4 oktober 2018 - Zwolle

Congres - Stemmingsproblematiek: verdriet, somberheid en depressie

Congres - Stemmingsproblematiek: verdriet, somberheid en depressie


Startdatum4 oktober 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum3 oktober 2018

Max. aantal deelnemers200

Het congres over stemmingsproblemen staat in het teken van verdriet, somberheid en depressie.

Verdriet hoort bij het leven. Maar soms zijn mensen zo verdrietig dat het een probleem wordt. Wanneer er bijvoorbeeld geen duidelijke reden is waarom iemand verdrietig of somber is. Of wanneer het verdriet of de somberheid na verloop van tijd niet minder of zelfs erger wordt. Soms kunnen somberheid en verdriet zelfs doorschieten in een depressie, al dan niet vergezeld door suïcidale gedachten en gevoelens.

Mensen die langdurig somber of zelfs depressief zijn, ervaren veel lijdensdruk. Datzelfde geldt voor hun omgeving. Want ook partners, kinderen en ouders van mensen die aan een dergelijk stemmingsprobleem lijden, ervaren de nadelige gevolgen daarvan. Hulpverleners hebben dan ook geen eenvoudige taak wanneer van hen gevraagd wordt om deze mensen bij te begeleiden, te behandelen en hun veiligheid te ondersteunen.

Hoe herken je stemmingsproblemen bij kinderen en volwassenen? Hoe verschillen ze van stemmingsstoornissen? Op welke manier kun je deze mensen begeleiden? Hoe signaleer je suïcidaliteit, hoe maak je het bespreekbaar? Hoe differentieer je tussen verdriet, rouw en depressie? En wat als iemand met autisme, een licht verstandelijke beperking of een migratie-achtergrond somberheids- of depressieklachten heeft? Hoe begeleid je depressieve leerlingen binnen school? En wat heeft het gezin of het wijdere sociale netwerk van iemand met stemmingsproblemen nodig qua ondersteuning?

Op het congres over stemmingsproblematiek delen de sprekers hun kennis, ervaring en visie met betrekking tot dit type vragen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die werken met mensen die lijden aan stemmingsproblemen en / of hun sociale omgeving. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Psychiaters
 • (Ortho)pedagogen
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Cliëntondersteuners
 • Maatschappelijk werkers
 • Leerlingbegeleiders / zorggcoördinatoren
 • Rouwbegeleiders
 • Rouwtherapeuten
 • Penitentiair inrichtingswerkers
 • Etc.

Wat leer je?

 • Herkenning van stemmingsproblemen bij kinderen en volwassenen;
 • Wat stemmingsproblemen onderscheidt van stemmingsstoornissen;
 • Welke beïnvloedbare factoren er zijn die stemmingsproblemen veroorzaken, in stand houden en /of verminderen;
 • Hoe suïcidaliteit bij mensen met stemmingsproblemen te begrijpen, te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken;
 • Hoe onderscheid te maken tussen verdriet, rouw en depressie;
 • Welke bijzondere behoeften mensen met stemmingsproblemen en/door autisme hebben;
 • Specifieke aspecten in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en stemmingsproblemen;
 • Op welke manier een migratie-achtergrond effect kan hebben op beleving van stemmingsproblemen en waar als hulpverlener rekening mee te houden;
 • Hoe de pedagogische en didactische begeleiding van leerlingen met stemmingsproblemen vorm en inhoud gegeven kan worden;
 • Ondersteuning en begeleiding van gezinsleden, familie en vrienden van mensen met stemmingsproblemen.

Programma

09.15 uur Inloopt en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Claudi Bockting [UU]  - Inleiding stemmingsproblematiek bij kinderen en volwassenen

11.00 uur Drs. Bert van Luyn [GGNET] - Suïcidaliteit bij mensen met stemmingsproblemen

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Eerste ronde deelsessieronde: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A Lies Scaut [De WegWijzer] - Verdriet, rouw of depressie

Deelsessie 1B Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Autisme en stemmingsproblematiek

13.15 uur Lunch

14.15 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A Drs. Annemarie van den Brink [Poli-Plus] - Stemmingsproblemen bij mensen met een lager I.Q.

Deelsessie 2B Dr. Murat Can [Kompaszw] - Migranten en vluchtelingen met stemmingsproblemen

15.15 uur Koffiepauze en wissel

15.45 uur Derde ronde deelsessies: keuze uit 3A of 3B

Deelsessie 3A Drs. Sjoerd Verheijden [Bureau Wolters] - Leerlingen met stemmingsproblemen 

Deelsessie 3B DrsMaria Hoeffnagel [Prezens] - Begeleiding van gezinsleden 

16.45 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Claudi BocktingUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Claudi Bockting
Bijdrage: Depressie: waarom moeten we ons daar wel druk om maken en wat is er aan te doen?

Claudi is adjunct-hoogleraar Depressie: etiologie, recidivering en chroniciteit bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zij studeerde cum laude af in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het proefschrift 'The rhythm of depression'. Claudi richt zich in haar onderzoek onder meer op potentieel beïnvloedbare factoren die een stoornis veroorzaken en/of in stand houden, waaronder interventies die de kans op terugval verminderden bij depressie. Ze richt zich daarnaast ook op de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe psychologische behandelmethoden. Daarnaast is Claudi werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Depressie is een veel voorkomende aandoening. Ook bij jonge mensen komt het veel voor. In deze inleidende plenaire presentatie komt aan bod op welke wijze een depressie te onderscheiden valt van een dip. Daarnaast zal aan de orde komen welke behandelingen de meeste kans van slagen hebben op de korte- en de lange termijn.

