30 juni 2022 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen - editie 2022

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • kunnen het programma en relevante informatie downloaden middels een QR-code die op de congresdag bekend wordt gemaakt
 • ontvangen op 15 juli 2022 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 14 augustus 2022 online te bekijken en het optimaal aantal accreditatiepunten te behalen
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten 14 dagen na afloop van het online congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres dat start op 15 juli 2022

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen - editie 2022


Startdatum 30 juni 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 30 juni 2022

Max. aantal deelnemers 150

Op het congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen zal dit onderwerp vanuit verschillende praktijkgerichte perspectieven worden benaderd.

Kinderen en jeugdigen komen steeds meer onder druk te staan als gevolg van de hogere eisen van onze maatschappij. Maar ook pesterijen, echtscheiding, verlieservaringen en financiële problemen kunnen risicovolle omstandigheden zijn voor het ontwikkelen van overvraging en stress bij kinderen en pubers. Wanneer stressmomenten echter té lang duren, of zich té snel opvolgen, kan er burn-out optreden. Als ouder is het vaak moeilijk om de signalen van een burn-out te herkennen. Vaak begint het met vage klachten als lusteloosheid, slecht slapen en niet of nauwelijks eten. Meestal komen daar ook fysieke ongemakken bij als buikpijn of hoofdpijn. Deze 'early life stress' kan op latere leeftijd weer zorgen voor serieuze problemen.

Tijdens dit congres gaan vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk in op vragen en dilemma's die voorkomen in het werken met kinderen rondom overvraging, stress en burn-out. 

Je hebt vanaf 15 juli 2022 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 15 juli 2022 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen is gericht op hbo- en academisch opgeleide begeleiders, hulpverleners en leerkrachten die werken met jonge mensen die deze problematiek ervaren. Denk daarbij aan:

 • (Kinder- en jeugd) psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugd- en gezinsprofessionals
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • POH-GGz-en
 • Vaktherapeuten
 • Kindercoaches
 • Opvoedingsondersteuners
 • Ouderbegeleiders
 • Intern begeleiders
 • Onderwijskundigen
 • Zorgcoördinatoren
 • Remedial teachers
 • Leerkrachten
 • Mentoren

Wat leer je?

 • De voorspelbaarheid van angst en stress bij jeugdigen en jong volwassenen
 • Tools gericht op preventief omgaan met angst en stress 
 • Omgaan met burn-out bij kinderen en jong volwassenen door zelfregulering, zelfcontrole en nudging
 • In contact blijven met pubers gekoppeld aan praktische handvatten voor ouders
 • Succesvolle zelfregulatie gecombineerd met het proces van keuzes maken
 • Genderdiversiteit en stress: verschillen in copingsstijlen bij jongens en meisjes en wat dit betekent voor de praktijk
 • Jonge mensen en hun psychisch welzijn tijdens en na Covid-19
 • Burn-out en stress bij kinderen en jeugdigen: welke kennis is beschikbaar en hoe hier tijdig op te anticiperen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] 

10.15 uur Dr. Erik De Soir [De Weg Wijzer] - De voorspelbaarheid van angst en stress bij kinderen / jeugdigen 

11.10 uur Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] - (Preventief) omgaan met burn-out bij kinderen en jong volwassenen 

12.05 uur

12.20 uur Drs. Marleen Derks [De Piekerpoli] - Hoe blijf je in gesprek met kinderen en jongeren die 'overlopen'?

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Julie Rosseel [Universiteit Gent] - Groei bevorderen bij kinderen en jongeren vanuit een ABC-mindset

Deelsessie 1B  Dr. Tibor Brunt [Het Kleine Heldenhuis] - Genderdiversiteit en stress: hoe gaan jongens en meisjes om met stress en waarin verschillen ze?

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants] - Psychisch onwel bevinden bij Jongeren door COVID-19? Gevolgen voor het onderwijs en de hulpverlening

Deelsessie 2B Drs. Ard Nieuwenbroek [Ortho Hulp] - Burn-out onder jongeren: een vaak onzichtbare sluipmoordenaar

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Erik de SoirDe Weg Wijzer
Dr. Erik De Soir
Bijdrage: Mechanismen van stress in het dagelijks leven

Erik De Soir is klinische psycholoog, psychotherapeut, systeem- en gezins- en relatietherapeut en psychotraumatoloog. Hij is in de zelfstandige praktijk werkzaam met vroeg getraumatiseerde cliënten. Erik is doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij zich in de opvang en begeleiding bij acute grote rampen en de behandeling van cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.

