8 juni 2017 - Zwolle

Congres - Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes

Congres - Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjesStartdatum8 juni 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum7 juni 2017

Max. aantal deelnemers300

Hulpverlening aan migrantenvrouwen en -meisjes blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld.

Migranten vormen immers een groep die door de Nederlandse hulpverlening vaak niet, moeilijk of te laat bereikt worden. Binnen de groep migranten vormen vrouwen en meisjes bovendien een extra moeilijk bereikbare groep.

Tegelijkertijd speelt er veel onder migrantenvrouwen en -meisjes: zowel de problemen waar Nederlandse vrouwen ook tegenaan kunnen lopen, maar daar bovenop ook nog extra problemen die met hun migrant-zijn te maken hebben. Vanwege hun migratiegeschiedenis, het leven tussen twee culturen in en de verwachtingen van vrouwen die in hun eigen cultuur spelen, bevinden zij zich vaak in een extra lastig parket.

Maar wat zijn dan precies de interculturele aspecten waarmee je als hulpverlener rekening moet houden wanneer je werkt met vrouwen en meisjes? Hoe bereik je hen überhaupt wanneer ze een grote afstand tot de Nederlandse samenleving hebben? Hoe ga je met hen in gesprek? Hoe empower je hen? Wat als er (een dreiging van) eergerelateerd en / of huiselijk geweld tegen hen is? Hoe signaleer je radicalisering bij meisjes en hoe maak je dit bespreekbaar? Hoe ga je om met vragen rondom relaties en seksualiteit? En oudere migrantenvrouwen, zijn die eigenlijk wel goed voorbereid op hun oude dag? Hoe kun je hen daarin ondersteunen?

Op dit congres delen de sprekers met de deelnemers hun antwoorden op deze en andere, soortgelijke vragen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die in hun werk migrantenvrouwen en -meisjes tegenkomen. Denk daarbij aan welzijnswerkers, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, praktijkondersteuners GGZ, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

Op dit congres leer je:

 • Welke interculturele aspecten je tegenkomt in het werken met migrantenvrouwen en -meiden en hoe je daarmee in de praktijk rekening kunt houden;
 • Wat de do's en don'ts zijn met betrekking tot gespreksvoering met migrantenvrouwen en -meisjes;
 • Hoe je empowerment kunt vormgeven met deze groep;
 • Wat je kunt doen bij (vermoedens van) eergerelateerde kwesties binnen een gezin / familie / gemeenschap;
 • Hoe je kunt handelen wanneer er (vermoedens van) huiselijk geweld zijn binnen een gezin;
 • Op welke manier je hulpverlening kunt vormgeven aan migrantenvrouwen en -meiden met een grote afstand tot de Nederlandse samenleving;
 • Hoe je radicalisering bij migrantenmeiden voorkomt, signaleert en bespreekbaar maakt;
 • Hoe je met migrantenmeiden en -vrouwen op een pro-actieve manier het (vaak zeer gevoelige) thema relaties en seksualiteit kunt aankaarten;
 • Op welke wijze je oudere migrantenvrouwen kunt voorbereiden op hun oude dag.

Programma

Het programma bestaat uit drie plenaire bijdragen en zes deelsessies, waarvan iedere deelnemer er twee kan kiezen.

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Esma Salama [SIPI]  - Interculturele aspecten van hulpverlening aan niet-westerse meiden en vrouwen

11.00 uur Prof. Dr. Sawitri Saharso [VU] - Empowerment van migrantenmeiden en -vrouwen

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Kaveh Bouteh [Pharos] - Do's and don'ts in gespreksvoering met migranten

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B of 1C

Deelsessie 1A Theo Hendrickx [Manna] - Omgaan met eergerelateerde problemen en geweld

Deelsessie 1B Maame Hammond [Al-Amal] - Thuiscultuur versus buitencultuur

Deelsessie 1C Nilüfer Gürses [Rutgers] - Bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties 

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B of 2C

Deelsessie 2A Jale Simsek [Praktijk Simsek] - Huiselijk geweld binnen collectief georiënteerde gezinnen

Deelsessie 2B Fatouch Chanaat [Al-Amal] - Radicalisering bij migrantenmeiden

Deelsessie 2C Saadia Daouari [Donadaia] - Begeleiding van oudere migrantenvrouwen 

16.30 uur Afsluiting van het congres


Wie zijn de sprekers?

