8 mei 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen


Startdatum 8 mei 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 7 mei 2019

Max. aantal deelnemers 350

Op woensdag 8 mei 2019 organiseren Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo een congres over slapen en slaapproblemen bij kinderen in de baby- peuter- en kleuterleeftijd. 

Het congres is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken. Het congres, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht, bestaat uit twee plenaire lezingen en zes verschillende deelsessies. 

De laatste jaren kampen steeds meer jonge kinderen met in- en doorslaapproblemen. Problemen die veel invloed hebben op zowel het kind als de ouders. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Net als hun kind slapen ze slecht en toch moeten ze de volgende dag gewoon weer verder. Hierdoor kunnen ze weinig hebben en nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die in het gezin kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn. 

Voor zorgprofessionals betekent dit dat ze goed moeten weten wanneer er sprake is van een normale ontwikkeling en wanneer het gaat om aangeleerd gedrag of pathologie. Welke eerste hulp kunnen ze bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Wat is daarvoor nodig? 

Tijdens het congres komen allerlei aspecten aan bod van slaap- en slaapproblemen op de baby, peuter- en kleuterleeftijd.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken.  Te denken valt aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Wat leer je?

 • De ontwikkeling van normale slaap bij kinderen tussen de 0 en 7 jaar
 • Somatische oorzaken voor het veelvuldig wakker worden
 • De stand van de wetenschap omtrent co-sleeping en breastsleeping
 • Slaapbehandeling als aanpak bij slapeloosheid
 • IMH en gedragstherapie bij slaapproblemen
 • Fysiologie van het stresssysteem en de invloed op slaap
 • Sensitieve aanpak bij slaapproblemen en advisering op maat
 • Uitgangspunten van de DC)-5 incl. slaapstoornissen
 • De rol van slaapproblemen bij kinderpsychiatrische stoornissen
 • De aanpak van Pavor Nocturnus (nachtangsten)

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Dr. Nele Vandenbussche [Kempenhaeghe] - Normale ontwikkeling van slaap in de eerste levensjaren

11.00 uur Dr. Maartje Luijk [Erasmus Universiteit] - Veilig slapen met je baby

11.45 uur Pauze

12.15 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Dr. Sigrid Pillen [Kempenhaeghe] - Slaap aanpakken? Maar we zijn al zo moe!

Deelsessie 1B Drs. Marilene de Zeeuw [Dimence] - IMH en gedragstherapie bij slaapproblemen

13.15 uur Lunchbuffet

14.15 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Dr. Maartje Zijlmans [Radboud Universiteit] - Er zit geen kopje op

Deelsessie 2 B Dr. Maartje Luijk [Erasmus Universiteit] - Aanpakken slaapproblemen vereist maatwerk

15.15 uur Pauze

15.45 uur Deelsessieronde 3

Deelsessie 3A Dr. Janne Visser [Dimence] - Slaapproblemen en slaapstoornissen

Deelsessie 3B Drs. Daniëlle Hendriks [Westeinde Ziekenhuis] - Nachtangsten

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Nele VandenbusscheKempenhaeghe
Drs. Nele Vandenbussche
Bijdrage: Normale ontwikkeling van slaap in de eerste levensjaren

Nele studeerde geneeskunde aan de KULeuven met als specialisatie Kindergeneeskunde. Zij werkt als kinderarts en somnoloog bij het centrum voor slaapgeneeskunde te Kempenhaeghe.

Openingsspreker Nele Vandenbussche zal vertellen over de ontwikkeling van normale slaap bij kinderen tussen de 0 en 7 jaar en aangeven wanneer er bij problemen op dit vlak aan een medische oorzaak kan worden gedacht. Er wordt specifiek ingegaan op somatische oorzaken voor steeds wakker worden, zoals ademhalingsmoeilijkheden of apneu bij jonge kinderen. 

Maartje LuijkErasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Maartje Luijk
Bijdrage: Veilig slapen met je baby

Maartje is gepromoveerd in de pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en werkt nu als Universitair Hoofddocent Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkt samen met het grootschalige Generation R onderzoek en bestudeert slaap en opvoeding vanuit multidisciplinair perspectief.

Wel of niet doen: samen slapen met je baby in een bed?

De discussie over de meest geschikte slaapplaats voor de baby wordt al decennia lang gevoerd. Aan de ene kant is er een groep die pleit voor samen slapen in het ouderlijk bed omdat dit meer natuurlijk zou zijn, en de borstvoeding en gehechtheidsrelatie zou bevorderen. Lijnrecht daartegenover staat een groep die betoogt dat het voor de zelfstandigheid van het kind, en rust voor alle partijen, het beste is om de baby alleen te laten slapen in een eigen bedje. Daarnaast wordt met regelmaat gewezen op de gevaren van het delen van het bed met de baby. Nederlandse ouders werden laatst met klem gewaarschuwd om niet samen met hun baby in een bed te slapen. Maar ook dit advies kan levensgevaarlijk zijn, omdat het compleet afraden van samen slapen weer tot gevaarlijke situaties kan leiden. Maartje gaat in op de discussie rondom samen slapen in bed, en legt uit waarom een sterk advies tegen samen slapen met de baby in het ouderlijk bed averechts kan werken.

