18 november 2021 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Autisme - 9e editie - 2021

Live congres - handig om te weten

Onze locaties hanteren versterkte maatregelen in het kader van hygiëne en preventie om je veiligheid optimaal te garanderen. 

Deelnemers aan het live congres:

 • dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te tonen, lees hier meer over de manier waarop dat werkt
 • ontvangen na afloop van de dag een inlogcode om de gemiste deelsessies binnen 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 30 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen.

Jaarlijks Congres - Autisme - 9e editie - 2021


Startdatum 18 november 2021

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 18 november 2021

Max. aantal deelnemers 200

Het jaarlijks congres over autisme draait dit keer om veelvoorkomende misverstanden en dilemma's over autisme.

Ook onder professionals zijn er veel misvattingen over autisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat mensen met autisme niet in staat zouden zijn om te liegen? Of dat ze geen emoties hebben of herkennen? Dat ze altijd een zo prikkelarm mogelijke omgeving nodig hebben? Dat autisme bij vrouwen eigenlijk nauwelijks voorkomt? Dat ze geen écht betekenisvolle relaties aan kunnen gaan? Als professional heb je een rol in het helpen zichtbaar maken van de persoon achter het autisme en het bestrijden van vooroordelen die anderen ten opzichte van je cliënt, patiënt of leerling hebben.

Daarnaast zijn er ook verschillende professionele dilemma's. Moet autisme benaderd worden als een stoornis? En hebben mensen met autisme eigenlijk wel altijd last van autisme? Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf en een werknemer met autisme het beste uit elkaar kunnen halen? Is je betrokkenheid als hulpverlener of begeleider hierbij nodig? En zo ja, wat is dan je rol? Hoe pak je het aan?

De sprekers op dit congres zullen in hun bijdragen ingaan op deze en andere, aanverwante vragen.

Je hebt vanaf 18 november 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is bedoeld als bij- en nascholing voor HBO- en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie.

Daarbij valt te denken aan o.a.:

 • Jeugdzorgwerkers
 • (Ortho-)pedagogen
 • (Gz-)psychologen
 • Gezinsbegeleiders
 • Cliëntbegeleiders
 • Gezinshuisouders
 • POH-GGZ-en
 • (School-)maatschappelijk werkers
 • (Sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Gedragswetenschappers
 • Psychiaters
 • Vaktherapeuten
 • Zorgcoördinatoren
 • Mentoren
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • Of autisme (altijd) een stoornis of beperking is;
 • Hoe empathie werkt bij een kind of (jong)volwassene met autisme werkt en hoe je diegene daarbij kunt ondersteunen;
 • Hoe je inschat in welke mate prikkelverwerking en prikkelreductie van betekenis is voor iemand met autisme;
 • Hoe je je kunt verhouden tot autisme bij een meisje of vrouw;
 • In kaart te brengen wat iemand met autisme op de werk- of stageplek nodig heeft;
 • Hoe je helpt om meerwaarde van en voor kinderen / (jong)volwassenen met autisme op het werk of de stageplek te faciliteren;
 • Op welke manier autisme last en / of lijden kan veroorzaken bij kinderen en volwassenen;
 • Hoe je mensen in verschillende leeftijdsfasen kunt ondersteunen wanneer zij sociale relaties willen aangaan;
 • Wat je kunt betekenen voor het omgaan met gezinsvorming en kinderwensen bij mensen met autisme.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Sander Begeer [Vrije Universiteit Amsterdam] en Jasper Wagteveld [NVA] - Misverstanden over autisme

11.10 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Hebben kinderen en volwassenen met autisme een prikkelarme omgeving nodig?

12.05 uur Pauze

12.20 uur Colette de Bruin [Geef ze de vijf] - Kunnen mensen met autisme empathisch zijn?

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Drs. Céline Mollink [Autismekracht] - Autisme is (n)iets mannelijks

Deelsessie 1B Gemmy Peters [Radboud UMC] - Mensen met autisme en hun werk- of stageplek

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Annelies Spek [Autisme Academy] - Autistische burn-out bij kinderen en volwassenen

Deelsessie 2B Drs. Lisa Snip [GGZ-NHN] - Gezinsvorming en kinderwensen bij mensen met autisme

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Sander BegeerVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Sander Begeer
Bijdrage: Misverstanden over autisme

Sander Begeer is hoogleraar bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (www.nederlandsautismeregister.nl) en zijn onderzoek richt zich op de diversiteit van autisme op gebied van ontwikkeling, diagnostiek en behandeling.

Autisme zou vooral voorkomen bij jongens en mannen, die geen empathie hebben, een extreme interesse in computers, en een overmogen tot sociaal contact. In deze lezing, door “Autist in Real life” Jasper Wagteveld, en Hoogleraar Diversiteit van Autisme Sander Begeer, worden misverstanden over autisme besproken vanuit verschillende perspectieven & worden antwoorden gezocht op vragen als de “autist” wie is dat? & bestaat DE methodiek rondom autisme?  

Jasper WagteveldNederlandse Vereniging voor Autisme
Jasper Wagteveld
Bijdrage: Misverstanden over autisme

Jasper Wagteveld kreeg zijn diagnose toen hij twaalf jaar was. Sinds april 2017 is hij NVA-ambassadeur op het gebied van ‘zorg’ en werkte hij mee aan de Zorgstandaard Autisme. Verder geeft hij trainingen en is hij betrokken bij Vanuit Autisme Bekeken. De beeldvorming rondom autisme is volgens Jasper verre van realistisch. Mensen zien iemand met autisme als Rainman of ze benoemen alleen de sterke kanten van autisme (punctualiteit, IT, detailgericht). De waarheid ligt wat hem betreft in het midden. Autisme is een serieuze handicap, maar wel met mogelijkheden die individueel verschillen.

