22 februari 2018 - Eindhoven

Congres - Zorgmijding

Congres - ZorgmijdingStartdatum22 februari 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum21 februari 2018

Max. aantal deelnemers350

Het congres over zorgmijding gaat over het werken met mensen die geen hulp zoeken of accepteren, terwijl ze die wel degelijk nodig hebben. 

Dit kan te maken hebben met moeilijk toegankelijke voorzieningen of de angst voor financiële consequenties. Maar ook psychologische processen zoals de angst voor een diagnose en behandeling, het gebrek aan vertrouwen in hulpverlening of het verlies van autonomie, kunnen belangrijke verklaringen zijn om zorg buiten de deur te houden.

Maar een tekortschietende zorg ligt natuurlijk niet alleen aan de kant van de cliënt.

Bij hulpverleningsorganisaties schiet de daadkracht en het initiatief om mensen te helpen nogal eens tekort. Zeker wanneer het extra ingewikkelde situaties betreft waarin bijvoorbeeld LVB-problematiek en / of een migratie-achtergrond een rol speelt.

Wie is verantwoordelijk en wat te doen? Waarom mijden mensen eigenlijk hulp? Wat maakt dat hulpverleners soms niet de hulp verlenen die mensen nodig hebben? Hoe krijg en houd je verbinding met mensen die cynisch zijn over of bang zijn voor de hulpverlening? En hoe werkt dat als mensen een migratie-achtergrond hebben? Of een licht verstandelijke beperking?

Deze vragen staan centraal tijdens dit praktijkgerichte congres, waaraan vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk meewerken.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle hbo- en wo opgeleide professionals die werkzaam zijn in de hulpverlening. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Gedragswetenschappers (orthopedagogen / psychologen)
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen / SPV-en / GGz-verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGz
 • Praktijkondersteuners GGz
 • Cliëntondersteuners
 • Begeleiders
 • Psychiaters
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Etc.

Wat leer je?

 • De meest recente onderzoeksresultaten gerelateerd aan het onderwerp 
 • Werkzame factoren een good practice voorbeelden vanuit bemoeizorg
 • Hoe verbinding te verkrijgen en te houden met zorgmijders in de GGZ
 • Omgaan met ouders die weerstand (angst) ervaren jegens jeugdzorg
 • Bereiken van samenwerking met hulpvragers met een migratieachtergrond
 • Het zoeken van de ingang bij multiprobleemgezinnen
 • Werken met mensen met een LVB en risicogedrag

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Gert Schout [VUMC] - Inleiding: zorgmijding - zorgverlamming

11.00 uur Pauze

11.30 uur Dr. Diana Roeg [GGzE] - Werkzame factoren binnen de bemoeizorg

12.15 uur Gerard Lohuis MSc.  [Lentis] - Verbinding krijgen en houden met zorgmijders

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  José Koster [Praktijk José Koster] - Ouders, kinderen en jeugdzorg

Deelsessie 1B  Kaveh Bouteh [Pharos] - Samenwerken met migranten

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Jelle Drost [RUG] - Zorgmijdende multiprobleemgezinnen

Deelsessie 2B Drs. Katrien de Vuyst  [Prisma] - LVB, risicogedrag en zorgmijding

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Gert SchoutVUmc
Dr. Gert Schout
Bijdrage: Zorgmijding - zorgverlamming

Dr. Gert Schout promoveerde in 2007 op een studie naar zorgvermijding en zorgverlamming. Hij was lector in de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) aan de Hanzehogeschool Groningen en doet momenteel vanuit het VUmc onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties in de oggz. Ook onderzoekt hij mogelijkheden om dwang in de ggz terug te dringen met behulp van EK-c’s.

Als zorgmijders en hun sociale netwerken weer vertrouwen krijgen in zichzelf, in elkaar, in de toekomst; dan volgt het vertrouwen in de voorzieningen vanzelf. Gert gaat in op de noodzaak van sociale inbedding en de mogelijkheden voor hulpverleners om dit te bevorderen.  

Diana RoegGGzE
Dr. Diana Roeg
Bijdrage: Bemoeizorg

Diana studeerde gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna werkte ze als junior onderzoeker bij het IVO Rotterdam en als promovenda aan Tilburg University, departement Tranzo. In haar promotie onderzocht zij hoe de bemoeizorgpraktijk in Nederland zich ontwikkelde en formuleerde zij met de praktijk kwaliteitscriteria voor goede bemoeizorg. Hierna deed zij onderzoek naar de effecten van bemoeizorg, zowel met teams voor volwassenen als in de jeugdgezondheidszorg.

