1 oktober 2020 - Online scholing

Online congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 1 oktober volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 1 oktober en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie


Startdatum 1 oktober 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 oktober 2020

Het online-congres over hechtingsproblematiek staat in het teken van gedragsproblemen en ouderschap.

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben, depressief zijn, psychiatrische problemen ervaren of verslaafd zijn. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren. Ouders moeten zich vervolgens weer op een goede manier zien te verhouden tot deze kenmerken van hun kind. Wanneer dat niet lukt, voelen ouders zich al snel schuldig. Zeker wanneer de term "hechtingsproblematiek" valt, denken ouders vaak dat zij iets fout gedaan hebben.

Het online-congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je in zulke situaties als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met cliënten of patiënten met hechtingsproblematiek. Denk daarbij aan (GZ-) psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdzorgwerkers, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, jeugdartsen, jeugd- / GGz- / sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, cliëntbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten, agogen, enzovoort.


Wat leer je?

 • Op welke manier een verstoorde hechting invloed heeft op het breinfunctioneren van kinderen en hoe dit tot gedrags- en emotionele problematiek kan leiden;
 • Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk
 • Hoe je in de begeleiding van gezinssystemen kunt omgaan met intergenerationele overdracht in relatie tot hechtingsproblematiek;
 • Wat de impact van psychische- en/of verslavingsproblemen bij ouders kan zijn op de gehechtheid van (KOPP/KVO) kinderen;
 • Hoe je met het oog op gehechtheid enerzijds ouders van kinderen met autisme en anderzijds ouders met autisme kunt begeleiden in de omgang met hun kind;
 • Hoe je vanuit een systemische benadering kunt werken met gehechtheidsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
 • Op welke manier je depressieve moeders kunt begeleiden om de gehechtheid met hun (jonge) kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Verstoorde hechting en de breinontwikkeling over de eerste levensjaren heen.

Dr. Sophie Reijman [Universiteit van Kopenhagen] - Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk

Prof. Dr. Marian Bakermans [Vrije Universiteit Amsterdam] - Doorbreken van een disfunctionele homeostase in gezinssystemen

Drs. Nel Petilon [GGNet]  - Hechting vanuit het perspectief van KOPP/KVO kinderen

Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Kwetsbaarheid van gehechtheidsrelaties bij een autismespectrumstoornis (ASS)

Harm Jan Blokzijl [Stichting Prisma] - Systemisch werken binnen gezinnen waarbij er sprake is van LVB- en hechtingsproblematiek

Drs. Paulien Kuipers [Stichting Kinderleven] - Depressieve moeders en de relatie met hun jonge kind


Wie zijn de sprekers?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Verstoorde hechting en de breinontwikkeling over de eerste levensjaren heen

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

De invloed van een verstoorde hechting op het breinfunctioneren van kinderen en hoe dit tot gedrags- en emotionele problematiek kan leiden.

Het brein is bij geboorte nog niet uit-ontwikkeld. Een groot deel van de ontwikkeling vindt plaats in de eerste jaren van het leven. Dit heeft het voordeel dat het brein afgesteld kan worden aan de omstandigheden waar de persoon in leeft. De gehechtheidsrelatie die een kind heeft met zijn ouders is een van de belangrijkste factoren die het fine-tunen van het brein beïnvloedt. Sensitieve ouders zorgen voor een optimale breinontwikkeling. Daar staat tegenover dat een verstoorde hechting ook verstoringen in de verdere ontwikkeling van het brein kan veroorzaken, die weer kunnen leiden tot gedrags- en emotionele problematiek. Welke invloed de gehechtheidsrelatie heeft op de ontwikkeling van het brein komt in deze inleidende lezing uitvoerig aan bod.

Sophie ReijmanUniversity of Copenhagen
Dr. Sophie Reijman
Bijdrage: Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk

Sophie Reijman promoveerde aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek 'Child maltreatment under the skin'. Zij deed vervolgonderzoek naar 'children's mental health' aan de Universiteit van Cambridge en is momenteel werkzaam aan de Universiteit van Kopenhagen. 

Kindermishandeling kent vaak geen enkelvoudige oorzaak maar is het resultaat van een complexe wisselwerking tussen risico- en beschermingsfactoren. Sophie Reijman zal bespreken welke risicofactoren het beste onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek en welke aanknopingspunten dit biedt voor interventies in de praktijk. Kinderen die mishandeld worden kunnen ook een onveilig-gedesorganiseerde hechting ontwikkelen met hun ouder(s). Gedesorganiseerde gehechtheid is vaak aangeduid als een risicofactor voor de verdere ontwikkeling van het kind. Tegelijkertijd zijn er nog veel beperkingen aan onze kennis van deze vorm van gehechtheid, die vertalingen naar de praktijk moeilijk of onwenselijk maken. 

Marian BakermansUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Marian Bakermans - Kranenburg
Bijdrage: Intergenerationele overdracht

Marian is Hoogleraar Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling en als zodanig verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij heeft ruime expertise op het gebied van ouder-kind relaties, hechting, gezinsopvoeding en morele ontwikkeling.

Hechtingsproblematiek en hechtingsstoornissen zijn de meest intergenerationele problemen in de jeugdzorg. Ongewild worden deze problemen doorgegeven van grootouders op ouders op kinderen. Het werken in gezinnen met ouders die zelf belaste hechtingsrepresentaties hebben en jongeren onveilig gehecht zijn, is niet gemakkelijk. Wat zegt de wetenschap en wat zijn handreikingen voor de praktijk?

