10 december 2020 - Online scholing

Online congres - Werken met jongens en mannen

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 10 december volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 10 december en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Werken met jongens en mannen


Startdatum 10 december 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 10 december 2020

Jongens en mannen worden in de wereld van de hulpverlening vaak gezien als ingewikkeld om mee te werken.

De hulpverlening is veelal op een "vrouwelijke" leest geschoeid. Maar een aanzienlijk deel van de cliënten is man en mannelijke breinen ontwikkelen zich anders dan vrouwelijke. Psychische klachten uiten zich daarom vaak anders en ook de copingmechanismen van jongens en mannen verschillen vaak van die van meisjes en vrouwen. Ook volgen ze vaak een andere route naar de hulpverlening.

Hoe ga je om met schaamte en taboes bij jongens en mannen? Bijvoorbeeld waar het gaat om seksualiteit? Hoe bespreek je hun (aanstaand) vaderschap met hen? Hoe maak je impulsiviteit en defensiviteit bespreekbaar? En moet je altijd maar willen praten? Of af en toe ook samen dingen dóen? Waar houd je rekening mee in de hulpverlening aan mannen en jongens met een migratie-achtergrond? Hoe ga je om met mannelijke slachtoffers en plegers van eergerelateerd geweld?

Deze en andere vragen staan centraal in dit online-congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die in de GGz, Jeugd(gezondheids)zorg, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking of leerlingenzorg met jongens en mannen werkt.


Wat leer je?

 • Verschillen in verschijningsvormen van psychische klachten tussen mannen en vrouwen;
 • Verschillen in copingmechanismen en hoe je daarmee in de praktijk kunt omgaan;
 • Werken met genderverschillen in de hulpverlening;
 • Hulpverlening aan mannen en jongens op het brede terrein van de seksuele ontwikkeling;
 • Gespreksvoering rondom inhibitieproblematiek en impulsiviteit bij jongens en mannen;
 • Het bespreken van (aanstaand) vaderschap met jongens;
 • Hulpverlening aan jongens en mannen met een niet-westerse achtergrond;
 • Slachtoffer- en daderschap van eergerelateerd geweld bij mannen en jongens.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Marry Bekker [Vrije Universiteit Amsterdam] - Verschillen in psychische klachten en copingmechanismen tussen mannen en vrouwen

Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Werken met genderverschillen in de hulpverlening

Drs. Daphne Kemner [Prinsenstichting] - De seksuele gezondheid van jongens en mannen

Drs. Erik Jongman [Spirit Jeugdzorg] - Praten met jongens over inhibitieproblematiek

Dr. Tibor Brunt [Universiteit van Amsterdam] - Gespreksvoering met jongens en mannen inzake vaderschap

Drs. Indra Boedjarath [Care Express] - Hulpverlening aan jongens en mannen van niet westerse afkomst

Prof. Dr. Janine Janssen [Open Universiteit] - Slachtoffer- en daderschap van eergerelateerd geweld bij mannen en jongens


Wie zijn de sprekers?

Marrie BekkerUniversiteit van Tilburg
Prof. Dr. Marrie Bekker
Bijdrage: Verschillen in psychische klachten en copingmechanismen tussen mannen en vrouwen

Marrie H.J. Bekker is Hoofdopleider van de GZ-opleidingen bij RINO Amsterdam, als hoogleraar Klinische Psychologie verbonden aan de afdelingen klinische psychologie van de VU en van Tilburg University, en GZ-psycholoog bij De Hoofdlijn, afdeling Persoonlijkheidsstoornissen. Autonomie, hechting en sekse-/ genderverschillen vormen een rode draad door haar onderzoeksprojecten en publicaties over psychopathologie en geestelijke gezondheidszorg. Zij is een van de editors van het onlangs verschenen Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen (Amsterdam: Boom). Zij was jarenlang voorzitter resp. president van de Dutch Foundation resp. European Association of Women and Health Research (DF/EAWHR), en lid van de Alliantie Gender & Gezondheid. Ook leidt zij tal van extern gesubsidieerde onderzoeken en implementatieprojecten rond gender en diversiteit, zoals met betrekking tot GGZ-relevant master- en postacademisch onderwijs, en de GGZ-kwaliteitsstandaarden.

