15 september 2021 - Online scholing

Online congres - Uitbuitingsproblematiek

Verlenging online congres Uitbuitingsproblematiek

Dit online congres is gestart op 15 september 2021 en is te bekijken t/m 14 oktober 2021

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Uitbuitingsproblematiek


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 7 oktober 2021

Veel mensen met een psychische, verstandelijke of sociale kwetsbaarheid lopen het risico op uitbuiting.

In de hulpverlening en het onderwijs kom je met regelmaat (jonge) mensen tegen die een verhoogd risico lopen dat anderen op de één of andere manier misbruik van ze maken. Niet zelden worden mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, armoedeproblemen, een verslaving, psychische- of opvoedingsproblemen voor het karretje van anderen gespannen. Om drugs te dealen. Om voor veel te weinig geld werk te werken. Als huissloofje van een partner met slechte bedoelingen. Als "katvanger" op wiens naam telefoonrekeningen en abonnementen worden afgesloten die nooit betaald worden. Als pion van radicale organisaties. Financiële uitbuiting (soms ook door professionals) komt eveneens voor, net als seksuele uitbuiting.

Deze mensen zijn onder andere kwetsbaar omdat ze het geld vaak hard nodig hebben, erbij willen horen, voor vol aangezien willen worden en net als alle andere mensen erkenning en vriendschap willen ervaren.

Hoe signaleer je als professional die iemand risico loopt om uitgebuit te worden? Wat zijn de tekenen van uitbuiting die al aan de gang is? Hoe ga je het gesprek erover aan? Hoe voorkom je uitbuiting? Hoe help je iemand om zich aan een uitbuitingsrelatie te ontworstelen? En hoe ondersteun je mensen met een LVB? Of mensen die vanwege hun migratiegeschiedenis hun rechten en het Nederlandse (zorg)systeem niet begrijpen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers uit wetenschap en praktijk hun antwoorden. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren en pedagogisch begeleiders. 


Wat leer je?

 • Omgaan met mechanismen die jonge mensen kwetsbaar maakt voor financiële, criminele en radicaal politieke uitbuiting
 • Afstemming van hulpverlening op behoeften en belangen van slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel
 • Neurobiologische factoren gericht op jeugdige beïnvloedbaarheid en implicaties voor de praktijk
 • Preventie, signalering en begeleiding van criminele uitbuiting van (jonge) mensen met een LVB
 • Hulpverlening aan jongeren die in handen zijn gevallen van radicale groepen (religieus, maar ook extreem-rechts of andere politiek-idiologische groepen) 
 • Preventief handelen om jongeren te behoeden voor criminele, seksuele en politiek-ideologische uitbuiting vanuit weerbaarheid en resistance to crime
 • De rol van internet en sociale media in de criminele, seksuele en radicaal-politieke uitbuiting van jongeren en hoe hier adequaat mee om te gaan

Programma

Prof. Dr. Frans Koenraadt [Universiteit Utrecht] - Een kwetsbaar verlangen onder jongeren

Prof. Dr. Conny Rijken [Universiteit Tilburg] - Behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel en seksuele uitbuiting in Nederland

Dr. Mr. Sheila Adjiembaks [ESSA research] - Over veerkracht en resistance to crime

Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Jeugdige beïnvloedbaarheid en het brein

Prof. Dr. Xavier Moonen [Universiteit Amsterdam] - Preventie, signalering en begeleiding van criminele uitbuiting van (jonge) mensen met een LVB

Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Hulpverlening aan geradicaliseerde jongeren

Jacqueline Kleijer [Bureau Jeugd en Media] - De rol van internet én sociale media in de uitbuiting van jongeren


Wie zijn de sprekers?

Frans KoenraadtUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Frans Koenraadt
Bijdrage: Een kwetsbaar verlangen onder jongeren

Frans Koenraadt studeerde klinische psychologie en sociologie in Tilburg, Amsterdam en Illinois (VS). In 1996 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 is Frans Koenraadt hoogleraar Forensische Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit Utrecht. Één van zijn expertises is onderzoek naar daders van doding in gezinsverband zoals bijvoorbeeld seksuele doding en kinderdoding. Hij heeft een eigen praktijk voor forensische psychologie in Amsterdam en is werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) als wetenschappelijk adviseur. Eerder werkte hij ruim 25 jaar als rapporterend psycholoog bij het Pieter Baan Centrum, waar hij onderzoek deed naar gedetineerden die vastzaten wegens ernstige delicten.

Wat maakt jonge mensen kwetsbaar voor verscheidene vormen van uitbuiting? Welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag en hoe hiermee om te gaan in de praktijk? Frans Koenraadt legt vanuit dit perspectief de focus op de aantrekkingskracht van vuur, seks, geld en geweld bij jongeren. Onderzoek en klinische praktijk hebben inmiddels geleerd dat ook de behandeling om maatwerk vraagt en een gedifferentieerd aanbod aan behandeling vereist. In deze presentatie zal de term uitbuiting vanuit een ander perspectief worden toegelicht, gericht op verbinding in het kader van de GGZ.

Conny RijkenTilburg University
Prof. Dr. Conny Rijken
Bijdrage: Mensenhandel en seksuele uitbuiting in Nederland

Conny Rijken is hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg. Zij richt zich in het bijzonder op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie.