Hij heeft eveneens verschillende opleidingen over psychotraumatologie en victimologie Enkele jaren geleden ontwikkelde hij een behandelmodel ontwikkeld waarin hij de fase gerichte behandeling gebaseerd empirische theorieën heeft gecombineerd met complementaire behandelwijzen. Hij is gepromoveerd in de Psychologie en in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Hij is in België en Frankrijk en ook in Nederland een veelgevraagd spreker en gastdocent en heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.

In deze inleidende presentatie gaat Erik De Soir in op de vraag in hoeverre angst en stress voorspelbaar is bij kinderen / jeugdigen en (jong) volwassenen? Daarna wordt uitgelegd of en in hoeverre tools beschikbaar zijn om hier preventief mee om te gaan.

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Zelfregulatie, gedragsverandering en zelfcontrole

Carolien Rieffe is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op Theory of Mind en emoties en was daarna werkzaam als universitair docent in Londen, Institute of Education, University of London. Sinds 2004 is zij verbonden aan Universiteit Leiden, Ontwikkelingspsychologie. Van 2010-2020 was Carolien bijzonder Hoogleraar Sociale en Emotionele Ontwikkeling. Momenteel is zij  Honorary Professor op UCL, London en professor op Sociale Interacties en Techniek bij de Universiteit van Twente. Zie www.focusonemotions.nl voor een overzicht van alle onderzoeksprojecten en publicaties vanuit haar lab.

Carolien Rieffe gaat in deze bijdrage nader in op het omgaan met burn-out bij kinderen en jong volwassenen. Hierbij ligt de focus op zelfregulatie, gedragsverandering en zelfcontrole: wat zegt de wetenschap en wat impliceert dit voor de praktijk?

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Hoe blijf je in gesprek met kinderen en jongeren die 'overlopen'

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland. 

Deze bijdrage gaat over vaardigheden die nodig zijn om een ander te begrijpen, aansluiten bij de communicatie-behoefte en het tot stand brengen van verbinding. Daarbij vinden problemen van de jongere, het kind, vaak hun oorsprong in het contact met een ander. Na deze presentatie kunnen deelnemers eerder de vinger leggen waar conflicten mogelijk ontstaan.
Hoe de ‘taal van de puber’ tijdig te doorzien, zodat er begrip ontstaat en een conflict gepasseerd kan worden.

Julie RosseelUniversiteit Gent - Impetus Academy
Drs. Julie Rosseel
Bijdrage: Groei bevorderen bij kinderen en jongeren vanuit een ABC-mindset

Julie Rosseel studeerde psychologie aan de Universiteit van Gent. Zij werkt momenteel als trainer en coach bij Impetus Academy, een spin-off van de Universiteit Gent. Gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie als wetenschappelijk kader helpt Impetus Academy diverse organisaties te investeren in het versterken van duurzame motivatie. Ze vertrekken hierbij vanuit een positieve mensvisie, waarbij ze sterk geloven in de sterktes en het groeipotentieel van elk individu.

In deze deelsessie, gebaseerd op de Zelf-Determinatie Theorie, wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt ingegaan op de vraag wat kinderen en jongeren nodig hebben om zich goed in hun vel te voelen. Wanneer kinderen en jongeren het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn (Autonomie), dat ze goede relaties kunnen opbouwen met anderen (verBondenheid), en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen (Competentie), dan zitten ze boordevol energie en kunnen ze (leer-)moeilijkheden gemakkelijker het hoofd bieden. Tijdens deze interactieve bijdrage ontdekken deelnemers de kracht van een ABC-mindset, en hoe je via het creëren van een (psychologisch) veilige en stimulerende (leer)omgeving kan bijdragen aan de veerkracht van kinderen en jongeren.  Er wordt een praktisch kompas aangereikt dat handvaten kan bieden om, zowel proactief als remediërend, groei bij kinderen en jongeren te bevorderen.

