3 december 2020 - Utrecht

Congres - Emoties en emotieregulatie

Congres - Emoties en emotieregulatie


Startdatum 3 december 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2020

Max. aantal deelnemers 350

Hulpverleners en leerkrachten hebben in hun werk doorlopend te maken met het hanteren en reguleren van emoties van hun cliënten en/of leerlingen.

De hulpverlening is bijna per definitie emotioneel beladen. De emoties van een cliënt zijn in sommige gevallen de aanleiding voor hulpverlening. In andere situaties roept het hulpverleningsproces zelf emoties op. Vaak wordt onderschat hoe intens dit proces in zijn werk gaat. Innerlijke belevingen of gevoelens zoals angst, vreugde, verdriet of boosheid zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen, terwijl het belangrijk is om te begrijpen en aan te voelen wat er voor de ander op het spel staat en van waarde is om een passend hulpaanbod in te zetten.

Sommige mensen met emotionele problematiek kunnen bijvoorbeeld heftige reacties vertonen, niet passend bij de situatie. Of ze vertonen fysieke- en verbale agressie, hebben stemmingswisselingen of vervallen in een depressie. Niet zelden ervaren professionals handelingsverlegenheid wanneer emoties een prominente rol gaan spelen in het hulpverleningsproces en de interactie met cliënten.

Welke kennis is van belang wanneer het gaat om emoties en welke methodieken en technieken zijn beschikbaar om emoties zodanig te reguleren dat je in de rol van professional handelingsbekwaam kunt reageren?

Tijdens dit congres delen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk hun kennis met de deelnemers en zullen er handvatten worden aangereikt voor de praktijk.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over emotie(regulatie) bij kinderen en jongvolwassenen is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die zich willen (bij)scholen in het omgaan met emoties tijdens hun werk. Daarbij valt te denken aan:

 • (Kinder)psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen en -verpleegkundigen
 • Intern begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerkrachten
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Sociaal werkers
 • Etc.

Wat leer je?

 • Inleiding in de emotie-theorie en de (ab)normale ontwikkeling van mensen
 • Emoties en het brein
 • Het brede kader van identiteitsontwikkeling en sociale aanpassing
 • Emoties in de ouder-kind relatie en gehechtheid
 • Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond
 • De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie
 • Werken aan emotionele veiligheid middels adventure therapie bij mensen met een LVB

Programma

9.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire sessies

10.15 uur Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] -  Inleiding in de emotie-theorie en de (ab)normale ontwikkeling van mensen

11.00 uur Dr. Fabiënne Naber  [Erasmus Universiteit] - Emoties en het brein

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Andrik Becht [Universiteit Utrecht] - Identiteit en sociale aanpassing

13.00 uur Lunch

14.00 uur Deelsessie ronde 1

1A Giel Vaessen (Kinkindekabel] - Emoties in de ouder-kind relatie en gehechtheid

 1B Tarik El Khayati [Lumens] - Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond

15.00 Pauze

15.30 uur Deelsessie ronde 2

2A Drs. Annemiek Grijpma [Canzo] - De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie

2B Drs. Monique Scheres en Per Wijnands [Mutsaersstichting] - Werken aan emotionele veiligheid middels adventure therapie bij mensen met een LVB

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Inleiding in de emotietheorie

Carolien is hoogleraar (Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; Honorary Professor ULC, Londen) op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen, zoals autisme, gehoorverlies, of een taalontwikkelingsstoornis. In haar onderzoekslab (www.focusonemotions.nl) wordt vooral onderzocht wat het effect is van toegang tot de sociale wereld op de emotionele ontwikkeling, en hoe dit dan weer het sociaal functioneren beïnvloedt. 

Een emotie kan omschreven worden als een innerlijke beleving of gevoel als vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Carolien Rieffe zal in deze plenaire inleiding de focus leggen op de emotietheorie vanuit een wetenschappelijke onderbouwing. Hierbij zal zij ook nader ingaan op de (ab)normale emotionele ontwikkeling van mensen.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Emoties en het brein

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Iedereen ervaart emoties, maar niet iedereen weet precies wat er nu ervaren wordt en hoe daar mee om te gaan. Hoe emoties worden ervaren en hoe deze emoties worden gereguleerd is iets dat mensen gedurende de ontwikkeling leren. Een groot deel van deze ontwikkeling is gekoppeld aan de omgeving. Ouders en verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook is er een verschil tussen mannen en vrouwen in hoe er met emoties omgegaan wordt. Maar om emoties goed te kunnen ervaren en te reguleren zijn er basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Wat deze basisvoorwaarden zijn en hoe we de ontwikkeling op een dusdanige manier kunnen stimuleren zodat er een leven lang profijt van kan zijn wordt besproken tijdens deze presentatie. Om hier goed zicht op te krijgen duikt Fabiënne Naber in de breinen van kinderen, mannen en vrouwen, maar bespreekt zij deze ontwikkeling ook wanneer er sprake is van psychopathologie.

Andrik BechtUniversiteit Leiden
Dr. Andrik Becht
Bijdrage: Identiteit en sociale aanpassing

Andrik Becht is postdoctoraal onderzoeker in het Brain and Development research center van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Andrik heeft zijn master diploma’s behaald met de onderzoeksmaster "Development and Socialisation in Childhood and Adolescence" (DaSCA, cum laude) en de master orthopedagogiek (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onderzocht hij de ontwikkeling van identiteit tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid, door middel van dagelijkse metingen van de identiteit van jongeren. Zijn huidige onderzoek is gericht op het begrijpen van de ontwikkeling van identiteit vanuit neurobiologische- en omgevingsperspectief.

