19 april 2018 - Utrecht

Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emoties

Congres - Persoonlijkheidsproblematiek: impulsen en emotiesStartdatum19 april 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 februari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum18 april 2018

Max. aantal deelnemers350

Het congres over persoonlijkheidsproblematiek staat dit jaar in het teken van impulsen en emoties.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak moeite met het controleren van hun impulsen en emoties. Dat is met name het geval bij mensen die een borderline-, theatrale-, antisociale- of narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben: de zogeheten "cluster B" persoonlijkheidsstoornissen.

Zij zijn vaak impulsief. Hun emotionele en sociale problematiek kan dramatische vormen aannemen hetgeen zich kan uiten in onverantwoordelijk, asociaal- en agressief gedrag met alle nare gevolgen dan dien. Emotieregulatie, het onderhouden van relaties en het voorkomen van depressie zijn bekende sleutelwoorden in de behandeling en begeleiding van deze doelgroep.

Voor jou als behandelaar of begeleider in bijvoorbeeld de GGz, jeugdzorg of LVB-zorg is deze groep dan ook vaak moeilijk om mee om te gaan. Want hoe ga je een positieve werkrelatie aan met mensen die moeite hebben met het aangaan van relaties? Met mensen die door emotionele pieken en dalen vaak afspraken missen? Of zelfs manipulatief zijn?

En als het je lukt om een werkrelatie aan te gaan, begint het pas: hoe ondersteun je deze mensen in het mentaliseren? Hoe help je hen om hun emoties onder controle te krijgen en met de gevolgen van impulsieve acties om te gaan? Hoe ondersteun je hun gezinsleden en verdere sociale netwerk? Wat als ze naast een persoonlijkheidsstoornis ook nog licht verstandelijk beperkt zijn? 

Deze en andere, aanverwante vragen staan centraal tijdens dit landelijk congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die in de uitvoering van hun werk te maken krijgen met mensen met een cluster B problematiek en / of hun naasten. Te denken valt aan psychologen, orthopedagogen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, gezins- en persoonlijkbegeleiders, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, trajectbegeleiders / trajectcoaches en medewerkers van Wmo-loketten.


Wat leer je?

 • Inleiding in de cluster B problematiek en de samenhang met emotionele en sociale problemen
 • Werken met cluster B problematiek bij hulpvragers met een LVB
 • Mentaliseren bij mensen met een cluster B problematiek
 • Ondersteuning van gezins- en familiesystemen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis, mede in relatie tot mantelzorg aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis
 • Het werken met mensen met een borderline- of theatrale persoonlijkheidsstoornis
 • Begeleiding en behandeling van mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Hulpverlenen aan mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • En nog veel meer

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. dr. Jan Derksen [Universiteit Brussel] Inleiding in de cluster B persoonlijkheidsproblematiek

11.00 uur Pauze

11.30 uur Dr. Jannelien Wieland en Drs. Annemarie van den Brink [Poli-Plus] - Persoonlijkheidsproblematiek en LVB

12.15 uur Dr. Joost Hutsebaut  [Viersprong] - Mentaliseren bij mensen met een persoonlijkheidsproblematiek 

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 A  Suzanne Knol [Dimence] - Borderline en theatrale persoonlijkheidsstoornis

Deelsessie 1 B  Drs. Liesbet Nijssens  [KU Leuven] - Antisociale persoonlijkheidsstoornis

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 A Dr. Kees Kooiman [Viersprong] - Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Deelsessie 2 B Jacqueline Neijenhuis  [Projectbegeleiding en advies] - Familiesystemen en mantelzorg

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Jan DerksenVrije Universiteit Brussel
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Inleiding cluster B

Jan Derksen is hoogleraar Klinische psychologie aan de Universiteit Brussel. Hij ijkte en valideerde veel psychologische tests zoals een test voor emotionele intelligentie, maar ook de MMPI-2. Zijn specialismen zijn psychologische diagnostiek, psychodynamische psychotherapie, test voor emotionele intelligentie en cognitieve intelligentie. In 2007 verscheen zijn boek over narcisme in deze tijd. 

Jan gaat in deze plenaire inleidende presentatie nader in op de cluster B persoonlijkheidsproblematiek en de samenhang met emotionele en sociale problemen. Wat is bekend uit recent wetenschappelijk onderzoek en wat kunnen we hiermee in de praktijk?

Jannelien WielandPoli-Plus
Dr. Jannelien Wieland
Bijdrage: Persoonlijkheidsproblematiek en LVB

Jannelien werkt als psychiater bij Poli-Plus en is leider van het expertisecentrum/netwerk LVB+ bij Cordaan. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij mensen die zwakbegaafd zijn of een verstandelijke beperking hebben en gepromoveerd op het onderwerp psychopathologie bij zwakbegaafdheid. Naast haar klinische werk is zij betrokken bij verschillende projecten met als doel het vergroten en delen van de kennis over de dubbele diagnose psychische stoornis en een lager IQ.

