1 juli 2022 - Online scholing

Online congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2022 een inlogcode om het totale congres gedurende precies 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Antisociaal gedrag bij kinderen en (jong)volwassenen


Startdatum 1 juli 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2022

Hulpverleners en leerkrachten lijken meer dan voorheen geconfronteerd te worden met antisociaal gedrag van kinderen en jeugdigen, inclusief hun sociale netwerken.

Kinderen en jeugdigen die antisociaal gedrag vertonen, houden geen rekening met de wensen en gevoelens van andere mensen. Bovendien is bekend dat antisociaal gedrag op latere leeftijd ook een risicofactor vormt voor zowel de eigen ontwikkeling als de veiligheid van anderen, zoals partners en kinderen. In de praktijk is te zien dat kinderen onder de twaalf zelfs al regelmatig in aanraking komen met de politie. 

Wat verstaan we onder antisociaal gedrag? Wanneer spreek je van een oppositioneel opstandig gedrag (ODD), antisociaal gedrag (CD) of antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP)? Hoe kun je signalen vroegtijdig onderkennen en aanpakken? Hoe ga je een professionele werkrelatie aan en hoe onderhoud je die? Wat zijn handvatten die ingezet kunnen worden bij fysieke of verbale agressie? Hoe ga je om met antisociaal gedrag van jongeren uit migrantengezinnen? Op welke manier kun je  samenwerken met politie en/of justitie? Wat is belangrijk in het werken met kinderen met ODD en CD?

Bij deze en andere, soortgelijke vragen zullen de sprekers op dit congres stilstaan.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op iedereen die beroepsmatig betrokken is bij jonge mensen die (soms) antisociaal gedrag vertonen. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • De stand van de wetenschap ten aanzien van antisociaal gedrag en de implicaties daarvan voor de praktijk
 • Het aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met (jong)volwassen mensen met antisociaal gedrag
 • Aanpak van antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten
 • Professioneel omgaan met verbale en fysieke agressie
 • Multiculturaliteit en antisociaal gedrag
 • De samenwerking tussen hulpverlening en politie / justitie 
 • Verbinden met kinderen met ODD of CD en hun ouders

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Geert Jan Stams [Universiteit van Amsterdam] - De wetenschappelijke benadering en implicaties voor de praktijk

Prof. Dr. Arno van Dam [Tilburg University] - Het aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie

Drs. Michiel Noordzij - Aan het werk met forse gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Deelsessie 1A  Fenno Moes [Agressie Academie] - Professioneel omgaan met verbale en fysieke agressie

Deelsessie 1B  Dr. Mr. Mieke Komen [EM Advocatenkantoor Amsterdam] en Shey Aamer [Straatcultuur.nl]- Multiculturaliteit en antisociaal gedrag

Deelsessie 2A Theo Hendrickx [Expertise Bureau Helse Liefde] - De samenwerking tussen hulpverlening en / of politie en justitie 

Deelsessie 2B Drs. Arno de Poorter [Hulp bij ADHD] - Verbinden met antisociale kinderen


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Geert Jan StamsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Bijdrage: Anti-sociaal gedrag: wat en hoe?

Geert Jan is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 zette hij in samenwerking met prof. dr. Peter van der Laan, Prof. Dr. Jan Hendriks en Dr. Eveline van Vugt de minor Jeugdcriminaliteit en Justitieel Jeugdbeleid op aan de UvA en een jaar later, aan dezelfde universiteit, de master Forensische Orthopedagogiek. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de Databank Effectieve Jeugdinterventies en later van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Geert Jan werkt intensief samen met verschillende instellingen in de jeugdzorg.

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben veel moeite met stabiliteit in hun denken, voelen en gedrag. Hierdoor zijn ze vaak erg impulsief, prikkelbaar of agressief en op zoek naar een snelle behoeftebevrediging. Ook hebben ze een beperkt ontwikkeld geweten. Geert Jan Stams legt uit wat we verstaan onder anti-sociaal gedrag, hoe het ontstaat en waar aanknopingspunten zitten voor begeleiding en behandeling.

