30 november 2017 - Zwolle

Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen

Congres - Morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenenStartdatum30 november 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 27 oktober 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum29 november 2017

Max. aantal deelnemers300

Het congres over morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen vindt plaats in Zwolle.

De hulpverlening is doordrenkt van de waarde-oordelen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Hoe ga je om met privacy en vertrouwelijkheid? En wat als mensen waar je met veel moeite een werkrelatie mee hebt opgebouwd anderen of zichzelf geweld aan (dreigen te) doen? Wat als iemand vanwege een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening de gevolgen van zijn eigen beslissingen niet overziet? Grijp je dan in? Wat mag je dan wel en niet doen? En hoe kom je als team tot goede morele oordelen over wat je wel en niet zou moeten doen? Het is maar een greep uit de vragen die centraal staan op het congres over morele dilemma's in de hulp aan kinderen en jongvolwassenen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleningsprofessionals die in hun werk met kinderen, jongvolwassenen en hun ouders werken. Daarbij valt te denken aan onder meer:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen)
 • Maatschappelijk werkers
 • GGz-agogen
 • Cliëntondersteuners
 • Begeleiders
 • Vaktherapeuten
 • Jeugdartsen
 • Verpleegkundigen (JGZ, VG, SPV, GGz)
 • Verpleegkundig specialisten
 • Leerkrachten
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Welke normen en waarden je als maatstaf kunt nemen in morele dilemma's en -oordeelsvorming in de hulpverlening aan jeugdigen;
 • Hoe je goed omgaat met afstand en nabijheid;
 • Hoe je om kunt gaan met geheimhouding in de hulpverlening aan gezinnen;
 • Hoe je om kunt gaan met morele dilemma's ten aanzien van de zorg voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • Op welke manier je je kunt verhouden tot afwijkende normen en waarden bij cliënten met een migratie-achtergrond;
 • Hoe wet, tuchtrecht en beroepscode werken wanneer een hulpverlener (al dan niet vermeend) over de schreef gaat;
 • Hoe je als team tot goede morele oordelen kunt komen.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.10 uur Drs. Carin Wevers [Zuyd Hogeschool] - Gesproken column

10.25 uur Dr. Alies Struijs [RVS] - Welke waarden zijn leidend in je werk? Over de verhouding tussen persoonlijke moraal en beroepsmoraal.

11.10 uur Mr. Lydia Jansen [Praktijk] - Geheimhouding: obstakel of ondersteuning?

11.50 uur Pauze

12.15 uur José Koster [Praktijk] - Professionele afstand versus professionele nabijheid

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Mirjam Wouda [OnsTweedeThuis] - Morele dilemma's in het werken met LVB jongeren

Deelsessie 1B  Mr. Lydia Janssen  [Praktijk] - Hoe om te gaan met dilemma’s gelet op wet, beroepscode en tuchtrecht?

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Prof. Dr. Frank Kortmann [RadboudUMC] - Morele dilemma's in het werken met migranten

Deelsessie 2B Drs. Carin Wevers  [Zuyd Hogeschool] - Socratisch beraad

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Carin WeversZuyd Hogeschool
Drs. Carin Wevers
Bijdrage: Gesproken Column

Carin is opgeleid als maatschappelijk werker aan de Sociale Academie de Karthuizer in Amsterdam en als filosoof aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1982 was zij werkzaam in diverse sectoren van de hulpverlening waaronder de reclassering, het straathoekwerk, de drugshulpverlening en de psychiatrie. Zij doceert filosofie aan de faculteit Sociale Studies van Zuyd Hogeschool en is eveneens werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie, CESRT. Carin is gespecialiseerd in ethiek en politiek-sociale vraagstukken. Daarnaast is ze trainer socratische gesprekstechnieken.

Carin zal op haar eigen(zinnige) wijze de introductie op deze dag verzorgen in de vorm van een kritisch gesproken column.