Nel PetilonGGNet
Drs. Nel Petilon
Bijdrage: Hechting vanuit het perspectief van KOPP/KVO kinderen

Nel Petilon is orthopedagoog en werkzaam bij GGNet in Apeldoorn en omstreken. Daarnaast maakt zij deel uit van het Landelijk Platform KOPP/KVO.

“Vroeger liepen de hulpverleners bij mijn moeder de deur plat, maar niemand vroeg me hoe het met mij ging”.

In Nederland zijn ruim 400.000 kinderen tot 12 jaar die opgroeien met een ouder met psychische en /of verslavingsproblematiek. Of een kind zelf psychische en / of psychosociale problemen ontwikkelt hangt af van diverse factoren. Nel Petilon gaat in op de verschillende risico- en beschermende factoren die een rol kunnen spelen in het leven van een kind met psychisch zieke ouders. Wat werkt bevorderend bij de ontwikkeling van een kind tot een gezonde volwassene en hoe kan een goede ouder-kind interactie ondersteund worden? Deze vragen staan centraal in de bijdrage van Nel Petilon, die ervaringen uit haar eigen praktijk zal gebruiken bij de behandeling van dit onderwerp.

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Gehechtheid bij een ASS

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Een autismespectrumstoornis (ASS) bij een kind maakt zowel het kind als ouders kwetsbaar in het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. Op welke manier is deze kwetsbaarheid te begrijpen? Daarbij is niet zelden sprake van een ASS bij één of beide ouders. Wat betekent dit voor de ouder-kind relatie? En op welke manier beïnvloedt zowel de ASS bij één of beide ouders als hun eigen gehechtheid hun ouder- en partnerrelatie? En wat betekent dit voor de behandeling en begeleiding? 

Harm Jan Blokzijl
Harm Jan Blokzijl
Bijdrage: Systemisch werken binnen gezinnen waarbij er sprake is van LVB problematiek en hechtingsproblemen

Harm Jan Blokzijl is werkzaam als systeemtherapeut en supervisor MST-LVB. Hij werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstig antisociaal gedrag en die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst te worden. Harm Jan heeft ruime expertise in de behandeling van de LVB doelgroep (I.Q. 50 - 85).

Tijdens deze praktisch ingestelde sessie light het accent op de complexiteit van de combinatie van LVB problematiek en hechtingsproblemen. Een zoektocht naar werkzame interventies voor het waarneembare "ongewenste" gedrag dat kinderen of jongeren met deze achtergronden kunnen laten zien. Dat dit gedrag een complexe herkomst kent is duidelijk, maar kan binnen de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin alleen effectief worden aangepakt door te werken met interventies die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de gezinsleden. 

Paulien Kuipers congres hechtingsproblematiek 2015Stichting Kinderleven
Drs. Paulien Kuipers
Bijdrage: Depressieve moeders en de relatie met hun jonge kind

Paulien is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven. Deze stichting heeft als focus de ouder-kind relatie en biedt ondersteuning bij de tot stand komng van een positieve verbinding tussen ouders en kind. 

Bij de geboortes jaarlijks in Nederland raakt 10 % van de moeders uit balans. Dit -uit balans zijn- kan leiden tot een lichte of zwaardere postnatale depressie. Het is voor deze moeders moeilijk om echt blij te zijn met de nieuwe baby en ze hebben vaak onvoldoende energie om zich op hun kind te richten. Naast gevoelens van moeheid, verdriet of angst brengt dat ook nog schuldgevoelens met zich mee. De kleine baby, die zich altijd afstemt op zijn moeder, zal met zijn gedrag op deze gevoelens van de moeder reageren. Zo kleurt de depressie de ouder-kind relatie. Uit onderzoek blijkt dat veel aangemelde kinderen in de JGGZ onderliggend aan hun problematiek een start in hun leven kennen met een depressieve moeder. Hoe belangrijk wordt het daarom om vroegtijdig, dus al vanaf de geboorte, interventies in te zetten om ouders en kind te ondersteunen bij hun onderlinge relatievorming en daarbij recht te doen aan alle gevoelens van de moeder en het kind. De vaders verdienen bij deze ondersteuning eveneens veel aandacht. Voor hen is het spitsroede lopen om enerzijds hun vrouw te ondersteunen en anderzijds de baby te verzorgen en te stimuleren. Deze lezing gaat over de mogelijkheden van de professional om hulp te bieden aan ouders en jonge kinderen wanneer er sprake is van een postnatale depressie. Er worden verschillende interventies besproken, waarbij tevens de noodzaak en mogelijkheden van het signeren van een postnatale depressie aan de orde komen. 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
7 punten -  Categorie Informeel leren - Conferentie

AbSG
6 punten - JGZ

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGZ-agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële Verpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • Kwaliteitsregister V&V
 • SPV

VSR
7 punten:

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

VVAK
In behandeling

Lerarenregister
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00301-05745)

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Neem kennis van het begeleiden van hechting met hindernissen
 • Zeer vooraanstaande, deskundige en ervaren sprekers
 • Breed geaccrediteerd
 • Vanaf 1 oktober een maand lang toegang tot alle bijdragen
 • Bewijs van deelname 
 • Gratis een collega laten deelnemen of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!