8 maart 2018 - Utrecht

Landelijk Symposium - Psychotrauma bij migranten en vluchtelingen

Landelijk Symposium - Psychotrauma bij migranten en vluchtelingenStartdatum8 maart 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 26 januari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum7 maart 2018

Max. aantal deelnemers300

Deze landelijke scholingsdag over begeleiding en behandeling van psychotrauma bij migranten en vluchtelingen gaat plaatsvinden op donderdag 8 maart 2018 in Jaarbeurs Utrecht.

Iedereen kan in zijn of haar leven schokkende dingen meemaken die tot psychotrauma leiden. Maar de zorg voor deze mensen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog erg vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager. Maar wat als iemand met een migratie-achtergrond een psychotrauma oploopt? Weten we dan met welke cultuurgebonden factoren we rekening kunnen en moeten houden? 

Een extra kwetsbare groep zijn vluchtelingen. Zij zijn in de regel op de vlucht voor ernstig traumatiserende situaties als oorlog of vervolging. Ook het vluchten zelf, vaak onder beangstigende omstandigheden en uitgeleverd aan mensensmokkelaars, kan een trauma opleveren.

Op dit symposium spreken vijf experts over de manier waarop je als hulpverlener cultuursensitieve zorg bij psychotrauma kunt geven.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze bij- en nascholingsdag is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die in hun werk te maken hebben met traumabehandeling bij migranten en vluchtelingen. Denk daarbij aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, praktijkondersteuners GGZ, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

Op dit symposium leer je:

  • Wat de laatste ontwikkelingen op het gebied van interculturele zorg met betrekking tot psychotrauma zijn;
  • Welke positie allochtonen hebben in de GGZ hulpverlening en welke reguliere behandelmethoden effectief zijn;
  • Hoe om te gaan met cultuurgebonden psychiatrische syndromen bij migranten en vluchtelingen;
  • Welke behandelmogelijkheden er zijn gericht op traumatische rouw bij migranten en vluchtelingen;
  • Op welke wijze om te gaan met de behandeling van psychotraumaklachten bij ongedocumenteerde migranten.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Rolf Kleber [Universiteit Utrecht] - Inleiding interculturele zorg

11.00 uur Dr. Jeroen Knipscheer [Universiteit Utrecht] - De positie van migranten in de GGZ hulpverlening

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Frank Kortmann - [Radboud Universiteit] - Cultuurgebonden psychiatrische syndromen

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Drs. Manik Djelantik [Arq] - Traumatische rouw bij vluchtelingen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Drs. Rembrant Aarts [Arq] - Ongedocumenteerde migranten met psychotraumaklachten

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Interculturele zorg

Rolf is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). De leerstoel 'psychotraumatologie' betreft een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en de Stichting Centrum ‘45, beide expertisecentra op het terrein van psychotrauma en onderdelen van Stichting Arq. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van en de psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de studie van interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht wordt geschonken aan de relatie werk en trauma, aan psychische effecten op langere termijn ten gevolge van oorlog en geweld, aan de studie van de gevolgen van calamiteiten en rampen, en aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. 

In deze inleidende presentatie gaat Rolf in op het domein interculturele zorg, waaronder prevalentie, ondersteuning, psycho-educatie en (specialistische) zorg.

Jeroen KnipscheerArq Psychotrauma Expert Groep
Dr. Jeroen Knipscheer
Bijdrage: Allochtonen en de GGZ

Jeroen is senior onderzoeker en coördinator van de ontwikkellijn Trauma & Diversiteit bij Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Daarnaast is hij universitair docent aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht en werkt hij als cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut (i.o.) bij beide instellingen. Tevens is hij hoofdredacteur van Cogiscope, tijdschrift over psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Zijn aandachtgebieden betreffen interculturele aspecten van trauma, toepasbaarheid en effectiviteit van evidence based interventies voor cultureel diverse groepen en de ontwikkeling van cultuursensitieve behandelprogramma’s voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Hij publiceert en presenteert hierover geregeld op nationaal en internationaal niveau.

Wat is de positie van migranten en vluchtelingen in de GGZ hulpverlening en wat is bekend over de effectiviteit van reguliere behandelmethoden. 

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: Psychiatrische syndromen

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is Frank ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek te Nijmegen.

Frank legt in zijn bijdrage de nadruk op de invloed van cultuur op de verschijningsvorm van psychiatrische syndromen. Welke gevolgen heeft dit voor de diagnostiek bij mensen uit niet-westerse culturen? En hoe gaat men daarmee om in de praktijk van de hulpverlening aan migranten?