Momenteel werkt ze als senior wetenschappelijk medewerker bij GGzE en Tilburg University, Tranzo. Hier doet ze nog steeds onderzoek naar het herstel van mensen met complexe problematiek en kijkt ze ondermeer naar de meerwaarde van innovaties in de: openbare GGZ, zorgverlening bij huiselijk geweld en RIBW en FACT voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek.

Assertief en outreachende zorg is noodzakelijk in het werken met kwetsbare mensen die (tijdelijk) basisvaardigheden ontberen om voor zichzelf te zorgen, verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden. Deze thematiek staat centraal in de bijdrage van Diana, waarbij zij richt op werkzame factoren binnen de bemoeizorg en handelingsverlegenheid vanuit de professional te voorkomen.

Gerard LohuisLentis
Gerard Lohuis MSc.
Bijdrage: Bemoeien om te verbinden - zorgmijden vanuit autonomie

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Lentis Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Hulpverlenen zonder betekenis en wederkerigheid in contact is probleemoplossen zonder de gebruiksaanwijzing te kennen: je weet wat je doet, maar begrijpt het niet. Deze  bijdrage helpt de deelnemer om beter aan te leren sluiten bij wat een cliënt nodig heeft en de client leert zichzelf beter te begrijpen. Een krachtgerichte benadering!

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Angst is een slechte raadgever

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie.

Het is bekend dat kwetsbare ouders in veel gevallen bang zijn voor jeugdzorg. 'Worden mijn kinderen afgenomen?' Gedreven door angst gaan zij hulp uit de weg waardoor hun angstscenario alleen maar reëler wordt. José benadert dit onderwerp in deze deelsessie vanuit haar kennis betreffende de psychologie van ouderschap en dynamieken in de communicatie. Hoe kom je in verbinding met ouders zie bang zijn voor jeugdzorg, en voor jou?

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Werken met migranten

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

In deze deelsessie legt Kaveh uit wat belangrijk is in het bereiken van een werkrelatie met hulpvragers die een migrantenachtergrond hebben.

Jelle DrostRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jelle Drost
Bijdrage: Multiprobleemgezinnen

Jelle is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. Hij heeft ruime expertise op het vlak van behandeling en begeleiding van voornamelijk kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en langdurig problematische gezinssituaties. Hij is hoofddocent Orthopedagogiek en hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen. Jelle is tevens als hoofdopleider interventie, docent en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen.

Jelle legt in deze deelsessie de focus op het werken met multiprobleemgezinnen. Wat is belangrijk om te weten en wat te doen om zorgverlamming te voorkomen?

Katrien de VuystStichting Prisma
Drs. Katrien de Vuyst
Bijdrage: LVB en risicogedrag

Orthopedagoge Katrien de Vuyst werkt bij stichting Prisma als gedragsdeskundige en Multi Systeemtherapeut.

Wat is belangrijk in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en risicogedrag? Deze vraag staat centraal gedurende deze deelsessie onder leiding van Katrien.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Bij de onderstaande beroepsregisters wordt accreditatie aangevraagd:

Beroepsregister Accreditatiepunten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punten
Registerplein

Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 5 punten

GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers: 2 punten

NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Behandeling - 1,5 punt

Diagnostiek - 0,5 punt

Overige taken - 0,5 punt

AbSg

Nascholing jeugdgezondheidszorg

4 punten

Kwaliteitsregister V&V

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

- Kinderverpleegkunde

- SPV

- VG-Zorg

5 punten
VSR 5 punten
SRVB 5 punten
FGzPt Afgewezen


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Leer van vooraanstaande denkers en doeners over zorgmijding en zorgverlamming;
 • Professioneel en adequaat leren omgaan met mensen die hulpverlening mijden;
 • Praktijkgericht;
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen;
 • Op een gemakkelijk te bereiken locatie;
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief op het terrein van de congreslocatie;
 • Netwerkmogelijkheden met professionals uit het land;
 • Bewijs van deelname, koffie, thee en lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingsmogelijkheden.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!