15 januari 2019 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Praten met pubers - 2e editie

Jaarlijks Congres - Praten met pubers - 2e editie


Startdatum 15 januari 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 14 januari 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het thema van het jaarlijks congres over praten met pubers is dit keer: "Praten over pubergedrag".

De puberteit en adolescentie zijn een tijd waarin er veel verandert. Gierende hormonen, meer vrijheden, een vriendengroep die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, minder ouderlijke controle. Het is ook een tijd van experimenteren en daar hoort bij dat er af en toe een norm overschreden wordt. Maar wanneer is die grensoverschrijding nog normaal "pubergedrag" en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen? Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere? En met hun ouders? Welke rol speelt on- en offline groepsdruk in het ontstaan, voortbestaan en stoppen van hun gedrag? Wat mag je qua gedrag van jongeren met een LVB verwachten? En wat wordt als normaal en abnormaal gedrag gezien in migrantengezinnen?

Deze en andere, soortgelijke vragen staan deze keer centraal op dit congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres richt zich op uitvoerend werkers en leerkrachten zoals de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Werk- en denkniveau: HBO+ / Universitair.


Wat leer je?

 • Waarom de puberteit en adolescentie vaak als een dramatische periode gezien worden;
 • Wat de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn ten aanzien van puberteit, adolescentie, puberproblemen en ouder-kind relaties;
 • Hoe onderscheid gemaakt kan worden tussen normaal en abnormaal gedrag bij pubers en adolescenten;
 • Welke rol on- en offline groepsdruk speelt in het ontstaan, voortbestaan en stoppen van typisch puber- en adolescentengedrag;
 • Hoe in een hulpverlenings- of (speciaal) onderwijs context rekening gehouden kan worden met de disharmonieuze ontwikkeling van pubers / adolescenten met een LVB;
 • Hoe pubergedrag bespreekbaar gemaakt kan worden met jongeren en / of ouders uit een niet-westers migrantengezin;
 • Op welke manier pubers en adolescenten met ADHD en (dreigende) verslavingsproblematiek het beste geholpen kunnen worden.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Wim Beyers [Universiteit van Gent] - Stand van de wetenschap: puberteit en adolescentie

11.00 uur Dr. Justine Pardoen [Oudersonline] - Pubers en (WhatsApp-) groepsdruk

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Tischa Neve [GrootenKlein] - Communiceren met pubers en hun ouders

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Drs. Erik Jongman [Spirit Jeugdzorg] - Puberteit of psychiatrie?

1B Elise van den Berg MSc. en Femke Schffer MSc. [MEE ZHN] - Werken met pubers met een LVB

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Drs. Naima Abouri [Pharos] - Praten met niet westerse pubers en hun ouders

2B Drs. Mariken Muller [Brijder] - ADHD en verslaving bij pubers en adolescenten

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Wim BeyersUniversiteit Gent
Prof. Dr. Wim Beyers
Bijdrage: Puberteit en adolescentie

Wim is Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie. 

Hij legt in deze inleidende plenaire presentatie de focus op de ontwikkelingspsychologie in relatie tot puberteit en adolescentie. Enkele vragen die aan bod gaan komen: wat wijst wetenschappelijk onderzoek uit als het gaat om specifieke puberproblematiek en/of ouder-kind relaties? En waarom wordt de puberteit vaak als een dramatische periode ervaren? Naast een verkenning vanuit wetenschappelijk perspectief zal Wim ook handvatten aanreiken voor de praktijk.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: Pubers en groepsdruk

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming. 

Justine legt in haar plenaire presentatie de focus op pubers en (WhatsApp-)groepsdruk. Wat weten we hier vanaf, wat zijn uitingsvormen en wat kunnen we ermee in de praktijk in de rol van hulpverlener of leerkracht?

Tischa NeveGroot & Klein
Drs. Tischa Neve
Bijdrage: Communiceren met pubers, een vak apart!

Tischa is opgeleid tot kinderpsycholoog en opvoedkundige. Sinds het opvoed-TV-programma Schatjes (2006) waarin zij ouders coachte, richt zij zich vanuit haar eigen organisatie Groot & Klein op het inspireren en ondersteunen van ouders en professionals bij de opvoeding en het grootbrengen van kinderen. Tischa heeft jaren gewerkt met pubers (en hun ouders) binnen de jeugdreclassering en is auteur van het boek 'Pubers zijn leuk!'.

Omgaan met pubers is soms een hele klus. Als ouder (en professional) moet je heel wat uit de kast halen om in verbinding en contact te komen of blijven, tot ze door te dringen, ze te motiveren of hun medewerking te krijgen. Wat werkt in de communicatie met pubers? Hoe maak je effectief afspraken en geef je ze verantwoordelijkheid die ze aankunnen? Welke tips kun je in je werk toepassen en ouders meegeven? Deze vragen komen aan bod in deze plenaire presentatie onder leiding van Tischa, waarbij ook praktische tips worden aanreikt om dit voor elkaar te krijgen.

