28 november 2018 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - 4e editie

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's - 4e editie


Startdatum 28 november 2018

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 27 november 2018

Max. aantal deelnemers 330

Het Congres Vroegsignalering bij baby’s staat dit jaar voor een groot deel in het teken van het vertalen van wetenschap naar de praktijk. 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar baby’s en hun ouders. Dit varieert van breinonderzoek tot onderzoek naar gedrag zoals huilen. Ook worden er voortdurend nieuwe interventies of materialen ontwikkeld. Jammer genoeg bereiken de nieuwste inzichten lang niet altijd de werkvloer. Gevolg is dat  professionals niet genoeg kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten.

Op dit congres delen verschillende wetenschappers hun inzichten en proberen ze een vertaalslag naar de praktijk te maken. De ochtendsprekers geven een overzicht van wat er recent bekend is over de ontwikkeling van het babybrein en wat er uit het grote Generation R onderzoek is gekomen wat betreft baby’s en hun ouders.

Daarna kunt u drie deelsessies kiezen uit een palet van negen. Variërend van welke kennis er bestaat over zeer jonge kinderen in een complexe echtscheidingssituatie tot onderzoek naar de troostreflex van baby’s en actuele inzichten over borstvoeding.

Kortom een variëteit aan nieuwe data die het werk van professionals van allerlei disciplines met baby’s en hun ouders nog beter kunnen onderbouwen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier).

Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Wat leer je?

 • De vertaling van wetenschappelijke kennis over baby- en ouderontwikkeling naar de praktijk;
 • Toepassing van de Happiest Babymethode als troost bij huilende babys;
 • Werken met de cirkels van veiligheid;
 • Effectieve vroegsignalering van kwetsbare zwangeren;
 • Het belang van de vader-kindrelatie in de vroege kinderjaren;
 • Muziek ter versterking en verdieping van de ouder-kindrelatie;
 • Psychisch welbevinden door een goede band tussen moeder en kind tijdens de zwangerschap;
 • Mentaliserende ouders als basis voor een goede hechting.

Programma

09.15 uur        Inloop en registratie

10.00 uur        Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden    

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Sabine Hunnius [Radboud Universiteit Nijmegen]  - Het babybrein

11.00 uur Prof. Dr. Vincent Jaddoe [Erasmus MC] - Generation R

11.45 uur Koffiepauze

Deelsessies:

12.15 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B of 1C 

Deelsessie 1A  Dr. Sylvia Nossent  [Babywerk] en Dr. Elma Hilbrink [Baby-linq]  - Van babykennis naar praktijk van alledag

Deelsessie 1B  Dr. Eline Möller [SEIN] en Dr. Roos Rodenburg [Universiteit van Amsterdam] Huilen en troosten

Deelsessie 1C Carla Brok [Dimence] Werken met de cirkels van veiligheid

13.15 uur Lunchbuffet

14.15 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B of 2C

Deelsessie 2A  Dr. Marieke Paarlberg  [Gelre ziekenhuis] - Effectieve vroegsignalering van kwetsbare zwangeren

Deelsessie 2B  Prof. Dr. Louis Tavecchio [Universiteit van Amsterdam] Gezinnen met baby’s in een complexe echtscheidingssituatie

Deelsessie 2C Margré van Gestel [Zing en doe maar mee] Muziek in Infant Mental Health

15.15  uur Koffiepauze en wissel

15.45 uur Derde ronde deelsessies: keuze uit 3A of 3B of 3C

Deelsessie 3A Dr. Evi de Cock [Radboud Universiteit] - Zelfvertrouwen bij ouders

Deelsessie 3B Drs. Myrte van Lonkhuijsen [Praktijk Myrte van Lonkhuijsen] - Alles over borstvoeding

Deelsessie 3C Prof. Dr. Geert Jan Stams [Universiteit van Amsterdam] - Mind matters - het belang van ouderlijk mentaliseren in de vroege ouder-kind relatie​

16.45 uur Einde en naborrel


Wie zijn de sprekers?