In de inleidende presentatie onder leiding van Marrie Bekker zullen verschillen in psychische klachten en copingmechanismen tussen mannen en vrouwen centraal staan. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en hoe om te gaan met schaamte, taboe en onwetendheid?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Mannen, vrouwen en hulpverlening; hoe kunnen we rekening houden met genderverschillen tijdens behandeling?

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Niet alleen op uiterlijke kenmerken, maar er zijn ook verschillen in hoe mannen en vrouwen met problemen omgaan. Emoties lijken op een andere manier verwerkt te worden bij mannen als bij vrouwen en ook in de omgang kan het zinvol zijn om rekening te houden met deze verschillen. Als in de benadering en therapievorm rekening gehouden wordt met de verschillen kunnen grotere effecten worden verkregen. Maar waarom is dat nu zo en waar zitten deze verschillen dan precies in? Hoe en waarom moet er binnen behandelvormen rekening gehouden worden met verschillen tussen mannen en vrouwen? Het geheim zit hem in de manier van informatieverwerking tussen mannen en vrouwen. Om hier meer inzicht in te krijgen, bespreken we de verschillen in informatieverwerking tussen mannen en vrouwen zodat er meer inzicht is wat kan helpen in de benadering en behandeling van cliënten. 

Daphne KemnerPrinsenstichting
Drs. Daphne Kemner
Bijdrage: De seksuele gezondheid van jongens en mannen, no problem!

Daphne is orthopedagoog-seksuoloog NVVS en sinds 1998 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast seksuologische behandeling en het ondersteunen en adviseren van professionals, geeft zij regelmatig scholing over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking onder andere in de zorg en onderwijs. Verder werkt zij als consulent voor het CCE en is actief lid van het landelijk netwerk voor seksuologen (L)VB.

Om seksuele gezondheid te stimuleren is concrete seksuele vorming essentieel. In het bijzonder voor jongens en mannen waar de bouwstenen om zich gezond seksueel te kunnen ontwikkelen, al op jonge leeftijd zijn vervormd. Juist bij deze groep zie je veel misvattingen, kwetsbaarheid en een groter risico op ongewenst seksueel gedrag.  Vaak is er pas echt aandacht voor seksualiteit als er dingen mis gaan. En dan richten we ons al snel op interventies vanuit beheersing, controle en risicoverkleining. Hoe kun je pro-actief werken aan seksuele gezondheid? Hoe stimuleer je een gezonde seksuele ontwikkeling bij jongens en mannen? Wat zijn voorwaarden om seksuele gezondheid te ontwikkelen? Hoe herken je tijdig seksuele hulpvragen en hoe kun je daarop afstemmen? En wat kun je doen als het seksuele gedrag ongewenste vormen aanneemt?

Erik JongmanSpirit Jeugdzorg
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Praten over inhibitieproblematiek met jongens

Erik is psycholoog en psychotherapeut bij Spirit Jeugdzorg en De Waag. Daarvoor was hij werkzaam bij het RET Institute in New York, Behandeltehuis Harreveld en Centrum voor Orthopsychiatrie de Fjord. 

In deze presentatie onder leiding van Erik Jongman staat gespreksvoering met jongens in het omgaan met inhibitieproblematiek centraal. Welke kennis is relevant en hoe deze in te zetten in de praktijk? 

Tibor BruntUniversiteit van Amsterdam
Dr. Tibor Brunt
Bijdrage: Gespreksvoering met jongens en mannen inzake vaderschap

Tibor Brunt heeft een biomedische achtergrond en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna heeft hij onder meer gewerkt aan de UvA als docent en later als onderzoeker bij de afdeling Criminologie. In 2005 is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij het Trimbos instituut op het gebied van drugs en verslaving. In 2009 is Tibor een promotietraject gestart bij Wim van den Brink bij de afdeling Psychiatrie aan het Academisch Medisch Centrum van de UvA. Dit traject heeft hij na drie jaar succesvol afgerond en in 2012 heeft hij de doctorsgraad verkregen binnen de Geneeskunde. Vanaf 2008 heeft hij talloze publicaties geschreven binnen de domeinen verslaving, druggebruik en drugsmisbruik met de focus op psychofarmacologische effecten. Hij heeft ook een certificaat als psychofarmacoloog (2008). Daarnaast heeft Tibor talloze lezingen verzorgd als keynote spreker en nascholingen voor onder meer artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en GGZ professionals. Hij heeft meerdere hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam staan en geaccrediteerde nascholingen, zowel mondeling als schriftelijk.

