15 juni 2017 - Eindhoven

Congres - Suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten

Congres - Suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiëntenStartdatum15 juni 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum14 juni 2017

Max. aantal deelnemers300

Het congres over suïcide staat dit keer in het teken van suïcidaliteit bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Het allerlaatste dat je als hulpverlener wil meemaken is wel een zelfdoding van je cliënt of patiënt. Het herkennen en op waarde schatten van suïcidaliteit bij mensen is vrijwel altijd een hele uitdaging. Maar dat wordt nog eens extra moeilijk wanneer mensen bijvoorbeeld als gevolg van een psychose niet (altijd) in contact staan met de werkelijkheid. Of wanneer ze als gevolg van een autismespectrumstoornis moeilijk in de contactname zijn en in rigide denkpatronen vastzitten. En wat te denken van mensen met persoonlijkheidsproblematiek?

De sprekers op het congres over suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten zullen hier uitvoerig bij stilstaan.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op academisch en hbo opgeleide professionals in de GGz en jeugdzorg. Denk daarbij aan psychiaters, Gz-psychologen, Kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, GGz-agogen, Maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, sociotherapeuten, etc.


Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Op welke manier suïcidaliteit samenhangt met ernstige psychiatrische aandoeningen;
 • Hoe je kunt werken met een veiligheidsplan in een ambulante (crisis)setting;
 • Hoe je om kunt gaan met chronische suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten;
 • Op welke manier je suïcidaliteit signaleert / bespreekbaar maakt / suïcide(pogingen) voorkomt bij mensen met autisme;
 • Hoe je suïcidaliteit signaleert / bespreekbaar maakt / suïcide(pogingen) voorkomt bij mensen met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis;
 • Op welke wijze je suïcidaliteit signaleert / bespreekbaar maakt / suïcide(pogingen) voorkomt bij mensen met psychoses;
 • Hoe je de zorg voor jezelf en collega's kunt vormgeven na een suïcide of een poging daartoe.

Programma

Het programma bestaat uit drie plenaire presentaties en vier deelsessies waarvan ieder deelnemer er twee kan kiezen.

9.15 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Inleiding door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

Plenaire bijdragen

10.15 uur Drs. Vos Beerthuis [GGZinGeest] - Inleiding suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten

11.00 uur Prof. Dr. Jeroen Decoster [KUL] - Suïcide in relatie tot het werken met een veiligheidsplan

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Ronny Bruffaerts [Universiteit Leuven] - Suïcidaliteit bij mensen met psychoses

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies 1

Deelsessie 1A Dr. Wies van den Bosch [ProPersona] - Houdingsaspecten bij persoonlijkheidsstoornissen 

                    1B Drs. Stef van de Lande [Info-Trauma] - Zorg voor medewerkers na een suïcide of schokkende gebeurtenis

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies 2

Deelsessie 2A Drs. Ab Hesselink [MBTNederland] - Crisishantering bij suïcidale mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

                    2B Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Suïcidaliteit bij mensen met autisme

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Vos BeerthuisGGZ InGeest
Drs. Vos Beerthuis
Bijdrage: Algemene inleiding op het thema van de dag

Vos is psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ InGeest. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich tot psychiater in het Psychiatrisch Centrum AMC en tot relatie- en gezinstherapeut. Hij heeft altijd in crisisteams gewerkt. Eerst als “rijdende psychiater” in Amsterdam en vanaf 1994 bij het crisisteam van de RIAGG Amstelland en de Meerlanden. Hij werd daar later eerste geneeskundige en gaf de opleiding sociale psychiatrie vorm. Binnen de fusieorganisatie GGZ inGeest werkt hij in het crisisteam in Amstelveen, is hij opleider psychiatrie en doet hij onderzoek naar psychiatrische diagnostiek. Vos heeft ook een eigen praktijk in Amsterdam.

In deze presentatie zal Vos ingaan op de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot suïcide, waarbij ook definities en relevante cijfers de revue zullen passeren. Middels casuïstiek zal hij een link leggen naar psychologische en therapeutische dilemma's die in de praktijk voorkomen, gekoppeld aan het werken volgens een generieke module.

