17 november 2021 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby’s 2021

Live congres – handig om te weten

Onze locaties hanteren versterkte maatregelen in het kader van hygiëne en preventie om je veiligheid optimaal te garanderen. 

Deelnemers aan het live congres:

 • dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te tonen, lees hier meer over de manier waarop dat werkt
 • ontvangen na afloop van de dag een inlogcode om de gemiste deelsessies binnen 60 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 60 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen.

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby’s 2021


Startdatum 17 november 2021

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Hallencomplex - Juliana Congreszalen - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 17 november 2021

Max. aantal deelnemers 85

Het Congres Vroegsignalering bij baby’s vindt dit jaar plaats op Wereldprematurendag. Daarom tijdens deze editie extra aandacht voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders. 

De eerste 1000 dagen van een mensenleven vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling. Baby’s ontwikkelen zich immers razendsnel, juist in de periode dat ouders nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als opvoeder en verzorger. Maar ook de kennis rond dit thema groeit: ieder jaar zijn er op basis van onderzoek nieuwe inzichten en interventies. 

Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo grijpen Wereldprematurendag aan om dit jaar extra aandacht te besteden aan de gevolgen van vroeggeboortes voor kind en ouder. Zo’n geboorte is vaak onverwacht en daarna volgt er een lang traject van couveusezorg en andere medische begeleiding. Dit vraagt heel wat van jonge ouders. Zij komen in een heel andere wereld terecht. Een wereld van ziekenhuis, angst en stress, die vaak ook na het verlaten van het ziekenhuis nog niet voorbij is. 

Je hebt vanaf 17 november 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten.
De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Werk- en denkniveau: HBO - Universitair.


Wat leer je?

 • Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen
 • Impact van Family Integrated Care 
 • Sociale verloskunde als ingang om beter om te gaan met zowel risico- als beschermende factoren
 • Preventieve aandacht voor de impact van vroeggeboorte
 • Werken met de interventie: nurture and play
 • Effect van prematuriteit op de ouder-kindrelatie
 • Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Drs. Renee Uittenbogaard [Basic Trust] - Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen

11.00 uur Drs. Nicole van Veenendaal [OLVG] - Impact van Family Integrated Care 

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Eric Steegers [Erasmus MC]  - Achterstand begint in de baarmoeder

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Esther van der Heijden [Amsterdam UMC] - Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Deelsessie 1B Florien van Rij [Siriz] en Joëlle Vink [Siriz] - Nurture and Play, gezins- en groepsinterventie voor (aanstaande) ouders

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Irene Mol [Stichting Kinderleven] - Een nieuw welkom: in verbinding komen na een vroeggeboorte

Deelsessie 2B Minke den Heijer Msc. [Babykennis Academie] - Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Renee UittenbogaardBasic Trust
Drs. Renee Uittenbogaard
Bijdrage: Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen

Renee Uittenbogaard is opgeleid als GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practicioner. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk. Daarnaast is zij bestuurder van Basic Trust. 

Het krijgen van een kindje is een levensveranderende gebeurtenis. Veel ouders hebben dan ook even tijd nodig om zich aan te passen aan het continue zorg moeten dragen voor de baby, de veranderende partner-relatie, het slaapgebrek en het mogelijk moeten bijstellen van bepaalde verwachtingen over ouderschap. Wanneer er sprake is van een te vroeg geboren kindje, kan deze transitie naar het ouderschap extra uitdagingen met zich meebrengen. Renee zal in haar bijdrage aandacht geven de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van gehechtheidsrelaties tussen ouders en hun prematuur geboren baby. Ook geeft zij handvatten hoe professionals ouders kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie.

Nicole van VeenendaalOLVG
Drs. Nicole van Veenendaal
Bijdrage: Impact van Family Centered Care

Nicole van Veenendaal werkt als arts-onderzoeker bij de afdeling Neonatologie in het OLVG. Daarnaast is zij arts-assistent kindergeneeskunde/neonatalogie en geeft ze les aan twee Verloskunde Academies. Haar interesses liggen bij menselijke ontwikkeling en neonatale zorg. 

Family Centered Care is een belangrijk begrip in de zorg aan het zeer jonge kind en zijn of haar ouders. Het gezin staat hierbij centraal. Nicole heeft verschillende onderzoeken en studies op dit gebied opgezet. Daarnaast zette zij op de afdeling Neonatologie een programma Family Centered Care op voor ouders, verpleegkundigen en artsen. Wat betekent dit in de praktijk? En wat zijn de voordelen van deze aanpak vergeleken met reguliere zorg voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders? 

Eric SteegersErasmus MC Rotterdam
Prof. Dr. Eric Steegers
Bijdrage: Achterstand begint in de baarmoeder

Eric Steegers is gynaecoloog en hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en afdelingshoofd binnen het Erasmus MC in Rotterdam. Binnen zijn werk vertaalt hij resultaten van zwangerschap-gerelateerd onderzoek in gemeentelijke en landelijke innovatieve preconceptie- en verloskundige zorgprogramma’s. Dit gebeurt met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in achterstandswijken, waarbij medische en gemeentelijke sociaal-maatschappelijke hulpverlening worden geïntegreerd. 

Waar je wieg staat, heeft veel invloed op kansen bij je geboorte. Achterstand begint dus al in de baarmoeder. Sociale verloskunde biedt ingangen om beter om te gaan met zowel risico- als beschermende factoren. Van belang daarbij is dat medische en gemeentelijk sociale maatschappelijke hulpverlening wordt geïntegreerd. Maar ook dat er een relatie wordt gelegd tussen verloskundigen en kraam- en jeugdgezondheidszorg. In Rotterdam bestaan er inmiddels verschillende projecten zoals ‘Klaar voor een Kind’ en ‘Moeders van Rotterdam’.  Eric gaat in zijn lezing in op deze projecten. Ook schenkt hij aandacht aan het landelijke project ‘Healthy pregnancy 4 all’. Waar liggen mogelijkheden om de ongelijkheid van kansen aan te pakken? Wat is er bekend uit onderzoek? En hoe en wat kunnen zorgprofessionals hierin betekenen? 