Sabine HunniusRadboud Universiteit
Prof. Dr. Sabine Hunnius
Bijdrage: Een goed begin: over de ontwikkeling van de hersenen bij baby's

Sabine is hoogleraar Developmental Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is directeur van het Baby and Child Research Center en hoofd van de BabyBRAIN-groep van het Donders Institute.

Vanaf het moment dat een baby is geboren, wordt hij overspoeld met nieuwe indrukken uit de wereld om hem heen. Hij ziet voor het eerst een gezicht, voelt hoe handen hem oppakken, ruikt nieuwe geuren en hoort nieuwe geluiden. De manier waarop een baby de wereld waarneemt, is voor een volwassene maar moeilijk voor te stellen. Hoe ziet een baby zijn omgeving? Wat begrijpt hij van wat er om hem heen gebeurt? En wat is de optimale omgeving voor een baby om in op de groeien? In deze presentatie zal worden ingegaan op de belangrijke kennis en nieuwe inzichten die recent neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek heeft opgeleverd over de ontwikkeling van baby’s en hun hersenen.

Evi de CockRadboud Universiteit Nijmegen
Dr. Evi de Cock
Bijdrage: De affectieve ouder-kind band en zelfvertrouwen bij ouders

Evi werkt als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde op een onderzoek naar het belang van de band met het ongeboren kind in relatie tot het psychisch welbevinden.

Tijdens de deelsessie zal Evi vertellen over de resultaten van haar onderzoek. Hieruit komt onder meer naar voren dat de tijdens de zwangerschap opgebouwde band tussen ouders en kind over de tijd behoorlijk stabiel is. Deze vroege ouder-kindrelatie is belangrijk voor zowel het psychisch welbevinden van ouders als voor de ontwikkeling van hun kinderen. Hoe zijn de resultaten te vertalen naar de praktijk? 

Margré van GestelZing en doe maar mee
Margré van Gestel
Bijdrage: Muziek in Infant Mental Health

Margré is onderwijzeres met specialisatie muziek. Ze studeerde vervolgens schoolmuziek aan he conservatorium te Utrecht en deed tevens de opleiding Motorische Remedial Teacher. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan en was mede-auteur van verschillende muziekmethodes.

In haar bijdrage zal Margré laten zien hoe professionals ‘mentaliserende liedjes’ en andere muzikale spelactiviteiten, aansluitend bij de dagelijkse routine in een gezin, kunnen inzetten. Zij zal vertellen hoe deze muzikale activiteiten kunnen bijdragen aan de versterking en verdieping van de ouder-kindrelatie en het proces van veilige hechting ondersteunen.

Louis TavecchioUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Louis Tavecchio
Bijdrage: Gezinnen met baby's in een complexe echtscheidingssituatie

Louis studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een onderzoek naar de meting en evaluatie van onderwijsgedrag. Daarna werkte hij vele jaren bij de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden in de rol van Universitair Hoofddocent Gezinspedagogiek, waarna hij bij de Universiteit van Amsterdam terugkeerde in de rol van Bijzonder Hoogleraar. Louis publiceerde vele tientallen (inter)nationale artikelen, hoofdstukken en boeken op het gebied van gezinsopvoeding, kinderopvang en hulpverlening. 

Louis gaat tijdens deze deelsessie nader in op het belang van de vader-kindrelatie vanaf de eerste levensjaren en in de vroege kindertijd. Dit wordt mede geïllustreerd aan de hand van snel groeiend wetenschappelijk bewijsmateriaal. In hoeverre krijgen vaders, ook in complexe en nare scheidingssituaties van de ex-partner, de ruimte om hun belangrijke rol in de verzorging en opvoeding te blijven spelen?

Marieke PaarlbergGelre ziekenhuis
Dr. Marieke Paarlberg
Bijdrage: Mind2Care: effectieve vroegsignalering van kwetsbare zwangeren

Marieke is gynaecoloog en werkzaam in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. In 2010 is zij benoemd tot president van de International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology (ISPOG)

Marieke heeft aan de wieg gestaan van de Mind2Care, een vragenlijst die is gemaakt om tijdens de zwangerschap te screenen op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Op basis van de gegeven antwoorden wordt, als het nodig is, een advies gegeven over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap. De vragenlijst is wetenschappelijk getest en Marieke zal tijdens deze deelsessie vertellen over de achtergronden en hoe deze screening in de praktijk kan helpen bij het bevorderen van het krijgen van gezonde kinderen in een gezondere situatie. Ook zal zij iets vertellen over nieuwe ontwikkelingen rond deze vragenlijst.