Arno van DamTilburg University
Prof. Dr. Arno van Dam
Bijdrage: Het aangaan en onderhouden van een professionele werkrelatie met mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek

Arno van Dam is als klinisch psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ WNB werkzaam in de reguliere specialistische en de forensische psychiatrie. Hij is lid van het landelijk expertpodium Antisociaal gedrag van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en consulent op het gebied van antisociaal gedrag bij het centrum voor consultatie en expertise (CCE) en onderzoekscoördinator bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij aan de Universiteit van Tilburg.

Wat heb je als professional nodig om met mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek te kunnen werken? Kan iedereen het leren? Of moet je er een bepaald type voor zijn? In deze bijdrage wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden uitgelegd wat je moet doen om een goede werkrelatie op te bouwen en te onderhouden.

Michiel Noordzij
Drs. Michiel Noordzij
Bijdrage: Aan het werk met forse gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Michiel is kinder- en jeugdpsychiater (np) en systeemtherapeut en heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring in het coachen van gezinnen en scholen rond kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Hij is auteur van het boek “Echt Wel!”, waarin hij zijn methode om moeilijker gedragsproblemen aan te pakken beschrijft. Tevens is hij bedenker en mede ontwikkelaar van het FunctioneringsProfiel, dat momenteel gebruikt wordt als digitaal triage instrument in de ambulante jeugdzorg. Hij werkt aan een boek dat een systematiek beschrijft ter verbetering van Jeugdzorg.

Gedragsproblemen zuigen veel aandacht en kunnen leiden tot boosheid, machteloosheid en handelingsverlegenheid, zowel thuis, op school, als in hulpverleningssituaties. Wij zijn opgeleid om in gesprek te komen, maar wat doe je als dat niets oplevert? Hoe help je ouders en collega’s die de regie (opnieuw) zijn verloren? In deze presentatie kom je van een passieve in een actieve positie en proef je van een systematische aanpak. Het gaat over het ‘repareren’ van je eigen werkhouding, over ‘groeitaal’ en over interventies die vooraf, tijdens en na het ongewenste gedrag plaatsvinden.

Fenno MoesAgressie Academie
Fenno Moes
Bijdrage: Je moet zelf normaal doen

Fenno studeerde aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en volgde opleidingen op het vlak van toegepaste psychologie. De opleiding "Violence Reduction" volbracht hij aan de Glamorgan University in Wales.

Anti-sociaal en agressief gedrag zijn niet normaal. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. Preventie, de-escalatie en analyse zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Waar zou preventie uit kunnen bestaan? Hoe reageer je als je geconfronteerd wordt met anti-sociaal gedrag? En wat kun je weer leren van de analyse van een dergelijke confrontatie?
Op een interactieve manier en met gebruik van een gezonde dosis humor, leidt Fenno Moes de deelnemers langs deze verschillende onderwerpen.

Mieke KomenEM Advocatenkantoor Amsterdam
Dr. Mr. Mieke Komen
Bijdrage: Multiculturaliteit en antisociaal gedrag

Mieke Komen is sociaalwetenschappelijk onderzoeker, jurist en pedagoge. Ze is gespecialiseerd op het gebied van multiculturaliteit, sociale ongelijkheid, vergroting toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen en vergroting effectiviteit van beleid voor alle burgers. Ze heeft praktijkervaring en onderzoek gedaan naar Ouder-Kind Centra / Centra voor Jeugd en Gezin, uitgaansgelegenheden, kinderbescherming, jeugdzorg, justitiële (jeugd)inrichtingen en forensische zorg. Na een zeer lange wetenschappelijke carrière in de universitaire wereld en bij NWO is Mieke thans werkzaam als advocaat met als specialisaties strafrecht en jeugdrecht. Haar motto: koers op alle mensen.

