11 november 2021 - Online scholing

Online congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Verlenging online congres Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Dit congres is gestart start op 11 november 2021 en is te volgen t/m 10 december 2021

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 9 december 2021

Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag kunnen in ogenschijnlijk kleine dingen zitten, maar ook catastrofale vormen aannemen.

Mensen hebben soms gedachtepatronen of gedragingen die hen ervan weerhouden om te doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het weerhoudt hen ervan om zich te ontwikkelen, te groeien en een fijn leven te leiden. Soms gaat het nog een stap verder en ontaardt zelfsabotage in zelfdestructief gedrag, zoals onverantwoorde risico's nemen, het aangaan van toxische relaties, verslaving, eetproblemen, automutilatie of (pogingen tot) suïcide.

Hoe herken je deze patronen bij cliënten, patiënten en leerlingen? Hoe hangen zelfsabotage en zelfdestructie samen met psychotrauma? En met middelengebruik? Hoe help je zelfsaboterende gedachten doorbreken? Hoe kun je geweldloos verzet als benadering inzetten om dit gedrag aan te pakken? Welke bijzonderheden zijn er in het aanpakken van deze problematiek bij mensen met een niet-westerse migratie achtergrond?

De sprekers op dit congres zullen op deze en andere vragen rondom dit thema hun antwoorden delen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten, patiënten of leerlingen die zelfsaboterend of zelfdestructief gedrag laten zien. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Psychiaters
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • POH-GGZ-en
 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntbegeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Vaktherapeuten
 • Onderwijskundigen
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • Wat we onder zelfsabotage en zelfdestructief gedrag verstaan en welke psychologische mechanismes daaraan ten grondslag liggen;
 • De relatie tussen zelfverwonding en suïcidaliteit;
 • Zelfsabotage en zelfdestructie na psychotrauma;
 • Zelfsabotage en zelfdestructie bij migranten;
 • Inzetten van geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag;
 • Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp;
 • Verslavingsproblematiek in relatie tot zelfsabotage en zelfdestructie.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Tinne Buelens [KU Leuven] - Psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Dr. Joost Hutsebaut [De Viersprong] - Zelfverwonding en suïcidaliteit

Prof. Dr. Rolf Kleber [Universiteit Utrecht] - Zelfsabotage en zelfdestructie na psychotrauma

Drs. Indrah Boedjarath [Family Support] - Zelfsabotage en zelfdestructie bij migranten

Arno Derikx [Mutsaersstichting] - Geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Drs. Marleen Derks [Piekerpoli] - Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp

Dr. Matthijs Bossong [UMC Utrecht] - Zelfdestructief gedrag bij verslaving  


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Tinne BuelensWerkzaam bij: Universiteit van Amsterdam
Dr. Tinne Buelens
Bijdrage: Zelfsabotage en zelfvernietigend gedrag in relatie tot psychologische mechanismes 

Tinne Buelens is psycholoog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft ruime expertise op het vlak van Attachment-Based Family Therapy en hoe deze therapie gestalte krijgt in de praktijk.

Wat verstaan we onder zelfsabotage en zelfvernietigend gedrag verstaan en welke psychologische mechanismes liggen daaraan ten grondslag?

Joost HutsebautDe Viersprong
Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Zelfverwonding en suïcidaliteit

Joost is opgeleid tot klinisch psycholoog en deed zijn promotieonderzoek aan de K.U. Leuven. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is als zodanig ook verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

In deze bijdrage zal ingegaan worden op zelfverwonding en suicidaliteit, in het bijzonder bij jongeren. Deze fenomenen komen relatief vaak voor, maar wanneer zijn ze alarmerend en wat dan te doen?

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Psychotrauma en zelfdestructief gedrag

Rolf Kleber is als emeritus-hoogleraar ‘Psychotraumatologie’ verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en aan Arq National Psychotrauma Centrum. Hij is tevens voorzitter Stichting BoPP (BIG Opleidingen voor Psychologen en Pedagogen) Midden Nederland. Rolf Kleber heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, heeft gewerkt aan de University of California, Irvine, en is gezondheidszorgpsycholoog. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen, en interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht heeft hij geschonken aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Op dat terrein heeft hij onderzoek verricht in Bosnia & Hercegovina, Portugal en Indonesië. 

