11 november 2021 - Eindhoven

Congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Live congres – handig om te weten

Onze locaties hanteren versterkte maatregelen in het kader van hygiëne en preventie om je veiligheid optimaal te garanderen. 

Deelnemers aan het live congres:

 • dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te tonen, lees hier meer over de manier waarop dat werkt
 • ontvangen na afloop van de dag een inlogcode om de gemiste deelsessies binnen 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 30 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen.

Congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag


Startdatum 11 november 2021

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 11 november 2021

Max. aantal deelnemers 50

Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag kunnen in ogenschijnlijk kleine dingen zitten, maar ook catastrofale vormen aannemen.

Mensen hebben soms gedachtepatronen of gedragingen die hen ervan weerhouden om te doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het weerhoudt hen ervan om zich te ontwikkelen, te groeien en een fijn leven te leiden. Soms gaat het nog een stap verder en ontaardt zelfsabotage in zelfdestructief gedrag, zoals onverantwoorde risico's nemen, het aangaan van toxische relaties, verslaving, eetproblemen, automutilatie of (pogingen tot) suïcide.

Hoe herken je deze patronen bij cliënten, patiënten en leerlingen? Hoe hangen zelfsabotage en zelfdestructief gedrag samen met psychotrauma? En met middelengebruik? Hoe help je zelfsaboterende gedachten doorbreken? Hoe kun je geweldloos verzet als benadering inzetten om dit gedrag aan te pakken? Welke bijzonderheden zijn er in het aanpakken van deze problematiek bij mensen met een niet-westerse migratie achtergrond?

De sprekers op dit congres zullen op deze en andere vragen rondom dit thema hun antwoorden delen.

Je hebt vanaf 11 november 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten, patiënten of leerlingen die zelfsaboterend of zelfdestructief gedrag laten zien. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychiaters
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • POH-GGZ-en
 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntbegeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Vaktherapeuten
 • Onderwijskundigen
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • Wat we onder zelfsabotage en zelfdestructief gedrag verstaan en welke psychologische mechanismes daaraan ten grondslag liggen;
 • De relatie tussen zelfverwonding en suïcidaliteit;
 • Zelfsabotage en zelfdestructie na psychotrauma;
 • Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag bij migranten;
 • Inzetten van geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag;
 • Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp;
 • Verslavingsproblematiek in relatie tot zelfsabotage en zelfdestructie.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Drs. Tinne Buelens [KU Leuven] - Psychologische mechansimen die ten grondslag liggen aan zelfsabotage en zelfdestructief gedrag 

11.00 uur Dr. Joost Hutsebaut [De Viersprong] - Zelfverwonding en suïcidaliteit

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Rolf Kleber [Universiteit Utrecht] - Zelfsabotage en zelfdestructie na psychotrauma

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Drs. Indrah Boedjarath [Care Express] - Zelfsabotage en zelfdestructie bij migranten

Deelsessie 1B Arno Derikx [Mutsaersstichting] - Geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Marleen Derks [Piekerpoli] - Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp

Deelsessie 2B Dr. Matthijs Bossong [UMC Utrecht] - Zelfdestructief gedrag bij verslaving  

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Tinne BuelensWerkzaam bij: KU Leuven
Drs. Tinne Buelens
Bijdrage: Zelfsabotage en zelfvernietigend gedrag in relatie tot psychologische mechanismes 

Tinne Buelens is psycholoog en als onderzoeker verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij heeft ruime expertise op het vlak van Attachment-Based Family Therapy en hoe deze therapie gestalte krijgt in de praktijk.

Wat verstaan we onder zelfsabotage en zelfvernietigend gedrag verstaan en welke psychologische mechanismes liggen daaraan ten grondslag?

Joost HutbebautDe Viersprong
Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Zelfverwonding en suïcidaliteit

Joost is opgeleid tot klinisch psycholoog en deed zijn promotie-onderzoek aan de K.U.Leuven. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is als zodanig ook verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

In deze bijdrage zal ingegaan worden op zelfverwonding en suicidaliteit, in het bijzonder bij jongeren. Deze fenomenen komen relatief vaak voor, maar wanneer zijn ze alarmerend en wat dan te doen?