Sigrid PillenKempenhaeghe
Dr. Sigrid Pillen
Bijdrage: Slaap aanpakken? Maar we zijn al zo moe!

Sigrid is kinderarts-kinderneuroloog en ESRS erkend somnoloog werkzaam binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe.

Slapeloosheid bij jonge kinderen heeft vaak een grote impact op het functioneren van kind en ouders. Vanuit dat oogpunt is een goede slaapbehandeling zeer gewenst, maar tegelijkertijd een hele uitdaging. Want hoe moet je de energie opbrengen om een kind consequent te troosten of terug te brengen naar het eigen bedje? In deze deelsessie gaan we interactief aan de slag met deze uitdaging. 

Marilene de ZeeuwDimence
Drs. Marilene de Zeeuw
Bijdrage: IMH en gedragstherapie bij slaapproblemen

Marilene is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH specialist. Zij werkzaam bij jeugd ggz Dimence met de nadruk op het uitvoeren van diagnostiek en behandeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarnaast is zij hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot Klinisch Psycholoog Kinder & Jeugd. 

Soms lijkt het alsof gedragstherapie het enige perspectief is om slaapproblemen te behandelen. Maar slecht slapen zegt ook iets over de ervaren veiligheid door kinderen en soms ook over separatietrauma’s die kinderen én ouders hebben meegemaakt. De nieuwe generatie gedragstherapie houdt rekening met evolutionaire adaptie.  

Maartje ZijlmansRadboud Universiteit Nijmegen
Dr. Maartje Zijlmans
Bijdrage: Er zit geen knopje op

Maartje Zijlmans is postdoc onderzoeker bij Radboud Universiteit, bestuurslid Babywerk en mede-eigenaar van Baby Proof.

Een baby, peuter of kleuter kan pas slapen als het voldoende kalm is en zich veilig genoeg voelt. Stress-onderzoek vertelt daar veel over, evenals het onderzoek naar gehechtheidsrelaties. In deze deelsessie gaat het over de fysiologie van het stresssysteem en de invloed op slaap. En natuurlijk wat dit betekent voor ouders en hulpverleners. Hierbij zullen de meest recente wetenschappelijke onderzoeken besproken worden met een vertaalslag naar de praktijk. 

Janne VisserKarakter - Dimence GGZ
Dr. Janne Visser
Bijdrage: Slaapproblemen en slaapstoornissen: het perspectief van de vroege ontwikkeling en de context

Janne is kinderpsychiater met ruime expertise op het gebied van diagnostiek, classificatie en behandeling van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen onder de zes jaar vanuit een ontwikkelings- en contextuele perspectief. In 2017 is zij gepromoveerd op de vroege kenmerken en vroege beloop van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Het multidimensionale perspectief van de DC0-5, het nieuwe classificatiesysteem voor psychische en ontwikkelingsstoornissen voor 0-5 jarigen, biedt een multidimensionaal perspectief op slaapproblemen. In deze deelsessie gaat het over de uitgangspunten en het nut van de DC0-5 om slaapproblemen en stoornissen te begrijpen in de context van het brede scala aan individuele kind- en contextuele kenmerken/ pathologie.  

Daniëlle HendriksYouz GGZ- Kind en Jeugd
Drs. Daniëlle Hendriks
Bijdrage: Nachtangsten

Daniëlle is orthopedagoog-generalist en somnoloog. Zij heeft van 2010 tot maart 2019 gewerkt bij HMC Westeinde ziekenhuis te Den Haag, afdeling slaapcentrum. Daarnaast is zij mede oprichter en bestuurslid van de Vereniging kind & slaap. Daniëlle is momenteel werkzaam in de functie van orthopedagoog-generalist bij Youz GGZ- Kind en Jeugd te Zoetermeer.

Pavor Nocturnus, nachtangsten, komen veelvuldig voor op jonge leeftijd. Wat is er over bekend? Hoort het erbij of is er sprake van aangeleerd gedrag? Kun je en moet je willen troosten? Wat is een goede aanpak? 

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

Registerplein
In behandeling

DAIMH
In behandeling

VSR
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Consultatieve psychiatrie
 • GGz
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV

FGzPt
5 punten

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

SRVB
In behandeling

AbSG*
In behandeling

ADAP
In behandeling

KNGF (Kwaliteitsdeel)
5 punten

LV POH-GGZ
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk jaarlijks congres over slaaproblemen bij jonge kinderen
 • Multidisciplinair publiek
 • Ontmoet collega's met verschillende professies uit het hele land
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Op een locatie, dicht bij het station Utrecht
 • Koffie, thee, snacks en een lunch inbegrepen
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!