Zelfsabotage en zelfvernietiging na psychotrauma. Wat is belangrijk om te weten en wat impliceert dit voor de praktijk?

IndraFamily Supporters
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Zelfsabotage en zelfvernietiging bij migranten

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Zelfsabotage en zelfvernietiging bij migranten. Wat weten we uit onderzoek en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Geweldloos verzet is meer dan een methodiek. Het kan meer aangeduid worden als een mind shift die nodig is om de illusie van macht en controle los te laten en onmacht om te zetten naar gezag en kracht. Zelfsabotage / zelfvernietiging verlamt en maakt onmachtig, maar hoe kunnen ouders, pleegouders, adoptie ouders en professionele opvoeders 'geweldloos verzet' gebruiken in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag?

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland. 

Zelfvernietigende gedachten kun je zien als een vorm van zelfreflectie in een negatieve stemming die het zelfvertrouwen ondermijnt. Deze vorm van denken heeft nadelige gevolgen, zoals weinig zelfvertrouwen, onderpresteren en psychologische klachten (slechte concentratie, piekeren, angst, somber, onrust, vermoeidheid en slapeloosheid). Faalangst en uitstelgedrag zijn vaak gevolgen van deze zelf-ondermijnende gedachten ook wel piekeren genoemd. Maar ook lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn. Denk hierbij aan de onrustgevoelens die vaak samengaan met lichamelijke stress (pijn in de schouders, rommelende darmen, wazig zien). In deze presentatie legt Marleen Derks de koppeling tussen eigen ervaringsdeskundigheid, ervaring van cliënten, en uitkomsten vanuit wetenschappelijk onderzoek. Er volgen praktische handvatten, tips, oefeningen en adviezen. 

Matthijs BossongUMC Utrecht
Dr. Matthijs Bossong
Bijdrage: Zelfvernietigend gedrag bij verslaving

Matthijs Bossong studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds zijn afstuderen in 2003 heeft hij veel expertise opgedaan op het gebied van neuropsychofarmacologie. In 2012 promoveerde Matthijs Bossong in Utrecht op zijn proefschrift getiteld ‘Role of the endocannabinoid system in human brain functions relevant for psychiatric disorders’ waarin hij met verschillende neuroimagingtechnieken de effecten van cannabis op de hersenen onderzocht. Als onderzoeker aan het Institute of Psychiatry van King's College London werkte hij drie jaar aan de neurobiologie van psychotische stoornissen en onderzocht hij de effecten van mogelijke nieuwe antipsychotische medicatie zoals cannabidiol.

Zelfvernietigend gedrag behoort tot de kernsymptomen van verslaving. Immers, ondanks dat iemand zich bewust is van de ernstige negatieve gevolgen van middelengebruik, leidt hunkering naar een middel vaak toch weer tot gebruik. In deze presentatie gaat Matthijs Bossong eerst in op de typische aspecten van zelfvernietigend gedrag bij verslaving. Wat voor gedragingen laten mensen met een verslaving zien en hoe kan dit gedrag worden herkend? Daarna bespreekt hij de neurobiologische aspecten die aan dit gedrag ten grondslag liggen. Hoe wordt dit gedrag veroorzaakt? Tenslotte gaat hij in op de behandelmogelijkheden van zelfvernietigend gedrag bij verslaving. Op welke manier kan dit destructieve gedrag worden tegengegaan?   


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 6 punten
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - behandeling: 2 punten

FGzPt
5 punten

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie

NVvP*
6 punten, maar alleen voor het congres dat op locatie in Eindhoven gegeven wordt (dus niet voor deze online versie)

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundige
 • GGZ-verpleegkundigen
 • Justitiëel verpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten

LV POH-GGZ
7 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register vaktherapie
5 punten

* LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door NVvP / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van dit congres op locatie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks congres
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Alle deelsessies beschikbaar
 • Handouts rechtstreekse downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf 
 • Gratis een collega laten deelnemen of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!