In de deelsessie onder leiding van Carin staat 'socratisch beraad' centraal. Voor welke gespreksmethode (er binnen organisaties) ook gekozen wordt om morele dilemma’s te bespreken, alles valt of staat met het stellen van de juiste vragen. Deelnemers ontvangen richtlijnen hoe vanuit de juiste houding de juiste vragen te stellen om zo door te dringen tot de kern van het probleem of dilemma. 

Alies StruijsRaad voor Volksgezondheid en Samenleving
Dr. Alies Struijs
Bijdrage: Welke waarden zijn leidend in je werk? Over de verhouding tussen persoonlijke moraal en beroepsmoraal.

Alies is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband van de RVS en de Gezondheidsraad. Haar expertise en interesse liggen op het brede terrein van ethische vraagstukken in zorg en welzijn. Meer specifiek richt zij zich onder andere op ethische vragen in relatie tot (culturele) diversiteit, informele zorg en jeugdzorg. Alies promoveerde op het proefschrift Minderhedenbeleid en Moraal.

Waarden en normen (moraal) vind je overal: thuis, op school, in het werk, in de politiek en in de samenleving. Waarden en normen zijn relevant bij keuzes die je maakt in je persoonlijk leven en in je werk en bepalen je relatie tot anderen. Je persoonlijke moraal kan haaks staan op die van anderen: collega’s, met soms hele andere beroepsachtergronden, leidinggevenden, cliënten, ouders en anderen met wie je werkt. De focus in deze bijdrage zal liggen op de vraag door welke waarden en normen je laat leiden in je werk. 

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Morele dilemma’s: hoe neem je als professional een zorgvuldig besluit?

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Lydia verzorgt op dit congres een lezing en een deelsessie. In haar lezing staat ze stil bij hoe de tuchtrechter de beslissingen beoordeelt die hulpverleners nemen als ze voor morele dilemma’s staan. Welke onderwerpen komen vaak terecht bij de tuchtrechter? Waar moeten hulpverleners in ieder geval aan denken en hoe komen ze tot zorgvuldige beslissingen?

In haar deelsessie schetst zij een klein stappenplan om bij ingewikkelde cases overzicht te houden en op een zorgvuldige manier tot een besluit te komen. Aan de hand van vier of vijf cases (ten dele SKJ, en zeker niet alleen over privacy) gaat ze dan met de deelnemers aan de slag met het stappenplan.

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Professionele nabijheid: een sleutelfactor

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie.

Professionele nabijheid: een sleutelfactor. Maar waarom dan? Hoe doe je dat en waar ligt de grens? Wat zeg je wel en niet over jezelf? En wat is daarvoor nodig? José gaat dieper in op deze vragen vanuit haar ruime ervaring als professional èn als ervaringsdeskundige.

Mirjam WoudaOns Tweede Thuis
Drs. Mirjam Wouda
Bijdrage: Morele dilemma's in het werken met jongeren met een LVB

Mirjam is orthopedagoog, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Momenteel is zij werkzaam bij het Adviespunt, centrum voor diagnostiek en behandeling. Daarnaast is zij onderzoeker en coördinator op het gebied van gehechtheid en sociale relaties.

Het om te gaan met morele dilemma's in het werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking?

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: Morele dilemma's en migranten

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is Frank ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek te Nijmegen.

Met welke morele dilemma's heb je als professional te maken in het werken met migranten(gezinnen)? Wat moet je vooraf weten en wat zijn praktische handvaten voor de praktijk?

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende accreditatiepunten
NIP K&J/NVO-OG Herregistratie: 5 punten
Opleiding - Behandeling: 0,5 punt
Opleiding - Diagnostiek: 0,5 punt
Opleiding - Overige taken: 1,5 punten
FGzPt 2 punten
Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten
Gezinshuisouders -  1 punt
GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers - 2 punten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punt
VSR 5 punten

Kwaliteitsregister V&V:
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
- SPV
- VG-Zorg

5 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 27 oktober 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 75,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres
 • Breed geaccrediteerd
 • Keuze uit diverse deelsessies
 • Bewijs van deelname
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Koffie, thee en een goede lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie
 • Gratis parkeren bij de congreslocatie
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!