Esma SalamaSIPI
Esma Salama
Bijdrage: Interculturele aspecten

Esma is adviseur mediation en diversiteit. Zij ontwikkelt vrouwenprojecten vanuit de Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) in Amsterdam. Esma werkte onder andere als verpleegkundige, jongerenwerker en P&O adviseur en is momenteel zelfstandig welzijnsondernemer. 

In deze inleidende presentatie gaat Esma in op interculturele aspecten van hulpverlening aan migrantenmeiden en -vrouwen.

Sawitri SaharsoWerkzaam bij: Vrije Universiteit
Prof. Dr. Sawitri Saharso
Bijdrage: Empowerment van migrantenvrouwen: een dialoog

Sawitri studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een onderzoek naar de identiteitsbeleving en discriminatie- en vriendschapservaringen van migrantenjeugd. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar sekse, etniciteit en publieke moraal. Sawitri is hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit.

Wat verstaan we onder empoweren van migranten meisjes en -vrouwen en waar zitten de dilemma's vanuit hulpverlenersperspectief? Sawitri Saharso en Jale Simsek gaan een dialoog aan over vragen rond empowerment van migrantenvrouwen. Sawitri komt uit de wereld van de wetenschap en is een echte twijfelaar, Jale is een vrouw uit de praktijk en een echte doener. Wat kan wetenschap aan praktijkinzichten toevoegen? Wat kan de praktijk de wetenschap leren? Ook de deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

Theo HendrickxStichting Manna
Theo Hendrickx
Bijdrage: Eergerelateerde problemen en geweld

Theo begon zijn loopbaan bij de gemeentepolitie in Limburg. Hij deed diverse (psychologische) studies en participeerde tijdens landelijke en provinciale werkgroepen rondom huiselijk geweld, seksueel geweld, eerwraak en kindermishandeling.

Sinds 20 jaar is Theo nauw betrokken bij de aanpak van loverboy problemen, slachtofferschap en ouderbegeleiding. Hij is mede initiator van het project 'Helse Liefde', dat in Limburg provinciebreed wordt geïmplementeerd. Ook internationaal zijn er nauwe banden om de aanpak van deze problematiek te ondersteunen. Momenteel is hij inhoudelijk expert bij stichting Helse Liefde en coördinator van stichting Manna. 

Maame HammondWerkzaam bij: Al-Amal
Maame Hammond
Bijdrage: Thuiscultuur versus buitencultuur

Maame werkt als coördinator meidencentrum, meidenbegeleider en vertrouwenspersoon 12+ bij Stichting Al Amal.

Maame gaat in op de kloof tussen de thuiscultuur en buitencultuur. Zij bespreekt wat effecten van deze kloof kunnen zijn in de opvoeding en in de hulpverlening aan individuen en gezinnen waarbinnen hiervan sprake is. Bewustwording en reflectie om inzicht te krijgen op de kloof en de effecten ervan (onder hulpverleners en de individuen/gezinnen) zijn invalshoeken van waaruit het thema besproken zal worden. Aan de hand van praktijkervaringen zal Maame handvatten geven om bewustwording te bevorderen binnen gezinnen om de kloof zichtbaar te maken en de invloed ervan op het handelen te tonen. Ook bewustwording van de invloed van de cultuurkloof onder hulpverleners zal zij aan de orde stellen. Concreet: Hoe bewust ben ik als hulpverlener van een eventuele cultuurkloof in het gezin? Of tussen mij en het gezin? Hoe ga ik hiermee om? Hoe maak ik het gezin bewust van een cultuurkloof en de invloed die het heeft op de opvoeding?