Bert van LuynGGNet
Drs. Bert van Luyn
Bijdrage: Stemming en suïcidaliteit

Bert is klinisch psycholoog-systeemtherapeut en werkt als klinisch psycholoog bij GGNet, vooral met cliënten met complexe problematiek. Hij geeft al jaren onderwijs op het gebied van de acute psychiatrie en crisisinterventie. In het verlengde daarvan heeft Bert zich gespecialiseerd in het hanteren van agressie, suicidepreventie (met name chronische suicidaliteit) en de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij is een van de redacteuren van het Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis en publiceerde met Ad kerkhof het boek Suïcidepreventie in de Praktijk. De tweede editie van dit boek is getiteld: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ.

Het begrijpen van het suïcidale proces, het tijdig herkennen, bespreekbaar maken, verwijzen en behandelen van suïcidale gedachten bij mensen met stemmingsproblemen staat centraal in deze plenaire bijdrage onder leiding van Bert.  

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Verdriet, rouw of depressie?

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, acute ziekte, echtscheiding, enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Lies specialiseerde zich in de verwerking van vroegkinderlijk trauma via een opleiding in dissociatieve stoornissen.

In deze praktijkgerichte deelsessie gaat Lies in op stemmingsproblematiek in relatie tot verdriet, rouw of depressie. Waar zitten overeenkomsten en verschillen en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Autisme en stemmingsproblematiek

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"

Mensen met een autismespectrum stoornis gebruiken vaak maladaptieve copingsmechanismen zoals vermijding. Wanneer dan ook nog sprake blijkt te zijn van slechte sociale vaardigheden, kan dit leiden tot stemmingsproblemen en -stoornissen. Wat kunnen we hiermee in de praktijk? 

Murat CanEsensGGZ
Dr. Murat Can
Bijdrage: Migranten en vluchtelingen

Murat Can is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken. Hij werkte aanvankelijk als hulpverlener en coördinator allochtonen bij RIAGG-Zuid in Rotterdam en als psychotherapeut en coördinator bij GGZ Midden Brabant. Murat was wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig en hij heeft inmiddels twee literatuurprijzen op zijn naam staan. Momenteel is Murat directeur Zorg, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut bij EsensGGZ

Met welke aard van stemmingsproblemen kampen migranten en vluchtelingen, rekening houdend met hun etnische, religieuze of culturele achtergrond? Deze vraag staat centraal in de deelsessie onder leiding van Murat.

Annemarie van den BrinkPoli+
Drs. Annemarie van den Brink
Bijdrage: Behandeling van depressieve klachten bij patiënten met een lager IQ. Wie pakt het op?

Annemarie is opgeleid tot Gz-psycholoog en circa 30 jaar werkzaam op het gebied waar psychische klachten en patiënten met een lager IQ elkaar raken. Haar speciale interesse gaat uit naar klachten die te maken hebben met (vroeg) kinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek bij patiënten met een lager IQ.

Juist de groep mensen met een wat lager IQ (70-85) loopt groter risico op het ontwikkelen van o.a. depressieve klachten. We praten over een behoorlijk grote groep patiënten. Helaas is in de praktijk de kans dat ze niet afdoende behandeld worden ook verhoogd. Hoe herken je depressieve klachten bij deze groep patiënten? Hoe kan je die effectief behandelen? Welke samenwerking met andere echelons is hierbij wenselijk? Tegen welke obstakels loopt je aan als behandelaar / hulpverlener? Deze vragen staan centraal in deze deelsessie onder leiding van Annemarie.

Sjoerd VerheijdenBureau Wolters
Drs. Sjoerd Verheijden
Bijdrage: Stemmingsproblematiek op school

Sjoerd is werkzaam als trainer, coach en begeleider van leerkrachten. Hij studeerde pedagogiek en onderwijskunde.

Hoe ziet de begeleiding van leerlingen met stemmingsproblemen er concreet uit? Op welke wijze kan hier vanuit de schoolcontext pedagogisch en didactisch optimaal op worden geanticipeerd? Deze vragen maken deel uit van deze praktijkgerichte deelsessie onder leiding van Sjoerd.

Maria HoeffnagelPrezens - GGZ inGeest
Drs. Maria Hoeffnagel
Bijdrage: Depressie, wat betekent dat voor naasten?

Maria studeerde speciale pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkt als preventiewerker programma Mantelzorg bij Prezens, onderdeel van GGZ inGeest. Maria ondersteunt vanuit deze rol familie en naasten van mensen met een psychische aandoening. 

Het hebben van een stemmingsproblematiek zoals een depressie is voor iemand zelf heel ingrijpend. Maar ook voor naasten zoals een partner, ouders, kinderen, broers, zussen en vrienden kan het heel ingrijpend zijn.  Hoe kun je naasten goede ondersteuning bieden bij het omgaan met de depressie van een dierbare? Deze vraag staat centraal in deze deelsessie. Aan de hand van elementen als sponzen en spiegelen, levenshuisjes en verlies en rouw gaat Maria in op processen, die naasten kunnen doormaken en geeft zij handvatten voor ondersteuning in de praktijk.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren
Subcategorie: Conferentie

Registerplein
GGz-agogen, cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, sociaal agogen, gezinshuisouders
5 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 5 punten
Opleiding - Behandeling: 1,5 punten
Opleiding - Diagnostiek: 1 punt

AbSg
5 punten (op basis van de 25%-regeling komen ook andere medisch specialisten hiervoor in aanmerking)

Kwaliteitsregister V&V
GGz, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV
5 punten

VSR
5 punten

SRVB
5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres 
 • Deskundige en ervaren sprekers
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en handouts (achteraf)
 • Diverse deelsessies om uit te kiezen
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie
 • Gratis en voldoende parkeerplaats direct voor de deur van de congreslocatie
 • Koffie, thee en goede lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!