13 december 2018 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 4e editie

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 4e editie


Startdatum 13 december 2018

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 12 december 2018

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders van zorgintensieve kinderen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Wanneer mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal. Ineens kunnen ze bijvoorbeeld met hun gezin alleen nog maar op aangepaste vakanties. Ze kunnen vanwege het feit dat hun kind steeds opgetild moet worden alleen nog platte schoenen dragen, hebben geen tijd meer voor hun partner en rennen van de ene zorgverlener naar de andere. Het leven van deze ouders verandert zodoende in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind.

Niet alleen ouders krijgen hiermee te maken, maar ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind moeten leren omgaan met hun onmacht en verdriet. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen.

Een nadere toelichting op de term "levend verlies", die door Prof. Dr. Manu Keirse is geïntroduceerd, is hier te vinden. Manu Keirse spreekt ook op dit congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleningsprofessionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan onder meer:

 • (Medisch en algemeen) maatschappelijk werkers
 • Ouderbegeleiders
 • (Gz-) psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Orthopedagogen
 • Kinderartsen / jeugdartsen
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Vaktherapeuten
 • (Kinder)fysiotherapeuten

Wat leer je?

 • Wat het kan betekenen om ouder te zijn van een zorgintensief kind;
 • Hoe ouders van zorgintensieve kinderen te blijven zien als mens, en niet slechts als zorgverlener of coördinator van de professionele zorg- en hulpverlening rondom hun kind;
 • Hoe om te gaan met rouw en herstel bij depressie, manie en psychose;
 • Hulpverlening bij levend verlies vanuit een ouderschapstheoretisch kader;
 • Hoe helpende gesprekken te voeren met cliënten met een verstandelijke beperking bij verlies of rouw;
 • Luisteren naar naasten zonder te sentimentaliseren en te therapeutiseren;
 • Hoe te balanceren tussen nabijheid met hulpvragers en je eigen geestelijke weerbaarheid als professional. 

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Drs. Odet Stabel [Ervaringsdeskundige] - Gecrasht door levend verlies - en dan?

11.30 uur Prof. Dr. Manu Keirsse [Katholieke Universiteit Leuven] - Zie de mens

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Stef Linsen [Pro Persona] - Rouw en herstel bij depressie, manie en psychose

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 A  Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht] - Levend verlies in de praktijk van de hulpverlening

Deelsessie 1 B  Prof. Dr. Rudi Roose [Universiteit Gent] - Therapeutiseren? Niet doen!

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 A Prof. Dr. Joachim Duyndam [Universiteit voor Humanistiek] - Geestelijke weerbaarheid

Deelsessie 2 B Prof. Dr. Geert van Hove [Universiteit Gent] - Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Odet StabelErvaringsdeskundige
Drs. Odet Stabel
Bijdrage: Gecrasht door Levend verlies - en dan?

Odet studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is auteur van het boek 'Een kind met kansen', de zoektocht van een moeder met haar meervoudig gehandicapte zoon.

In een persoonlijke verdiepingsslag op het thema levend verlies deelt Odet haar recente ervaringen en zoekt samen met de deelnemers antwoorden op de vraag of en hoe voorkomen kan worden dat zorgouders crashen en hoe ze, indien het onverhoopt toch gebeurt, geholpen kunnen worden.

Manu KeirseKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Manu Keirse
Bijdrage: Zie de mens

Manu Keirse is klinisch psycholoog en werkzaam aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven (B.) Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet en auteur van verschillende boeken die betrekking hebben op dit onderwerp.

Onze maatschappij staat steeds meer in het teken van winst. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer efficiëntie, werknemers heten tegenwoordig ‘fulltime equivalenten’ en in de zorgsector worden mensen al te vaak herleid tot ‘patiënten’ en soms zelfs tot ‘organen’. In deze bijdrage doet Manu een opvallende oproep om de verregaande fragmentatie in de samenleving een halt toe te roepen. Het is een pleidooi voor een radicale nieuwe manier van kijken, een manier die de waarde en de waardigheid van mensen centraal stelt. Want pas als we dat doen, kunnen we waarachtig met elkaar omgaan. En dat is misschien wel de echte uitdaging als je zorg wilt dragen voor anderen, in je gezin en je familie, in de opvoeding en het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de zorgverlening, of als leidinggevende in een organisatie. Het is niet omdat je kijkt naar mensen dat je hen ook echt ziet. Het gaat niet om wat ze hebben of wat ze kunnen, maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Rouw en herstel bij depressie, manie en psychose

Stef is opgeleid tot psychiater en psychotherapeut. Vanuit die hoedanigheid werkt hij met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poli-klinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor zwakzinnigenzorg en in een eigen praktijk. Op freelance basis werkt hij onder andere voor forensische GGZ-instellingen en geeft hij leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding.

Depressie, manie en psychosen zijn ziekten met variabele ernst bij verschillende diagnoses, bijvoorbeeld psychose in het kader van schizofrenie, of psychose in het kader van een 'bad trip' ten gevolge van drugsgebruik.

