18 november 2020 - Online scholing

Online congres - Congres Vroegsignalering bij baby’s – editie 2020

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 18 november volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 18 november en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Congres Vroegsignalering bij baby’s – editie 2020


Startdatum 18 november 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 16 november 2020

De eerste 1000 dagen van een mensenleven vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling. 

Baby’s ontwikkelen zich immers razendsnel, juist in de periode dat ouders nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als opvoeder en verzorger. Gelukkig gaat het meestal goed. Zo niet dan is adequaat handelen echter van groot belang. De zesde editie van het online-congres Vroegsignalering bij baby’s slaat een brug tussen de nieuwste inzichten en het handelen in de praktijk van alledag.

Baby’s komen afhankelijk van hun ouders ter wereld. Ze hebben weinig andere mogelijkheden dan huilen om duidelijk te maken welke behoeftes ze hebben. Voor ouders betekent dit soms raden wat er aan de hand is. Het geeft spanning wanneer het huilen niet stopt of lijkt te stoppen. Ouders kunnen wanhopig raken en ervaren stress die noch bevorderlijk is voor het kind, noch voor de ouder, noch voor de ouder-kindrelatie. En wat doe je dan als zorgprofessional?

Deze editie van Vroegsignalering bij baby’s staat tijdens het middagprogramma in het teken van huilen van de jongste kinderen. De vier bijdragen geven nieuwe inzichten hoe hier als hulpverlener mee om te gaan.

Tijdens het ochtendprogramma staan drie verschillende thema’s centraal: 1] het brein van het jonge kind en de verbinding met de ouder, 2] de taal van de baby en de dialoog tussen de baby en de ouder én 3] de vraag hoe de ingang te bepalen bij regulatieproblematiek.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Werk- en denkniveau: HBO - Universitair


Wat leer je?

 • De verbinding van het jonge brein met het volwassen brein van de ouders
 • De betekenis en het belang van de dialoog tusen ouderss en baby 
 • Adequaat omgaan met regulatieproblemen bij een baby
 • Factoren die van invloed zijn op huilgedrag van baby's
 • Begeleiding van ouders in het omgaan met extreem huilgedrag van hun baby
 • Behandeling van de methode Thomas Harms: een effectief bewezen methode in hantering van extreem huilgedrag van baby's
 • Het verschil tussen wel of niet troosten van de huilende baby en het effect op de ouders en de ouder-kind relatie
 • Behandeling van de methodiek Happiest Baby voor en met ouders 

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Binu Singh [Katholieke Universiteit Leuven] - Het jonge brein, brein in kwadraat

Drs. Paulien Kuipers [Kinderleven] - Komen tot een dialoog

Drs. Marilene de Zeeuw [Dimence] - Zoeken naar een ingang

Dr. Thomas Harms [Huilbabykliniek]  - Waarom baby's huilen

Kim Vervuurt [Zaans Medisch Centrum] - Houvast voor ouders van huilbaby's

Dr. Thomas Harms [Huilbabykliniek] - .....en hoe zijn ze te troosten

Dr. Roos Rodenburg [Universiteit van Amsterdam] - Huilen, troosten, slapen


Wie zijn de sprekers?

Binu SinghKU Leuven
Dr. Binu Singh
Bijdrage: Het jonge brein, brein in kwadraat

Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen UPC KU Leuven. Daar verzorgt ze met anderen onder meer dagbehandeling voor baby’s. Binu is voorzitter van WAIMH-Vlaanderen en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding.

Tijdens haar lezing zal Binu ingaan op het jonge brein. Een brein dat al veel mogelijkheden heeft, maar het vooral moet hebben van de verbinding met het volwassen brein van de ouders. Deze verbinding is cruciaal om te kunnen ontwikkelen, leren en groeien. Wat voor implicaties heeft dit voor de dagelijkse praktijk? En wat zijn aangrijpings- en leerpunten voor zorgprofessionals?

Paulien Kuipers congres hechtingsproblematiek 2015Stichting Kinderleven
Drs. Paulien Kuipers
Bijdrage: Komen tot een dialoog

Paulien is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven. Deze stichting heeft als focus de ouder-kind relatie en biedt ondersteuning bij de tot stand komng van een positieve verbinding tussen ouders en kind. 

Baby’s hebben nog geen woorden tot hun beschikking, maar zijn wel in staat zich uit te drukken. Niet via woorden, wel via hun lichaam en door te huilen. Het ‘lezen’ van deze taal is niet altijd gemakkelijk. Paulien heeft een methodiek ontwikkeld om ouders te helpen de taal van hun baby te verstaan. Zodat er tussen ouders en kind een dialoog op gang kan komen die zowel voor ouders als ook voor het kind bevredigend is. Tijdens haar lezing geeft Paulien inzicht in deze methodiek en geeft ze de professional handvatten om het huilen van baby’s interactief te verstaan. Verder gaat ze in op wat de consequenties zijn als er om welke reden dan ook geen dialoog tot stand komt. Hoe kan je dan als zorgprofessional bemiddelen in de ouder-kind dialoog? 

