4 juni 2020 - Online scholing

Online congres - Conflictscheidingen - 3e editie

Online congres

Gezondheid en veiligheid als hoogste prioriteit

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 4 juni volgt één maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven als je eigen introducé voor een ander online congres op de ECB agenda. 


Online congres - Conflictscheidingen - 3e editie


Startdatum 4 juni 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 29 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 2 juni 2020

Het congres over conflictscheidingen zal vanwege het nieuwe coronavirus via internet worden aangeboden.

Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. 
In deze online-editie wordt deze problematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd.

Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en welke praktijkkennis is van belang? Hoe verantwoord om te gaan met het begrip PASS in het kader van ouderverstoting? Hoe om te gaan met wetgeving wanneer het gaat om goed genoeg ouderschap? Hoe om te gaan met complexe scheidingsproblematiek als gevolg van psychiatrische ziektebeelden? Wat betekent het voor een kind om permanent te pendelen tussen twee ouders? Op welke manier kun je in gesprek gaan met ouders met een LVB als het gaat om echtscheiding? En hoe ga je om met geweld binnen partnerrelaties en de schade die kinderen hierdoor kunnen oplopen?

Deze en andere vragen staan centraal in dit online-congres over conflictscheidingen, waarbij experts uit wetenschap en praktijk garant staan voor een interessante scholing. Je krijgt vanaf 4 juni gedurende een maand toegang tot de digitale leeromgeving. Je hoeft dus niet een hele dag achter je computer te zitten, want je kunt je kijktijd spreiden over een maand. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op alle hbo- of academisch opgeleide professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdbeschermers
 • Raadsonderzoekers
 • Gedragswetenschappers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychologen
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Gezinsbegeleiders
 • Mediators

Wat leer je?

 • Wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op complexe conflictscheidingen
 • Relevante praktijkkennis en aanbevelingen voor passende hulp
 • Ouderverstoting in relatie met de veiligheid van het kind
 • Wetgeving gerelateerd aan 'goed genoeg ouderschap'
 • Gate-keeping bij co-ouderschap en hoe hierop te anticiperen
 • Gespreksvoering echtscheidingsproblematiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Geweld in partnerrelaties, het effect op het gezinssysteem en hoe te werken aan herstel, balans en verbinding

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Inge van der Valk [Universiteit Utrecht] - Complexe scheiding: onderzoek en praktijk

Drs. Liesbeth Groenhuijsen [Pedagogische Adviespraktijk Thuis] - Het 'exen-dilemma': over zorgen en zorgverlening na scheiding

Mr. Lydia Janssen [Praktijk Lydia Janssen] - Juridische aspecten rondom goed genoeg ouderschap

Drs. Stef Linsen  [Psychotherapie en Psychiatrie Expertise] - Complexe scheidingen als gevolg van psychiatrische ziektebeelden

Robbert Hogenelst [All about people] - Gate-keeping bij co-ouderschap

Nic Drion [William Schrikker Groep] - Gespreksvoering over scheiding bij mensen met een LVB

Drs. Hester Mobach [De Waag] - Geweld in partnerrelaties


Wie zijn de sprekers?

Inge van der ValkUniversiteit Utrecht
Dr. Inge van der Valk
Bijdrage: Complexe (v)echtscheidingen: van wetenschap naar praktijk

Inge is universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van het Departement Educatie & Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde psychologie in Leiden en promoveerde in Utrecht op het onderwerp huwelijksproblemen, scheiding en het functioneren van jongeren. Naast het geven van onderwijs in de bachelor, master en research master, onderzoekt zij sinds 1999 de samenhang tussen ouderlijke conflicten, ouderlijke scheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Naast onderwijs en onderzoek is zij nauw betrokken bij de praktijk, onder meer via revisie van de Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen. Momenteel is zij bezig met een multidisciplinair onderzoek bij gezinnen na scheiding (“Where do I belong?”), een onderzoek naar de werkzaamheid van een methodiek bij conflictscheiding, en een onderzoek naar gescheiden ouders die zich niet aan de afspraken rond omgang houden.

In deze inleidende presentatie zal een samenvatting worden gegeven van recent wetenschappelijk onderzoek rondom scheiding en kinderen, met name gericht op de Nederlandse situatie. Daarbij zal worden ingezoomd op wat relevant is voor professionals in de praktijk. Verder zal aandacht worden besteed aan de recent gereviseerde richtlijn scheiding en jeugdigen. Welke belangrijke wijzigingen zijn gedaan, waarom waren die nodig, en wat betekent dit onder meer voor de praktijk? Een aantal thema’s wordt kort uitgelicht: de stem van kinderen, omgang met beide ouders na scheiding, en situaties waarin dit spaak loopt. Daarbij zal ook worden ingegaan op het onderscheid tussen ‘gewone’  en complexe scheiding. Dit wordt belicht vanuit onderzoekskennis maar zeker ook vanuit praktijkkennis. Tenslotte wordt ingegaan op huidige ontwikkelingen met betrekking tot screening,  interventie en behandeling van ouders en kinderen na scheiding.

