1 maart 2022 - Online scholing

Jaarlijks Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Dit congres heeft op locatie plaatsgevonden op 9 februari 2022 in Eindhoven.

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 maart 2022 een inlogcode om het totale congres gedurende precies 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Jaarlijks Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp


Startdatum 1 maart 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 maart 2022

Professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders voeden en inspireren. Dát is het doel van de 2022-editie van het jaarlijkse VROEG-congres.

Er vroeg bij zijn is een gevleugelde uitdrukking geworden. Terecht, zeker wanneer ontwikkeling van een kind niet goed loopt. Dit geldt voor vrijwel alles, of het nu gaat om problemen op het gebied van gedrag en emoties of als er sprake is van een stoornis. Tijdens de zwangerschap of op baby-, peuter- en kleuterleeftijd signaleren en interveniëren vermindert of voorkomt problemen later in het leven.

Inmiddels bestaat er veel kennis op dit gebied. Het jaarlijks VROEG-congres gaat hierover. Er komen deskundigen aan het woord uit de wetenschap en de praktijk. Bekijk het programma en benut dit congres – live of online – om nieuwe inspiratie op te doen voor het werken met jonge kinderen en hun ouders.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's, peuters, kleuters en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten en -consulenten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, kinderergotherapeuten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier).


Wat leer je?

 • Maatwerk in diagnostiek en behandeling bij jonge kinderen
 • De meerwaarde van videofeedback bij lastig gedrag
 • Emoties ventileren bij een communicatieve beperking 
 • Vroegsignalering van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen
 • De effectiviteit van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)
 • De meerwaarde van procedurele comfortzorg
 • Vroegsignalering en behandeling van slechtziendheid 

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Frederike Scheper [Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis] - Maatwerk in diagnostiek en behandeling 

Prof. dr. Marian Bakermans [Vrije Universiteit Amsterdam] - Meerwaarde videofeedback bij lastig gedrag

Prof. dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] - Emoties ventileren bij een communicatieve beperking

Deelsessie 1A  Mirjam Veldhoven [Cleverbee] - Ontwikkelingsvoorsprong verdient vroeg professionele aandacht

Deelsessie 1B  Dr. Mariëlle Abrahamse [Amsterdam UMC] en Iza Scherpbier MSc. [Amsterdam UMC] - Spelenderwijs omgaan met gedragsproblemen 

Deelsessie 2A Piet Leroy PhD, MSc, MD [MUMC+] - Van TRAUMA naar VERTROUWEN

Deelsessie 2B Dr. Ymie van der Zee [Koninklijke Visio] en Marinke Hokken MSc. [Koninklijke Visio] - Slechtziendheid tijdig signaleren en behandelen 


Wie zijn de sprekers?

Frederike ScheperMedisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis
Dr. Frederike Scheper
Bijdrage: Maatwerk in diagnostiek en behandeling

Frederike Scheper is kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij het Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis, waar zij zich inzet voor Infant and Early Childhood Mental Health. In 2018 is zij gepromoveerd op een onderzoek dat zich zowel richtte op de rol van karaktereigenschappen en temperament van kinderen als op verstoord gehechtheidsgedrag en ontremd sociaal contact in reactie op kindermishandeling.

Frederike gaat in haar lezing in op een andere manier van diagnostiek doen bij jonge kinderen. Naast stoornisgericht kijken, beveelt zij de zogenaamde transdiagnostische benadering aan. Het gaat dan om het onderkennen en behandelen van stoornisoverstijgende factoren. Denk aan zaken als emotieregulatie en gehechtheid. Beter om leren gaan met bepaalde temperamentskenmerken bij zowel ouders als kind kunnen de problemen doen verminderen. De diagnostiek en de behandeling worden hierdoor meer op maat gemaakt. Dit heeft implicaties voor de praktijk die Frederike zal toelichten.

Marian BakermansVrije Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Marian Bakermans - Kranenburg
Bijdrage: Meerwaarde videofeedback bij lastig gedrag

Marian Bakermans-Kranenburg studeerde Pedagogiek in Leiden en promoveerde op een onderzoek naar het Gehechtheidsbiografisch Interview. Zij doet onderzoek naar de neurobiologische aspecten van ouderschap, waaronder hormonen en breinreacties op bijvoorbeeld huilende baby’s. Recent onderzoek richt zich op mannen die hun eerste kind krijgen. Daarnaast is zij co-ontwikkelaar van de VIPP-SD interventie om ouders te ondersteunen in hun omgang met (lastig) gedrag van hun kinderen. De interventie is door het Nederlands Jeugd Instituut in de hoogste categorie van ‘evidence-based’ geclassificeerd. Zij werkt momenteel als hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lastig gedrag van kinderen staat centraal in de lezing van Marian. Het accent ligt op de mogelijkheden om ouders en professionele opvoeders te ondersteunen in het omgaan met zulk gedrag. Voor jonge kinderen wordt voor interventies met name geput uit de gehechtheidstheorie en de sociale leertheorie. De Video-Feedback to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) combineert de twee theorieën. Hoe gaat die interventie? En wat maakt die interventie effectief? Ook zonder de VIPP-SD te gebruiken, kunnen de werkzame ingrediënten van de interventie je inspireren en op ideeën brengen voor toepassing in je eigen werk.

