5 oktober 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editieStartdatum5 oktober 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 augustus 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum4 oktober 2017

Max. aantal deelnemers350

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek staat deze keer in het teken van "hechten met hindernissen".

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren.  Of het kind woont niet meer thuis, waardoor de frequentie en duur van het contact tussen ouders en kind beperkt zijn.

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je in zulke situaties als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met cliënten of patiënten met hechtingsproblematiek. Denk daarbij aan (GZ-) psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdzorgwerkers, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, jeugdartsen, jeugd- / GGz- / sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, cliëntbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten, agogen, enzovoort.


Wat leer je?

Na deelname aan het congres over hechtingsproblematiek weet je:

 • Wat de rol van opvoeding en genetica zijn in de totstandkoming van een gehechtheidsrelatie en hechtingsproblematiek;
 • Hoe je systemisch / gezinsgericht kunt werken bij hechtingsproblematiek;
 • Wat de impact van (chronisch) trauma op gehechtheid is en hoe je daaruit voortkomende hechtingsproblematiek begeleidt;
 • Hoe je kunt werken met hechtingsproblematiek binnen gezinnen met een licht verstandelijk beperkt kind en / of (een) licht verstandelijk beperkte ouder(s);
 • Op welke manier de gehechtheid van KOPP-kinderen ondersteund kan worden;
 • Hoe je hechtingsproblematiek aanpakt bij kinderen die in leefgroepen, pleeggezinnen of gezinshuizen leven;
 • Hoe je de gehechtheid van een kind kunt begeleiden wanneer een van diens ouders is overleden.

Programma

09.15 - 10.00 uur   Inloop en registratie

10.00 - 10.15 uur   Opening door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 - 11.00 uur   Prof. Dr. Marian Bakermans [Universiteit Leiden] - De rol van opvoeden en genetica

11.00 - 11.45 uur   Prof. Dr. Xavier Moonen [Universiteit van Amsterdam] - Goede kwaliteit van hechting is belangrijk bij mensen met een LVB

11.45 - 12.15 uur   Koffiepauze

12.15 – 13.00 uur   Drs. Nicole Muller [De Jutters] - Mentaliseren Bevorderende Therapie voor families

13.00 - 14.00 uur Lunchbuffet

Interactieve workshops

14.00 – 15.00 uur   Deelstroom 1

Keuze uit:

1A. Giel Vaessen [Wervelkind] - KOPP-kinderen en gehechtheid

1B. Drs. Mirjam Pijpers en Drs. Caroline Dierkx [Praktijk073] - Chronisch trauma en gehechtheid

15.00 - 15.30 uur: Pauze

15.30 - 16.30 uur: Deelstroom 2

Keuze uit:

2A. Arno Derickx [Rubicon] - Gehechtheid buiten het eigen gezin

2B.  Daan Westerink [Hogeschool Utrecht] - Gehechtheid en rouw

16.30 uur: Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Marian BakermansUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Marian Bakermans - Kranenburg
Bijdrage: Hechten met hindernissen: de rol van opvoeding en genetica

Marian is Hoogleraar Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling en als zodanig verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij heeft ruime expertise op het gebied van ouder-kind relaties, hechting, gezinsopvoeding en morele ontwikkeling.

In het ideale geval gebruiken kinderen hun gehechtheidsfiguren (meestal de biologische ouders) als veilige haven. Ze verkennen de wereld maar als er een storm opsteekt, als er materiaalpech is, of als ze zeeziek zijn, dan zoeken ze die veilige haven snel op. Maar soms is het leven niet ideaal, of is de haven onveilig. Wat gebeurt er dan met de gehechtheidsrelatie van kind en ouder? Of wordt een veilige gehechtheid meer door genetische aanleg dan door de omgeving beïnvloed? In deze bijdrage zullen genetische en neurobiologische aspecten van ouderschap en gehechtheid besproken worden, met ruime aandacht voor recent onderzoek en relevante achtergrondliteratuur.

Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Goede kwaliteit van hechting is belangrijk bij mensen met een LVB

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal Groep te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor LVB, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

Xavier staat als tweede key note spreker op het programma en gaat in op kenmerken van mensen met een LVB en op wetenschappelijk onderzoek naar ouderschap van mensen met een LVB.

Nicole MullerDe Jutters
Drs. Nicole Muller
Bijdrage: Systemisch werken bij gehechtheidsproblematiek

Nicole is werkzaam als psycho- en gezinstherapeut bij de Jutters en heeft ruime ervaring opgedaan in het werken volgens de dialiectische gedragstherapie (DGT). Zij is mede-auteur van het theorieboek ‘Dialectische gedragstherapie voor adolescenten met borderline persoonlijkheidsstoornis of andere emotieregulatiestoornissen‘ en het werkboek ‘Surfen op emoties'.