Carla BrokJeugdGGZ
Carla Brok
Bijdrage: De prille relatie onder druk

Carla is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam bij JeugdGGZ, onderdeel van Dimence. Zij is gespecialiseerd in gehechtheidsrelaties, waarbij het ouder zijn bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid van problematiek bij de ouder en/of bij het kind.

Carla zal in deze deelsessie uitleg geven over de cirkels van veiligheid van Ainsworth en hoe deze werken in een beginnende relatie. Hoe zijn deze cirkels door professionals te gebruiken als leidraad voor het helpen ontwikkelen van een gezonde en evenwichtige relatie tussen ouder en kind? Ook zal zij iets vertellen over de interventie DOK! die kan worden ingezet wanneer de relatie problematisch is of dreigt te worden. 

Eline MöllerSEIN
Dr. Eline Möller
Bijdrage: Huil- en slaapproblemen bij baby’s onder de zes maanden

Eline studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de verschillende rol van moeders en vaders in de angstontwikkeling van kinderen. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde te Heemstede. Zij doet onderzoek naar huil- en slaapproblemen bij baby’s onder de zes maanden.

Huil- en slaapproblemen zijn twee van de meest voorkomende problemen in de eerste zes maanden van de babytijd. Deze problemen kunnen allerlei negatieve gevolgen hebben, zowel voor baby als ouders. Recent onderzoek heeft aangetoond dat baby’s met een troostrespons reageren op bepaalde stimuli. Een interventie, de Happiest Baby-methode, die gebruik maakt van prikkels zoals inbakeren, beweging en geluid (white noise) lijkt veelbelovend voor de aanpak van de problemen. In deze deelsessie wordt ingegaan op het onderzoek rond deze methode. Ook komt de praktische toepassing hiervan aan de orde.

Roos RodenburgUvA
Dr. Roos Rodenburg
Bijdrage: Huil- en slaapproblemen bij baby’s onder de zes maanden

Roos is universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van gedragsproblemen en trauma bij kinderen met epilepsie en in het verminderen van opvoedingsstress. Daarnaast onderzoekt zij huilen en slapen bij jonge baby's en kinderen.

Roos verzorgt deze duo-presentatie samen met haar collega Dr. Eline Möller

Elma HilbrinkBaby-LinQ
Dr. Elma Hilbrink
Bijdrage: Van babykennis naar de praktijk van alledag

Elma is ontwikkelingspsycholoog en onderzoeker met ruime expertise op het gebied van de sociale en cognitieve ontwikkeling in de eerste levensjaren met een focus op ouder-kind interactie.  Zij is gepromoveerd aan de universiteit van Cardiff (GB) en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Daarnaast is Elma werkzaam bij stichting Babywerk waar zij zich bezig houdt met vertalen van wetenschappelijke kennis naar toepassingen in de praktijk. 

Elma verzorgt deze duo-presentatie samen met haar collega Dr. Sylvia Nossent.

Sylvia NossentBabywerk
Dr. Sylvia Nossent
Bijdrage: Van babykennis naar de praktijk van alledag

Sylvia studeerde theoretische psychologie en ontwikkelingspsychologie in Leiden en Utrecht. Zij specialiseerde zich in de biologische en sociologische context van babygedrag en - ontwikkeling. Sylvia is onderzoeker en directeur Babywerk. 

Hoe vertaal je de wetenschappelijke kennis over baby- en ouderontwikkeling naar de praktijk van alledag? Wat is het belang van deze vertaalslag voor ouders en professionals? En hoe kunnen we wetenschappelijke kennis inzetten om ouders en professionals te ondersteunen? Deze en andere vragen komen aan bod in de deelsessie onder leiding van Sylvia en Elma.