Erik JongmanSpirit Jeugdzorg
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Moeilijk gedrag bij jongeren

Erik is psycholoog en psychotherapeut bij Spirit Jeugdzorg en De Waag. Daarvoor was hij werkzaam bij het RET Institute in New York, Behandeltehuis Harreveld en Centrum voor Orthopsychiatrie de Fjord. 

Erik gaat in deze deelsessie nader in op moeilijk gedrag bij jongeren. Wat zijn 'normale' puberverschijnselen en wanneer praten we over psychiatrische ziektebeelden? Na deze verkenning zal Erik ook concrete handreikingen geven, hoe om te gaan met moeilijk pubergedrag aan de hand van casuïstiek.

Elise van den BergMEE Zuid Holland Noord
Elise van den Berg MSc.
Bijdrage: Leren communiceren en omgaan met jongeren en adolescenten met een LVB

Elise volgde de master Child and Adolescent psychology aan de Universiteit van Leiden en heeft praktijkervaring opgedaan in het werken met jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag en een verstandelijke beperking. Momenteel werkt Else als gedragsdeskundige bij MEE - Zuid Holland Noord.

In deze deelsessie zal kort aandacht worden besteed aan wat er wordt verstaan onder een licht verstandelijke beperking. Hierna zal aan de hand van filmpjes en voorbeelden worden uitgelegd wat de invloed van een LVB is op het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren/adolescenten en wat dit betekent in de praktijk. Daarnaast geven Elise en Femke aandachtspunten en concrete tips, hoe het beste te communiceren met jongeren/adolescenten met een LVB. Wat werkt en wat vooral ook niet?

Femke ScheffersMEE Zuid Holland Noord
Femke Scheffers MSc.
Bijdrage: Leren communiceren en omgaan met jongeren/adolescenten met een LVB

Femke is forensisch orthopedagoog. Zij heeft gewerkt met cliënten in het justitieel kader, prostituees en slachtoffers van loverboy praktijken. Momenteel is Femke werkzaam bij MEE Zuid Holland Noord in de rol van gedragsdeskundige. De expertise van Femke ligt in de omgang met een zorgmijdende doelgroep en het communiceren met personen met een licht verstandelijke beperking. Femke verzorgt deze praktijkgericht deelsessie samen met haar collega Elise van den Berg.

Femke verzorgt deze praktijkgericht deelsessie samen met haar collega Elise van den Berg.

Naima AbouriPharos
Drs. Naima Abouri
Bijdrage: Praten met niet-westerse pubers en hun ouders

Naima studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte o.a. als onderzoek- en projectmedewerker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2011 is zij werkzaam bij Pharos in de functie van senior projectleider Jeugd en Gezondheid.

Naima gaat dieper in op gespreksvoering met niet-westerse pubers en hun ouders. Waar zitten overeenkomsten en verschillen tussen westerse- en niet westerse culturen? En wat betekent dit concreet voor hulpverleners of docenten die beroepsmatig met niet-westerse pubers te maken hebben? 

Mariken MüllerBrijder verslavingszorg
Drs. Mariken Muller
Bijdrage: Puber-ADHD-Verslaving

Mariken studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is programmaleider Jeugd ambulant en trainer van motiverende gespreksvoering bij Brijder verslavingszorg. Daarnaast is Mariken lid van de Commissie van Toezicht van het Justitieel Centrum Zaanstad.

Wat is bekend uit onderzoek bij pubers en adolescenten met betrekking tot ADHD en verslaving? Deze vraag staat centraal in deze deelsessie onder leiding van Mariken, waarbij zij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zal linken aan specifiek ontwikkelde programma's en op welke wijze deze worden uitgevoerd bij pubers en adolescenten.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij: 

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Registerplein
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werk, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers
5 punten

SKJ
5 punten voor jeudgzorgwerkers
Informeel leren - conferentie

VSR
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
(SPV, GGZ, Justitiële verpleegkunde, Jeugdverpleegkunde, VG-zorg)
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

AbSg*
4 punten

Lerarenregister
Op verzoek wordt op het deelnamecertificaat vermeld dat er 5 uren in de categorie "pedagogisch" gevolgd zijn. Dit kun je dan aan je portfolio ten behoeve van herregistratie toevoegen.

LV POH-GGZ
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Een praktijkgericht congres rondom het praten met pubers
 • Zeer relevant voor de zorg, de hulpverlening en het onderwijs aan jeugdigen en adolescenten
 • Een gevarieerd en geaccrediteerd programma
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een 100% relevant programma
 • Netwerkmogelijkeden met verschillende collega's uit het hele land
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!