Jeroen DecosterKU Leuven
Prof. Dr. Jeroen Decoster
Bijdrage: Werken volgens een veiligheidsplan

Jeroen is opgeleid als psychiater / psychotherapeut en gespecialiseerd in crisiszorg en psychose. Hij is werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Jeroen legt in deze plenaire presentatie uit hoe vanuit de context van mobiele crisisteams een veiligheidsplan bij suïciderisico is ontwikkeld en hoe dit werkt in de praktijk. 

Wies van den BoschPro Persona
Dr. Wies van den Bosch
Bijdrage: Chronische suïcidaliteit

Wies is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de zorglijn persoonlijkheidsstoornissen en de acute opnameafdeling van Pro Persona. Tevens is zij senior onderzoeker en klinisch psycholoog bij Scelta, Nijmegen. Daarnaast leidt zij Dialexis Advies, een instelling voor consultatie, training en opleiding van professionals die met persoonlijkheidsstoornissen werken. 

Wies gaat in deze deelsessie in op het adequaat omgaan met suïcidaliteit bij ernstig psychiatrische patiënten. Welke kennis is beschikbaar en wat kun je daar als professional mee in de praktijk?

Ronny BruffaertsKU Leuven
Prof. Dr. Ronny Bruffaerts
Bijdrage: Suïcidaliteit bij mensen met psychoses

Ronny is doctor in de medische wetenschappen en psycho-analytisch psychotherapeut. Hij is professor aan de KU Leuven en werkzaam binnen het UPC-KU Leuven.

Ronny gaat tentatief in op de vraag in welke mate omgaan met suïcidaliteit effectief verschillend is voor psychose als voor andere mentale stoornissen.

Stef v an de LandeMinisterie van Justitie
Drs. Stef van de Lande
Bijdrage: Zorg voor jezelf na suïcide

Stef is GZ-psycholoog en werkzaam als psycholoog in penitentiaire inrichtingen in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de begeleiding van met name de groep psychisch gestoorde gedetineerden. Daarnaast doet hij opvang en nazorg van personeel van justitiële instellingen (huizen van bewaring, gevangenissen, Tbs-klinieken en jeugdinrichtingen) gerelateerd aan plotselinge traumatische gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor medewerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg. 

Hoe zorg je voor jezelf en voor collega's na een suïcide of een schokkende poging daartoe? Deze vraag zal Stef beantwoorden aan de hand van casuïstiek, gekoppeld aan concrete handreikingen voor de praktijk.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Suïcidaliteit bij mensen met autisme

Fabiënne is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Vanuit een neuro-biologische benadering over hersenstructuren maakt Fabiënne de stap naar effectieve interventies in het tijdig signaleren en voorkomen van suïcide bij mensen met autisme.

AnoniuemMBT Nederland
Drs. Ab Hesselink
Bijdrage: Crisishantering bij ernstige persoonlijkheidstoornissen

Ab is klinisch psycholoog en psychotherapeut en verbonden aan de mentalization based treatment van de Viersprong - Expertisecentrum MBT Nederland.

Vanuit mentaliserend perspectief worden suïcidepogingen opgevat als het gevolg van het tijdelijk verlies van het mentaliserend vermogen van de patiënt. De interventies zijn dan ook gericht op het herstel van het mentaliserend vermogen. Confrontatie met crises kan er toe leiden dat ook behandelaars hun mentaliserend vermogen verliezen. Een helder conceptueel kader en een duidelijk omschreven procedure bieden houvast voor patiënt en behandelaar.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.


Accreditatie

Beroepsvereniging Registerpunten
NVvP In behandeling
FGzPt 4 punten
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Opleiding - behandeling - 1 punt

Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt

Opleiding - overige taken - 1 punt

Registerplein

5 punten voor cliëntondersteuners
1 punt voor gezinshuisouders
2 punten in de vrije ruimte voor:

 • Agogen
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werkers
SKJ In behandeling
Kwaliteitsregister V&V

5 punten voor:

 • Consultatieve psychiatrie
 • GGz
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • SPV
VSR

5 punten voor alle specialismen

SRVB 5 punten
AbSg Afgewezen
VGCT In behandeling
LV POH-GGZ 5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 200,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Veel vooraanstaande sprekers op het terrein van suïcidaliteit;
 • Praktijkgericht congres;
 • Keuze uit diverse deelsessies;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Inclusief bewijs van deelname;
 • Goed bereikbare congreslocatie, zowel met OV als met de auto;
 • Goedkoop parkeren op de parkeerplaats van de congreslocatie;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!