3 juni 2020 - Online scholing

Webinar - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Van congres naar webinar

De overheid heeft in verband met de uitbraak van het coronavirus alle bijeenkomsten in ieder geval tot 1 juni 2020 verboden. Dit congres zou plaatsvinden na die datum, maar de kans is aanzienlijk dat de overheid de bestaande maatregelen ten aanzien van congressen ook na 1 juni zal handhaven. De gezondheid van bezoekers, sprekers en medewerkers heeft de hoogste prioriteit en daarom zal dit congres plaatsvinden in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online omgeving. Verder willen we jou en je organisatie in deze moeilijke tijden graag steunen. We hebben ervoor gekozen om dat te doen door je de mogelijkheid te bieden om een collega naar keuze gratis te laten deelnemen, terwijl ook de kortingsopties blijven gelden. Deze collega kan zich gewoon inschrijven en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres / webinar. Je krijgt vanaf 3 juni een maand toegang tot de online leeromgeving waarin de bijdragen geplaatst worden. Dus niet in één dag urenlang naar een scherm kijken, maar gedurende een maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen bekijkt.


Webinar - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie


Startdatum 3 juni 2020

Locatie Webinar - Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 2 juni 2020

Max. aantal deelnemers 350

De laatste jaren kampen steeds meer jonge kinderen met in- en doorslaapproblemen: maar liefst 25-30% van de kinderen tussen 1-4 jaar krijgt hiermee te maken.

Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Hierdoor kunnen ze nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die hierdoor ontstaan kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn.

Welke hulp kunnen zorgprofessionals bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Tijdens de 2e editie van het congres ‘slaapproblemen bij jonge kinderen’ komen deze aspecten aan bod. Het programma bestaat uit drie plenaire lezingen en vier deelsessies. De organisatie is in handen van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken. Te denken valt aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het programma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Slaap en slaapproblemen gedurende verschillende leeftijdsfasen van het jonge kind
 • De impact van slapeloosheid op kind en ouder(s) 
 • Slaapgewoontes bij jonge kinderen in verschillende culturen
 • Verschillen in slaapproblematiek en bewezen interventies
 • De praktische werkwijze van slaapcoaching
 • Ritmisch hoofdbonken in relatie tot ouderbegeleiding
 • Diagnostiek en behandeling middels het systematisch in kaart brengen van biologische, psychologische en sociale factoren

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Introductie

Drs. Nicole Wolters [Ziekenhuisgroep Twente] - Slaap en slaapproblemen in de verschillende leeftijdsfases

Dr. Sigrid Pillen [Kempenhaeghe] - Slaaptherapie? Maar we zijn al zo moe!

Kaveh Bouteh [Pharos ] - Slecht slapen in verschillende culturen

Drs. Daniëlle Hendriks [Hendriks Familycoaching] - Nachtelijke escapades: gedrag of rijping?

Susanne Willekes [The Sleep Agency] - Leren doorslapen kán – met gerichte support!

Dr. Sigrid Pillen [Kempenhaeghe] - Hoofdbonken: vloek of zegen?

Drs. Mori van den Bergh [Karakter] - Slaapproblemen: met een brede blik richting een passende interventie


Wie zijn de sprekers?

Nicole WoltersZiekenhuisgroep Twente
Drs. Nicole Wolters
Bijdrage: Slaap en slaapproblemen in de verschillende leeftijdsfasen

Nicole Wolters is kinderarts en somnoloog en werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde en in het Kinderslaapcentrum van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) te Hengelo.

In haar bijdrage geeft Nicole een introductie in het belang van slaap en een overzicht van de slaapproblemen die in de verschillende leeftijdsfasen kunnen voorkomen. Er zijn namelijk duidelijke verschillen tussen slaapproblemen bij baby’s, peuters en kleuters. Dit zal zij illustreren met casuïstiek, waarbij er ook aandacht is voor de do’s en de dont’s voor ouders en professionals. 

Sigrid PillenKempenhaeghe
Dr. Sigrid Pillen
Bijdrage: Slaaptherapie? Maar we zijn al zo moe!

Sigrid is kinderarts-kinderneuroloog en ESRS erkend somnoloog werkzaam binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe.

Slapeloosheid bij jonge kinderen heeft vaak een grote impact op het functioneren van kind en ouders. Vanuit dit oogpunt is een goede slaapbehandeling een hele uitdaging. Want hoe kunnen ouders de energie opbrengen om hun kind consequent te troosten of terug te brengen naar het eigen bedje? In haar plenaire lezing gaat Sigrid in op hoe zorgprofessionals zowel oog kunnen hebben voor het niet slapende kind als voor de daardoor niet slapende ouders. 

Deelsessie

Hoofdbonken, een slaapfenomeen dat veel voorkomt op jonge leeftijd, gaat gepaard met een hoop kabaal wat niet goed is voor de slaap van huisgenoten. De kinderen zelf zijn soms vermoeid overdag; anderen zijn zo fris als een hoentje, ook na uren bonken. De ervaring leert dat met de juiste prikkelbalans overdag en een optimale slaapdruk bij veel kinderen de ritmische bewegingen duidelijk afnemen. Andere hulpmiddelen zijn ‘white noise’, een ballendeken en een lucht- of waterbed. Hoe kun je ongeruste ouders hierin het beste begeleiden?