Je wordt vader of je bent het net. Alle zwangerschapscursussen en pufsessies heb je voorbij zien komen en die worden allemaal door vrouwen gegeven. Daarna heb je een bevalling meegemaakt met hoofdzakelijk vrouwelijke verplegers, je komt thuis met je pasgeboren telgje en dan is er nog de kraamzorg, ook een vrouwspersoon. En dan hebben we het nog niet over peuterleidsters, dagopvang en lagere school die ook meestal voor 100% uit vrouwelijk personeel bestaat. Niets ten nadele van vrouwen, maar het is niet wonderlijk dat veel mannen het gevoel bekruipt dat ze er maar bijhangen. En dat terwijl je juist had bedacht een actieve rol te gaan vervullen bij je kind! Je wilt het immers warmer en persoonlijker doen dan je eigen vader. Het is overduidelijk dat mannen en vrouwen in hun denken en handelen behoorlijk verschillend van elkaar zijn. Dus hoe betrekken we vaders meer bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kind? En hoe zet je een gesprek met (aanstaande) vaders in? Waar zijn zij gevoelig voor?


 

IndraCare Express
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Hulpverlening aan jongens en mannen van niet-westerse afkomst

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

De kennis en vaardigheden die van belang zijn in het bieden van hulp aan jongens en mannen van niet westerse afkomst staat centraal in deze bijdrage. Wat maakt hulpverlening aan deze doelgroep zo specifiek en hoe hier in de praktijk gestalte aan te geven?

Janinen JanssenOpen Universiteit
Prof. Dr. Janine Janssen
Bijdrage: Mannen als slachtoffer van eergerelateerd geweld

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Zij is opgeleid tot cultureel antropoloog en heeft gewerkt op het onderzoeksterrein van de criminologie. In het verleden heeft zij onder meer (promotie) onderzoek voltooid op het terrein van detentie en naar processen van sociale uitsluiting. De laatste jaren houd Janine zich vooral bezig met de rol van de politie en de opvang bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties in het algemeen en de aanpak van eergerelateerd geweld in het bijzonder.

Wie de krant openslaat en leest over gewelddadige eerkwesties, leest vrij weinig over kwesties waarin mannen in de rol van slachtoffer figureren. Dat sluit aan bij het dominante beeld van eerconflicten waarin mannen steevast als daders gelden en vrouwen als slachtoffers. Hoewel de medewerkers van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nederlandse politie zich bewust zijn van die beeldvorming, zien zij wel degelijk zaken waarbij mannen slachtoffer zijn. Janine Janssen begint met een korte beschrijving van genderaspecten in het Nederlandse beleid en de (politiële) aanpak van gewelddadige eerzaken. Daarbij volgen enkele voorbeelden van eerzaken met mannelijke slachtoffers die in de loop der jaren bij de Nederlandse politie onder de aandacht zijn gekomen. Vervolgens staat zij stil bij de manier waarop over gender in de literatuur over eergerelateerd geweld geschreven wordt. In dat kader zoeken wij in de literatuur naar antwoorden op de vraag naar verschillen in frequentie en aard van mannelijk en vrouwelijk slachtofferschap. Ook bespreekt zij de verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen bij de preventie en aanpak van geweld uit naam van eer.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.


Accreditatie

SKJ
7 punten -  Categorie Informeel leren - Conferentie

FGzPt
In behandeling

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
(GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg)

VSR
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling

Lerarenportfolio
7 uur in de categorie pedagogisch (aanbodcode 00501-09624)

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres met vooraanstaande experts
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!