22 maart 2018 - Zwolle

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editieStartdatum22 maart 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum21 maart 2018

Max. aantal deelnemers300

Het jaarlijks congres over multiprobleemgezinnen vindt dit keer plaats op 22 maart 2018 in Zwolle.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener.

Hoe maak je contact en kom je (letterlijk en figuurlijk) bij deze mensen binnen? Als je dan eenmaal binnen bent, wat doe je dan? Wat werkt wel en niet? Waar begin je überhaupt mee? Hoe ga je om met de bureaucratische hordes waar je in de hulpverlening aan deze mensen tegenaan loopt? Wanneer is de opvoedingssituatie nog goed genoeg en op welk punt moet je er iets mee? Hoe zorg je dat gezinnen het nut van hulpverleningsdoelen inzien en ze ook "dragen"? En wat wanneer mensen niet alleen in de problemen zitten, maar ook een probleem vormen voor hun omgeving, omdat ze bijvoorbeeld overlast veroorzaken?

Bij deze en andere soortgelijke vragen, staan ervaren sprekers op het praktijkgerichte, jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen uitvoerig stil.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit tweede congres over multiprobleemgezinnen is gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • De stand van de wetenschap en de praktijk ten aanzien van multiprobleemgezinnen;
 • Hoe contact te leggen en een werkrelatie op te bouwen met (leden van) multiprobleemgezinnen;
 • Welke interventies voor multiprobleemgezinnen werken en waarom;
 • Welke interventies nuttig zijn voor kinderen uit multiprobleemgezinnen;
 • Praktische handvatten voor het werken met multiprobleemgezinnen;
 • Hoe onderscheid te maken tussen persoonlijke- en systeemproblemen;
 • Welke bureaucratische vaardigheden nodig zijn en hoe deze in te zetten bij hulp aan multiprobleemgezinnen;
 • Hoe te beoordelen of er in multiprobleemgezinnen nog sprake is van "goed genoeg" ouderschap;
 • Hoe intergenerationele overdracht in multiprobleemgezinnen te doorbreken;
 • Hoe gezamelijk doelen te formuleren en hoe te zorgen dat die door alle betrokkenen "gedragen" worden;
 • Hoe bij te dragen aan de aanpak van overlastgevend gedrag in multiprobleemgezinnen.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

Plenaire sessies

10.15 uur Dr. Jana Knot-Dickscheit [RUG]  Onderzoek en praktijk bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

11.00 uur Eelke Blokker [Publieke waarden] – Slim omgaan met bureaucratie

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Riet Portengen [SoNeStra] – Goed genoeg ouderschap in multiprobleemgezinnen

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Giel Vaessen [Kinkindekabel] – Intergenerationele overdracht in multiprobleemgezinnen

1B Drs. Sanne van der Kleij [vanMontfoort] – Contact en werkrelatie met multiprobleemgezinnen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Drs. Ellen Loykens [Molendrift] - Doelformulering met multiprobleemgezinnen

2B Drs. Annemarie de Beer [Gemeente Amsterdam] – Werken met overlastgevende multiprobleemgezinnen

16.30 uur Einde

Interessant programma? Meld je dan snel aan via de knop inschrijven


Wie zijn de sprekers?

Jana KnotRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jana Knot - Dickscheit
Bijdrage: ‘Altijd, altijd, altijd bereid…’: Onderzoek en praktijk bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana is onderzoeker en Universitair Hoofddocent aan de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam bij GGz-instelling Molendrift als Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen op grond van aard, omvang en complexiteit van hun problemen een meer dan gebruikelijk beroep op het aanbod en de kwaliteit van de hulpverlening. Onderzoek laat regelmatig beperkte effecten van interventies zien. De situatie van kinderen is na afsluiting van een interventie vaak nog zorgelijk. Hoe kunnen wij deze resultaten verklaren en vooral wat betekenen zij concreet voor de praktijk? Wat zou anders kunnen en moeten? Er wordt stilgestaan bij actuele ontwikkelingen in praktijk en onderzoek zoals het bieden van een parallelaanbod van kind- en gezinsgerichte interventie aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen en het exploreren van werkzame elementen in interventies voor deze gezinnen.

Eelke BlokkerInstituut voor Publieke Waarden
Eelke Blokker M HC&SW
Bijdrage: Counter-bureaucracy

Eelke houdt van ondernemende oplossingen voor ongetemde maatschappelijke problemen. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

Professionals die werken met multiproblemgezinnen, hebben vaak niet alleen te maken met hardnekkige problemen achter de voordeur. Ook de bureaucratie speelt hen parten. Eelke vertelt over de bureaucratische tactieken die hij en zijn collega’s van Sociaal Hospitaal gebruiken om “systeemfalen” achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven doormodderen met hetzelfde droevige resultaat.

Door maatschappelijke- en organisatiebelangen, duidelijke bedoelingen en morele instemming in het verlengde van het perspectief van huishoudens zelf te zetten, realiseert Sociaal Hospitaal bureaucratische doorbraken. Die doorbraken gaan vaak gepaard met bureaucratische uitzonderingen. En een investering in bestaanszekerheid. Zodat kan worden bespaard op duurdere zorg. Door de horizon van die doorbraak dichtbij te houden, en loyaal te blijven aan het perspectief van mensen zelf, raken mensen gemotiveerd. En wordt gedragsverandering relevant.

