29 juni 2017 - Utrecht

Congres - Professionele nabijheid: zoek de ingang in de omgang

Congres - Professionele nabijheid: zoek de ingang in de omgangStartdatum29 juni 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum28 juni 2017

Max. aantal deelnemers300

Jarenlang werd er in de hulpverlening vooral gepraat over professionele afstand, maar werd daardoor het kind niet met het badwater weggegooid?

Professionele nabijheid is juist verschrikkelijk belangrijk voor de manier waarop je je werk als hulpverlener, behandelaar of begeleider doet. Een goede relatie met de cliënt is immers een zeer belangrijke randvoorwaarde voor geslaagde hulpverlening. Diverse onderzoeken laten daarnaast zien dat er twee belangrijke succesfactoren voor nagenoeg elke interventie zijn: de motivatie van de hulpvrager om te veranderen en de kwaliteit van de relatie met de hulpverlener.

Het "er zijn" voor je cliënt is de laatste tijd ook weer terug te zien in verschillende hulpverleningsmethoden, zoals bijvoorbeeld de presentietheorie. Naast de persoon gaan staan en doen wat nodig is, is helemaal terug van weggeweest. Daarvoor is het van belang dat je de ingang zoekt in de omgang met deze mensen.

Maar hoe doe je dat? Wat zeg je wel en niet over jezelf? Wanneer ben je wel en niet bereikbaar en onder welke voorwaarden? Hoe kom je dicht bij zorgmijders te staan? Hoe win je het vertrouwen van mensen met een LVB of migrantengezinnen? En niet onbelangrijk: waar trek je de grens?

Op het congres over professionele nabijheid gaan experts uit wetenschap en praktijk in op de mogelijkheden om de ingang bij soms moeilijke doelgroepen, te zoeken in de omgang met hen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres 'zoek de ingang in de omgang' is gericht op hbo en academisch opgeleide hulpverleners, die werken met hulpvragers in de jeugdzorg, de GGZ- en het LVB-domein.


Wat leer je?

 • Het belang van het professioneel werken vanuit een positieve grondhouding, attitude en bejegening;
 • Hoe contact te maken en te onderhouden met hulpvragers binnen de GGZ, LVB en jeugdzorg;
 • Concreet werken met het dialoogmodel vanuit de GGZ context;
 • Relatiegericht werken in de (L)VB zorg op basis van recent wetenschappelijk onderzoek;
 • Hoe als westerse hulpverlener een positieve verbinding te creëren met mensen met migratie-achtergronden;
 • Hoe adequaat om te gaan met zorgmijders en/of mensen in de gedwongen hulpverlening;
 • Het aangaan van een positieve werkrelatie met mensen met een LVB en bijkomende gedragsproblemen;
 • Praktische werkvormen in het bieden van professionele nabijheid.

Programma

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

Plenaire bijdragen:

10.10 uur José Koster [Praktijk]  - Professionele nabijheid! Hoezo?

10.30 uur Dr. George Westerman [Zuyderland] - Werken met het dialoogmodel in de GGZ

11.10 uur Dr. Arno Willems [Koraalgroep] - Relatiegericht werken in de zorg voor mensen met een (L)VB

11.50 uur Pauze

12.20 uur Dr. Murat Can [Esens GGZ] - Positief verbinden met hulpvragers met een migratie-achtergrond

13.00 uur Lunchbuffet

Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A Gerard Lohuis [Lentis] - Zorgmijders en hulpvragers in de gedwongen hulpverlening

Deelsessie 1B Anouk Hupkes [Parnassia academie]  - Werken aan verbinding

15.00 uur Pauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A Drs. Katrien de Vuyst [Prisma] - Productieve werkrelaties in het werken met mensen met een LVB

Deelsessie 2B Anca Poll [Phoenix] - Het gebruik van verhalen tijdens begeleiding

16.30 uur Afsluiting van het congres


Wie zijn de sprekers?

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Professionele nabijheid! Hoezo?

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie.

Zij zet, vanuit haar ervaring als professional en als ervaringsdeskundige, kort uiteen waarom professionele nabijheid de sleutelfactor is in elk begeleidingsproces en wat dat betekent voor de profesional. 

George WestermannZuyderland MC
Dr. George Westermann
Bijdrage: Het dialoogmodel

George is psychiater en werkt als medisch manager GGZ bij Zuyderland MC. Zijn expertise ligt op het vlak van dialoog, afstemming, samenwerking en besluitvorming vanuit prudente genegenheid en respect voor autonomie en eigen competenties.

In deze plenaire sessie legt George uit hoe het dialoogmodel tot stand is gekomen op basis van eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek en hoe dit model momenteel is geëvolueerd in het werken binnen de GGZ.

Arno WillemsKoraal Groep
Dr. Arno Willems
Bijdrage: Een goede werkrelatie? Ga dansen en kijk in je spiegel!

Arno is opgeleid tot GZ-psycholoog en verbonden aan het MFCG-Limburg waarbij ruime expertise is opgebouwd in diagnostiek en consultatie aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische- of gedragsproblematiek. Hij is gepromoveerd rond bejegening van 'uitdagende cliënten' gekoppeld aan 'uitdagende professionele werkrelaties' .

