1 november 2021 - Online scholing

Online congres - HERHALING - Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen – editie 2021

Dit online congres is te volgen tot en met 30 november 2021

Dit online congres is een herhaling van het congres dat plaatsvond op 26 mei 2021.

Gezien de enthousiaste reacties en verzoeken uit het werkveld is besloten dit online congres vanaf 1 november a.s. te herhalen. Je kunt je hier dus weer voor opgeven en vanaf deze datum alle presentaties gedurende precies 30 dagen bekijken. Dus heb je het in mei gemist? Ook nu geldt dat jij of een collega gratis deel mag nemen aan een tweede online congres naar keuze. Geef je nu dan nog op, te meer daar het congres volop geaccrediteerd is!

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - HERHALING - Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen – editie 2021


Startdatum 1 november 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2021

Meer dan een kwart van alle kinderen tussen de 1 en de 4 jaar kampen met in- en doorslaapproblemen.

Dit is niet goed voor de ontwikkeling van een kind en zet de ouder-kindrelatie onder druk. Tijdens de derde editie van dit congres komen weer allerlei aspecten van slaapproblemen op jonge leeftijd aan bod.

Het gevarieerde programma zoomt in op zowel onderzoek rond slaapproblemen als het handelen in de praktijk. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

De organisatie is in handen van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken. Te denken valt aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het programma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Normale slaap en gezamenlijke aanpak bij slaapproblemen
 • Feiten en fabels over melatonine
 • Sensitieve zorg in relatie tot de ontwikkeling van een veilige hechting
 • Determinanten van slaapproblemen tijdens de eerste 1000 dagen
 • Slaapproblematiek als gevolg van over- en onderprikkeling
 • Slaapproblematiek bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking
 • Angst bij het slapen gaan en hoe hiermee om te gaan

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Drs. Daniëlle Hendriks - Sandries [Hendriks Family Coaching ] - Een slaapprobleem samen aanpakken

Drs. Tom van Mierlo [Ziekenhuis Gelderse Vallei] - Feiten en fabels over melatonine

Drs. Gerinda van Haaften [Beter Starten] - Zet in op sensitieve zorg

Dr. Margreet Harskamp - van Ginkel [AMC] - Slaap in de eerste 1000 dagen

Monique Thoonsen [7 zintuigen] - Slaapproblemen bij over- en onderprikkelde kinderen

Dr. Marleen Korver [St. Antoniusziekenhuis] - Ontwikkelingsvertraging beïnvloedt slaapgedrag én behandeling

Drs. Daniëlle Hendriks [Hendriks Family Coaching] - Help, er zit een draak in de kast
 


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Margreet HarskampAmsterdam UMC
Margreet Harskamp - van Ginkel MSc/MPH
Bijdrage: Slaap in de eerste 1000 dagen

Margreet Harskamp - van Ginkel is zowel arts Maatschappij & Gezondheid als Arts-onderzoeker. Zij promoveert op de afdeling Public and Occupational Health van de Amsterdam UMC en werkt in de jeugdgezondheidszorg bij de GGD Amsterdam.

Een goede ontwikkeling en groei wordt in de eerste 1000 dagen beïnvloed door slaapgewoonten van moeder en kind. Zo heeft slaap tijdens de zwangerschap al effect op latere groei, blijkt uit onderzoek van Margreet. Ook onderzocht ze factoren in de eerste 1000 dagen die geassocieerd zijn met slaapproblemen op 7-8 jarige leeftijd. En ze onderzocht de relatie tussen slaap- en voedingsgewoonten van zuigelingen met slaapproblemen in het tweede levensjaar. Voor haar studies maakte ze gebruik van data van de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development) en het Sarphati Cohort. Margreet zal in haar presentatie aangeven hoe de resultaten van haar studie aangrijpingspunten bieden voor preventie in de eerste 1000 dagen.

Gerinda van HaaftenBeter Starten
Drs. Gerinda van Haaften
Bijdrage: Beter Starten - Zet in op sensitieve zorg

Gerinda van Haaften is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog/Infant Mental Health-specialist/EMDR practitioner. Ze is gespecialiseerd in de mentale gezondheid van jonge kinderen en hun ouders. Gerinda heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt inmiddels acht jaar in vrijgevestigde praktijken.

Sensitieve zorg is van belang voor de ontwikkeling van een veilige hechting. Naar bed gaan en in slaap vallen komt elke dag meermaals terugin de ouder-kindinteractie. Opvallend is dan ook dat er nog maar weinig ervaring is opgedaan met sensitieve zorg rond slaap en slaapproblemen bij jonge kinderen. De huidige richtlijnen focussen met name op een gedragstherapeutische aanpak. De werkgroep ‘Slaap bij jonge kinderen’ pleit voor meer aandacht voor sensitieve zorg rondom slaap en slaapproblemen. Welke adviezen geeft de werkgroep en hoe pas je die toe in de praktijk?

Tom van MierloZiekenhuis Gelderse Vallei
Drs. Tom van Mierlo
Bijdrage: Feiten en fabels over melatonine

Tom van Mierlo is kinderarts met als aandachtgebied psychosociale kindergeneeskunde.

