30 september 2021 - Online scholing

Online congres - Zelfcontrole

Online congres - Zelfcontrole - 30 dagen toegang

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 30 september 2021 en is te bekijken t/m 29 oktober 2021


Online congres - Zelfcontrole


Startdatum 30 september 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 30 september 2021

Veel mensen worstelen met een gebrekkige zelfcontrole.

Daardoor kunnen ze zonder daar goed over nagedacht te hebben, impulsief beslissingen nemen met soms vérstrekkende gevolgen. Agressie, mishandeling, middelengebruik, te veel geld uitgeven, te veel eten, ongepaste dingen zeggen, onverantwoorde risico's nemen, zelfbeschadiging, spullen stelen of vernielen... Al die gedragingen hebben (ook) te maken met zelfcontrole.

Extra kwetsbaar zijn mensen die een stoornis of andere problematiek hebben die leidt tot een geringere zelfcontrole. Daarbij kun je denken aan mensen met een gebrekkige emotieregulatie, maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, ADHD, borderline of verslavingsproblemen.

De sprekers op dit congres zullen ingaan op hoe zelfcontrole werkt en hoe je vanuit je rol als professional je cliënt, patiënt of leerling hierin kunt ondersteunen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online congres is gericht op hbo en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die last hebben van een tekortschietende zelfcontrole. Daarbij kun je denken aan:

 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • PIW-ers
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Docenten in het regulier en speciaal onderwijs
 • Intern en ambulant begeleiders
 • Gezinshuisouders
 • Vaktherapeuten
 • POH-GGZ-en
 • Gezinsondersteuners
 • Pleegzorgwerkers
 • Jeugdbeschermers
 • Social workers
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • De stand van de wetenschap ten aanzien van zelfcontrole en wat dit betekent voor de praktijk;
 • Het ondersteunen van zelfcontrole bij kinderen met agressief en oppositioneel gedrag;
 • Zelfcontrole bij mensen met (pathologisch) impulsief gedrag en / of gebrekkige emotieregulatie;
 • Het ondersteunen van zelfcontrole bij mensen met autisme;
 • Het ontwikkelen en vergroten van de zelfcontrole van mensen met een licht verstandelijke beperking om op die manier delinquent / grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
 • Het werken aan vergroten van zelfcontrole ter voorkoming van zelfdestructief gedrag als automutilatie, suïcide, risk-taking gedrag, etc.;
 • De rol van zelfcontrole bij verslaving en wat je hiermee als professional kunt.

Programma

Prof. Dr. Stefan Bogaerts [Universiteit van Tilburg] - De stand van de wetenschap in relatie tot het fenomeen zelfcontrole

Drs. Sanne E. Vink [Vink Psychologisch Centrum] - Handvatten bij vastlopende zelfcontrole bij kinderen & jeugdigen

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Zelfcontrole bij mensen met (pathologisch) impulsief gedrag en / of gebrekkige emotieregulatie

Drs. Jeroen Bartels  [Xperanza] - Zelfcontrole bij mensen met autisme

Prof. Dr. Xavier Moonen - [UvA] - Zelfcontrole bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Drs. Jeroen Steenmeijer [GGz Centraal] - Zelfcontrole bij suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag

Dr. Matthijs Bossong [UMC Utrecht] - Zelfcontrole bij verslaving


Wie zijn de sprekers?

Stefan BogaertsTilburg University
Prof. Dr. Stefan Bogaerts
Bijdrage: Zelfcontrole en huiselijk geweld

Stefan Bogaerts is hoogleraar forensische psychologie en verbonden aan het departement ontwikkelingspsychologie van Tilburg University. Zijn onderzoek is gericht op (risk)assessment, emotieregulatie, individuele verschillen en behandeleffectiviteit bij klinische en forensische groepen. Hij is betrokken bij het onderzoek naar de effectiviteit van Virtual Reality in de behandeling van agressie en neurofeedback in de behandeling van impulsiviteit en verslaving bij forensische patiënten. Hij heeft een langdurige opleiding in de psychodynamische psychotherapie genoten en is verantwoordelijk voor het onderzoek en behandelinnovatie bij Fivoor.

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over zelfcontrole en wat is bekend over zelfcontrole bij huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen en de daarbij behorende aanknopingspunten voor de hulpverlening?

Sanne VinkVink Psychologisch Centrum
Drs. Sanne E. Vink
Bijdrage: Handvatten bij vastlopende zelfcontrole bij kinderen- & jeugdigen

Sanne E. Vink is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en arts in opleiding tot psychiater. Zij heeft jarenlang in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt: bij aanvang bij een grote GGZ instelling in Rotterdam Zuid, later in haar eigen praktijk: VINK Psychologisch Centrum. Inmiddels werkt ze voor haar opleiding tot psychiater bij Lentis. 

Zelfcontrole is één van taken die kinderen in de loop van hun ontwikkeling moeten doorlopen. Dit wil zeggen dat zij moeten leren om hun emoties en gedrag te reguleren. Op jonge leeftijd fungeren de opvoeders als (externe) regulator van het gedrag, waarbij zij ook een voorbeeldfunctie hebben. Het ontwikkelen van zelfcontrole is een lastige taak, die zelf bij volwassenen nog geregeld onder druk komt te staan wanneer zij geconfronteerd worden met frustraties. 

Wanneer kinderen niet in staat zijn deze ontwikkelingstaak voldoende te doorlopen, kan onder andere gesproken worden van een gedragsstoornis als ODD en CD en wordt er bij de hulpverlening aangeklopt. Een moeilijke doelgroep door de combinatie van overbelaste ouders en ongemotiveerde kinderen. Deze presentatie hoopt inzicht te geven in dit ontwikkelingsproces, de interactie tussen de zelfcontrole van ouders en hun kinderen en handelingsadviezen mee te geven om aan de slag te gaan met deze doelgroep. Volop te leren dus!

