5 juni 2019 - Utrecht

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen


Startdatum 5 juni 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 4 juni 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen vindt plaats in Jaarbeurs Utrecht.

Eetstoornissen zijn psychiatrische aandoeningen met vaak ernstige somatische gevolgen zoals verlaagde bloeddruk, hartritmestoornissen en afwijkende bloedwaarden. 

Daarnaast hebben eetstoornissen een enorme impact op de mentale en sociale gesteldheid van een persoon en strekken zich uit over alle levensgebieden zoals gezin, familie, school, werk en sociale contacten. Er kunnen cognitieve veranderingen optreden, zoals een gebrekkig korte termijn geheugen, concentratiestoornissen en traag denken.

Het wordt nog gecompliceerder wanneer er sprake is van psychiatrische comorbiditeit op het gebied van depressie, middelengebruik, persoonlijkheidsstoornissen, impulscontrolestoornis of angststoornissen. Dit is bij sommige eetstoornissen meer regel dan uitzondering.

In de praktijk worden eetstoornissen niet altijd opgemerkt door de omgeving of is er gebrek aan deskundigheid rondom deze problematiek. Als ze wel opgemerkt worden, dan worden ze ook lang niet altijd adequaat behandeld. Daarbij blijkt dat anorexia nervosa de meest dodelijke psychiatrische ziekte te zijn: 1 op de 7 patiënten komt te overlijden.

Wat weten we van eetstoornissen? Hoe komen ze tot uiting in verschillende levensfasen? Wat weten we van coping en zelfmanagement? Welke interventies zijn effectief? Welke tools zijn beschikbaar voor professionals die met jeugdigen en volwassenen werken waarbij (mogelijk) sprake is van een eetstoornis?

Deze en tal van andere vragen worden tijdens dit congres behandeld door ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk.  

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met jeugdigen en volwassenen, waarbij (mogelijk) sprake is van een eetstoornis en hier adequaat mee willen leren omgaan in hun praktijk. Denk daarbij aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, cliëntbegeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, zorgcoördinatoren en docenten.


Wat leer je?

 • Wetenschappelijke inzichten met betrekking tot eetstoornissen;
 • De benadering van eetstoornissen vanuit een systemische context;
 • De rol van eetstoornissen over de levensloop gezien;
 • Regressie, copingmechanismen en zelfmanagement;
 • De rol van internet en social media;
 • Effectieve behandelinterventies gericht op de meest voorkomende eetstoornissen;
 • Perspectieven na behandeling.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Magda Zawadzka  [Ervaringsdeskundige - Engelstalige presentatie] - "The hardest thing to see, is what is in front of your eyes"

10.45 uur Prof. Dr. Eric van Furth [Leids Universitair Medisch Centrum] - Eetstoornissen in systemische context

11.30 uur Pauze

11.45 uur Prof. Dr. Annemarie van Elburg [Trimbos Instituut] - De rol van eten en stoornissen hierin over de levensloop gezien

12.30 uur Prof. Dr. Sandra Mulkens [Maastricht University] - Werkzame behandelingen bij eetstoornissen

13.15 uur Lunchbuffet

Deelsessies

14.00 uur Deelsessies ronde 1

1A Prof. Dr. Annemarie van Elburg [Trimbos Instituut] - Eetstoornissen over levensloop gezien: wat zie je en wat vraag je?

1B Prof. Dr. Eric van Furth [Leids Universitair Medisch Centrum] - De rol van internet en social media in relatie tot eetstoornissen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie rond 2

2A Prof. Dr. Sandra Mulkens [Maastricht University] - Werken met cognitieve gedragstherapie in de praktijk

2B Drs. Marleen Derks [Piekerpoli] - Coping, zelfmanagement en perspectief

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Magda ZawadzkaLejdis Studio
Magda Zawadzka
Bijdrage: The hardest thing to see, is what is in front of your eyes

Magda werd in 1995 geboren in Polen. Na de middelbare school begon ze haar universitaire studie wiskunde, maar ze maakte al vrij snel de keuze om haar hart te volgen en professioneel aan de slag te gaan in de dans- en acrobatiekwereld. Deze keuze hangt nauw samen met haar traumatische verleden in haar vroege kinderjaren. Magda woont en werkt momenteel in Berlijn.

Als gevolg van traumatische ervaringen in haar vroege kinderjaren ontwikkelde Magda een eetstoornis. Haar 'cry for help' werd echter nooit herkend, waardoor professionele hulp uitbleef. Uit haar verhaal zal blijken welke impact de 'adverse childhood experiences' nog altijd hebben op haar leven, welke copingstijlen zij heeft ontwikkeld in relatie tot haar eetstoornis en hoe zij vanuit zelfmanagement omgaat met regressie, perspectieven en relaties. In deze (engelstalige) bijdrage deelt zij voor de eerste keer haar levensverhaal met een groter publiek.

Eric van FurthUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Eric van Furth
Bijdrage: Eetstoornissen in systemische context

Eric is bijzonder hoogleraar eetstoornissen bij de afdeling psychiatrie van het LUMC. Daarnaast is hij werkzaam bij GGZ Rivierduinen als directeur van het TOPGGz erkende Centrum Eetstoornissen Ursula. Zijn nevenfuncties zijn lidmaatschappen van diverse editorial boards, voorzitter van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en voorzitter van de raad van toezicht van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie.