Melatonine, een lichaamseigen stofje, kan helpen bij een verstoorde slaap. Over de toediening aan slecht slapende jonge kinderen bestaan veel misverstanden. Tom zet de feiten en fabels hierover op een rij, met onder meer aandacht voor het effect van melatonine op ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen.

 

Daniëlle HendriksHendriks Familycoaching
Drs. Daniëlle Hendriks - Sandries
Bijdrage: Een slaapprobleem samen aanpakken

Daniëlle is orthopedagoog-generalist en somnoloog en mede oprichter en bestuurslid van de Vereniging kind & slaap. Zij heeft gewerkt bij HMC Westeinde ziekenhuis te Den Haag, afdeling slaapcentrum en Youz K&J. Momenteel werkt zij vanuit haar eigen praktijk Hendriks Familycoaching.

Daniëlle start haar presentatie met een kort overzicht hoe normale slaap bij jonge kinderen eruit ziet. Daarnaast noemt zij factoren die bij jonge kinderen tot een minder goede slaap kunnen leiden. Vervolgens gaat zij in op de gevolgen. Als een jong kind niet goed slaapt heeft dit niet alleen invloed op het gezin in de thuissituatie, maar ook op andere contexten zoals bij opa en oma of bij de kinderopvang, met name als iedereen een andere aanpak hanteert. Als hulpverlener vraagt het puzzelen en creativiteit om ouders te helpen op een goede en sensitieve wijze bepaalde patronen te doorbreken. Daniëlle zal, onder meer aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk, toelichten hoe dit eruit kan zien. 

Help, er zit een draak in de kast (deelsessie)

Sommige peuters en kleuters durven niet te gaan slapen. Ze zijn bang dat er een monster onder hun bed ligt, zijn angstig in het donker of voelen zich om een andere reden niet veilig. Wanneer passen deze angsten in de ontwikkeling van het kind en wanneer spelen andere factoren een rol? Hoe kunnen ouders met deze angsten omgaan en wat heb je als hulpverlener toe te voegen? 


 

Marleen KorverSt. Antoniusziekenhuis
Dr. Marleen Korver
Bijdrage: Ontwikkelingsvertraging beïnvloedt slaapgedrag én behandeling

Marleen Korver is gepromoveerd op onderzoek naar de ontwikkeling van slechthorende kinderen. Na haar promotie is ze opgeleid tot kinderarts-kinderneuroloog in respectievelijk het LUMC en het WKZ. Ze is nu werkzaam in het St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein en Utrecht.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand slapen vaak minder goed in of door. Juist omdat deze kinderen anders zijn, vergt dit specifieke aandacht. In de zorg wordt er nog altijd te weinig rekening gehouden met die anders lopende ontwikkeling. Tijdens haar presentatie gaat Marleen dieper in op de factoren die een rol spelen van het slapen van deze kinderen. Maar ook op het behandelen van slaapproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Marleen adviseert om in ieder geval altijd een 24-uurs anamnese af te nemen bij de ouders. Hoe dat eruit ziet, zal Marleen tijdens haar presentatie uitgebreid behandelen en aan de hand van beelden illustreren.

Monique Thoonsen7 Zintuigen
Monique Thoonsen
Bijdrage: Slaapproblemen bij over- en onderprikkelde kinderen

Monique Thoonsen is specialist zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. Zij is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking. Zij adviseert en begeleidt professionals, opvoeders, kinderen en volwassenen als er sprake is van lastig gedrag dat daardoor wordt veroorzaakt. Zij is (co-) auteur van de Wiebelen en friemelenreeks over zintuiglijke prikkelverwerking. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde kinderen.

Een slechte nachtrust heeft grote gevolgen voor het welbevinden van het kind. Eén van de oorzaken van niet makkelijk gaan slapen of doorslapen kan in de zintuiglijke prikkelverwerking liggen. Kinderen kunnen overprikkeld of onderprikkeld zijn. Bij de eerste groep is het lastig om voldoende te ontspannen om in slaap te vallen. Overprikkelde kinderen kunnen juist te druk zijn om zich over te geven aan slaap. Deze twee groepen kinderen hebben elk een eigen aanpak nodig. 
In deze presentatie introduceert Monique Thoonsen kennis over:

 • Zintuiglijke prikkelverwerking
 • Onder- en overprikkeld raken
 • Hoe gedrag laat zien of er sprake is van onder- of overprikkeling
 • Hoe je de avondroutine afstemt op onder- of overprikkeling bij het kind
 • Welke strategieën je in kunt zetten om de nachtrust te verbeteren 

Certificering

Deelnemers ontvangen na voltooiing van het congres een bewijs van deelname 


Accreditatie

Voor dit congres zal accreditatie worden aangevraagd bij onderstaande beroepsregisters:

 • SKJ
  7 punten in categorie informeel leren - conferentie
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz verpleegkunde
  • Jeugdverpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • SPV
    
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGz-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
   
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  7 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  1 punt voor opleiding - overige taken
   
 • DAIMH
  2 punten
   
 • ADAP
  7 punten voor NVLF en EN
   
 • FGzPt
  7 punten
   
 • KNGF
  7 punten voor het Beroepsgeralateerde deel van het KRF NL
   
 • LV POH-GGZ
  7 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Gevarieerd programma en een maand lang toegang tot alle inhoud van het online-congres
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!