9 december 2021 - Online scholing

Online congres - Hoogsensitiviteit

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 9 december 2021 en is te volgen t/m 8 januari 2022


Online congres - Hoogsensitiviteit


Startdatum 9 december 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 9 december 2021

Op het congres over hoogsensitiviteit is volop aandacht voor de wetenschappelijke basis onder dit onderwerp, evenals voor praktische handvatten om met hoogsensitieve personen te werken.

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is allang niet meer het zweverige verschijnsel dat het ooit leek. Meer en meer komt er een wetenschappelijke basis te liggen onder het denken over en werken met hoogsensitieve personen. Wat verstaan we onder hoogsensitiviteit en hoogsensitieve personen? Wat maakt hen anders dan anderen en hoe houd je daar in de hulpverlening, het onderwijs of de behandeling rekening mee? Wat gebeurt er 'anders' in de hersenen van een hoogsensitief iemand? Wat heeft hooggevoeligheid met verslavingsgevoeligheid te maken en wat kun je daarmee in de praktijk? Wat zijn de verschillen tussen autisme en hoogsensitiviteit? Of bij mensen met bijvoorbeeld borderline, ADHD, of angstproblemen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres een antwoord.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo en academisch opgeleide professionals in hulpverlening en onderwijs die in hun werk te maken hebben met hoogsensitieve mensen. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (Sociaal) psychiatrisch- / jeugdverpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Jeugdartsen
 • Zorgcoördinatoren
 • Intern / ambulant begeleiders
 • Begaafdheidsspecialisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Praktijkondersteuners GGZ
 • Vaktherapeuten
 • Gezinsbegeleiders
 • Etc.

* LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door AbSG / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van dit congres op locatie.


Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • De wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid anno 2021;
 • Meting van breinfunctioneren van hoogsensitieve personen en de relatie met omgevings- en persoonlijkheidsfactoren;
 • Mogelijke links tussen hoogsensitiviteit en psychiatrische stoornissen en implicaties voor de praktijk;
 • Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit in het basisonderwijs;
 • Werken met persoonlijkheidsprofielen vanuit verschillende dimensies;
 • Verschillen tussen autisme en hoogsensitiviteit;
 • Hoogsensitieve High Sensation Seekers en de begeleiding in de praktijk.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Patricia Bijttebier [KU Leuven] - Wetenschappelijke evidentie van hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid

Prof. Dr. Corina Greven [Radboud UMC] - Over meting, persoonlijkheid en omgeving

Prof. Dr. Jan Buitelaar [Radboud UMC] - Mogelijke links tussen hoogsensitiviteit en psychiatrische stoornissen

Deelsessie 1A Prof. Dr. Anouke Bakx [Fontys Hogescholen/Radboud Universiteit] - Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit in het basisonderwijs

Deelsessie 1B  Prof. Dr. Patricia Bijttebier [KU Leuven] - Werken met persoonlijkheidsprofielen vanuit verschillende dimensies

Deelsessie 2A Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Hoogsensitiviteit en autisme

Deelsessie 2B Drs. Saskia Klaaysen [Anahata] - Uitdagingen van Hoogsensitieve High Sensation Seekers in de praktijk


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Patricia BijttebierKU Leuven
Prof. Dr. Patricia Bijttebier
Bijdrage: Over individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving

Patricia Bijttebier is hoogleraar ontwikkelingspsycho(pathologie) aan KU Leuven. Ze verricht onderzoek naar de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen, onder meer met de focus op individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving. 

Paardenbloemen, orchideeën en – wie weet – ook tulpen

In de plenaire bijdrage wordt het concept hoogsensiviteit zoals beschreven door Elaine Aron (‘sensory processing sensitivity’) gesitueerd in de bredere literatuur over individuele verschillen in gevoeligheid voor de omgeving en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen tot dusver, met aandacht voor zowel verworven inzichten als nog openstaande vragen.Hoogsensitiviteit wordt beschouwd als een persoonlijkheidsprofiel dat een biologische basis heeft en gekenmerkt wordt door een gevoeligercentraal zenuwstelsel, waardoor ervaringen makkelijker en diepgaander geregistreerd en verwerkt worden. 

Hoogsensitiviteit: een bonte mix van persoonlijkheidsfacetten: handvatten voor assessment.

Er is consensus over dat hoogsensiviteit geen stoornis is, maar veeleer een aspect van persoonlijkheid. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Is het een nieuwe persoonlijkheidsdimensie, naast de klassiek onderscheiden vijf dimensies? Of is het veeleer een persoonlijkheidstype, een profiel van persoonlijkheidsfacetten? Tegen de achtergrond van empirische bevindingen en eigen (klinische) ervaring met hoogsensitieve personen wordt in deze deelsessie stilgestaan bij de specifieke constellatie van persoonlijkheidsfacetten die kenmerkend zijn voor hoogsensitiviteit en hoe inzicht hierin assessment van hoogsensitiviteit kan ondersteunen.

Corina GrevenRadboud Universitair Medisch Centrum
Prof. Dr. Corina Greven
Bijdrage: Kernmerken van differentiële gevoeligheid voor de omgeving

Corina Greven is Hoogleraar Environmental Sensitivity in Health aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is zij werkzaam voor Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Iedereen is tot op zekere hoogte gevoelig voor stimuli uit de omgeving. Wat weten we momenteel uit onderzoek over Sensory Processing Sensitivity (SPS), wat zijn de resultaten voortkomend uit kwalitatief onderzoek onder volwassenen binnen deze doelgroep en wat betekent dit voor de praktijk?

