3 december 2020 - Online scholing

Online congres - Emoties en emotieregulatie

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 3 december volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 3 december en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Emoties en emotieregulatie


Startdatum 3 december 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 3 december 2020

Hulpverleners en leerkrachten hebben in hun werk doorlopend te maken met het hanteren en reguleren van emoties van hun cliënten en/of leerlingen.

De hulpverlening is bijna per definitie emotioneel beladen. De emoties van een cliënt zijn in sommige gevallen de aanleiding voor hulpverlening. In andere situaties roept het hulpverleningsproces zelf emoties op. Vaak wordt onderschat hoe intens dit proces in zijn werk gaat. Innerlijke belevingen of gevoelens zoals angst, vreugde, verdriet of boosheid zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen, terwijl het belangrijk is om te begrijpen en aan te voelen wat er voor de ander op het spel staat en van waarde is om een passend hulpaanbod in te zetten.

Sommige mensen met emotionele problematiek kunnen bijvoorbeeld heftige reacties vertonen, niet passend bij de situatie. Of ze vertonen fysieke- en verbale agressie, hebben stemmingswisselingen of vervallen in een depressie. Niet zelden ervaren professionals handelingsverlegenheid wanneer emoties een prominente rol gaan spelen in het hulpverleningsproces en de interactie met cliënten.

Welke kennis is van belang wanneer het gaat om emoties en welke methodieken en technieken zijn beschikbaar om emoties zodanig te reguleren dat je in de rol van professional handelingsbekwaam kunt reageren?

Tijdens dit online-congres delen ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk hun kennis met de deelnemers en zullen er handvatten worden aangereikt voor de praktijk.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het online-congres over emotie(regulatie) bij kinderen en jongvolwassenen is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die zich willen (bij)scholen in het omgaan met emoties tijdens hun werk. Daarbij valt te denken aan:

 • (Kinder)psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Intern begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerkrachten
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Sociaal werkers

Wat leer je?

 • Inleiding in de emotie-theorie en de (a)typische ontwikkeling van mensen
 • Emoties en het brein
 • Het brede kader van identiteitsontwikkeling en sociale aanpassing
 • Emotieregulatie bij mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Levensvaardigheden ter ondersteuning van de ouder-kind relatie 
 • Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond
 • De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] -  Inleiding in de emotie-theorie en de (a)typische ontwikkeling van mensen

Dr. Fabiënne Naber  [Erasmus Universiteit] - Emoties en het brein

Dr. Andrik Becht [Universiteit Utrecht] - Identiteit en sociale aanpassing

Prof. Dr. Xavier Moonen [Universiteit van Amsterdam] - Emotieregulatie bij jongeren met een LVB

Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - Het levensvaardigheden paspoort voor ouder en kind

Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond

Drs. Annemiek Grijpma [Canzo] - De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie


Wie zijn de sprekers?

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Inleiding in de emotie-theorie en de (a)typische ontwikkeling van mensen

Carolien is hoogleraar (Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; Honorary Professor ULC, Londen) op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen, zoals autisme, gehoorverlies, of een taalontwikkelingsstoornis. In haar onderzoekslab (www.focusonemotions.nl) wordt vooral onderzocht wat het effect is van toegang tot de sociale wereld op de emotionele ontwikkeling, en hoe dit dan weer het sociaal functioneren beïnvloedt. Daarnaast is Carolien ook Hoogleraar aan de Universiteit van Twente op de leerstoel Social Interaction Technology, bij faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Een emotie kan omschreven worden als een innerlijke beleving of gevoel als vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Carolien Rieffe zal in haar inleiding de focus leggen op de emotietheorie vanuit een wetenschappelijke onderbouwing. Hierbij zal zij ook nader ingaan op de (a)typische emotionele ontwikkeling van mensen.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Emoties en het brein

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Iedereen ervaart emoties, maar niet iedereen weet precies wat er nu ervaren wordt en hoe daar mee om te gaan. Hoe emoties worden ervaren en hoe deze emoties worden gereguleerd is iets dat mensen gedurende de ontwikkeling leren. Een groot deel van deze ontwikkeling is gekoppeld aan de omgeving. Ouders en verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook is er een verschil tussen mannen en vrouwen in hoe er met emoties omgegaan wordt. Maar om emoties goed te kunnen ervaren en te reguleren zijn er basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Wat deze basisvoorwaarden zijn en hoe we de ontwikkeling op een dusdanige manier kunnen stimuleren zodat er een leven lang profijt van kan zijn wordt besproken tijdens deze presentatie. Om hier goed zicht op te krijgen duikt Fabiënne Naber in de breinen van kinderen, mannen en vrouwen, maar bespreekt zij deze ontwikkeling ook wanneer er sprake is van psychopathologie.