Mensenhandel wordt gezien als een ernstige aantasting van de (lichamelijke) integriteit van een persoon en een grove schending van diens mensenrechten. Conny Rijken gaat in deze presentatie in op behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel en seksuele uitbuiting in Nederland. Wat verstaan we onder het begrip mensenhandel, welke slachtofferbeelden worden zoal onderscheiden en welke behoeften bestaan er op weg naar het verbeteren van de positie van slachtoffers van misdrijven.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: De beïnvloedbaarheid van het het jeugdige brein

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Fabiënne Naber legt uit hoe het brein continu in ontwikkeling is, waarna ze de overstap maakt naar positieve en negatieve beïnvloedbaarheid bij pubers en adolescenten. In hoeverre speelt deze beïnvloedbaarheid een rol bij jongeren die het slachtoffer dreigen te worden (of zijn) van criminele uitbuiting? Welke kennis is van belang en wat is vervolgens bepalend in het kader van begeleiding en behandeling?

Sheila AdjiembaksEssa Research
Dr. Mr. Sheila Adjiembaks
Bijdrage: Resistance to crime

Sheila Adjiembaks is criminoloog en doet kwalitatief onderzoek in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken. Daarbij beoogt zij een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Na ruim 10 jaar als docent/criminoloog onderwijs te hebben verzorgd op de Juridische hogeschool Avans & Fontys en (promotie)onderzoek te hebben verricht bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans, de open Universiteit en de Universiteit van Twente,  werkt Sheila nu vanuit haar eigen praktijk ESSA Research. Naast de onderzoeksprojecten die zij momenteel uitvoert, werkt zij parttime bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland. Daar is zij als Senior Onderzoeker in het Regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling & analyse in relatie tot (de jonge aanwas in) de cocaïnehandel.

Sheila Adjiembaks zal in deze bijdrage ingaan op belangrijke bronnen van veerkracht vanuit een narratieve criminologische benadering. Wat draagt bij aan weerbaarheid van jongeren die potentieel uitgebuit worden? Middels een verhalende benadering laat Sheila in deze bijdrage zien hoe het eigen (levens)verhaal niet alleen als kennis-, maar ook als interventie instrument kan helpen in de dagelijkse praktijk. Een narratief verschaft nu eenmaal belangrijke inzichten in relatie tot belemmeringen, motivaties, achtergronden en persoonlijke ervaringen. Professionals krijgen hierdoor niet alleen een inkijk in de leefwerelden, maar zo ontstaan ook handelingsperspectieven die aan de hand van voorbeelden uit Sheila’s onderzoekspraktijk nader worden toegelicht.

Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Mensenhandel van kinderen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Licht verstandelijke Beperkingen (LVB) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met (L)VB, naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van LVB, naar onderzoek over mensen met (L)VB in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met (L)VB.


 

LVB worden vaak geduid op grond van een relatief laag IQ in combinatie met een beperkt aanpassingsvermogen dat reeds gedurende de ontwikkeling van een persoon tot problemen heeft geleid (en eventueel met bijkomende problematiek). Door de aard van hun beperkingen zijn mensen met LVB extra kwetsbaar en lopen zij een groter risico om slachtoffer van mensenhandel te worden. In deze bijdrage gaat Xavier Moonen in op kenmerken van mensen met LVB in relatie tot risico’s voor mensenhandel. Wat is de aard en omvang van de problematiek, welke kennis is beschikbaar en wat betekent dit voor de praktijk?

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Hulpverlening aan geradicaliseerde jongeren

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Hoe vallen jongeren in handen van radicale groepen (religieus, maar ook extreem-rechts of andere politiek-idiologische groepen) en wat kun je daarmee in de hulpverlening? Deze vraag staat centraal in de bijdrage van Jennet Ahbouk. Naast het delen van kennis zal zij ook concrete handvatten bieden voor de praktijk.

Jacqueline KleijerBureau Jeugd & Media
Jacqueline Kleijer
Bijdrage: De rol van internet én sociale media in de uitbuiting van jongeren

Jacqueline Kleijer is opgeleid tot therapeutisch (jeugd) hulpverlener en intensief ambulant gezinsbegeleider. Zij heeft ruime expertise op het vlak van afhankelijkheidsrelaties, waaronder de (online-) loverboyproblematiek. Jacqueline ontwikkelde het stappenplan sexting voor scholen en introduceerde daarin de differentiatie shamesexting bij het begrip sexting. Zij werkt vanuit een contextuele en systemische basis, heeft ervaring met culturele diversiteit, jongensprostitutie, exposing, grooming, shamesexting en was de afgelopen jaren werkzaam als therapeutisch hulpverlener voor meiden en jongens van 12 t/m 23 jaar bij Pretty Woman in Utrecht. Momenteel is Jacqueline verbonden aan Bureau Jeugd & Media en werkt aan een handboek over online seksueel misbruik. Daarnaast volgt zij de PreMaster Zorg Ethiek en Beleid, aan de Universiteit voor Humanistiek. 

Sinds de komst van internet is er een explosieve stijging van seksuele uitbuiting. In deze bijdrage onder leiding van Jacqueline Kleijer gaat het om de rol van internet én sociale media in de criminele, seksuele en radicaal-politieke uitbuiting van jongeren. Hoe werkt het eigenlijk online? Welke kennis is van belang en wat kun je er concreet als hulpverlener mee? En hoe kan beleid worden ingezet ter preventie en signalering?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Voor dit online - congres wordt accreditatatie aangevraagd bij:

 • FGzPt
  7 punten
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGZ
  • Jeugdverpleegkunde
  • Justitiële verpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • SPV
  • VG-zorg
 • SKJ
  7 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • Sociaal juridisch dienstverleners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • Verpleegkundig Specialistenregister
  7 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  Herregistratie: 7 punten
  Opleiding - behandeling: 1 punt
  Opleiding - diagnostiek: 1,5 punten
  Opleiding - overige taken: 1 punt
   
 • LV POH-GGZ
  7 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Online congres over uitbuiting bij jeugdigen en adolescenten
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregisters
 • Alle deelsessies beschikbaar
 • Handouts rechtsstreeks downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf 

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!