Alle drie saboteren het zelfbeeld, -respect, -vertrouwen en (verinnerlijkt) stigma speelt een forse rol. Herstel van het ziektebeeld én het verlaagd zelfvertrouwen vergt behandeling én rouwproces. Zonder rouw is de behandeling onaf! De basis - en gemeenschappelijke principes bij psychose, manie en depressie, worden nader besproken in deze plenaire bijdrage.

Edith RaapHogeschool Utrecht
Drs. Edith Raap
Bijdrage: Levend Verlies in de praktijk van hulpverlening

Edith studeerde ontwikkelingspsychologie en was onder andere werkzaam in de jeugdzorg, kinderopvang en opvoedingsondersteuning in praktijk, management, training en beleid. Sinds 2012 geeft zij les aan de Hogeschool Utrecht. Haar aandachtsgebied is werken met ouders. Daarnaast is zij gespreksleider moreel beraad van professionals in de jeugdzorg. Momenteel doet zij onderzoek naar ervaringen van ouders van zeer vroeg geboren kinderen.

Herkenning van levend verlies staat centraal in de deelsessie onder leiding van Edith. De verschillen tussen ouders in het ervaren van levend verlies worden verklaard vanuit een specifiek model. Daarnaast gaat zij aan de hand van casuïstiek in op wat je vervolgens als professional zou kunnen doen en voor welke dilemma’s je kunt komen te staan. Edith bespreekt hoe existentiële kwesties zoals kwetsbaarheid, ervaring van tijd, gevoelens van onrecht en complexe ervaringen rond wat ‘normaal’ is, een rol spelen. Zij doet dit vanuit een ouderschapstheoretisch kader. Dat betekent dat de ervaring van de ouder uitgangspunt is voor het vormgeven van hulp. De ouderschapstheorie reikt hiervoor een aantal modellen aan die nader zullen worden toegelicht.

Rudi RooseUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Rudi Roose
Bijdrage: Therapeutiseren? Niet doen!

Rudi is opgeleid tot pedagoog en criminoloog en werkte vele jaren in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Hij promoveerde tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkt momenteel als Universitair docent en opleidingsvoorzitter Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. 

Vanuit het perspectief van een kind met een (verstandelijke) beperking of psychische/psychiatrische stoornis speelt de norm van 'het perfecte kind.' Rudi gaat gedurende deze deelsessie dieper in op de vraag hoe hiermee om te gaan zonder te sentimentaliseren. En hoe kunnen professionals levend verlies of blijvend verdriet bij naasten beluisteren, zonder ze noodzakelijk te therapeutiseren? 

Joachim DuyndamUniversiteit voor Humanistiek
Prof. Dr. Joachim Duyndam
Bijdrage: Geestelijke weerbaarheid

Joachim studeerde filosofie aan de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij als wetenschappelijk onderwijsmedewerker aan de Faculteit Wijsbegeerte te Nijmegen. Sinds de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in1989 is hij daaraan verbonden, eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent filosofie, in het bijzonder humanistische antropologie, sinds 2010 als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates en sinds 2015 als hoogleraar Humanisme en filosofie. Hij promoveerde op een onderzoek naar empathie en inlevingsvermogen (Denken, passie en compassie).

In deze deelsessie staat geestelijke weerbaarheid en professionele grondhouding van professionals in de begeleiding van rouw- en verliesprocessen in gezinssystemen centraal. Welke kennis en vaardigheid is belangrijk? Hoe empathie te gebruiken om in contact te komen en in contact te blijven met hulpvragers? Deze vragen vormen de rode draad in de bijdrage van Joachim.

Geert van HoveUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Geert van Hove
Bijdrage: Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking

Geert is bijzonder hoogleraar Disability Studies VUmc, binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica. Hij deed onderzoek naar participatie van mensen met een beperking en complexe processen. 

Geert gaat in deze verdiepingssessie in op rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en op welke manier zij geholpen kunnen worden om door hun rouwproces heen te komen. Hij zal daarbij ingaan op verschillen in reacties op verlies, rouw gekoppeld aan ontwikkelingsleeftijd en mogelijke afscheidsrituelen. 

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij onderstaande registers.

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1 punt
Opleiding - diagnostiek - 1 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

FGzPt
4 punten

Registerplein
5 punten voor Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners en Gezinshuisouders.
1 ontwikkelactiviteit van 5 uur voor Sociaal Werkers.

SKJ
5 punten
Informeel leren - bezoek conferentie

VSR
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
- SPV
- VG-Zorg
- Wijkverpleegkunde

Register Vaktherapie (voormalig SRVB)
5 punten

AbSg
4 punten*

NVK
4 punten

KNGF
5 punten voor het kwaliteitsdeel

ABvC
In behandeling

ADAP
4,5 punt
Algemene nascholing

SKGV
1 punt

LV POH-GGZ
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres;
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters;
 • Keuze uit verschillende deelsessies;
 • Diverse kortingen mogelijk;
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV;
 • Veel parkeerplaats in de directe omgeving van de congreslocatie;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Handouts en bewijs van deelname worden achteraf digitaal verstrekt.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!