Andrik BechtUniversiteit Leiden
Dr. Andrik Becht
Bijdrage: Identiteit en sociale aanpassing

Andrik Becht is postdoctoraal onderzoeker in het Brain and Development research center van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Andrik heeft zijn master diploma’s behaald met de onderzoeksmaster "Development and Socialisation in Childhood and Adolescence" (DaSCA, cum laude) en de master orthopedagogiek (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onderzocht hij de ontwikkeling van identiteit tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid, door middel van dagelijkse metingen van de identiteit van jongeren. Zijn huidige onderzoek is gericht op het begrijpen van de ontwikkeling van identiteit vanuit neurobiologische- en omgevingsperspectief.

In deze presentatie zal Andrik Becht ingaan op één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van adolescenten, namelijk het ontwikkelen van een eigen identiteit. Allereerst zal hij de focus leggen op de verschillende stadia in de ontwikkeling van identiteit en hoe we die kunnen herkennen bij adolescenten. Daarna zal hij vertellen over het belang van het vormen van een sterke identiteit als beschermende factor in de ontwikkeling van psychosociale problemen, zoals depressieve symptomen, agressief gedrag, en de ontwikkeling van sterke positieve relaties (zowel binnen als buiten het gezin). 

Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Emotieregulatie bij jongeren met een LVB

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal Groep te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor LVB, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

Voor sommige mensen met een licht verstandelijke beperking is het soms niet makkelijk om hun eigen emoties te reguleren, de emoties van anderen te herkennen en er mee om te gaan. Wat is een licht verstandelijke beperking, waarom krijgt iemand die classificatie en wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over emoties en emotieregulatie van mensen met een licht verstandelijke beperking? Op grond onderzoek en casuïstiek zal Xavier Moonen concrete handreikingen bieden voor het inschatten van en omgaan met emotieregulatie problemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: Het levensvaardigheden paspoort

Carolien heeft klinische psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vanaf 2012 is zij lector Ouderschap & Ouderschap aan Hogeschool Leiden en sinds 2 jaar lid van Raad van Toezicht van het Kabouterhuis in Amsterdam. Zij heeft boeken geschreven en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking. Momenteel volgt ze meer dan 500 ouders vanaf het moment dat ze zwanger zijn. De kinderen zijn inmiddels 4 jaar. Ook doet ze gesubsidieerd onderzoek naar het versterken van Levensvaardigheden van kinderen op school en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Het levensvaardigheden paspoort is ontwikkeld voor ouder en kind (in de basisschool leeftijd) om de sociaal emotionele ontwikkeling van ouder en kind en hun relatie te bevorderen. Carolien Gravesteijn zal in deze presentatie uitleggen hoe het levensvaardigheden paspoort gestalte krijgt in de prakijk en hierbij verder inzoomen op de emotionele ontwikkeling en relatie. Van daaruit volgen concrete handvatten voor hulpverleners en leerkrachten die met deze doelgroep werkzaam zijn.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Omgaan met emoties bij mensen met een migratie-achtergrond

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Emoties zijn zo gewoon als we menselijk zijn en zo universieel als maar mogelijk is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, emoties hebben of ervaren we allemaal. Toch gaat niet iedereen op dezelfde wijze om met emoties. De manier waarop we deze emoties uiten en de betekenisverlening die we er aan geven kan enorm verschillen. Hoe verhoudt dit zich tot wat we als professionals kijken naar emoties? En hoe verhoudt zich dit tot de niet westerse doelgroep die we bedienen? In deze bijdrage staan we hier bij stil.

Annemiek GrijpmaCanzo
Drs. Annemiek Grijpma
Bijdrage: De invloed van de eigen emotie op de behandelrelatie

Annemiek Grijpma is orthopedagoog en Gz-psycholoog en heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit haar praktijk Canzo houdt zij zich bezig met veerkracht en stressbestendigheid voor professionals om tijdens stressvolle praktijksituaties optimaal in balans te blijven.

Wat is de rol van  de eigen emoties in de behandelrelatie? Annemiek Grijpma laat deelnemers aan deze deelsessie zien en ervaren dat emoties effect hebben op ademhaling en hartritme. Zij zal aantonen dat eigen stresssignalen sneller opgemerkt kunnen worden, zodat de professional hierop tijdig kan anticiperen en efficiënter kan omgaan met de beschikbare energie, hetgeen de behandelrelatie positief zal beïnvloeden.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

SKJ
7 punten
Categorie Informeel leren - Conferentie

FGzPt
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV

VSR
7 punten

Registerplein
7 punten
(Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

Register Vaktherapie
7 punten

Lerarenportfolio
7 uren in de categorie pedagogisch (aanbodcode 00601-09823)

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Toegang tot alle bijdragen, een maand lang
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!