Marilene de ZeeuwJeugdggz Dimencegroep
Drs. Marilene de Zeeuw
Bijdrage: Zoeken naar een ingang

Marilene is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH specialist. Zij werkzaam bij jeugd ggz Dimence met de nadruk op het uitvoeren van diagnostiek en behandeling op het vlak van Infant Mental Health. Daarnaast is zij hoofddocent Infancy aan de landelijke opleiding tot Klinisch Psycholoog Kinder & Jeugd. 

Wat kun je doen als je als professional met regulatieproblemen bij een baby wordt geconfronteerd? Diagnostisch breed kijken is dan een must, maar niet gemakkelijk. Het hanteren van een hypothese toetsend diagnostisch model biedt houvast, maar wat is dat precies? En hoe is dit model te implementeren in het dagelijks werk van zorgprofessionals? Marilene gaat hier tijdens haar lezing op in en zal het gebruiken van het model met voorbeelden illustreren. 

Thomas HarmsHuilbabykliniek Thomas Harms
Dr. Thomas Harms
Bijdrage: Waarom baby's huilen

Thomas Harms is psycholoog en lichaamsgericht therapeut. In 1993 richtte hij in Berlijn een huilbabykliniek op waar ouders terechtkonden voor begeleiding. Daar ontwikkelde hij zijn 'Emotionele Eerste Hulpmethode', een succesvolle aanpak voor huilbaby's gebaseerd op inzichten uit onder meer de hechtingstheorie. Hij opende ook de ‘huilbaby-ambulance’ in Bremen, waarmee hij ouders in crisis zelfs thuis bezocht. Inmiddels schoolt hij over de hele wereld zorgverleners in zijn aanpak.

Extreem huilen van baby’s kan ouders in een diepe crisis dompelen. De methode van Thomas Harms leert ouders een stabiel baken te zijn voor de emotieregulatie van hun baby. Zijn methode is gestoeld op lichaamsgerichte psychotherapie, hechtingstheorie, pre- en perinatale psychologie en de polyvagaal theorie. In deze (Engelstalige) deelsessie geeft Thomas een inleiding op zijn 'Emotionele Eerste Hulpmethode' en gaat hij in op de wetenschappelijke achtergronden.  

Tijdens deze tweede en verdiepende (Engelstalige) deelsessie van Thomas Harms staat de praktijk centraal. Thomas zal aan de hand van beelden, voorbeelden en oefeningen uitleggen hoe de methode werkt en hoe je als zorgprofessional hier gebruik van kunt maken.

Kim VervuurtZaans Medisch Centrum
Kim Vervuurt
Bijdrage: Houvast voor ouders van huilbaby's

Kim Vervuurt is 16 jaar werkzaam als Medisch pedagoog in het Zaans Medisch Centrum. In die tijd heeft zij zich op de Kind-en jongerenafdeling vooral gespecialiseerd in de huilbaby's/ onrustige baby's. Om meer preventief te gaan werken heeft zij 2 jaar geleden een thema poli opgezet voor de onrustige baby's. Van daaruit heeft zij haar methode en boek PrikkelProofPlan ontwikkelt en hiermee al veel ziekenhuisopnames van huilbaby's kunnen voorkomen.'

Wanneer een baby zonder aanwijsbare reden veel huilt kunnen ouders zich heel machteloos voelen. Slaapgebrek, goede raad vanuit je omgeving, internet met tegenstrijdige adviezen… ouders zien vaak door de bomen het bos niet meer. Bovendien heeft een ouder tijd nodig om een baby goed te leren kennen. Iedere baby is anders, maar elke baby heeft behoefte aan rust en regelmaat. In haar deelsessie gaat Kim in op de vragen als: Welke factoren zijn van invloed op het huilen? Hoe ga je om met baby’s die uit balans zijn geraakt? En hoe begeleid je ouders hierin? Aan de hand van deze vragen zal Kim uitleg geven over het Prikkelproofplan 

Roos RodenburgUniversiteit van Amsterdam
Dr. Roos Rodenburg
Bijdrage: Gelukkige baby's

Roos is orthopedagoog en werkte lange tijd als Universitair Docent bij de Universiteit van Amsterdam aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen. Zij deed onder meer onderzoek naar huilen, slapen en de troostrespons bij jonge babies en kinderen. Sinds dit jaar werkt zij bij GGD Hollands Noorden.


 

De Happiest Baby (Karp) is een responsieve methodiek waar Roos binnen de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar heeft gedaan. In deze deelsessie gaat Roos in op het troosten van een huilende baby, maar ook op wat er gebeurt wanneer een baby niet getroost wordt. Wat doet dit met de competentie en de stemming van ouders, de ouder-kindrelatie en hoe leidt dit tot een vicieuze cirkel van uitputting en competentie. Wat kun je dan als zorgprofessional aan de hand van de methodiek van de Happiest Baby voor en met ouders doen? Roos bespreekt hoe je ouders weer afgestemd raken op hun baby, rekening houdend met hun ontwikkelingsleeftijd en op sensitieve wijze. 


 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

Accrediterende registers:

NIP K&J / NVO
In behandeling

Registerplein
In behandeling voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

SKJ
In behandeling

AbSG*
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • VG-zorg

VSR
In behandeling

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling (nascholing buiten eigen vakgebied) ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen, zoals psychiaters en kinderartsen.

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang 
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Korting mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!