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Zelfcontrole en pathologie

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Het werken aan zelfcontrole bij mensen met (pathologisch) impulsief gedrag en / of gebrekkige emotieregulatie.

Jeroen BartelsXperanza
Drs. Jeroen Bartels
Bijdrage: Zelfcontrole bij mensen met autisme

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. 

Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' (2017) en het 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 

In de praktijk blijkt dat veel volwassenen met autisme problemen ervaren op het gebied van het omgaan met boosheid en frustratie. Dit kan leiden tot conflicten, relatieproblemen, woedebuien, wraakgedachtes, agressie of het vastlopen op het werk of in de privésituatie. Mensen hebben vaak begrijpelijke redenen om boos te worden die samenhangen met factoren als het eigen temperament, zelfbeeld, persoonlijkheid en eigen (leer)ervaringen uit het verleden. Bij mensen met autisme kunnen daarnaast autisme-specifieke oorzaken een rol spelen in het ontstaan van zelfcontroleproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, communicatieproblemen en het niet los kunnen laten van gedachtes over onrechtvaardigheid. Jeroen legt uit hoe dat bij mensen met autisme kan werken en hoe je daar als professional een begeleidende of behandelende rol in kunt spelen.

Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Zelfcontrole is niet makkelijk voor kinderen en jong volwassenen met LVB

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Licht verstandelijke Beperkingen (LVB) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met (L)VB, naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van LVB, naar onderzoek over mensen met (L)VB in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met (L)VB.


 

In deze bijdrage wordt ingegaan op kenmerken van kinderen en jongvolwassenen met LVB en wat dit betekent voor hun vermogen om hun gedrag adequaat te kunnen reguleren.

Jeroen SteenmeijerGGz Centraal
Drs. Jeroen Steenmeijer
Bijdrage: Zelfcontrole bij Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag

Jeroen Steenmeijer is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij het opzetten van de IHT en HIC teams in Amsterdam. Bij De Bascule/VUmc heeft hij onderzoek gedaan naar suïcidepreventie bij jongeren en werkte hij bij de crisisdienst in regio Eemland. Sinds april 2020 werkt Jeroen bij GGz Centraal als geneesheer-directeur voor Fornhese (kinder- en jeugdpsychiatrie). Daarnaast geeft hij samen met anderen de cursus Depressie en suicidaliteit bij adolescenten bij RINO Amsterdam. In al deze functies is hij regelmatig betrokken bij de zorg aan suïcidale jongeren. 

Jaarlijks overlijden er in Nederland tientallen jongeren aan zelfdoding en het is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren in de Westerse wereld. Zo'n 15-20% van de scholieren en studenten heeft een periode doorgemaakt waarin zij aan zelfdoding dachten of aan zelfbeschadiging hebben gedaan. Gaat het hier om een gebrek aan zelfcontrole? Of zijn er andere dingen aan de hand dat dit zo veel voorkomt onder jongeren? En hoe help je jongeren weer de controle terug te krijgen? In deze lezing wordt er stil gestaan bij deze onderwerpen onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Matthijs BossongUMC Utrecht
Dr. Matthijs Bossong
Bijdrage: Zelfcontrole bij verslaving

Matthijs Bossong studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds zijn afstuderen in 2003 heeft hij veel expertise opgedaan op het gebied van neuropsychofarmacologie. In 2012 promoveerde Matthijs Bossong in Utrecht op zijn proefschrift getiteld ‘Role of the endocannabinoid system in human brain functions relevant for psychiatric disorders’ waarin hij met verschillende neuroimagingtechnieken de effecten van cannabis op de hersenen onderzocht. Als onderzoeker aan het Institute of Psychiatry van King's College London werkte hij drie jaar aan de neurobiologie van psychotische stoornissen en onderzocht hij de effecten van mogelijke nieuwe antipsychotische medicatie zoals cannabidiol.

Het verlies van zelfcontrole behoort tot de kernsymptomen van verslaving. Immers, hoewel iemand zich bewust is van mogelijke negatieve gevolgen van middelengebruik, leidt hunkering naar een middel vaak toch weer tot gebruik. In deze presentatie gaat Matthijs Bossong eerst in op de gedragsmatige en neurobiologische aspecten van het verlies van zelfcontrole bij verslaving. Hoe kan een verstoring in zelfcontrole leiden tot de ontwikkeling van een verslaving? Daarna bespreekt hij hoe behandelingen aan kunnen grijpen op het verbeteren van zelfcontrole. Welke therapieën kunnen leiden tot het terugkrijgen van zelfcontrole? En wat zijn de effecten van deze behandelingen op neurale circuits van beloning, motivatie en impulscontrole? 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • SKJ
  7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - Conferentie
   
 • FGzPt
  7 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  Herregistratie: 7 punten
  Opleiding - behandeling: 2 punten
  Opleiding - diagnostiek: 1 punt
  Opleiding - overige taken: 0,5 punt
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGZ-verpleegkundigen
  • Justitieel verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • SPV-en
  • VG-verpleegkundigen
    
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
   
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • LV POH-GGZ
  7 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor
  • Cliëntondersteuners
  • Sociaal juridisch dienstverleners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Lerarenregister
  7 uur in de categorie pedagogisch onder aanbodcode 00701-12580

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Vanaf 30 september 2021 precies 30 dagen toegang tot alle inhoud van het online-congres
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Gratis een collega mee laten doen of zelf opnieuw (maar nu gratis) inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!