Volgens de nieuwe zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen kan bij meer dan de helft van de patiënten in de GGZ en in de verslavingszorg een of meerdere persoonlijkheidsstoornissen worden vastgesteld. Geldt dat ook voor mensen met een lager IQ? Zo'n 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85, is dus zwakbegaafd of heeft een lichte verstandelijke beperking. Kunnen deze patiënten met een persoonlijkheidsstoornis controle leren krijgen over hun emoties en impulsen? Of is dat vanwege de ontwikkelingsachterstand per definitie niet haalbaar? Hoe bouw je een werkrelatie op met patiënten met een lager IQ? Waar loop je tegenaan en hoe kan behandeling worden vormgegeven? Deze vragen staan centraal in de duo-presentatie onder leiding van Jannelien en Annemarie.

Annemarie van den BrinkPoli+
Drs. Annemarie van den Brink
Bijdrage: Een persoonlijkheidsstoornis en een lager IQ. Wat nu?

Annemarie is opgeleid tot Gz-psycholoog en circa 30 jaar werkzaam op het gebied waar psychische klachten en patiënten met een lager IQ elkaar raken. Haar speciale interesse gaat uit naar klachten die te maken hebben met (vroeg) kinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek bij patiënten met een lager IQ.

Annemarie verzorgt een duo presenatie met Dr. Jannelien Wieland.

Joost HutbebautDe Viersprong
Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Mentaliseren

Joost is opgeleid tot klinisch psycholoog en deed zijn promotie-onderzoek aan de K.U.Leuven. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is als zodanig ook verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Werken aan mentaliseren bij mensen met een cluster B persoonlijkheidsproblematiek staat centraal in deze laatste plenaire sessie onder leiding van Joost. Wat weten we over mentaliseren bij deze doelgroep en hoe gaat dit concreet in z'n werk?

Suzanne KnolDimence
Suzanne Knol
Bijdrage: Borderline en theatrale persoonlijkheidsstoornis

Suzanne werkt als verpleegkundig specialist bij Dimence in de regio Apeldoorn en omgeving.

Suzanne gaat in haar deelsessie in op de do's en don'ts in het werken met mensen met een borderline of theatrale persoonlijkheidsstoornis. 

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: ASP

Liesbet Nijssens is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut bij de Viersprong, een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin. Zij is trainer, supervisor en consultant bij MBT - Nederland en PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven.

In deze praktijkgerichte deelsessie onder leiding van Liesbet staan de do's en don'ts in het werken met mensen met een antiscociale persoonlijkheidsstoornis centraal.

Kees KooimanDe Viesprong
Dr. Kees Kooiman
Bijdrage: Sympathy for the devil

Kees is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut met als aandachtsgebied de psychotherapeutische behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en/of een depressieve-stemmingsstoornis of somatisch-symptoomstoornis. Hij is werkzaam als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is daarnaast supervisor bij NVP, NVPP voor o.a. Dynamische Interpersoonlijke Therapie en Tranference Focused Psychotherapie.

Hoe zorg je voor een effectieve en plezierige behandeling van de patiënt met een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen om verschillende redenen behandeling zoeken: bijvoorbeeld vanwege ontregelende externe omstandigheden, vanwege een depressie, en soms ook voor de persoonlijkheidsstoornis zelf. Zij zijn echter gewend vooral op zichzelf te vertrouwen en weinig van anderen te verwachten. In het contact met anderen, dus ook met de therapeut, kunnen zij zich arrogant en minachtend opstellen. Dan kan het voor de therapeut moeilijk worden adequaat te blijven mentaliseren en zich empathisch en accepterend te blijven opstellen. Met ‘common sense’-principes uit de psychoanalytische therapie worden handvatten gegeven om de behandeling van deze patiënten constructief vorm te geven.

Jacqueline NeijenhuisvZVZ
Jacqueline Neijenhuis
Bijdrage: Familiesystemen

Jacqueline Neijenhuis werkt als zelfstandige in de gezondheidszorg. Zij is o.a. projectleider van de Generieke Module samenwerking en ondersteuning van naasten van mensen met een psychische problematiek.

Jacqueline gaat in deze deelsessie in op het ondersteunen van naasten van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij zal een speciaal ontworpen praktjkgerichte methode nader worden toegelicht.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsvereniging Toegekende punten

SKJ
Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker
Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

In behandeling
FGzPt In behandeling
NIP K&J/NVO-OG In behandeling
AbSg (nascholing jeugdgezondheidszorg) In behandeling
NVvP In behandeling
Kwaliteitsregister V&V:
 • GGz
 • SPV
 • VG-zorg
 • Jeugdverpleegkunde
In behandeling
VSR In behandeling
Registerplein In behandeling
SRVB In behandeling
VGCt In behandeling

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 februari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Sprekers zijn experts uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Professioneel en praktijkgericht leren omgaan met mensen met een cluster B problematiek
 • Geaccrediteerd bij diverse kwaliteitsregisters
 • Op een gemakkelijk te bereiken locatie met zowel de trein als de auto
 • Netwerkmogelijkheden met professionals uit het land
 • Bewijs van deelname, koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!