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Slecht slapen in verschillende culturen

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Slaapproblemen komen ook bij jonge kinderen met een migratieachtergrond veel voor. Zij kunnen op zichzelf staan, maar ook voorkomen naast andere stoornissen of daar onderdeel van uitmaken. Slaapproblemen kunnen bijvoorbeeld een oorzaak hebben in het gedrag van het jonge kind. Maar kinderen met een migratieachtergrond kunnen ook te maken hebben met een minder gunstige gezinssituatie. Bovendien hebben migrantenouders een andere visie op de opvoeding dan autochtonenouders. Bij de hulpverlening spelen doorgaans twee problemen: er bestaat weinig kennis over het Nederlandse zorgsysteem, beschikbare voorzieningen, en andersom bestaat bij hulpverleners een tekort aan specifieke kennis over cultureel bepaalde gewoonten en gebruiken. Om ook migrantenouders goede zorg en begeleiding te kunnen bieden, moeten die kenniskloven overbrugd worden. 

Daniëlle HendriksHendriks Familycoaching
Drs. Daniëlle Hendriks
Bijdrage: Nachtelijke escapades: gedrag of rijping?

Daniëlle is orthopedagoog-generalist en somnoloog en mede oprichter en bestuurslid van de Vereniging kind & slaap. Zij heeft gewerkt bij HMC Westeinde ziekenhuis te Den Haag, afdeling slaapcentrum en Youz K&J. Momenteel werkt zij vanuit haar eigen praktijk Hendriks Familycoaching.

Slaapproblemen ontstaan vaak in de peuterpuberteit, waarin kinderen een eigen wil gaan ontwikkelen en ineens niet meer naar bed willen. Of juist in de scheidingsangstfase, waarin het afscheid nemen van ouders om te gaan slapen angst kan oproepen en kinderen bij hun ouders willen slapen. Deze slaapproblemen vallen onder gedragsproblemen die kunnen worden aangepakt met behulp van verschillende gedragstherapeutische interventies. In dezelfde leeftijdsperiode komen echter ook night terrors of pavor nocturnus voor. Deze vragen een andere benadering. Wat zijn de verschillen tussen deze twee soorten slaapproblemen, hoe zien deze er allebei uit en wat moeten ouders juist doen of laten? Kortom, wat is binnen de hulpverlening een goede aanpak? 

Suzanne WillekesThe sleep agency
Susanne Willekes
Bijdrage: Leren doorslapen kán – met gerichte support!

Susanne Willekes is de eerste gecertificeerde Gentle Sleep Coach in Nederland. Ook is zij voormalig slapeloze moeder en auteur van het boek Slaap! 

Slecht slapen van kinderen gaat vaak gepaard met hard huilen en met veel verzet van het kind: denk aan peuters en kleuters niet mee willen werken aan bedtijd routines en vaak hun bed uit komen. Niet alleen het kind, maar een heel gezin kan hieronder gebukt gaan. Met een goede support van een slaapcoach leert een kind weer slapen en doorslapen. Wat is een slaapcoach, wanneer kan deze worden ingezet en hoe verloopt de coaching? Plus: wat kunnen andere hulpverleners leren van de aanpak?

MoriKarakter
Drs. Mori van den Bergh
Bijdrage: Slaapproblemen: met een brede blik richting een passende interventie

Mori is kinder- en jeugdpsychiater. Zij werkt bij Centrum Jonge kind van Karakter in Nijmegen, waar voor kinderen van 0 tot 6 jaar topklinische diagnostiek en behandeling wordt geboden. Haar speciale interesse ligt bij de psychiatrie in ontwikkelingsperspectief.

Ouders van jonge kinderen met slaapproblemen melden zich meestal niet direct bij de kinderpsychiater. Toch kan slecht slapen op jonge leeftijd een teken zijn van bredere regulatieproblemen of psychiatrische stoornissen. Hulpverleners dienen hierop bedacht te zijn. Wat zijn signalen van een vroege ontwikkelings- of psychiatrische stoornis en wanneer moet er aandacht zijn voor factoren buiten het kind die misschien op het eerste gezicht niet veel van doen hebben met de slaapproblemen? Het systematisch in kaart brengen van biologische, psychologische en sociale factoren kan behulpzaam zijn om tot gewogen stappen in diagnostiek en behandeling te komen. 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

SKJ
5 punten
(Categorie informeel leren, subcategorie conferentie)

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

VSR
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
(Consultatieve psychiatrie, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde)

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1 punt
Opleiding - diagnostiek - 1,5 punt

ADAP
4,5 punten

KNGF/NVFK
In behandeling

Register vaktherapie
5 punten

AbSg*
4 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk jaarlijks congres over slaaproblemen bij jonge kinderen
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle deelsessies
 • Een maand lang toegang tot alle inhoud van het webinar
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Gratis een collega mee laten doen
 • Bewijs van deelname, hand-outs  en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!