In de plenaire presentatie benadert Eric (psychiatrische) eetstoornissen vanuit een systemische context. Wat zegt het medisch model, hoe te benaderen vanuit de maatschappelijke-, sociale-, gezins- en persoonlijke context, en wat zijn ethische knelpunten waarmee professionals geconfronteerd kunnen worden? Eric zal naast wetenschappelijke kennis ook concrete voorbeelden uit zijn praktijk gebruiken om het werken vanuit een systemische context te behandelen.

In de deelsessie laat Eric concreet zien wat de rol van internet en social media kan zijn in de benadering van eetstoornissen. Hij geeft daarbij visuele en praktische voorbeelden van e-health.

Annemarie van ElburgTrimbos Instituut
Prof. Dr. Annemarie van Elburg
Bijdrage: De rol van eten en stoornissen hierin over de levensloop gezien

Annemarie is kinder- en jeugdpsychiater en werkt aan onderzoek en behandeling van jongeren met een eetstoornis. Daarnaast is zij hoogleraar klinische psychopathologie aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen. Dit hoogleraarschap combineert zij met haar functie als lid van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Daarnaast is Annemarie voorzitter van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Utrecht Research Group Eating disorders en lid van het bestuur van de Academy for Eating Disorders.

Annemarie legt in haar plenaire bijdrage de nadruk op eetstoornissen over de levensloop gezien. Eten is een van de meest natuurlijke zaken voor de meesten van ons. Toch kan op enig moment tijdens de ontwikkeling het eten verstoord raken, als uiting van lichamelijk of geestelijk onwelbevinden, sensorische overprikkeling of door een eetstoornis zoals anorexia nervosa. Aan de hand van de ontwikkelingsfasen zal de mogelijkheid van een ontsporing en de betekenis daarvan worden besproken.

In de verdiepingssessie zal ingegaan worden op de manier waarop je als hulpverlener daar achter kunt komen, wat zie je en wat vraag je?

Sandra MulkensMaastricht University
Prof. Dr. Sandra Mulkens
Bijdrage: Werkzame behandelingen bij eetstoornissen: cognitieve gedragstherapie en waarom we dat nog onvoldoende toepassen

Sandra is bijzonder hoogleraar ‘Voedings- en eetstoornissen’ aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel is ingesteld door SeysCentra, waarmee Sandra al lange tijd samenwerkt. SeysCentra is een ‘last resort’ voor kinderen en jongeren met eetproblemen en onzindelijkheid. Haar onderzoeksinteresses liggen op het vlak van cognitieve gedragstherapie voor obesitas (inclusief kinderobesitas), boulimia nervosa, eetbuistoornis,vermijdende /restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID) en body dysmorphic disorder. 

Sandra zal in haar plenaire sessie de focus leggen op werkzame behandelinterventies voor alle eetstoornissen (anorexia en boulimia nervosa, eetbuistoornis, vermijdende/ restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID), zoals cognitieve gedragstherapie (CGT). Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en family-based treatment (FBT), alsmede enkele nieuwe therapievormen voor AN die momenteel onderzocht worden, passeren eveneens de revue. Daarbij zal ze ook aangeven wat mogelijk is in behandeling, wanneer comorbiditeit behandeling in de weg staat. Tenslotte zal zij haar zorg uiten over het feit dat de CGT, de eerste keus behandeling bij eetstoornissen, onvoldoende wordt toegepast door behandelaren, en speculeert zij over mogelijke redenen en oplossingen voor dit probleem.

In de deelsessie laat Sandra aan de hand van casuïstiek zien hoe het werken met CGT (cognitieve gedragstherapie) er concreet uitziet bij (jong) volwassenen met een eetstoornis.

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Diëten en overeten

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland. 

Marleen gaat in haar praktijkgerichte deelsessie in op perspectieven na behandeling van een eetstoornis. Van copingstijlen en manieren van zelfmanagement, naar een stabiele situatie gericht op een realistisch toekomstperspectief. Zij zal in haar verhaal eigen ervaringen koppelen aan casuïstiek uit haar praktijk als psycholoog binnen de piekerpoli. 


Accreditatie

FGzPt
5 punten

NVvP
5 punten

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

AbSg
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:
- Consultatieve psychiatrie
- GGz
- SPV
- Jeugdverpleegkunde

VSR
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

Registerplein
5 punten voor:
- GGz-agogen
- Maatschappelijk werkers
- Cliëntondersteuners
- Gezinshuisouders
- Psychodiagnostisch werkenden
- Sociaal agogen
- Sociaal werkers

LV POH-GGZ
5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over het herkennen en leren omgaan met eetstoornissen bij hulpvragers;
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregisters;
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een relevant programma;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Bewijs van deelname en handouts inbegrepen;
 • Op een gemakkelijk te bereiken locatie met zowel de trein als de auto;
 • Voldoende parkeerplaatsen bij de congreslocatie.
 • Ontmoet collega's uit andere sectoren en andere delen van het land;
 • Diverse kortingsmogelijkheden.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!