Nilüfer GürsesRutgers
Nilüfer Gürses
Bijdrage: Seksualiteit en relaties

Nilüfer heeft gewerkt in de rol van verpleegkundige in het ziekenhuis Tilburg en als zorgbemiddelaar / coördinator in achterstandswijken ter verbetering van de communicatie tussen eerste lijn zorgverleners en migranten. Daarnaast heeft zij gewerkt als projectleider in de gemeente Den Haag, gericht op het terugdringen van gezondheidverschillen in achterstandswijken. Nilüfer heeft meer dan 20 jaar ervaring met training en scholing op het gebied van cultuursensitief werken. Momenteel is zij werkzaam als consultant en trainer bij Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit.

Het praten over onderwerpen rondom seksualiteit kan emoties als schaamte,  schuld en weerstand oproepen bij vrouwen en meiden met migratie achtergrond. Zowel de migrantenvrouwen als hulpverleners kunnen gene ervaren om over seksualiteit en relaties te praten. In deze deelsessie staat centraal hoe hiermee om te gaan. Aan de hand van feiten, achtergronden, casuïstiek en filmmateriaal ontvangen de deelnemers praktische tips en tools.

Jale SimsekWerkzaam bij: Partner in diversiteit
Jale Simsek
Bijdrage: Huiselijk geweld

Jale richt zich op multiculturele onderwerpen zoals diversiteit, re-integratie en participatietrajecten voor mensen met een grote afstand naar de Nederlandse samenleving. 

Veel mechanismen die werkzaam zijn in relatie tot huiselijk geweld, houdt niet altijd verband met de culturele achtergrond. Zoals de dader- slachtoffer dynamiek, machtsongelijkheid, etc. Maar er zijn wel degelijk verschillen als het gaat om cultuurverschillen. Aan de hand van een casus wordt er een vergelijking gemaakt tussen de IK en de WIJ georiënteerde gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. Tijdens deze presentatie worden concrete handreikingen voor de praktijk aangereikt met betrekking tot handelen bij huiselijk geweld bij migranten.

Fatouch ChanaatAl Amal
Fatouch Chanaat
Bijdrage: Radicalisering bij migrantenmeiden

Fatouch is ambassadeur informele netwerken bij NIZU en vertrouwenspersoon en bestuursvoorzitter van Stichting Al Amal. Zij heeft onder andere ruime expertise opgebouwd in de ondersteuning van niet-westerse multiprobleemgezinnen bij hun participatie in de samenleving. Het inzetten op eigen krachten en een benadering op gelijkwaardig niveau vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Fatouch gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op het voorkomen, signaleren en bespreekbaarmaken van radicalisering bij migrantenmeiden. 

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Gespreksvoering met migranten

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Kaveh gaat in deze presentatie in op het onderwerp gespreksvoering met migranten. Wat dien je als hulpverlener te weten en wat zijn de do's en de don'ts?

SaadiaDona Daria
Saadia Daouairi
Bijdrage: Begeleiding van oudere migrantenvrouwen

Saadia werkt als projectmanager bij Dona Daria en houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen omtrent emancipatie voor vrouwen, mannen en jongeren in een achterstandspositie. Zelfredzaamheid en sociale mobliteit vormen belangrijke kernbegrippen in haar werk.

Hoe oudere migrantenvrouwen voor te bereiden op hun oude dag, staat centraal in deze deelsessie onder leiding van Saadia. Op welke wijze kun je als hulpverlener oudere migrantenvrouwen benaderen en hoe om te gaan met knelpunten uit de praktijk?

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende punten
SKJ 2, 5 punten in de vrije ruimte voor jeugdzorgwerkers
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Behandeling - 1,5 punt

Diagnostiek - 0,5 punt

Overige taken - 0,5 punt

LV POH-GGZ 5 punten

Kwaliteitsregister V&V

- SPV

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

- VG-Zorg

5 punten
VSR 4 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten
Registerplein

Cliëntondersteuners: 5 punten

Gezinshuisouders: 1 punt

Agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werkers: 2 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 199,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers, veelal zelf met een migratieachtergrond;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Keuze uit diverse deelsessies;
 • Praktijkgericht;
 • Goed bereikbare congreslocatie met OV en auto;
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar congreslocatie;
 • Gratis parkeren bij de congreslocatie;
 • Goede koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Met bewijs van deelname ten behoeve van kwaliteitsregister / werkgever.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!