Myrte van LonkhuijsenPraktijk
Drs. Myrte van Lonkhuijsen
Bijdrage: Alles over Borstvoeding

Myrte studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is daarna opgeleid tot lactatiekundige IBCLC. Zij doceert aan verschillende opleidingsinstituten en is betrokken bij de ontwikkeling van e-learning op het gebied van borstvoeding.

Borstvoeding is de norm, daar zijn de meeste professionals en ouders het wel over eens. Vanuit de wetenschap zijn er steeds meer onderzoeken die dit ondersteunen. Toch blijft de duur van borstvoeding een discussiepunt bij professionals en bij ouders. En wat te doen als borstvoeding niet lukt of niet mogelijk is? Tijdens deze deelsessie komen actuele onderwerpen en dilemma’s rond borstvoeding aan de orde en wordt u in de gelegenheid gesteld al uw vragen te stellen.

Vincent JaddoeErasmus MC
Prof. Dr. Vincent Jaddoe
Bijdrage: Generation R

Vincent is Hoogleraar Kinder-geneeskunde-epidemiologie en directeur van het onderzoeks-, opleidings- en kennisproject Generation R van Erasmus MC. 

Vincent vertelt over de onderzoeksresultaten van het groot Rotterdams onderzoek Generation R. Met welke onderzoeksresultaten kan men in de praktijk verder? En wat gaat het team onderzoeken in het nieuwe programma Generation R plus?

Geert Jan StamsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Bijdrage: Mind Matters

Geert Jan is universitair hoofddocent Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Ouderlijk mentaliseren gaat over de betekenis die ouders geven aan het gedrag van hun baby/kind. Er zijn grote verschillen te zien in het mentaliserend vermogen van ouders, zowel kwalitatief als kwantitatief. De mentaliserende ouder heeft de neiging om met regelmaat na te gaan welke autonome gevoelens en gedachten er achter het gedrag van zijn of haar baby schuilgaat. Een mentaliserende ouder ziet bijvoorbeeld aan welk speelgoed de baby de voorkeur geeft, of ziet wanneer de baby overprikkelt raakt van een kiekeboe spelletje, of wanneer de baby nieuwsgierig is naar een kat die langsloopt. Onderzoeken geven steeds meer duidelijkheid over de rol van mentaliseren in de vroege ouder-kind relatie. Uit een recentelijke meta-analyse (samenvatting van een groot aantal studies) is gebleken dat de neiging van ouders om te mentaliseren over of in het contact met hun kind, een belangrijke voorspeller van gehechtheid is. In deze deelsessie wordt nader in gegaan op dit onderzoek. Aan bod komen de manieren waarop je als hulpverlener kunt waarnemen of een ouder mentaliseert en of het mentaliseren goed afgestemd is op het kind. Daarnaast wordt een recentelijk onderzochte interventiemethode besproken, gericht op het versterken van ouderlijk mentaliseren en een veilige hechting van het kind aan de ouder.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsregisters:

NIP K&J / NVO
Herregistratie: 5 punten
Opleiding - behandeling: 1 punt
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - overige taken: 0,5 punt

FGzPt
2 punten

ADAP
NVLF
5 punten

Registerplein
5 punten
- Cliëntondersteuners;
- GGZ-agogen;
- Gezinshuisouders;
- Maatschappelijk werkers;
- Sociaal agogen;
- Sociaal werkers.

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - conferentie

AbSG
5 punten*

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
- GGZ;
- Jeugdverpleegkunde;
- Kinderverpleegkunde;
- SPV;
- VG-zorg;
- Voortplanting, obstetrie en gynaecologie.

VSR
5 punten

KNGF
5 punten kwaliteitsdeel

NVK
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

DAIMH
In behandeling

KCKZ
Afgewezen

KNOV
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk jaarlijks congres over vroegsignalering bij baby's
 • Multidisciplinair publiek
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Op een A-locatie, dicht bij het station Eindhoven
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving
 • Ontmoet collega's met verschillende professies uit het hele land

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!