1 september 2021 - Online scholing

Online congres - HERHALING - ADHD of druk gedrag - editie 2021

HERHALING WEGENS SUCCES - online congres - ADHD

Dit online congres is een herhaling van het congres dat plaatsvond op 4 maart 2021.

Het congres ADHD editie 2021 was een groot succes. Gezien de hoge waardering, enthousiaste reacties en verzoeken uit het werkveld is besloten dit online congres vanaf 1 september a.s. te herhalen. Je kunt je hier dus weer voor opgeven en vanaf deze datum alle presentaties een maand lang bekijken. Ook nu geldt dat jij gratis deel mag nemen aan een tweede online congres naar keuze of een introducé kunt uitnodigen voor dit online congres. 

Interesse, geef je dan nu dan nog op, te meer daar het congres volop geaccrediteerd is!

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik nog van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

De herhaling van het online congres ADHD start op 1 september 2021 en is te bekijken t/m 30 september 2021.


Online congres - HERHALING - ADHD of druk gedrag - editie 2021


Startdatum 1 september 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 september 2021

ADHD komt veel voor onder kinderen en jongvolwassenen: het is zelfs de meest voorkomende diagnose die kinderpsychiaters stellen.

De afgelopen jaren is de kennis over ADHD snel toegenomen, waardoor het gemakkelijker is geworden om ADHD te scheiden van gewoon druk gedrag. Wat het wel en niet is, hoe het bijbehorende gedrag ontstaat en welk gedrag van een jeugdige er wel en niet aan toegeschreven kan worden, wordt steeds helderder. Ook de manier waarop kinderen en jongeren die ADHD hebben thuis, in de zorg en in het onderwijs begeleid en behandeld kunnen worden, wordt daarmee duidelijker.

Op het congres "ADHD of druk gedrag" zullen experts nader ingaan op ADHD en de laatste nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk delen. Zij zullen stilstaan bij de manier waarop je als behandelaar, begeleider of leerkracht het beste om kunt gaan met jeugdigen met ADHD en hun ouders. Ook de kansen die deze kinderen, ondanks (of dankzij?) deze aandoening hebben, komen voor het voetlicht.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres over ADHD richt zich op uitvoerend professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen en (jong)volwassenen in relatie tot ADHD problematiek, zoals (gezins)begeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragswetenschappers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en jeugdzorgwerkers.

Werk- en denkniveau: HBO /Universitair.


Wat leer je?

 • De meest recente inzichten over ADHD
 • De GGZ zorgstandaard en richtlijnen
 • De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van (geadviseerde) gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD
 • Behoeften en talenten van mensen met ADHD
 • Gedragstherapeutische oudertraining voor behandeling van gedragsproblemen gerelateerd aan ADHD
 • Stimulering van executieve functies bij kinderen met ADHD
 • ADHD en systemisch werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders
 • Een gedifferentieerde aanpak bij comorbide problematiek

Programma

Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker [Accare - RUG] - Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen: wat vertellen de zorgstandaard en richtlijnen ons?

Dr. Marjolein Luman [Vrije Universiteit Amsterdam / de Bascule / Levvel] - De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD

Drs. Arno de Poorter [Hulp bij ADHD] - Behoeften en talenten van mensen met ADHD

Dr. Lianne van der Veen [Rijksuniversiteit Groningen] - Gedragstherapeutische oudertraining

Drs. Sanne Vink [Vink Psychologisch Centrum] - Systemisch werken bij ADHD

Sjoerd Verheijden MSc. [Bureau Wolters] - ADHD en het stimuleren van executieve funties

Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Een gedifferentieerde aanpak bij comorbide problematiek

Dr. Guido van de Luitgaarden - Moderator


Wie zijn de sprekers?

Barbara van den HoofdakkerWerkzaam bij: Accare - Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker
Bijdrage: Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen: wat vertellen de richtlijnen en zorgstandaard ons?

Barbara van den Hoofdakker is als klinisch psycholoog/gedragstherapeut en bijzonder hoogleraar werkzaam bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zowel in haar klinische werkzaamheden als haar wetenschappelijk onderzoek hebben behandelingen voor gedragsproblemen bij kinderen haar speciale interesse.

In 2019 is de zorgstandaard ADHD (Akwa GGZ) verschenen. Deze  is gebaseerd op de meest actuele richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van ADHD en beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naasten, zoals ouders, wat goede zorg is. Om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders die goede zorg daadwerkelijk in de praktijk krijgen is het belangrijk dat zorgverleners, leerkrachten en beleidsmakers de zorgstandaard kennen. In deze lezing zal de inhoud worden besproken, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste behandelingen voor ADHD, medicatie en gedragstherapeutische trainingen voor ouders en leerkrachten.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Marjolein LumanVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Marjolein Luman
Bijdrage: De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD

Marjolein Luman is universitair hoofddocent en onderzoeker aan de afdeling Klinische, Neuro, en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Daarnaast is zij werkzaam als psycholoog bij Levvel. Marjolein is in 2008 gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van beloning en straf op het functioneren van kinderen met ADHD. Haar onderzoek richt zich nu op verklaringsmodellen en behandeling van kinderen met externaliserend probleemgedrag, waaronder ADHD. Marjolein ontving diverse subsidies voor vervolgonderzoek, onder meer voor onderzoek naar de effecten van verschillende typen interventies (gedragsmatig en medicamenteus) op gedragsmatig en cognitief functioneren bij kinderen met ADHD. Ze maakt deel uit van het PAINT consortium dat onderzoek doet naar psychosociale ADHD interventies www.paint-studies.nl.  

