13 juni 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie


Startdatum 13 juni 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 12 juni 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over conflictscheidingen staat dit keer in het teken van werken met ex-partners en hun kinderen.

Een scheiding is een pijnlijke aangelegenheid voor alle betrokkenen. Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In het belang van kinderen én ex-partners is het daarom belangrijk dat je als hulpverlener middelen in handen hebt om ex- partners te ondersteunen om in onderlinge afstemming hun ouderschap voort te zetten na de scheiding.

Maar welke instrumenten heb je dan precies nodig? Hoe voorkom je een gevoel van machteloosheid of handelingsverlegenheid? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Hoe coach je ex-koppels waarvan één van de partners een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft? Of autisme? Hoe kun je technieken uit family mediation inzetten om tot een gedragen ouderschapsplan te komen? Hoe analyseer je een escalerende scheidingssituatie en hoe kun je daarin interveniëren? 

Deze en andere, soortgelijke vragen staan centraal in de bijdragen van de experts uit wetenschap en praktijk die op dit congres spreken.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over conflictscheidingen is gericht op alle hbo of academisch opgeleide professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties. Denk daarbij aan jeugdzorgwerkers, jeugdbeschermers, raadsonderzoekers, gedragswetenschappers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen, psychologen, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, docenten, gezinsbegeleiders en mediators


Wat leer je?

 • Het veelvoudige verlies van kinderen als gevolg van een (v)echtscheiding
 • Handreikingen voor verwerking en hoe ouders te helpen het vechten te staken
 • Welke kennis en instrumenten hulpverleners nodig hebben om te reageren op de problematiek van complexe scheidingen
 • Het voorkomen van eigen handelingsverlegenheid 
 • Juridische aspecten in het bieden van hulp aan kinderen tijdens en na conflictscheidingen
 • Begeleiden van ex-partner relaties met mensen met BPS
 • Begeleiden van ex-partner relaties met iemand met autisme
 • Family mediation, het psychologische deel van de vechtscheiding en het ouderschapsplan
 • Praktische en doelgerichte hulpmiddelen bij de analyse van en interventie in een escalerend echtscheidingsconflict

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Drs. Liesbeth Groenhuijsen [Pedagogische Adviespraktijk Thuis] - Het belang van het kind en de stem van de loyaliteit

11.00 uur Dr.Mr. Goos Cardol [Zuyd Hogeschool] - De autonome professional in complexe echtscheidingssituaties

11.45 uur Pauze

12.15 uur Mr. Lydia Janssen [Praktijk Lydia Janssen] - Juridische aspecten van ouderschap bij of na een scheiding

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Jacomijn Jacobs  [Jacobs Gezinstherapie] - Partner en ex-partner relaties met mensen met BPS

Deelsessie 1B Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Partner en ex-partner relaties met autisme

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Robbert Hogenelst [All about people] - Family mediation

Deelsessie 2B Drs. Regi Melcherts [Strategisch Coachen Groep] - Coachende interventies met meerwaarde

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Liesbeth GroenhuijsenPedagogische Adviespraktijk Thuis
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Lief - Liever - Liefst: het belang van het kind en de stem van de loyaliteit

Liesbeth is GZ-psycholoog en erkend GZ-supervisor voor Justitie. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Na het behalen van de registratie GZ-psycholoog startte zij daarnaast haar eigen praktijk, gericht op hulp aan ouders en kinderen. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

Meer en meer wordt er met kinderen gesproken als de ouders na scheiding een ouderschapsplan maken of als ze in conflict blijven met elkaar. Maar wordt er ook echt naar de stem van het kind geluisterd? En wordt ook begrepen wat een kind ons echt wil vertellen?  In deze plenaire presentatie gaat Liesbeth in op de rol die de begrippen  ‘loyaliteit’ en ‘het belang van het kind’ kunnen spelen als stoorzender in het begrijpen van de nood van kinderen.

Goos CardolZuyd Hogeschool
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: De autonome professional in complexe echtscheidingssituaties

Goos is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Een echtscheiding kan een risicofactor voor de ontwikkeling van een kind zijn. Van de jeugdprofessional wordt verwacht dat hij/zij dit zo tijdig mogelijk signaleert en adequaat handelt om te voorkomen dat er daadwerkelijk problemen ontstaan of dat deze verergeren. Sinds 2015 is de opdracht aan de jeugdprofessional nog verder aangescherpt. Het is echter de vraag of de jeugdprofessional op dit moment voldoende instrumenten heeft om deze zware problematiek goed te kunnen aanpakken. In deze bijdrage gaat Goos in op wat ondersteunend kan zijn voor de jeugdprofessional vanuit een juridisch-sociaal perspectief.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Juridische aspecten van ouderschap bij of na een scheiding

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg. Lydia is recent met pensioen gegaan, maar is nog volop actief in de sector.

Een belangrijke randvoorwaarde voor effectief hulp bieden bij complexe scheidingen is dat het juridisch kader bij de hulpverlener bekend is. Mag ik opvoedingsondersteuning geven bij moeder thuis als vader dat niet wil? Wat te doen als onderzoek bij een kind nodig is in verband met passend onderwijs, maar een van de ouders weigert dit onderzoek? Heeft een ouder nog zeggenschap over de kinderen ook als deze ouder helemaal geen contact meer met hen heeft? Wat te doen als moeder inzage van haar kinderen waarin veel informatie staat over de nieuwe vriendin van vader? Duidelijkheid over wat wel en niet helpt niet alleen de hupverlener maar ook de ouders en het kind. Daarom wordt tijdens dit congres ook aandacht besteed aan de juridische aspecten van ouderschap bij en na een scheiding. Aan de orde komt o.a. ouderlijk gezag, gezag na scheiding, noodzaak van dubbele toestemming, vervangende toestemming van de rechter, inzagerecht in het dossier en de positie van een nieuwe partner van een ouder.      