In de derde plenaire zal Andrik Becht ingaan op één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van adolescenten, namelijk het ontwikkelen van een eigen identiteit. Allereerst zal hij de focus leggen op de verschillende stadia in de ontwikkeling van identiteit en hoe we die kunnen herkennen bij adolescenten. Daarna zal hij vertellen over het belang van het vormen van een sterke identiteit als beschermende factor in de ontwikkeling van psychosociale problemen, zoals depressieve symptomen, agressief gedrag, en de ontwikkeling van sterke positieve relaties (zowel binnen als buiten het gezin). 

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Emoties in de ouder-kind relatie en gehechtheid

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken.

Wat weten we van emoties in de ouder-kind relatie en gehechtheid? Giel Vaessen zal na het delen van kennis op het vlak van de gehechtheidstheorie praktijkvoorbeelden aanreiken, hoe het basisvertrouwen en de daarmee gepaard gaande emoties in de gezinscontext optimaal te beïnvloeden. 

Tarik El KhayatiWerkzaam bij: Lumens
Tarik El Khayati
Bijdrage: Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond

Tarik El Khayati is opgeleid tot maatschappelijk werker en werkt momenteel in de functie van teammanager bij Lumens. 

In deze deelsessie gaat Tarik El Khayati nader in op het omgaan met emoties bij niet-westerse mensen. Hij gaat hierbij dieper in op zijn visie rondom mensbeeld, verschil in culturen en de impact op gedrag en emotie. Hoe te normaliseren en welke aanpak / interventie kan effectief werken.

Annemiek GrijpmaCanzo
Drs. Annemiek Grijpma
Bijdrage: De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie

Annemiek Grijpma is orthopedagoog en Gz-psycholoog en heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit haar praktijk Canzo houdt zij zich bezig met veerkracht en stressbestendigheid voor professionals om tijdens stressvolle praktijksituaties optimaal in balans te blijven.

Wat is de rol van  de eigen emoties in de behandelrelatie? Annemiek Grijpma laat deelnemers aan deze deelsessie zien en ervaren dat emoties effect hebben op ademhaling en hartritme. Zij zal aantonen dat eigen stresssignalen sneller opgemerkt kunnen worden, zodat de professional hierop tijdig kan anticiperen en efficiënter kan omgaan met de beschikbare energie, hetgeen de behandelrelatie positief zal beïnvloeden.

Monique ScheresWerkzaam bij: Mutsaersstichting
Drs. Monique Scheres
Bijdrage: Werken aan emotieregulatie en emotionele veiligheid middels adventure therapie

Monique Scheres is orthopedagoge-generalist / GZ-psychologe en supervisor. Zij raakte enthousiast over ervaringsleren vanaf 2003 en werkte sindsdien onder andere als gedragswetenschapper ervaringsleren in een behandelinstituut voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Momenteel werkt zij in de jeugd-GGZ als diagnosticus en behandelaar/coördinator psychotrauma en affectief-emotionele stoornissen en als supervisor NVO waarin ze het gedachtengoed van ervaringsleren en Adventure Therapie probeert te integreren met andere therapie- en begeleidingsvormen. 

Adventure Therapie is een vorm van vaktherapie op basis van ervaringsleren, waarbij de natuur als co-therapeut fungeert. Voor elke cliënt wordt in de buitenlucht een unieke therapie geconstrueerd waarin de therapeut vanuit zijn therapeutische grondhouding een positief veranderklimaat creëert. Door middel van (uitdagende) activiteiten komt de cliënt in beweging op cognitief, affectief en op gedragsniveau. Adventure Therapie wordt reeds een aantal decennia toegepast binnen zowel de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking alsook in de jeugdGGZ. Monique Scheres en Per Wijnands laten de deelnemers kennismaken met deze therapievorm en behandelen hoe deze therapievorm ingezet wordt ten behoeve van het verbeteren van emotieregulatie en in het vergroten van emotionele veiligheid bij deze doelgroep.

Per WijnandsMutsaersstichting
Per Wijnands
Bijdrage: Werken aan emotieregulatie en emotionele veiligheid middels adventure therapie

Per Wijnands is social worker en heeft jarenlang als sociotherapeut gewerkt. Sinds 2003 is hij in de ban van ervaringsleren en zette hij deze methodiek in bij tal van doelgroepen en met name bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Tegenwoordig werkt hij als Adventure Therapeut in de jeugd GGZ. Hij mag als eerste Nederlander de titel "Erlebnispädagoge be" dragen, gecertificeerd vanuit het Duitse Bundesverband Individual- und Erlebnispadagogik e.V. Per is tevens opleider ervaringsleren bij Team-Focus. Daarnaast is hij eigenaar van Wijnands Training & Coaching en is actief binnen een aantal netwerken waaronder Adventure Therapie Europe. 

Per Wijnands verzorgt deze duo presentatie samen met zijn collega Monique Scheres.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname 


Accreditatie

SKJ
In behandeling

FGzPt
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

AbSG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

VSR
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Bewijs van deelname en handouts achteraf digitaal
 • Gemakkelijk met het OV te bereiken
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen voor o.a. groepen van vijf of meer deelnemers, studenten, ZZP-ers en abonnees van Blik op Hulp

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!