9 oktober 2019 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Eetproblematiek bij jonge kinderen - editie 3

Jaarlijks Congres - Eetproblematiek bij jonge kinderen - editie 3


Startdatum 9 oktober 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 8 oktober 2019

Max. aantal deelnemers 350

Woensdag 9 oktober 2019 organiseren Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg alweer voor de derde keer het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. 

Moeizaam of niet eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos. In de derde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ passeren de verschillende aspecten van dit onderwerp de revue en biedt hulpverleners handvatten om hiermee om te gaan.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen  van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten.

Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.


Wat leer je?

 • Hoe eetproblemen in een pril stadium te herkennen
 • Diagnostiek en classificatie van eet-, drink- en slikproblemen
 • Het voorkomen van eetproblemen
 • Kind volgend voeden
 • Doorwerking van eetproblemen op het gezin
 • Omgaan met voedselallergieën
 • Observatietechnieken voor kansrijke interventies
 • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen met een beperking

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire sessies

10.15 uur Drs. Marilene de Zeeuw [Dimence] - Eetproblemen in een pril stadium herkennen

11.00 uur Dr. Lenie van den Engel-Hoek [Radboud UMC] - Diagnostiek en classificatie van eet-, drink- en slikproblemen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Ir. Michelle van Roost en Dr. Ir. Manon van Eijsden [Universiteit Wageningen] - Eetproblemen voorkomen

Deelsessie 1B Marise van der Heul [UMC Utrecht] - Kind volgend voeden

13.15 uur Lunchbuffet

14.15 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Drs. Marja Rexwinkel [OuderKindLijn] - Problemen spelen 24 uur per dag

Deelsessie 2B Dr. Berber Vlieg-Boerstra [Vlieg en Melse Diëtisten] - Omgaan met voedselallergieën

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 3

Deelsessie 3A Anita van Eeden [Basaltrevalidatie Delft] - Als je goed kijkt, zie je meer

Deelsessie 3B Tjitske Roording en Elise Brinkman [Heliomare] - Eet- en drinkproblemen bij een (meervoudige) beperking

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Marilene de ZeeuwDimence
Drs. Marilene de Zeeuw
Bijdrage: Eetproblemen in een pril stadium herkennen

Marilene is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH specialist. Zij werkzaam bij jeugd ggz Dimence met de nadruk op het uitvoeren van diagnostiek en behandeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarnaast is zij hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot Klinisch Psycholoog Kinder & Jeugd. 

Uitgaande van het gedachtegoed van de Infant Mental Health, waarbij de relatie tussen de ouders en het kind centraal staat, bespreekt Marilene de Zeeuw hoe diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen in een pril stadium zijn te herkennen. Wat valt onder de normale ontwikkeling en wat niet? Welke ouder-kindproblematiek kan hieronder liggen? En hoe ga je hier als professional mee om?

Lenie van den Engel - HoekRadboud MC
Dr. Lenie van den Engel-Hoek
Bijdrage: Diagnostiek en classificatie van eet-, drink- en slikproblemen

Lenie is opgeleid tot logopedist en is werkzaam in het Kinderziekenhuis van het Radboudumc Nijmegen. Naast haar klinische werkzaamheden is zij ook als onderzoeker betrokken bij onderzoek naar slikstoornissen bij kinderen met spieraandoeningen.

De oorzaken van problemen met eten, drinken of slikken bij zuigelingen en jonge kinderen variëren sterk. Zo kunnen anatomische of motorische problemen in het mondgebied leiden tot langdurige sondevoeding of andere voedingsproblemen. Lenie van den Engel-Hoek gaat in op de jongste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot diagnostiek en classificatie. Plus wat de meerwaarde hiervan is voor het behandelen in de praktijk van alledag.

Michelle en ManonVoedingsjungle
Ir. Michelle van Roost en Dr. Ir. Manon van Eijsden
Bijdrage: Eetproblemen voorkomen

Ir. Michelle van Roost (rechts) is levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en BGN-gewichtsconsulent. Dr. Ir Manon van Eijsden (links) is voedingskundige en epidemioloog (Wageningen Universiteit). Samen hebben zij het kennis- en communicatiebureau Voedingsjungle opgericht, gespecialiseerd in voeding van kinderen 0 tot 19 jaar. In mei 2018 verscheen hun boek (2e druk) ‘Wegwijs in de voedingsjungle – Gewoon gezonde voeding voor kinderen van 0 tot 9’.

Veel problemen met eten kunnen worden voorkomen. Kennis van de normale eetontwikkeling en de kritische momenten zijn hierbij van belang. Michelle van Roost en Manon van Eijsden nemen u mee langs de belangrijkste overgangsfases in de eerste twee levensjaren van een kind. In deze periode wordt immers de basis voor een gezonde eetontwikkeling gelegd. Doel is om de professional bewust te laten worden van welke stappen op welk moment belangrijk zijn en waarom.