Liesbeth GroenhuijsenPedagogische Adviespraktijk Thuis
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Het 'exen-dilemma': over zorgen en zorgverlening na scheiding

Liesbeth is klinisch pedagoog en echtscheidingsdeskundige. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

Elke ouder moet bevorderen dat zijn kind veilig is en zich goed kan ontwikkelen. Maar wat als een ouder na scheiding aanwijzingen heeft dat de andere ouder tijdens zijn/haar zorgdagen niet in staat is zijn plichten te vervullen? Dan kan deze ouder belanden in een conflict van plichten: enerzijds bescherming van het kind tegen de mogelijke nadelige effecten van de andere ouder, anderzijds de plicht om omgang met de andere ouder te bevorderen. Een ouder die zorgen uit over de andere ouder wordt menigmaal beschuldigd van PAS, of Oudervervreemding en wordt soms zelf als nadelig voor het kind beschouwd. Liesbeth is dit 'het exen-dilemma' gaan noemen. Zij geeft in deze presentatie adviezen, hoe een open blik te blijven behouden in de rol van professional.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Goed genoeg ouderschap vanuit juridisch perspectief

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Een belangrijke randvoorwaarde voor effectief hulp bieden bij complexe scheidingen is dat het juridisch kader bij de hulpverlener bekend is. Welke kennis dienen professionals te hebben met betrekking tot regelgeving omtrent 'goed genoeg ouderschap' tijdens en na scheiding? Aan de orde komt o.a. ouderlijk gezag, gezag na scheiding, noodzaak van dubbele toestemming, vervangende toestemming van de rechter, inzagerecht in het dossier en de positie van een nieuwe partner van een ouder.      

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Complexe scheidingen als gevolg van psychiatrische ziektebeelden

Stef Linsen werkt als psychiater en psychotherapeut. Hij werkt(e) in dienstverband e/o freelance basis met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poliklinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en in eigen praktijk (met leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding). Hij schrijft/  blogt/ vlogt voor partners van mensen met depressie of psychose gevoeligheid op zijn website en YouTube.

Elke psychiatrische diagnose met langer durend of recidiverend beloop is een risico factor voor het aangaan van relaties. Stef behandelt in deze bijdrage de symptomatologie van enkele klassieke ziektebeelden en maakt de koppeling met het risico op een (v)echtscheiding. Wat dien je in je rol van professional te weten en wat kun je vooral doen?

Robbert HogenelstAll about people
Robbert Hogenelst
Bijdrage: Gate-keeping bij co-ouderschap

Robbert behoort tot de meest ervaren mediators van Nederland. Hij verzorgt jaarlijks circa 200 mediations, waaronder zeer ingewikkelde zaken via de rechtbank en kinderhulp-verleningsinstanties. Hij gaat daarbij op zoek naar de juiste balans, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Robbert voert regelmatig kind-gesprekken, is hiervoor opgeleid door Villa Pinedo en traint nu zelf ook mediators in het voeren van kind-gesprekken. Daarnaast verzorgt Robbert de opleiding tot mediator en beoordeeld hij nieuwe mediators in het kader van toelating tot het nationale kwaliteitsregister mediators. 

Wat doet permanent pendelen tussen twee ouders (op termijn) met kinderen? Robbert zal vanuit zijn ervaringen als mediator ingaan op deze vraagstelling en hoe hier optimaal op te anticiperen. Aan de hand van casuïstiek zal hij concrete handvatten bieden voor professionals werkzaam in de praktijk.

Nic DrionWilliam Schrikker Groep
Nic Drion
Bijdrage: Leer Van Beperkingen - het leven is zonder scheiding al complex genoeg

Nic Drion studeerde westerse sociologie aan de Rijkuniversiteit Groningen en werkt als senior adviseur en socioloog bij het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep.

Om gezinnen in een complexe scheiding (ook wel vechtscheiding genoemd) te begeleiden, zijn verschillende werkwijzen ontwikkeld. Deze steunen voor een belangrijk deel op het voeren van gesprekken. Gesprekken waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van de communicatie tussen de ouders, aan het realiseren van rust en veiligheid voor de kinderen en aan het vinden van manieren om de band tussen kinderen en beide ouders te laten bestaan. Voor ouders met een beperking, voor jonge kinderen en voor laaggeletterde ouders volstaan gesprekken niet altijd. In deze deelsessie wordt aangegeven wat er nodig is voor deze gezinnen. Deelnemers ontvangen handvatten hoe gesprekken te vereenvoudigen en visueel kunt ondersteunen.

Hester MobachDe Waag
Drs. Hester Mobach
Bijdrage: Partnergeweld bij conflictscheidingen

Hester is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Zij werkt als programma-manager huiselijk geweld bij De Waag in Amsterdam. Vanuit die hoedanigheid maakt zij deel uit van een integraal behandelteam tegen huiselijk geweld. 

In deze bijdrage vormt geweld in partnerrelaties de rode draad. Op welke wijze kan er systeemgericht worden omgegaan met partnergeweld? Waar moet je rekening mee houden bij het vormgeven van de behandeling/begeleiding van gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Wat werkt en wat kun je beter niet doen? Hester zal gebaseerd op de richtlijnen voor de aanpak van huiselijk geweld een vertaling maken naar situaties waar sprake is van een conflictscheiding.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

MfN
5 punten 
Categorie 2

SKJ
5 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 5 punten
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - behandeling: 1 punt
Opleiding - overige taken: 0,5 punt

FGzPt
7 punten

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGZ agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

AbSg
4 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, SPV

VSR
5 punten

LV POH-GGZ
3 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 29 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over complexe echtscheidingsproblematiek
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregister
 • Een maand lang toegang tot alle bijdragen
 • Bewijs van deelname
 • Gratis deelname van een collega of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Toegang gedurende een maand, dus je kunt je kijktijd spreiden
 • Bekijk de bijdragen waar, wanneer en zo vaak als je wilt

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!