29 oktober 2020 - Online scholing

Online congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 29 oktober volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 29 oktober en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie


Startdatum 29 oktober 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 september 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 29 oktober 2020

Het online-congres over hoogbegaafdheid staat dit keer in het teken van 'de hoogbegaafde als geheel'.

Wie denkt aan iemand die hoogbegaafd is, denkt in de regel als eerste aan iemand met een erg hoge intelligentie. Maar een hoogbegaafde is eerst en vooral een persoon. Sterker nog, of iemand hoogbegaafd mag heten, hangt niet alleen van diens intelligentie af, maar ook van zijn of haar persoonlijkheid. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn bijvoorbeeld ook belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid. Tegelijkertijd hebben hoogbegaafden ook relaties met anderen, hebben ze een gevoelsleven en groeien ze op in een bepaald gezin binnen een bepaalde cultuur. Ook kunnen ze last hebben van dezelfde problemen waar andere mensen tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld het opgroeien in een kansarm gezin. Of ze hebben een vorm van autisme of andere ontwikkelingsproblematiek. Dat ze soortgelijke problemen ervaren betekent echter niet dat ze altijd met het reguliere onderwijs-, zorg- en hulpaanbod geholpen kunnen worden, want hun hoogbegaafdheid is wel vaak een belangrijk en bepalend aspect in het vinden van oplossingen. Dit jaar staan we dus extra stil bij alle aspecten van het hoogbegaafd-zijn en niet slechts de cognitie.

Op het online-congres zal meer de diepte opgezocht worden dan in de eerdere edities. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met hoogbegaafden. Bijvoorbeeld onderwijsprofessionals zoals leerkrachten / docenten, intern begeleiders, onderwijsadviseurs, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en schoolpsychologen. Maar ook hulpverleners zoals (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, kindercoaches, enzovoort.


Wat leer je?

 • De opvoeding van hoogbegaafde kinderen: wat moeten ouders weten, wat ze zelf kunnen en wat in de omgeving aangepast moet worden;
 • Welke rol mentale sterkte, helpend onderwijsaanbod en een stimulerende omgeving spelen in de drijfveer van hoogbegaafden om te presteren op de middelbare school;
 • Emotieregulatie bij hoogbegaafden en de consequenties daarvan voor het onderwijs, de begeleiding en de hulpverlening;
 • De concrete invulling van onderwijsinterventies voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs;
 • De rol van communicatie in de opvoeding van het hoogbegaafde kind, ook in relatie tot talentontwikkeling;
 • Inspelen op de schijnbaar tegenstrijdige behoeften van 'dubbel bijzondere' hoogbegaafde leerlingen;
 • Het vergroten van talentontwikkeling, schoolresultaten en schoolsucces bij cognitief getalenteerde leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden

Prof. Dr. Kathleen Venderickx [Exentra] - Opvoeding van hoogbegaafde kinderen

Prof. Dr. Tessa Kieboom [Exentra] - Hoogbegaafde leerlingen op de middelbare school

Drs. Eleonoor van Gerven [slimeducatief] - Emotieregulatie bij hoogbegaafde leerlingen

Prof. Dr. Kathleen Venderickx [Exentra] - De cruciale rol van communicatie

Prof. Dr. Tessa Kieboom [Exentra] - De concrete invulling van onderwijsinterventies in het voortgezet onderwijs

Drs. Eleonoor van Gerven [slimeducatief] - Dubbel bijzondere leerlingen

Lineke van Tricht [Bureau Talent] - Talentontwikkeling, schoolresultaten en schoolsucces


Wie zijn de sprekers?

Kathleen VenderickxExentra
Prof. Dr. Ir. Kathleen Venderickx
Bijdrage: Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

Kathleen heeft een internationaal topsportverleden. Ze levert pionierswerk in de ontwikkeling, aanpak en begeleiding van vele duizenden hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Kathleen staat mee aan het hoofd van Exentra, het expertisecentrum hoogbegaafdheid in Antwerpen en ze is als gastprofessor verbonden aan de leerstoel hoogbegaafdheid aan de Universiteit van Hasselt. 

Ouders zijn zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek en onze jarenlange ervaring is gebleken dat een aantal cruciale inzichten kunnen helpen om deze zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ouders nemen de voornaamste rol in voor de ontwikkeling van de talenten van hun kind. Dit betekent dat ouders moeten weten wat hun kind nodig heeft, welke acties ze zelf kunnen uitvoeren en waar een omgeving moet uitgebouwd en aangesproken worden om het potentieel van hun kind aan te boren.