Antisociaal gedrag of probleemgedrag is een complex en heterogeen begrip. Maar wat weten we van dit begrip bij jongeren uit migrantengezinnen? Welke kennis is van belang en hoe hiermee om te gaan in de praktijk? Het omgaan met culturele diversiteit zal door Mieke Komen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden in combinatie met een cultureel competente aanpak.

Shey AamerStraatagressie
Shey Aamer
Bijdrage: Multiculturaliteit en antisociaal gedrag

Shey Aamer heeft Egyptische roots en is opgegroeid in Amsterdam Osdorp en Zuid-Oost. Hij heeft jarenlang theaterles gegeven aan jongeren met antisociaal gedrag. Als geen ander kent Shey de codes van de straat. Reeds op jonge leeftijd heeft laten opleiden tot trainingsacteur en inmiddels is hij ISO-gecertificeerde agressietrainer en straatcultuurtrainer. Shey is initiatiefnemer en directeur van straatagressie.nl.

Shey verzorgt deze presentatie samen met Dr. Mr. Mieke Komen.

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Samenwerking hulpverlening-politie?

Theo heeft 43 jaar bij de politie gewerkt, voornamelijk in het sociaal domein en bedrijfstrauma opvangteam. Zijn taken waren gericht op huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, jeugdzaken en mensenhandel (loverboyproblemen). Hij heeft daarnaast stichting Manna (multidisciplinair centrum voor hulpverlening) en het expertisebureau Helse Liefde (mensenhandel) opgericht. Daarnaast heeft hij de functie van voorzitter van de landelijke vereniging voor counselling (ABvC). Momenteel werkt hij als adviseur, docent en supervisor voor meerdere organisaties voor hulpverlening in Nederland.

De samenwerking tussen politie en hulpverlening is hoog noodzakelijk maar blijkt in de praktijk regelmatig tot problemen te leiden. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, met name het gebrek aan kennis over de werkterreinen, taken en verplichtingen. De workshop geeft meer inzicht in de onderliggende factoren die tot problemen leiden in de samenwerking. Ook zal aandacht gegeven worden aan de (on)mogelijkheden van samenwerken en de redenen daarvan. Doel van de workshop is om meer inzicht en begrip te bieden voor elkanders werkgebieden en de meerwaarde voor elkaar.

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: ODD en CD: wat en hoe?

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte expertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling. In zijn rol als spreker staat hij er niet alleen als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige die als kind werd gediagnostiseerd met CD.

Kinderen en adolescenten kunnen zich zo nu en dan verzetten tegen volwassenen of boos te worden als ze hun zin niet krijgen. Ook liegen en vechten komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen en adolescenten voor. Indien deze gedragingen frequent voorkomen en lijden teweeg brengen bij het kind of de adolescent zelf of de omgeving, dan wel beperkingen in het sociale en schoolse functioneren van het kind of de adolescent, dan is er sprake van een oppositionele-opstandige stoornis (ODD) of een normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD) (DSM-5, A.P.A., 2013). Arno de Poorter gaat in zijn bijdrage in op de begeleiding en behandeling, waarbij vanuit casuïstiek handreikingen voor de praktijk worden gegeven.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
   
 • NIP/NVO
  6 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt opleiding - diagnostiek
  0,5 punt opleiding - overige taken
   
 • FGzPt
  3 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Mantelzorgmakelaars
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • NVvP*
  Toegekend, doch alleen voor variant op locatie. Zie hieronder.
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Justitieel verpleegkundigen
  • SPV-en
  • Kinderverpleegkundigen
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  6 punten
   
 • Register Vaktherapie
  5 punten
   
 • LV POH-GGZ
  6 punten
   
 • Lerarenregister
  7 uren in de categorie pedagogisch onder code 00301-45565

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht online congres over het werken met antisociaal gedrag bij kinderen en adolescenten
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring
 • Keuze uit alle deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!