Manik DjelantikUniversiteit Utrecht
Drs. Manik Djelantik
Bijdrage: Traumatische rouw

Drs. Manik Djelantik is psychiater in opleiding bij het UMC Utrecht. Zij is daarnaast als promovenda verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq Psychotrauma Expert Groep. Haar onderzoek richt zich op de meting, theorie en behandeling van traumatische rouw - de combinatie van persisterende complexe rouwstoornis, posttraumatische stress en depressie in de nasleep van traumatische verliezen. Een van haar doelen is een screening instrument te ontwerpen voor traumatische rouw. Zij is tevens betrokken bij de nieuwe behandeling Beknopte Eclectische Psychotherapie - Traumatische Rouw (BEP-TR). Deze behandeling richt zich op de combinatie van post traumatische rouw en de complexe rouwstoornis. De effectiviteit en haalbaarheid van deze behandeling wordt op dit moment getest bij een groep vluchtelingen.

De Persisterende Complexe Rouw Stoornis (PCRS) is recent geïncludeerd onder het kopje overige stress-gerelateerde stoornissen in de DSM-5. Wat is een rouwstoornis, en wat is het verschil met “gewoon” rouwen? In hoeverre komen deze klachten voor samen met post traumatische stress (PTSS) en depressieve klachten? Wat betekent dat voor de klinische praktijk? En hoe zit het met traumatische rouwklachten bij vluchtelingen? Op deze en andere vragen zal in de lezing worden ingegaan. Tot slot zal de toepasbaarheid van een behandeling gericht op PCRS en PTSS, genaamd Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TR) bij vluchtelingen worden besproken.

Rembrant AartsArq Psychotrauma Expert Groep
Drs. Rembrant Aarts
Bijdrage: Ongedocumenteerde migranten met psychotrauma klachten: een vogelvlucht vanuit wisselend perspectief

Rembrant is als psychiater werkzaam bij stichting Centrum ´45 en Equator Foundation, locatie Diemen. Hij is expertise teamleider van het team ongedocumenteerden en psychotrauma, alwaar hij de dagelijkse leiding heeft over de gespecialiseerde polikliniek voor uitgeprocedeerde asielzoekers met aan trauma gerelateerde psychopathologie. Hierin wordt ook een bijdrage geleverd aan de samenwerking met de ketenpartners, beleid beïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek bij deze groep. Daarnaast houdt hij zich bezig met complex trauma binnen een transculturele setting: diagnose, indicatie stelling, psychotherapie en farmacotherapie. Als arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde is hij betrokken als onderwijs consultant bij een medische faculteit in Mozambique. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van artsen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, tropenartsen en psychiater, het centrum voor consultatie en expertise.
Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: complex psychotrauma, transculturele psychiatrie, International Mental Health, opleiding en onderwijs en forensische asielrechterlijke rapportages.
 

Het aantal ongedocumenteerde migranten in Nederland is moeilijk te schatten, gezondheidszorg is veelal slecht toegankelijk. De reden voor vlucht en de marginale positie in Nederland dragen bij aan het hoger risico op het ontwikkelen van posttraumatische klachten. Na een introductie kijkt Rembrant vanuit verschillende perspectieven naar de psychotrauma problematiek van ongedocumenteerde migranten. Wat is het perspectief van de patiënt? Hoe zit het politiek? Wat is het effect op professionals? Hoe zou een behandeling eruit moeten zien? Ervaringen van Rembrant gerelateerd aan een drie jaar bestaand behandelaanbod zullen eveneens worden gepresenteerd. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende punten
NVvP 5 punten

AbSg

Jeugdgezondheidszorg

4 punten
FGzPt 5 punten
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie: 5 punten

Opleiding - behandeling: 1,5 punt

Opleiding - diagnostiek/overige taken: 0,5 punt

SKJ

Categorie: vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium bezocht

2,5 punt
Registerplein

Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ-agogen: 2 punten

Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 5 punten

Kwaliteitsregister V&V

  • GGZ
  • Jeugdverpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • SPV
  • VG-Zorg
5 punten
VSR 5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 26 januari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

  • Koffie en thee
  • Een goede lunch
  • Deelnemersmap
  • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
  • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

  • High profile sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk;
  • Breed geaccrediteerd;
  • Praktijkgericht;
  • Goed bereikbare congreslocatie met OV en auto;
  • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
  • Met bewijs van deelname ten behoeve van kwaliteitsregister / werkgever.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!