Gedragstherapeutische ouder- en leerkrachttraining is een effectief bewezen behandeling voor kinderen met ADHD. Deze behandeling bestaat uit het trainen van verschillende technieken, zoals stimulus-controle technieken en contingentie-management technieken. Het is bekend dat een deel van de kinderen met ADHD moeite heeft met specifieke cognitieve functies, waaronder de uitvoerende (executieve) functies, zoals het werkgeheugen of onderdrukken van impulsen. Ook zijn er kinderen met ADHD die juist moeite hebben met het reguleren van hun motivatie en anders reageren op beloning. Marjolein zal ingaan op het inzetten van de ouder- en leerkrachttraining voor kinderen met ADHD met verschillende cognitieve profielen.  

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: Behoeften en talenten - een ervaringsverhaal

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte exptertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling.

 Arno de Poorter legt de focus op zelfkennis, –acceptatie en openheid als kernkwaliteiten die bijdragen aan een gelukkig leven met ADHD. Door te onderzoeken wie hij was en is, leerde hij tegelijkertijd zichzelf te aanvaarden. Deze aanvaarding gaf hem de ruimte en kracht om zichzelf – met al zijn kwaliteiten en beperkingen – te laten zien aan zijn omgeving. Zijn motto: "De grootste kans op succes is om het altijd nog een keer te proberen".

Sanne VinkVink Psychologisch Centrum
Drs. Sanne E. Vink
Bijdrage: Systemisch werken bij ADHD

Sanne E. Vink is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en arts in opleiding tot psychiater. Zij heeft jarenlang in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt: bij aanvang bij een grote GGZ instelling in Rotterdam Zuid, later in haar eigen praktijk: VINK Psychologisch Centrum. Inmiddels werkt ze voor haar opleiding tot psychiater bij Lentis. 

In het werken met mensen komen systeemdynamieken voor die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. Wat weten we van systemisch werken met kinderen en jongeren met ADHD en hoe kan die kennis in de praktijk worden gebracht?

Lianne van der VeenAccare
Dr. Lianne van der Veen
Bijdrage: Gedragstherapeutische oudertraining

Lianne van der Veen is hoofdopleider ortho-pedagoog generalist en klinisch psycholoog bij Accare. Zij richt zich op de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, waarbij de focus ligt op ontwikkelen, uitvoeren, onderzoeken en onderwijzen van gedragstherapeutische behandelingen voor kinderen met ADHD en gedragsstoornissen.

Gedragstherapeutische oudertraining is een goede eerste stap in de behandeling van kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsproblemen. Onderzoek wijst uit dat deze behandeling gedragsproblemen vermindert en opvoedingsvaardigheden van ouders verbetert. In deze presentatie laat Lianne zien hoe je samen met ouders een concreet plan van aanpak kunt maken waar ouders dezelfde dag nog mee aan de slag kunnen.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: ADHD en comorbide problematiek

Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder "als hechten moeilijk is".

Bij kinderen en jongeren met ADHD is sprake van een hoge mate van comorbiditeit. Stoornissen die vaak samen met ADHD voorkomen zijn autisme spectrum stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, ticstoornissen en gedragsstoornissen. Welke kennis is van belang en welke interventies zijn effectief in de begeleiding en behandeling?

Sjoerd VerheijdenBureau Wolters
Sjoerd Verheijden MSc.
Bijdrage: ADHD en het stimuleren van executieve functies

Sjoerd is werkzaam als trainer, coach en begeleider van leerkrachten. Hij studeerde pedagogiek en onderwijskunde en is mede eigenaar van Bureau Wolters.

Goed ontwikkelde executieve functies zijn voorwaardelijk om te komen tot leren. Het stimuleren van de executieve functies op jonge leeftijd is dan ook van groot belang en veel van wat de professional doet draagt dan ook bij aan de ontwikkeling van de executieve functies. Maar wat betekent dit voor kinderen met ADHD in relatie tot taakinitiatie, aandacht, werkgeheugen, planning en overzicht? Soerd Verheijden slaat in deze bijdrage de brug van kennis naar concrete toepassingen in de klas en in de groep.


Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afloop


Accreditatie

Bij onderstaande registers is accreditatie aangevraagd voor dit congres. Wie lid is van één van de registers die op dit moment onze aanvraag nog in behandeling hebben, kan zich gewoon al inschrijven. Mocht het congres dan (tegen iedere verwachting in) onverhoopt niet geaccrediteerd worden, dan krijg je niet alleen je geld terug, maar mag je ook gratis deelnemen aan dit congres.

 • SKJ
  7 punten in categorie informeel leren - conferentie
 • FGzPt
  8 punten
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • SPV-en
 • NIP K&J/NVO-OG
  7 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGz-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkenden
  • Sociaal Agogen
  • Sociaal werkers
 • Register Vaktherapie
  7 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  in behandeling
 • Lerarenportfolio
  7 punten in de categorie pedagogisch (aanbodcode 00901-09427)

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair praktijkgericht congres
 • Praktijkrelevante bijdragen vanuit verschillende perspectieven
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Bewijs van deelname en handouts digitaal

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!