Riet PortengenSoNeStra
Drs. Riet Portengen
Bijdrage: Van dynamiet naar dynamiek

Riet is grondlegger van het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën (SoNeStra). Vanuit haar achtergrond als jeugdbeschermer, in de pleegzorg, als pedagoge (ortho- en gezinsinterventie) en organisatiekundige ontwikkelde zij nieuwe manieren van werken in zorg en welzijn waaronder Netwerkpleegzorg, Gezinscoaching en Prima Pleegzorg. Riet is Master of Learning & Development en in Polarity Thinking. Zij heeft een rijke ervaring in het werken met multi-probleemgezinnen.

Discussies over goed genoeg ouderschap zijn vaak explosief. Er hangt dan ook veel van af; kan en mag dit kind nog bij zijn ouders of zelfs binnen zijn familie of sociaal netwerk opgroeien? Dit veroorzaakt spanningen, wij/zij tegenstellingen en escalaties tussen ouders, familie, sociaal netwerk en professionals. Wie bepaalt wat goed genoeg ouderschap is? Biedt de context waarin professionals werken nog ruimte voor het verhaal van ouders, hun familie en sociaal netwerk? Wat als de oplossingen voor de problemen niet de oplossing blijkt te zijn? Wat als de focus op veiligheid de onveiligheid van kinderen vergroot? Welke beweging kunnen wij creëren samen met ouders, kinderen, familie en sociaal netwerk door op zoek te gaan naar de onderliggende dynamiek? Wanneer is ouderschap goed genoeg? Een uitdagende presentatie waarin stoppen met het oplossen van onoplosbare problemen een optie wordt en samen met gezinnen, hun familie en sociale netwerk op zoek te gaan hoe zij met elkaar de onderliggende dynamiek kunnen managen.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Intergenerationele overdracht

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"

Giel gaat in deze interactieve deelsessie in op het doorbreken van de cirkel bij multi-probleemgezinnen in relatie tot intergenerationele overdracht. Het 'hoe' staat centraal in deze praktijkgerichte bijdrage.

Sanne van der Kleijvan Montfoort
Drs. Sanne van der Kleij
Bijdrage: Teveel regie, te weinig verbinding

Sanne studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en deed in de rol van gedragskundige ruime ervaring op bij Bureau Jeugdzorg, zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader. Momenteel werkt zij als senior adviseur bij bureau VanMontfoort.

Verbinding maken (of niet!) met gezinnen, zeker gezinnen met veel en hardnekkige problemen, begint al voordat je met je vinger op de bel hebt gedrukt?

De manier waarop je als professional voorbereidt, welke informatie je krijgt en in welke context, vormt je beeld en je houding. Daarnaast is er de druk van een doelgerichte, effectieve resultaatgerichte opdracht met SMART doelen. Dus….hoe ontkom aan de valkuil om als regisseur met een vooropgezette agenda binnen te komen?

Samenwerken met multiproblem gezinnen en werkelijk van betekenis zijn begint met accepteren dat sommige dingen nooit veranderen. Met verdragen dat je maar weinig invloed hebt. En met het lef om jezelf volledig open te stellen en in te zetten, als professional… en als mens.

Ellen LoykensMolendrift
Drs. Ellen Loykens
Bijdrage: Samen1plan; een tool ondersteunend aan een evidence based werkzame wijze van werken

Ellen is orthopedagoog en klinisch psycholoog. Zij is directeur van Molendrift en combineert deze taak met de directe hulpverlening aan cliënten. Daarnaast besteedt zij een belangrijk deel van haar werk aan het inhoudelijk en persoonlijk begeleiden van medewerkers. Ellen speelt een actieve rol in de transformatie van de jeugdGGZ in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Succesvol werken in complexe gezinssituaties stelt hoge eisen aan professionals. Vanuit onderzoek en praktijk zijn werkzame factoren bekend. Deze toepassen blijkt in de praktijk minder eenvoudig. De gratis tool Samen1plan ondersteunt het werken met deze evidence based werkzame factoren. Aan de hand van deze tool en praktijkvoorbeelden worden werkzame factoren besproken en de manier waarop professionals ze in samenwerking met de gezinnen kunnen inzetten.

Annemarie de BeerGemeente Amsterdam
Drs. Annemarie de Beer
Bijdrage: Het OMPG project: wat en hoe?

Annemarie studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is zij werkzaam als stedelijk projectleider MPG-aanpak in de gemeente Amsterdam. 

Annemarie laat in deze deelsessie zien wat het OMPG project in Amsterdam concreet behelst en wat de huidige stand van zaken is. Daarnaast gaat zij in op de wijze waarop professionals op de werkvloer in deze context worden gecoacht.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.


Accreditatie

Beroepsregister Accreditatiepunten

SKJ

Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium bezocht

2,5 punt
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten
Opleiding Behandeling - 1,5 punten
Opleiding Diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding Overige taken - 0,5 punt

Registerplein

Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 5 punten

Sociaal agogen, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers: 2 punten

Kwaliteitsregister V&V

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

- Kinderverpleegkunde

- SPV

- VG-Zorg

5 punten
VSR 5 punten

AbSg

Nascholing jeugdgezondheidszorg

4 punten
FGzPt 4 punten
SRVB 5 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit jaarlijks congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres;
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring;
 • Ontmoet collega's uit het hele land;
 • Kies uit diverse deelsessies;
 • Je ontvangt ook de presentaties van de deelsessies waar je niet aan deelnam;
 • Verdien registerpunten met je deelname;
 • Diverse kortingsmogelijkheden;
 • Gratis parkeren bij de congreslocatie;
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie en vice versa;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!