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Emoties ventileren bij een communicatieve beperking

Carolien Rieffe is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op Theory of Mind en emoties en was daarna werkzaam als universitair docent in Londen, Institute of Education, University of London. Sinds 2004 is zij verbonden aan Universiteit Leiden, Ontwikkelingspsychologie. Van 2010-2020 was Carolien bijzonder Hoogleraar Sociale en Emotionele Ontwikkeling. Momenteel is zij  Honorary Professor op UCL, London en professor op Sociale Interacties en Techniek bij de Universiteit van Twente. Zie www.focusonemotions.nl voor een overzicht van alle onderzoeksprojecten en publicaties vanuit haar lab.

Emoties en emotiecommunicatie zijn essentieel in onze dagelijkse sociale interacties. De basis hiervoor wordt gelegd in de vroege kinderjaren. Hoe leren jonge kinderen dit en wat is hiervoor nodig? Maar ook: hoe is dat dan voor jonge kinderen met autisme, gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis? Carolien bespreekt in haar lezing de verschillende facetten van emotionele intelligentie. Plus hoe dit doorwerkt in de ontwikkeling van kinderen met en zonder een communicatieve beperking. Vanuit dit perspectief biedt zij de deelnemers handvaten voor 1) het interpreteren van dagelijkse observaties bij jonge kinderen, passend bij de ontwikkeling, 2) het behandelen van peuters en kleuters wanneer er sprake is van een achterstand of een kwalitatief andere ontwikkeling.

Mirjam VeldhovenCleverbee
Mirjam Veldhoven
Bijdrage: Ontwikkelingsvoorsprong verdient vroeg professionele aandacht

Van leidinggevende in de verstandelijk gehandicapten sector en kinderopvang zocht Mirjam Veldhoven meer de inhoud op via beleidsmedewerker op pedagogisch gebied, pedagogisch coach en talentbegeleider. Momenteel is zij werkzaam als trainer, ontwikkelaar van signaleringsinstrumenten en opleidingen en opvoedondersteuner op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid.

In Engeland word je als jong hoogbegaafd kind young gifted child genoemd en in Duitsland junger begabter Kind. In Nederland nemen we het woord hoogbegaafdheid bij jonge kinderen echter niet in de mond. Toch word je hoogbegaafd geboren. De zichtbaarheid is voor een groot gedeelte afhankelijk van de omgeving. In deze presentatie neemt Mirjam je mee in wat een ontwikkelingsvoorsprong is, hoe je vroeg kunt signaleren en wat het belang is van vroegsignalering. 

Marielle AbrahamseAmsterdam UMC
Dr. Mariëlle Abrahamse
Bijdrage: Spelenderwijs omgaan met gedragsproblemen

Marielle Abrahamse is gepromoveerd op het onderzoek naar de effectiviteit van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) en vervolgens als post-doc, therapeut en trainer betrokken bij onderzoek naar PCIT. Tevens is zij betrokken geweest bij diverse andere onderzoeken binnen het Amsterdam UMC, veelal in combinatie met de functie als beleidsadviseur preventie opvoedondersteuning en jeugdgezondheidszorg binnen een gemeente. Naast de post-doc werkzaamheden werkt Marielle momenteel bij de landelijke staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Centraal in deze deelsessie staat de PCIT interventie: Parent-Child Interaction Therapy. En de kracht die dit heeft op een positieve ouder-kindrelatie. Naast informatie over de inhoud van de behandeling presenteren de sprekers teven inzichten over de effectiviteit van PCIT. Met voorbeelden uit de praktijk illustreren en onderbouwen zij het onderzoek.  Alle bevindingen worden namelijk direct in de praktijk geïmplementeerd en in een behandelsetting geëvalueerd. Aandacht is er verder voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderzoek naar PCIT, zoals de toegevoegde waarde van Virtual Reality. 

Mariëlle doet deze presentatie samen met haar collega Drs. Iza Scherpbier.

Iza ScherpbierAmsterdam UMC
Iza Scherpbier MSc.
Bijdrage: Spelenderwijs omgaan met gedragsproblemen

Iza Scherpbier is promovendus bij de Kinder- en Jeugd Psychiatrie afdeling van het Amsterdam UMC & Levvel, Amsterdam. Na de Kinder- en Jeugd Psychologie Master cum laude afgerond te hebben aan de Universiteit van Utrecht, liep Iza een jaar stage lbij Altrecht Eetstoornissen Rintveld. Vervolgens is zij gaan werken als promovendus bij de Kinder- en Jeugd Psychiatrie afdeling van het Amsterdam UMC. Hier doet zij onderzoek naar de toegevoegde waarde van Virtual Reality aan Parent-Child Interaction Therapy (PCIT).