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Psychotrauma en zelfdestructief gedrag

Rolf is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). De leerstoel 'psychotraumatologie' betreft een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en de Stichting Centrum ‘45, beide expertisecentra op het terrein van psychotrauma en onderdelen van Stichting Arq. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van en de psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de studie van interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht wordt geschonken aan de relatie werk en trauma, aan psychische effecten op langere termijn ten gevolge van oorlog en geweld, aan de studie van de gevolgen van calamiteiten en rampen, en aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. 

Zelfsabotage en zelfvernietiging na psychotrauma. Wat is belangrijk om te weten en wat impliceert dit voor de praktijk?

IndraCare Express
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Zelfsabotage en zelfvernietiging bij migranten

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Zelfsabotage en zelfvernietiging bij migranten. Wat weten we uit onderzoek en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfvernietigend gedrag

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Geweldloos verzet is meer dan een methodiek. Het kan meer aangeduid worden als een mind shift die nodig is om de illusie van macht en controle los te laten en onmacht om te zetten naar gezag en kracht. Zelfsabotage / zelfvernietiging verlamt en maakt onmachtig, maar hoe kunnen ouders, pleegouders, adoptie ouders en professionele opvoeders 'geweldloos verzet' gebruiken in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag?

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland. 

Zelfvernietigende gedachten kun je zien als een vorm van zelfreflectie in een negatieve stemming die het zelfvertrouwen ondermijnt. Deze vorm van denken heeft nadelige gevolgen, zoals weinig zelfvertrouwen, onderpresteren en psychologische klachten (slechte concentratie, piekeren, angst, somber, onrust, vermoeidheid en slapeloosheid). Faalangst en uitstelgedrag zijn vaak gevolgen van deze zelf-ondermijnende gedachten ook wel piekeren genoemd. Maar ook lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn. Denk hierbij aan de onrustgevoelens die vaak samengaan met lichamelijke stress (pijn in de schouders, rommelende darmen, wazig zien). In deze presentatie legt Marleen Derks de koppeling tussen eigen ervaringsdeskundigheid, ervaring van cliënten, en uitkomsten vanuit wetenschappelijk onderzoek. Er volgen praktische handvatten, tips, oefeningen en adviezen. 

Matthijs BossongUMC Utrecht
Dr. Matthijs Bossong
Bijdrage: Zelfvernietigend gedrag bij verslaving

Matthijs Bossong studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds zijn afstuderen in 2003 heeft hij veel expertise opgedaan op het gebied van neuropsychofarmacologie. In 2012 promoveerde Matthijs Bossong in Utrecht op zijn proefschrift getiteld ‘Role of the endocannabinoid system in human brain functions relevant for psychiatric disorders’ waarin hij met verschillende neuroimagingtechnieken de effecten van cannabis op de hersenen onderzocht. Als onderzoeker aan het Institute of Psychiatry van King's College London werkte hij drie jaar aan de neurobiologie van psychotische stoornissen en onderzocht hij de effecten van mogelijke nieuwe antipsychotische medicatie zoals cannabidiol.

Zelfvernietigend gedrag behoort tot de kernsymptomen van verslaving. Immers, ondanks dat iemand zich bewust is van de ernstige negatieve gevolgen van middelengebruik, leidt hunkering naar een middel vaak toch weer tot gebruik. In deze presentatie gaat Matthijs Bossong eerst in op de typische aspecten van zelfvernietigend gedrag bij verslaving. Wat voor gedragingen laten mensen met een verslaving zien en hoe kan dit gedrag worden herkend? Daarna bespreekt hij de neurobiologische aspecten die aan dit gedrag ten grondslag liggen. Hoe wordt dit gedrag veroorzaakt? Tenslotte gaat hij in op de behandelmogelijkheden van zelfvernietigend gedrag bij verslaving. Op welke manier kan dit destructieve gedrag worden tegengegaan?   


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 6 punten
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - behandeling: 2 punten

FGzPt
5 punten

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie

NVvP*
6 punten

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundige
 • GGZ-verpleegkundigen
 • Justitiëel verpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten

LV POH-GGZ
In behandeling

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register vaktherapie
5 punten

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!