7 oktober 2021 - Online scholing

Online congres - Hechtingsproblematiek - 8e editie - 2021

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 7 oktober 2021 en is te volgen t/m 6 november 2021


Online congres - Hechtingsproblematiek - 8e editie - 2021


Startdatum 7 oktober 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 7 oktober 2021

Het thema van het congres over hechtingsproblematiek is dit keer gehechtheid binnen kwetsbare gezins- en familiebanden.

Het tot stand brengen van een veilige gehechtheid is niet altijd eenvoudig. Extra moeilijk wordt het wanneer de ouder-kind relatie door bijvoorbeeld psychopathologie, een beperking of nare gebeurtenissen in het verleden, belast is. In de hulpverlening en het onderwijs kom je dit type kinderen, ouders, gezinnen en families vaak tegen. Dit congres gaat over de manier waarop je de problematiek van deze mensen herkent en wat je er vervolgens mee kunt doen.

Wat als een ouder een psychiatrisch of verslavingsprobleem heeft? Hoe kan faalangst voortkomen uit hechtingsproblematiek? Hoe doorbreek je intergenerationele overdracht? Hoe ga je om met gehechtheid als een kind in een pleeg- of adoptiegezin woont en de eigen ouders al dan niet nog in beeld zijn? Wat als ouder(s) en / of kind een licht verstandelijke beperking hebben? Wat als een gezin uit een andere cultuur afkomstig is? Wat kun en moet je met gehechtheidsproblemen in (samenwerking met) het onderwijs?

Deze en diverse andere vragen staan centraal op dit jaarlijkse, geaccrediteerde congres over hechtingsproblematiek.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken hebben met hechtingsproblematiek. Denk daarbij aan:

 • (GZ-) psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Gezinshuisouders
 • Pleegzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • Jeugd- / GGz- / sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten
 • Cliëntbegeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • Verpleegkundig specialisten
 • Agogen
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • De impact van problematische (GGz-)situaties op gehechtheid;
 • De relatie tussen gehechtheid en faalangst;
 • Gedrags- en emotionele problemen die voortkomen uit hechtingsproblematiek;
 • Doorbreken van intergenerationele overdracht;
 • Gehechtheidsrelaties in pleeg- en adoptiegezinnen;
 • Werken aan gehechtheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Omgaan met hechtingsproblematiek in (samenwerking met) het onderwijs;
 • Werken rond hechtingsproblematiek in gezinnen en families met een migratiegeschiedenis.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Geert Jan Stams [Universiteit van Amsterdam] - De impact van problematische (GGz-)situaties op gehechtheid

Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - De relatie tussen gehechtheid en faalangst

Giel Vaessen [KinkindeKabel] - Hechting, emotie en intergenerationele overdracht

Dr. Paula Sterkenburg [Bartiméus] - Werken aan gehechtheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Jennet Ahbouk Msc. [Praktijk HSN] - Werken rond gehechtheidsproblematiek binnen families met een migratiegeschiedenis

Dr. Anneke Vinke [Adoptiepraktijk] - Gehechtheidsrelaties in pleeg- en adoptiegezinnen

Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Omgaan met hechtingsproblematiek in (samenwerking met) het onderwijs


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Geert Jan StamsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Bijdrage: Problematische gehechtheid

Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

De impact van problematische (GGz-)situaties op gehechtheid.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Faalangst en gehechtheid

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

De relatie tussen gehechtheid en faalangst

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Over hechting, emotie en intergenerationele overdracht

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken.

Gedrags- en emotionele problemen die voortkomen uit hechtingsproblematiek in combinatie met intergenerationele overdracht.

Anneke VinkeAdoptiepraktijk Vinke
Dr. Anneke Vinke
Bijdrage: Gehechtheidsrelaties in pleeg- en adoptiegezinnen

Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep.  

Gehechtheidsrelaties in pleeg- en adoptiegezinnen. Welke kennis is van belang en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Paula SterkenburgBartiméus
Dr. Paula Sterkenburg
Bijdrage: Gehechtheid bij mensen met een (L)VB

Paula is gz-psycholoog/therapeut bij de afdeling psychotherapie van Bartiméus in Doorn en universitair docent aan de VU, Afdeling Ontwikkelingspedagogiek Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen en Public Health research Institute (APH) te Amsterdam. Ze is samen met Francien Dekker auteur van het boek 'Metalliseren kan je leren'. Verder is zij begeleider van het project 'Ontwikkeling van een protocol voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor volwassenen met psychische/psychiatrische problemen én een visuele beperking (MBT-VI) en Mentaliseren Bevorderende Begeleiding voor hun verwanten en begeleiders (MBB-VI).

In deze presentatie zal kort worden ingegaan op algemene achtergrondkennis over gehechtheid. Vervolgens worden de gedragingen die horen bij verstoorde gehechtheid besproken met als doel dat de kennis bijdraagt aan vaardiger worden in het signaleren van gehechtheidsproblemen. Vervolgens zal het begeleidingsadvies op hoofdlijnen worden besproken. 

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: De klas als veilige haven

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij instituutsopleider bij hogeschool InHolland. Hij is auteur van o.a. Handboek gedrag in de klas en De traumasensitieve school. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. 

Anton heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is lid van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen. 

Kinderen met een problematische hechting doen een groot beroep op de leraar. Hun gedrag roept vragen op en de antwoorden zijn zelden eenduidig. Toch zijn er wel een aantal dingen die je kunt doen of die je beter kunt laten. Anton Horeweg gaat hier praktijkgericht op in tijdens deze presentatie.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Hechtingsproblematiek bij niet westerse mensen

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Werken rond hechtingsproblematiek in gezinnen en families met een migratiegeschiedenis.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • SKJ
 • NIP K&J / NVO-OG
 • FGzPt
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Verpleegkundig specialisten register
 • Registerplein
 • LV POH-GGZ
 • Register vaktherapie
 • Lerarenportfolio: 7 uren in de categorie Pedagogisch, aanbodcode 00301-12937

LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door AbSG / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van de live-variant.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks congres
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Alle deelsessies beschikbaar
 • Handouts rechtstreeks downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf 

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!