzoeker betrokken bij onderzoek naar slikstoornissen bij kinderen met spieraandoeningen.

De oorzaken van problemen met eten en drinken op jonge leeftijd variëren sterk, van vroeggeboorte tot lichamelijke of psychische aandoeningen. Wat is de meerwaarde van pre-verbale logopedie bij dergelijk problemen en wanneer en hoe is dit met name zinvol?

Julie VerfaillieZiekenhuizen Oost Limburg
Drs. Julie Verfaillie
Bijdrage: Voedingsbegeleiding in de eerste maanden

Julie studeerde Pedagogische wetenschappen, gevolgd door Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel werkt zij als logopedist binnen Ziekenhuis Oost Limburg in België.

Het leren drinken is voor te vroeg geboren kinderen een belangrijke stap in de ontwikkeling. Dit vergt expliciete aandacht in de ontwikkelings- en gezinsgerichte  zorg. Hoe kun je kinderen en ouders hierin goed begeleiden?

Miriam HufenAnders Kijken naar Kinderen
Miriam Hufen
Bijdrage: Omgaan met kritische eters

Miriam studeerde ergotherapie en is werkzaam als ergotherapeut, opleidingscoördinator en docent bij Anders Kijken naar Kinderen. 

Tussen het verwerken van prikkels op jonge leeftijd een eetproblemen bestaat een direct verband. De behandeling richten op het verbeteren van de prikkelverwerking is een andere manier van behandelen van (zeer) kritische eters. Hoe pak je dit aan?

Edgar van MilJeroen Bosch Ziekenhuis
Dr. Edgar van Mil
Bijdrage: Obesitas en overgewicht bij jonge kinderen

Edgar werkt als kinderarts-endocrinoloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is kartrekker op het gebied van samenwerking rond kinderobesitas, het ondersteunen van het regionale kinderdiabetescentrum en het uitbouwen van de kinder-endocrinologische zorg. Als kinder-endocrinoloog is hij gespecialiseerd in hormoonstoornissen bij het kind, bijvoorbeeld groeistoornissen en ziektes als diabetes. 

Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dwingen, straffen of belonen werken vaak averechts. Inzetten op een geïntegreerde aanpak, met ouders in de hoofdrol, is effectiever. Hoe en wanneer kunnen professionals hier gebruik van maken?

Malou en DianaSeys Centra
Drs. Malou Houthuijzen en Drs. Diana Kroes
Bijdrage: Behandeling van hardnekkige eetproblemen

Malou en Diana werken in de rol van behandelaar in de SeysCentra. Zij zijn gespecialiseerd in behandeling van voedselweigering, maar ook in de behandeling van onzindelijkheid.

Het weigeren van voedsel resulteert regelmatig in een proces van succesvolle vermijding en verstoorde ouder-kindrelaties. Wat zijn effectieve behandelingsmethoden bij zeer ernstige en hardnekkige voedselweigering?

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsvereniging Toegekende punten
SKJ In behandeling
SRVB In behandeling

Kwaliteitsregister V&V:

 • SPV
 • GGz-verpleegkunde
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • VG-verpleegkunde
5 punten
NIP K&J/NVO-OG

5 punten - herregistratie

1 punt - behandeling

1 punt - diagnostiek

0,5 punt - overige taken

AbSg 4 punten
VSR 5 punten

ADAP 

- NVLF

- NVD

4,5 punt
NVK 5 punten
KNGF (kinderfysiotherapeuten) In behandeling
BGN (GC met specialisatie Kind&Voeding) 2 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres 
 • Geaccrediteerd bij- en nascholingsprogramma
 • Multidisciplinair publiek
 • Ontmoet collega's met verschillende professies uit het hele land
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Een toplocatie dichtbij het station en voldoende parkeergelegenheid
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!