Systemisch en gezinsgericht werken bij gehechtheidsproblematiek is het centrale thema in de laatste plenaire presentatie van deze dag. Er zal worden ingegaan op de theorie van MBTF en de relatie met hechting. Aan de hand van vignetten zal getoond worden hoe dit in de klinische praktijk er uit kan zien en hoe de focus op mentaliseren met zowel jonge kinderen als oudere kinderen gelegd kan worden.

Giel Vaessen
Giel Vaessen
Bijdrage: KOPP en gehechtheid

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”.

In deze interactieve deelsessie gaat Giel in op het ondersteunen van gehechtheid bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP).

Caroline DierkxPraktijk 073
Drs. Mirjam Pijpers en Drs. Caroline Dierkx
Bijdrage: Trauma en gehechtheid

Mirjam en Caroline, beiden GZ-psycholoog en trauma-therapeut (EMDR en/of CGT), hebben ruime ervaring met het behandelen van chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)ouders. Beiden maken deel uit van een gespecialiseerd trauma-team binnen een GGZ-instelling. Daarnaast verzorgen zij vanuit hun eigen praktijk trainingen gericht op het vergroten van de algemene kennis van trauma in de breedste zin van het woord.

Mirjam en Caroline gaan in deze duo-presentatie in op de impact van (chronisch) trauma op de gehechtheid en de wijze waarop adequate begeleiding gestalte kan krijgen.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Rubicon Jeugdzorg
Arno Derikx
Bijdrage: Hechten doe je van twee kanten (en naast elkaar)

Arno is al geruime tijd werkzaam als gedragswetenschapper bij Rubicon Jeugdzorg. Hij is contextueel en systemisch opgeleid en is met name gespecialieerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg.

Gechechtheid van kinderen in leefgroepen, gezinshuizen en pleegzorg vormt het centrale thema in deze praktijkgerichte deelsessie onder leiding van Arno. Er zal worden ingegaan op de dagelijkse praktijk van de diverse vervangende gezins- en opvoedsituaties en de ervaringen die opgedaan zijn met het bevorderen van sensitief responsief gedrag bij opvoeders en het gericht verstevigen van (zelf)vertrouwen. Anders zien roept anders voelen op wat ander gedrag bewerkstelligt. 

Daan WesterinkHogeschool Utrecht
Daan Westerink
Bijdrage: Gehechtheid en rouw

Daan is onderzoeksjournalist, docent Journalistiek, docent rouw en verlieskunde en trainer binnen de zorg en het onderwijs.

Sinds 2003 is haar aandacht gericht op (onderzoeken naar) coping: hoe nabestaanden omgaan met intense verlieservaringen. Zij werkt samen met onderzoekers van o.a. Universiteit Utrecht en begeleidt daarnaast mensen na een intense verlieservaring. Van haar hand verschenen o.a. de boeken ‘Verder zonder jou - jongeren over de dood van een dierbare’ en ‘Leven zonder ouders. Het definitieve einde van het kind-zijn’.

Wat betekent het overlijden van een ouder voor de gehechtheid? Deze vraag staat centraal in de deelsessie van Daan.


Accreditatie

Beroepsvereniging Toegekende punten
SRVB 5 punten
SKJ (vrije ruimte jeugdzorgwerker) 2,5 punt
FGzPt 3 punten
NIP K&J/NVO-OG

K&J/OG herregistratie: 5 punten
K&J/OG behandeling: 1,5 punten
K&J/OG diagnostiek: 0,5 punten
K&J/OG overige taken: 0,5 punten

VGCt In behandeling
Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten
Gezinshuisouders - 1 punt
Agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werkers - 2 punten

Kwaliteitsregister V&V:
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- SPV
- VG-zorg

5 punten
VSR 5 punten
AbSg 4 punten
LV POH-GGZ 5 punten
Lerarenregister 5 registeruren


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 augustus 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Neem kennis van het begeleiden van hechting met hindernissen
 • Zeer vooraanstaande, deskundige en ervaren sprekers
 • Praktijkgerichte inhoud
 • Goed bereikbare congreslocatie met zowel de trein als de auto
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen
 • Handouts achteraf digitaal opgestuurd
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname
 • Diverse kortingen voor o.a. vroegboekers, ZZP-ers / praktijkhouders, groepen en studenten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!