Iza Scherpbier verzorgt deze presentatie samen met haar collega Mariëlle Abrahamse

Piet LeroyMUMC+
Piet Leroy PhD, MSc, MD
Bijdrage: Van TRAUMA naar VERTROUWEN

Piet Leroy is kinderarts-intensivist in het Maastricht UMC+ en universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. In het MUMC+ leidt hij een bijzonder zorgteam dat kinderen helpt om traumavrij medische verrichtingen te doorstaan. In 2012 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over kwaliteitsvolle procedurele sedatie bij kinderen. In 2018 en 2021 organiseerde hij het Europees congres over dit thema (www.PROSA2021.com). In 2019 stond hij aan de wieg van het PROSA kenniscentrum (www.PROSAnetwork.com). Dit centrum organiseert opleidingen in procedurele comfortzorg en ondersteunt de implementatie van trauma-vrije medische zorg voor kinderen in ziekenhuizen en thuiszorg.

Angst, pijn en verzet tijdens medische procedures zijn een belangrijke oorzaak van stress bij kinderen en hun ouders. Dit procedureel leed heeft een grote impact op het vertrouwen in de zorg(verleners) van kinderen en hun ouders. De behandeling ervan vereist een multimodale aanpak. In deze deelsessie vertelt Piet over de meerwaarde van procedurele comfortzorg. Hij maakt duidelijk wat de voordelen zijn van dit interdisciplinaire zorgmodel op zowel korte als lange termijn. Sleutelwoorden zijn comfort en succes van een medische verrichting en het behoud van vertrouwen van kind en ouders in de zorg(verlener). Optimaal procedureel comfort ontstaat wanneer alle betrokkenen evenwaardig kunnen bijdragen vanuit de eigen competentie en kunde. Het gaat dus om een ontmoeting van lerenden die resulteert in de best mogelijke zorg op maat.

Ymie van der ZeeKoninklijke Visio
Dr. Ymie van der Zee
Bijdrage: Slechtziendheid tijdig signaleren en behandelen

Ymie is tijdens haar studie psychologie begonnen als groepsleider in de gehandicaptenzorg. Zij is hierin werkzaam gebleven. Vanuit Koninklijke Visio is ze wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar cerebrale visuele stoornissen bij de afdelingen Geneeskunde voor Gehandicapten van het Erasmus MC. In 2019 is zij gepromoveerd en in 2020 heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Bij Visio werkt zij vooral met kinderen en hun ouders/cliëntsystemen en ziet ze visueel beperkte kinderen zonder en met bijkomende problematiek (hersenschade, autisme, cerebrale parese, verstandelijke beperking etc.).

Centraal in deze deelsessie staat allereerst het herkennen van oogheelkundige problemen bij jonge kinderen. Ingegaan wordt op het normale verloop van de visuele ontwikkeling en wat er gebeurt als deze verstoord raakt. Hoe herken je dat? Hoe ga je daarmee om? Welke problemen kan je verwachten en/of voorkomen? En, minstens zo belangrijk: hoe en wanneer verwijs je door bij een vermoeden van visuele problemen? Vervolgens wordt ingezoomd op een verstoorde visuele ontwikkeling door een cerebrale stoornis: Cerebral Visual Impairment (CVI). Hier worden dezelfde vragen op losgelaten, met extra aandacht voor de risicofactoren. De koppeling met de praktijk wordt gelegd door praktijkvoorbeelden te noemen, de verwijsrichtlijn te bespreken en door vragen uit het publiek te beantwoorden.

Ymie doet deze presentatie samen met Marinke Hokken.

Marinke HokkenWerkzaam bij: Koninklijke Visio
Marinke Hokken MSc.
Bijdrage: Slechtziendheid tijdig signaleren en behandelen

Na een bachelor in de pedagogische wetenschappen is Marinke Hokken Msc overgestapt naar de master neuropsychologie, met een speciale interesse in de kinder-neuropsychologie. Vervolgens is zij begonnen als neuropsycholoog bij Koninklijke Visio. Marinke is betrokken bij de neuropsychologische diagnostiek van Cerebral Visual Impairment (CVI) en sinds 2019 werkzaam bij het Erasmus MC als PhD-Student op het project ‘Visuele Selectieve Aandachtsstoornissen bij Kinderen’. In 2021 is zij gestart met de opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-Specialist. 

Marinke doet deze presentatie samen met Dr. Ymie van der Zee.

 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

Registerplein
7 punten
(Cliëntondersteuners, GGZ agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, mantelzorgmakelaars, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

VSR
6 punten

Kwaliteitsregister V&V
6 punten
(GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, wijkverpleegkunde)

FGzPt
6 punten

NIP K&J / NVO-OG
6 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
​​​​​​​0,5 punt voor opleiding - overig

Register Vaktherapie
5 punten

ADAP (NVLF / NVD)
7 punten

DAIMH
In behandeling


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit alle deelsessies
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!