Het is bekend dat een goede werkrelatie van groot belang is binnen zorg en behandeling. Dan gaat het om begrippen als empathie, mentaliseren, echtheid, omgaan met weerstand, motiveren e.d. Daarnaast is het van belang om binnen die werkrelatie naar het concrete interpersoonlijke gedrag te kijken van professionals; het zgn. 'dansen'. Dat is recent onderzocht bij teams van begeleiders binnen de zorg voor verstandelijke beperking. Arno legt in deze presentatie uit hoe vier factoren in het interpersoonlijke gedrag gemeten kunnen worden. Ook blijken verschillen in interpersoonlijk gedrag tussen teamleden vooral te maken te hebben met een groot aantal persoonsfactoren bij deze professionals; het 'kijken in je spiegel'. Aan de hand van een casus worden 10 bruikbare tips voor de praktijk gegeven.

Murat CanDirecteur zorg en psychotherapeut
Dr. Murat Can
Bijdrage: Positief verbinden met mensen met een migranten-achtergrond

Murat Can is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken. Hij werkte aanvankelijk als hulpverlener en coördinator allochtonen bij RIAGG-Zuid in Rotterdam en als psychotherapeut en coördinator bij GGZ Midden Brabant. Murat was wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig en hij heeft inmiddels twee literatuurprijzen op zijn naam staan.

Murat geeft inzicht in de wijze waarop je als westerse hulpverlener een ingang kunt vinden in het bieden van hulp aan mensen met een migratie-achtergrond. Hoe maak je een positieve verbinding en wat zijn belangrijke do's and don't's in het onderhouden van een professionale werkrelatie met deze doelgroep?

Gerard LohuisLentis
Gerard Lohuis MSc.
Bijdrage: Zorgmijders en mensen in het gedwongen kader

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Lentis Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Gerard gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op het creeëren van positief contact met zorgmijders en/of mensen die in de gedwongen hulpverlening zitten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal hij concrete handvatten aanreiken voor de praktijk.

Anouk HupkesParnassia
Anouk Hupkes
Bijdrage: Werken aan verbinding

Anouk studeerde opleidingskunde en human development aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en is werkzaam als programmamanager bij de Parnassia Academie. Zij heeft expertise opgebouwd in het vergroten van persoonlijke- en teameffectiviteit en ontwikkelt programma's in relatie tot leiderschapsontwikkeling en strategische leerprocessen binnen de GGZ.

Tijdens deze interactieve deelsessie wordt kennis gemaakt met de grondbeginselen van de Theorie U van Claus Otto Scharmer en hun werking op ‘verbinding’. Samenwerken is namelijk een proces van ontmoeten. In deze processen herkent de Theorie U drie stadia: open geest, open hart en open wil, waar vanuit verbinding ‘vernieuwing die zich vanuit de toekomst aanbiedt’ kan ontstaan. Deze stadia en haar bijbehorende vaardigheden leren (her)kennen en ontwikkelen draagt bij aan professioneel nabijheid in de ontmoeting en samenwerking met anderen. 

Katrien de VuystStichting Prisma
Drs. Katrien de Vuyst
Bijdrage: Productief werken in de LVB zorg

Orthopedagoge Katrien de Vuyst werkt bij stichting Prisma als gedragsdeskundige en Multi Systeemtherapeut.

Katrien gaat in haar deelsessie in op het aangaan van een productieve werkrelatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychische- en psychiatrische gedragsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek zal zij praktische tips aanreiken voor werkers in de praktijk.

Anca PollPhoenix opleidingen
Anca Poll
Bijdrage: Verhalen

Na verschillende managementposities te hebben bekleed, zowel nationaal als internationaal en als zelfstandig ondernemer maakte Anca Poll in 2007 de overgang naar Phoenixopleidingen en is hier werkzaam als trainer/begeleider. Zij geeft persoonlijke/professionele en relatie begeleiding, training en zij begeleidt familie- en organisatieopstellingen.

Deelnemers ervaren tijdens deze deelsessie hoe het werken met verhalen en metaforen een nieuwe ingang kan zijn bij het werken met cliënten en hoe eigen ervaringen professioneel ingebracht kunnen worden.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.


Accreditatie

Voor deze scholingsdag is accreditatie aangevraagd bij:

Beroepsregister Toegekende punten
AbSg 5 punten

Kwaliteitsregister V&V

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

- SPV

- VG-zorg

5 punten
VSR 5 punten
SKJ 2,5 punten
Registerplein

5 punten voor cliëntondersteuners

1 punt voor gezinshuisouders

2 punten voor agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werkers

NIP K&J/NVO-OG

5 punten voor herregistratie

0,5 punt voor behandeling

0,5 punt voor diagnostiek

1,5 punt voor overige taken

SRVB 5 punten
POH-GGZ 5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Wetenschappelijk onderbouwd, praktijkgericht congres over professionele nabijheid in het werken met cliënten;
 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Accreditatie aangevraagd bij relevante beroepsregisters.
 • Centraal gelegen, gemakkelijk te bereiken congreslocatie;
 • Gelegenheid tot netwerken met collega's uit het hele land en daarbuiten;
 • Diverse kortingen mogelijk;
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen;
 • Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!