Marise van der HeulUMC Utrecht
Marise van der Heul
Bijdrage: Kind volgend voeden

Marise van der Heul is logopedist en werkzaam in het UMC Utrecht op de Divisie Heelkundige Specialismen, Functiecentrum KNO.

Te vroeg geboren kinderen hebben vaak moeite met hun voeding. Marise van der Heul zal zowel uitleg geven over kind volgend voeden als over de zogenaamde Early Feeding Skills Assesment. Dit is een lijst die wordt gebruikt bij het leren drinken door te vroeg geboren kinderen. De checklist is ontwikkeld voor prematuren, maar is ook goed toepasbaar bij à terme geboren of zieke zuigelingen.

Marja RexwinkelOuderKindLijn
Drs. Marja Rexwinkel
Bijdrage: Problemen spelen 24 uur per dag

Marja is klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist, een van de oprichters van de OuderKindLijn, een tweedelijns GGZ praktijk voor de doelgroep -9 maanden tot 6 jaar en hoofdocent van de generalistische en specialistische IMH opleiding van de Centrale RINO groep Utrecht.

Bij een eetprobleem bij jonge kinderen is er vaak sprake van kind-, ouder- en/of omgevingsfactoren die de interactie tussen de ouders en de kinderen beïnvloeden. Dit kan veel stress veroorzaken en de hele sfeer verpesten in een gezin. Het is van belang  om - samen met het gezin - de verschillende factoren stuk voor stuk proberen af te pellen. Marja Rexwinkel laat zien wat de doorwerking van eetproblemen is op het gezin en hoe je ouders kunt helpen deze situatie te verbeteren.

Berber Vlieg BroerstraVlieg en Melse Diëtisten
Dr. Berber Vlieg - Boerstra
Bijdrage: Omgaan met voedselallergieën

Berber, senior diëtist OLVG en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy. Ook is zij betrokken bij de NCJ-richtlijn voedselovergevoeligheid, de richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie in Nederland en de richtlijn Voedselprovocaties. 

Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang. Wat zijn de rode vlaggen voor vroege herkenning? En wat zijn handelingsperspectieven om ongeruste ouders in woord en daad bij te staan, ook in situaties waarbij het waarschijnlijk gaat om een vermeende allergie?

Anita van EerdenBasaltrevalidatie Delft
Anita van Eeden
Bijdrage: Als je goed kijkt, zie je meer

Anita is logopedist in de kinderrevalidatie. werkzaam binnen doelgroep 0-4 jarigen en lid van het eetteam. Tevens is zij docent bij AKK (Anders Kijkennaar Kinderen). Haar specialisatie is eet- en drinkproblematiek bij sensorische informatieverwerkingsproblemen.

Bij eetproblemen bij jonge kinderen is bijna altijd sprake van een combinatie van motoriek, cognitie, prikkelverwerking en emotie. Eten is immers één van de meest belangrijke én meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het kijken naar de zintuiglijke responsiviteit, de motorische mogelijkheden en de interacties tijdens het eten en drinken biedt kansen voor interventie. Anita van Eeden zal ingaan op de verschillende pijlers waar je bij een jong kind op kunt letten om het samenspel van de factoren te begrijpen en te weten waar je op in kan grijpen. Goed observeren staat daarbij centraal. Verder zal zij vertellen over de Sequential Oral Sensory (S.O.S) feeding approach, een multidisciplinaire methodische benadering die ingezet kan worden bij selectief eetgedrag.

Elise en TjitskeHeliomare
Tjitske Roording en Elise Brinkman
Bijdrage: Eet- en drinkproblematiek bij kinderen met een beperking

Tjitske Roording (links) en Elise Brinkman zijn werkzaam bij Heliomare als preverbaal logopedist.

Door motorische en cognitieve beperkingen kunnen er problemen bij het eten en drinken optreden. Veel jonge kinderen met een (meervoudige) beperking en hun ouders worstelen hiermee. Vroegtijdige interventie vanuit een multidisciplinair team kan ouders en kind helpen de eet- en drinkproblemen te begrijpen en aan te pakken. Elise Brinkman en Tjitske Roording geven handvatten om hier als professional mee om te gaan en ouders te begeleiden.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Dit congres is geaccrediteerd door:

NVK
4 punten

ABC1
5 punten nascholing

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
(GGz, Jeugdverpleegkunde, Kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg)

AbSG
4 punten nascholing JGZ

VSR
5 punten

ADAP (NVD en NVLF)
5 punten

SKJ
5 punten

Register vaktherapie
5 punten                                   

NIP K&J/NVO-OG
5 punten herregistratie
1 punt opleiding - behandeling
1 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overige taken

KNGF
In behandeling

Keurmerk Fysiotherapie
Afgewezen                      

BGN
In behandeling                          

FGzPt
7 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Landelijk en praktijkgericht congres
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een optimaal relevant programma
 • Gemakkelijk te bereiken met zowel het OV als de auto
 • Geaccrediteerd door diverse beroeps- en kwaliteitsregisters
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen op een a-locatie
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!