De eerste bijdrage geeft algemene inzichten waar de tweede presentatie een verdieping geeft in de cruciale rol van communicatie in de opvoeding van het hoogbegaafde kind en de daaraan onderliggende mechanismes alsook de rol van communicatie in de stimulering van talentontwikkeling.

TessaExentra
Prof. Dr. Tessa Kieboom
Bijdrage: De hoogbegaafde leerling op de middelbare school: een uitdaging!

Tessa is specialist in hoogbegaafdheid en directeur van Exentra – expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid- in Antwerpen.

In de eerste sessie wordt de hoogbegaafde leerling in het voortgezet onderwijs onder de loep genomen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de drijfveer om te presteren, welke onderwijsinterventies helpend zijn en hoe de omgeving van de hoogbegaafde leerling het meest optimaal kan omgaan met de soms niet zo evidente link met studeren. Hierbij komt ook de mentale sterkte aan bod. 

In de tweede presentatie is aandacht voor een meer concrete invulling van de onderwijsinterventies en is er ruimte voor casuïstiek.  

Eleonoor van GervenSlim!Educatief
Drs. Eleonoor van Gerven
Bijdrage: Emotieregulatie bij begaafde leerlingen

Eleonoor van Gerven studeerde pedagogiek. Na enkele jaren aan de Radboud Universiteit werkzaam te zijn geweest begon zij begin jaren negentig haar eigen onderwijsadvies- en opleidingspraktijk Slim! Educatief.

Zij ontwikkelde o.a. de geaccrediteerde post-hbo-registeropleidingen Specialist Begaafdheid; Specialist Begaafd & Speciaal; en Specialist Verrijkingsonderwijs. Eleonoor is auteur van diverse boeken over begaafdheid. Zij publiceerde onder andere ‘Begaafd begeleiden’, ‘Aan de slag met Slimme kleuters’, ‘Goed onderwijs voor begaafde leerlingen’ en ‘De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs.’

In de eerse bijdrage zal Eleonoor richten op emotieregulatie bij begaafde leerlingen. Welke kennis is relevant en wat zijn de consequenties voor het onderwijs. 

Tijdens de tweede bijdrage wordt de focus gelegd op dubbel-bijzondere leerlingen. Begaafde leerlingen die te maken hebben met een leer- of ontwikkelingsstoornis worden ook wel ‘Dubbel bijzonder’ of ‘Twice Exceptional’ genoemd. Voor deze leerlingen is de botsing tussen hun basale vermogen en hun basale onvermogen van grote invloed op hun functioneren. Wat is bekend uit onderzoek en wat impliceert dit voor de praktijk?

Lineke van TrichtBureau Talent
Lineke van Tricht
Bijdrage: Gelijke kansen in het onderwijs met behulp van academische taal

Lineke van Tricht werkte 14 jaar in het voortgezet onderwijs: eerst als lerares, later als schoolleider. In die tijd kwam zij steeds vaker (hoog)begaafde leerlingen tegen. Zij vond dat er in het VO weinig expertise was op dit gebied en wilde daarin verandering brengen. Zij deed de opleiding tot ECHA-specialist in gifted education en in 2008 richtte zij Bureau Talent op; expertise in de ontwikkeling van cognitief talent (10-18 jaar).

In het Europese Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School staat de zoektocht naar onbekend cognitief talent centraal. (Hoog)begaafdheid wordt vaak niet herkend onder kinderen van ouders met een migrantenachtergrond. Dat heeft (deels) te maken met een gebrek aan academische woordenschat en taalvaardigheid. In deze sessie wordt kennis gemaakt met het programma dat deze leerlingen ontvangen, de achtergrond ervan en de resultaten tot nu toe. Daarna volgen tips hoe op de eigen school ongezien talent te herkennen en middels academische taal te ondersteunen.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten voor verpleegkundig specialisten

ADAP (EN-scholing)
In behandeling

SKJ
7 punten - Categorie informeel leren - Conferentie

AbSG
6 punten JGZ

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

SRVB
In behandeling

Lerarenregister
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00601-05246)

LBSB
In behandeling

LBRT
In behandeling

LV POH-GGZ
1 punt

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 september 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Sprekers zijn zeer prominente experts uit de wereld van hoogbegaafdheid
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!