Jacomijn JacobsJacobs Gezins- en relatietherapie
Jacomijn Jacobs
Bijdrage: Verbinden? Hoe en kan dat? Over relaties bij borderline persoonlijkheidsproblematiek

Jacomijn is afgestudeerd en geregistreerd als relatie- en gezinstherapeut en supervisor (NVRG). Daarbij is zij door de ICEEFT (het International Centre for Excellence in EFT) gecertificeerd als  EFT/EFFT relatietherapeut (Emotionally Focused Therapy & Emotionally Focused Family Therapy) en EFT supervisor. 

In deze deelsessie nemen de deelnemers kennis van specifieke aspecten in het werken met echtparen bij wie persoonlijkheidsproblematiek speelt en de uitdagingen die dit geeft. Hoe werkt relatietherapie? Wat weten we van Emotionaly Focused Therapy (EFT) en hoe werkt dit bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis? Een interactieve presentatie vanuit verschillende theoretische kaders waarmee je te maken hebt bij relatietherapie: het systemisch kader, het experiëntiele kader en de gehechtheidstheorie.  

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Partner en ex-partner relaties met autisme

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en was jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Wanneer sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij één van de partners, worden niet zelden bijzondere of asymmetrische relaties beschreven of uiteenlopende problemen in de relatie en opvoeding van de kinderen ervaren. Niet zelden besluiten beide partners uit elkaar te gaan of te kiezen voor een alternatieve relatievorm. Na een korte uitleg over ASS gaat Birgitta in op de wijze waarop de ASS een (ex-)partner- en de ouderrelatie wederzijds kan inkleuren en welke betekenis dit heeft voor mogelijke interventies. Aan de hand van concrete voorbeelden zal een brug worden geslagen van onderzoek naar praktijk, waarbij concrete handreikingen zullen worden gedaan. 

Robbert HogenelstAll about people
Robbert Hogenelst
Bijdrage: Family mediation

Robbert behoort tot de meest ervaren mediators van Nederland. Hij verzorgt jaarlijks circa 80 mediations bij echtscheiding, arbeidsconflicten en overige conflicten. Hij gaat daarbij op zoek naar de balans tussen het emotionele en het zakelijke om tot afspraken te komen waar beide partijen daadwerkelijk achter kunnen staan. Daarnaast verzorgt Robbert de opleiding tot mediator en beoordeeld hij nieuwe mediators in het kader van oelating tot het nationale kwaliteitsregister mediators. 

Robbert legt in zijn deelsessie de focus op het psychologische deel van de vechtscheiding en het ouderschapsplan vanuit het perspectief 'family mediation'. Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd wat family mediation is en hoe deze vorm van bemiddeling kan worden ingezet bij conflictscheidingen. 

Regi MelchertsStrategisch Coachen Groep
Drs. Regi Melcherts
Bijdrage: Van vechtscheiden naar overlegscheiden: coachende interventies met meerwaarde.

Regi is voormalig topjudoka, ondernemer, topcoach en internationaal docent. Zijn focus is gericht op persoonlijk leiderschap, coaching en organisatiegroei. Hij is gespecialiseerd in het oplossen van complexe geëscaleerde conflicten. Regi is onder meer als docent verbonden aan de SSR en heeft rechters intensief opgeleid in conflictcoaching. Hij is erkend docent-intervisiebegeleider bij de vFAS en is eveneens verbonden aan de VVCP. Regi heeft uitgebreide ervaring in ouderschapsonderzoeken en complexe overlegscheiden. Hij is een meester in het inspireren met de focus en spirit van een topsporter.

Cliënten in echtscheiding bewegen door een crisis. Een crisis met diepgaande impact in hun werk, financiën, gezin, ouderschap en eigen persoonlijke leven. Er zijn veel ballen hoog te houden. Zekerheden veranderen, waardoor alle stressfactoren en blokkades vaak extreem tot uiting komen in gesprek en gedrag. Succesvol begeleiden, vraagt in meerdere opzichten een topsport prestatie van de hulpverlener. Soms, in het heetst van de strijd. Maar hoe doe je dat nu praktisch? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de forensische mediation (ouderschapsonderzoek) en overlegscheidingen (collaborative divorce), vertelt Regi met welke coachende interventies je rust kunt brengen en openingen kunt creëren voor het echte gesprek.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

NIP K&J/NVO-OG
4,5 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - diagnostiek
1 punt voor opleiding - behandeling

FGzPt
4 punten specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • Sociaal-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • GGz-agogen
 • Sociaal werkers

AbSg
4 punten nascholing jeugdgezondheidszorg

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg verpleegkundigen

VSR
4 punten

MfN
5 punten in categorie 2

LV POH-GGZ
5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Actueel thema en een interessant programma 
 • Breed geaccrediteerd bij verschillende beroepsgroepen
 • Deskundige en ervaren sprekers
 • Bewijs van deelname 
 • Diverse deelsessies om uit te kiezen, dus altijd een 100% relevant programma
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Voldoende parkeerplaats op de parkeerterreinen van de congreslocatie
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!