Jan BuitelaarRadboud UMC
Prof. Dr. Jan Buitelaar
Bijdrage: Hoogsensitiviteit in relatie tot psychiatrische stoornissen

Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboudumc. Hij is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en voormalig bestuursvoorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Buitelaar leidt onderzoeksprojecten bij kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag, en stemmingsproblemen. 

In deze plenaire bijdrage onder leiding van Jan Buitelaar zal worden ingegaan op de mogelijke links tussen hoogsensitieve en hooggevoelige jonge mensen in relatie tot psychiatrische stoornissen zoals ADHD en autisme. Na een korte samenvatting betreffende wetenschappelijk onderzoek (voor zover berschikbaar) zullen enkele theoretische modellen worden geschetst en de relevantie voor de praktijk worden aangegeven.

Anouke BakxFontys Hogescholen
Prof. Dr. Anouke Bakx
Bijdrage: Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid - wat weten we uit onderzoek en wat betekent dat voor de praktijk?

Anouke Bakx is bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit en lector Goed leraarschap, Goed leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ze is bestuurslid bij het National Talent Centre of the Netherlands. Anouke is in 1994 gestart als leerkracht op een Jenaplan-basisschool en combineerde dit met een studie psychologie. Zij heeft een hybride (studie- en) loopbaanpad, waarin ze steeds ofwel studies ofwel werkplekken combineert. Vanaf 1996 maakte Anouke de overstap naar het Hoger Onderwijs (Tilburg University) en inmiddels werkt ze al meer dan 20 jaar bij Fontys hogescholen en drie jaar bij de Radboud Universiteit. Haar missie is om bij te dragen aan goed leraarschap voor alle leerlingen, vooral voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals  (hoog)begaafde en/of hoogsensitieve leerlingen. 
Anouke houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en docentprofessionalisering op het terrein van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen en studenten. Ze is initiatiefnemer van de POINT-werkplaatsen (Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent) www.point013.nl en medeoprichter van het Wetenschappelijk Expertisecentrum RATIO www.ru.nl/bsi/ratio. Vanuit haar verschillende rollen werkt Anouke met veel partijen samen om wetenschap en praktijk te verbinden.

De laatste jaren is er steeds meer interesse in kenmerken van hoogsensitiviteit. Steeds vaker wordt de relatie gelegd tussen hoogsensitiviteit en kenmerken van (hoog)begaafdheid. In deze deelsessie wordt ingegaan op wat er vanuit wetenschap bekend is over kenmerken van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid en wat de mogelijke relatie hiertussen is. Dat wordt gedaan vanuit het perspectief van het basisonderwijs. Er wordt ingezoomd op kenmerken van het hoogsensitieve kind, het hoogbegaafde kind en de combinatie van kenmerken. De wetenschappelijke inzichten worden vervolgens vertaald naar praktische handvatten die vooral gericht zijn op de context van het basisonderwijs.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Hoogsensitief en/of autisme?

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Tijdens deze deelsessie wordt gekeken vanuit het brein hoe de informatieverwerking bij mensen met hoogsensitiviteit plaatsvindt. Ook wordt de informatieverwerking bij mensen met autisme besproken. Er is duidelijke overlap in specifieke gebieden van het brein tussen mensen die hoogsensitief zijn en mensen die autisme hebben. Maar wat is het verschil, hoe ga je er mee om, wat zijn de mogelijke problemen waar tegenaan gelopen kan worden en hoe kan dit worden voorkomen? De praktijk zal in deze bijdrage neurobiologisch worden onderbouwd.

Saskia KlaaysenAnahata Coaching
Drs. Saskia Klaaysen
Bijdrage: Uitdagingen van Hoogsensitieve High Sensation Seekers in de praktijk

Saskia Klaaysen is gespecialiseerd in hoogsensitieve HSS. Zij deed onderzoek naar onderprikkeling onder ruim 1200 HSP en hoogsensitieve HSS. Saskia heeft een landelijk werkende coachingspraktijk Anahata personal coaching en HSP at Work.

Hoogsensitieve High Sensation Seekers (HSS) willen prikkels niet mijden, maar intens ervaren. Ongeveer 30% van de hoogsensitieve personen heeft gevarieerde prikkels in het leven nodig om goed te functioneren. Een op de vijf realiseert zich dat niet. Het genieten van vele verschillende activiteiten, uitdagingen, mensen en omgevingen conflicteert regelmatig met hun hoogsensitieve behoefte aan rust, hersteltijd en sterke empathie. Verveling overvalt hen snel. Ze hebben moeite met tijdig schakelen naar de juiste versnelling van meer of minder actie. Ruim een kwart heeft een bore-out gehad en bijna de helft een burn-out. Wat zijn aandachtspunten in de behandeling of coaching van hoogsensitieve HSS? Saskia Klaaysen zal de eigenschappen van de hoogsensitieve HSS behandelen, hun specifieke uitdagingen en belemmeringen in de praktijk om een gezonde dynamiek te bereiken in onder- en overprikkeling en hoe hiermee om te gaan tijdens coaching of therapie. Dit doet zij op basis van data, haar kennis en kunde in het werkveld en persoonlijke ervaringen.


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

FGzPt
6 punten

SKJ
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • VG-verpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
6 punten

LV POH-GGZ
7 punten

Registerplein
In behandeling

Register vaktherapie
In behandeling

Lerarenregister
7 uur in de categorie pedagogisch, onder aanbodcode 00301-12778


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Sprekers zijn vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse interessante deel- / verdiepingssessies
 • De gemiste deel- / verdiepingssessies kunnen gedurende de 30 dagen volgend op het congres alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden
 • Op loopafstand van het centraal station
 • Koffie, thee, snacks en een excellente lunch 
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!