Esther van der Heijden - GroenAmsterdam UMC
Esther van der Heijden - Groen
Bijdrage: Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Esther van der Heijden is kinderfysiotherapeut,  stafadviseur en kerndocent bij het expertisecentrum prematuren EOP-nl, Amsterdam UMC. Hier is ze mede verantwoordelijk voor de TOP opleiding en nascholing en ondersteunt ze de landelijke implementatie van het TOP programma. Als mede-auteur van het Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE)  heeft zij bij kunnen dragen aan de verbetertrajecten op het gebied van ontwikkelingsgerichte zorg op de neonatale afdelingen in binnen en buitenland.

Te vroeg geboren baby’s en hun ouders kunnen gebruik maken van het ToP-programma. Het betreft een effectief en preventief interventie programma uitgevoerd door speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten. In deze deelsessie vertelt Esther over de inhoud en de ontwikkelingen binnen het ToP programma. Tevens gaat ze in op het observeren en interpreteren van het gedrag van te vroeg geboren kinderen en hoe binnen het programma de ouder-kind interactie wordt versterkt. Door met elkaar naar beeldmateriaal te kijken zullen de deelnemers een inkijk krijgen in de inzet van de kernstrategieën van het TOP programma.

Florien van RijSiriz
Florien van Rij
Bijdrage: Nurture and play

Florien van Rij is projectleider innovatie bij Siriz. Daarnaast is ze Nurture and Play practitioner.

Nurture & Play is bedoeld voor zwangere vrouwen en moeders van pasgeboren baby’s. De interventie, gebaseerd op zowel Theraplay als MBT (Mentalization Based Treatment), is preventief, kortdurend en uiteraard speels. Centraal staat het verbeteren van de ouder-kindinteractie. De interventie kan door veel verschillende professionals in zowel de (jeugd)hulpverlening als in de moeder-kindzorg worden ingezet. Wat houdt het programma in? Wat zijn indicaties en contra-indicaties? En wat zijn de ervaringen met deze interventie? 

Irene MolKinderleven
Drs. Irene Mol
Bijdrage: Een nieuw welkom: in verbinding komen na een vroeggeboorte

Irene Mol is GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij werkt als GZ-psycholoog en IMH-specialist bij het behandel- en kenniscentrum van Stichting Kinderleven. Daarnaast is zij docent bij King Nascholing op het gebied van de IMH.

Het krijgen van een te vroeg geboren kindje trekt een zware wissel op de emotionele verbinding tussen ouders en hun jonge kind. Waar elke ouder verlangt een liefdevolle band te kunnen opbouwen met zijn kind, betekent een vroeggeboorte een traumatische start in het leven samen. Irene gaat in haar presentatie in op hoe prematuriteit en alles wat hier omheen gebeurt, van invloed is op de unieke verbinding tussen ouder en kind. Hoe ouders en hun jonge kind hun trauma te boven kunnen komen en samen een nieuwe start kunnen maken. Aan de hand van casuïstiek en de werkwijze van Kinderleven behandelcentrum geeft Irene een kijkje in de praktijk. Taal speelt hierin een belangrijke rol. Door de juiste woorden kunnen ouders en hun jonge kind geholpen worden de weg naar elkaar (terug) te vinden. Daarbij zal zij tevens handvatten geven aan professionals.

Minke den HeijerBabykennis Academie
Minke den Heijer MSc.
Bijdrage: Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie

Minke den Heijer is orthopedagoog, IMH-specialist DAIMH en oprichter van de Babykennis Academie. Met Babykennis Academie geeft ze nascholing over Infant Mental Health aan de eerste- en tweedelijnszorg en ontwikkelt zij preventieprojecten. Minke is initiatiefneemster voor de ontwikkeling van de ‘Informatiekaart signaleren en ondersteunen ouder-kindrelatie,’ welke onlangs is opgenomen als bijlage in de nieuwe landelijke NCJ-richtlijn ouder-kind relatie. 

  

In de nieuwe richtlijn ouder-kind relatie van het NCJ is de 'informatiekaart signaleren en ondersteunen ouder-kind relatie' als bijlage opgenomen. Deze handige tool helpt om nog meer aansluiting te vinden bij de cliënten. Met als doel dat er meer wederzijds begrip komt tussen ouders en professionals. Dat zorgt er voor dat je als professional nog meer beschikbaar kunt zijn voor de ouders en baby's met wie je werkt. Tijdens deze deelsessie legt Minke onder meer aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden uit hoe je deze kaart in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. 


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.


Accreditatie

 • DAIMH - 2 punten
 • NIP K&J / NVO - in behandeling
 • FGzPt - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling
 • SKJ - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • Verpleegkundig Specialisten Register - in behandeling
 • KNGF/NVFK - in behandeling
 • ADAP (o.a. NVLF en NVD) - in behandeling

De doorlooptijd van de accreditatieaanvragen bij de verschillende kwaliteitsregisters neemt dit keer helaas meer tijd in beslag dan voorzien. Dat betekent dat na de start van het (online) congres pas duidelijk zal zijn, hoeveel accreditatiepunten er worden toegekend. Wanneer er punten worden toegekend vermelden we dat meteen op de website. We gaan ervan uit dat net als in voorgaande jaren alle aangevraagde accreditaties zullen worden toegekend.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!