Jasper Wagteveld geeft deze presentatie samen met Prof. Dr. Sander Begeer.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Punthoofden bij autisme

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Iedereen kan wel eens last hebben van een te vol hoofd, ofwel een punthoofd. Er wordt te veel van je gevraagd, er ligt te veel druk, er is te veel waar je mee bezig bent of moet zijn. Dit gevoel van overvraagd zijn is heel vervelend. Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. Hierdoor wordt de informatie op een andere, meer chaotische manier verwerkt met als gevolg dat er sneller een punthoofd kan ontstaan. Welke hersendelen hier mee te maken hebben, wat er precies plaats vindt in het hoofd, hoe je dit kunt opmerken of aan ziet komen en hoe je hier mee om moet gaan in de praktijk wordt in deze duo presentatie uitgelegd.

Colette de BruinGeef me de Vijf
Colette de Bruin
Bijdrage: Autisme en empathie

Colette de Bruin is gedragsdeskundige autisme en werkzaam als trainer in de methodiek 'Geef me de 5'. Zij is zowel professional als ervaringsdeskundige. Verder is ze ook werkzaam als ambulant begeleider in gezinnen waar sprake is van kinderen met autisme die al dan niet een verstandelijke handicap hebben. Zij is moeder van 5 autistische pleegkinderen en opgevoed door een vader met het Syndroom van Asperger. 

Hoe empathie werkt bij een persoon met autisme werkt en hoe je diegene daarbij kunt ondersteunen?

Celine MollinkAutismeKRACHT
Céline Mollink MSc.
Bijdrage: Autisme is (n)iets mannelijks

Céline Mollink studeerde forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam als psycholoog ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en als Autisme-coach bij AutismeKRACHT.

Autisme bij vrouwen wordt minder goed herkend dan bij mannen. Daarnaast krijgen veel vrouwen vaak één of meerdere verkeerde diagnoses. Iets wat in de loop der jaren voor veel eenzaamheid en teleurstelling kan zorgen. Autisme uit zich bij vrouwen veelal op een andere manier dan bij mannen, bovendien weten vrouwen hun autisme vaak beter te camoufleren. Iets wat enorm veel energie kan kosten en de nodige psychische en fysieke klachten met zich meebrengt.

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Autistische burn-out

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Op welke manier kan autisme last en / of lijden veroorzaken bij de betrokkene?

Lisa SnipGGZ Noord-Holland-Noord
Drs. Lisa Snip
Bijdrage: Mensen met autisme hebben geen gezin - misvatting!

Lisa Snip is GZ-psycholoog bij GGZ Noord-Holland-Noord, cognitief gedragstherapeut VGCT en gespecialiseerd in autisme. 

Het oude idee over mensen met autisme is: ze zouden contactschuw zijn. Inmiddels weten we beter, maar de hulpverlening lijkt nog te vaak het ouderschap niet in de begeleiding mee te nemen. In deze bijdrage komt de stand van de wetenschap rondom ouders met autisme aan bod. Ook worden de ervaringen van kinderen van autistische ouders besproken en gekoppeld aan de praktijk. Wat zijn tips van ouders met autisme aan hulpverleners en aan andere ouders met autisme? Hoe kan je de theorieën over autisme gebruiken in het kijken naar ouderschap en welke hulpmiddelen zijn bruikbaar? Dit is van groot belang om tot betere zorg te komen aan deze diverse groep ouders, zodat ook hun kinderen hiervan kunnen profiteren. 

Gemmy PetersRadboudumc
Gemmy Peters
Bijdrage: Mensen met autisme en hun werkplek

Gemmy Peters is trainer Beter Werken Met Autisme, verbonden aan de poli psychiatrie van het Radboudumc in Nijmegen. Deze methodiek is gericht op het verbeteren van communicatie, samenwerken en structureren van het werk. Zo komen mensen met autisme beter tot hun recht, wordt hun inzetbaarheid vergroot en is er minder kans op uitval.

Diversiteit op de werkvloer is actueel. Voor mensen met autisme blijkt het verkrijgen of behouden van een stabiele arbeidsrelatie allesbehalve vanzelfsprekend. In de praktijk lopen zij vaak tegen onbegrip en vooroordelen aan. Als de werkgever echter bereid is in deze werknemers te investeren en ze op de juiste wijze te begeleiden dan kunnen zij in het bedrijf een waardevolle bijdrage leveren. Door een andere manier van kijken/informatieverwerking kunnen zij bijdragen aan een breder (verrijkend) perspectief op de werkpraktijk. Wat zijn nu de belemmerende en bevorderende factoren om aan werk te komen en dit te behouden en wat kun je daaraan bijdragen als hulpverlener.


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 5 punten
Opleiding - behandeling: 1 punt
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - overige taken: 0,5 punt

FGzPt
4 punten

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie

NVvP*
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
7 punten

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten

LV POH-GGZ
7 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Social werkers
 • Mantelzorg makelaars
 • Psychodiagnostisch werkers

Register vaktherapie
5 punten

ADAP (NVLF)
In behandeling

Lerarenportfolio
7 uren in de categorie Pedagogisch
Aanbodcode: 00701-12736

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld jeugdartsen) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!