Tibor BruntHet Kleine Heldenhuis
Dr. Tibor Brunt
Bijdrage: Genderdiversiteit en stress: hoe gaan jongens en meisjes om met stress en waarin verschillen ze?

Tibor Brunt heeft een biomedische achtergrond, is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna heeft hij onder meer gewerkt aan de UvA als docent en later als onderzoeker bij onder andere het RIVM. In 2009 is hij een promotietraject gestart bij de afdeling Psychiatrie aan het Academisch Medisch Centrum van de UvA. Dit traject heeft hij na drie jaar succesvol afgerond en in 2012 heeft hij de doctorsgraad verkregen binnen de Geneeskunde. Vanaf 2008 heeft hij talloze publicaties geschreven binnen de domeinen verslaving, druggebruik en drugsmisbruik met de focus op gedrag en psychofarmacologie. Daarnaast heeft hij talloze internationale en nationale lezingen verzorgd als keynote spreker en nascholingen voor onder meer artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en GGZ professionals. Verder heeft hij vele tientallen publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en meerdere hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam staan. Tibor werkt momenteel als psychiatrisch gedragswetenschapper aan de behandeling van casussen binnen het Kleine Heldenhuis, een multidisciplinair behandelcentrum voor kinderen en gezinnen met een moeilijke start, zoals premature geboorte. Zijn focus bij de behandeling ligt daarbij op vaders in deze gezinnen.

Het moderne leven lijkt steeds meer eisen te stellen en brengt continue stress met zich mee, zeker tijdens de afgelopen paar jaar. Maar eigenlijk is het voornamelijk een teken van de moderne, gedigitaliseerde, samenleving, iets dat al enkele decennia speelt. Voor kinderen en jongvolwassenen heeft dit allemaal nog veel meer impact, onder anderen omdat zij er middenin staan en omdat ze de toekomst snel zien naderen. Keuzestress, prestatiestress, social media stress, klimaatstress, zomaar een greep uit zaken waar de jeugd vroeg mee geconfronteerd wordt. Nu is het stress mechanisme van het brein en het lichaam, waar de HPA-as centraal in staat, ook nog eens volop in ontwikkeling tijdens de kindertijd. Het kinderbrein is extra gevoelig voor stressvolle gebeurtenissen en stress kan daarmee een invloed hebben op de rest van iemand's leven. Ook gaan meisjes en jongens hier anders mee om: zo is bekend dat jongens onder invloed van stress eerder externaliserende gedragingen laten zien, terwijl meisjes eerder internaliserend gedrag vertonen. In deze presentatie zal worden ingegaan op deze twee type gedragingen en het stress systeem en wat dit voor de praktijk van de Jeugd GGZ betekent.

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Psychisch onwel bevinden bij Jongeren door COVID-19? Gevolgen voor het onderwijs en de hulpverlening

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Carl H.D. Steinmetz legt in deze interactieve presentatie (want wij allemaal hebben ervaring met COVID-19) de nadruk op:

 • Bieden van overzichtsdata over het onderwijs en de hulpverlening
 • Het werken met de grootste groep slachtoffers: immigranten en vluchtelingen
 • Praktijkgerichte verhalen
 • Visie op de aanpak van de negatieve en positieve psychologie
 • De Chinese aanpak van jongeren gedurende de eerste lockdown te Wuhan (bijna 1 miljoen mensen)
 • Conclusie

Deelnemers leren over een aanpak die geschikt is om in te zetten voor immigranten, vluchtelingen en expats via de extended familie.
 

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Burn-out onder jongeren: een vaak onzichtbare sluipmoordenaar

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Deze deelsessie geeft concrete handvatten hoe je jongeren kunt herkennen die te maken hebben met een (beginnende) burn-out. Ook wat je als begeleider kunt doen, zowel coachend als therapeutisch, om deze jongeren te helpen.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP/NVO
In behandeling

FGzPt
6 punten

NVvP
5 punten (uitsluitend voor deze uitvoering op locatie van dit congres. De online versie is niet door NVvP geaccrediteerd)

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Kinderverpleegkundigen

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

VSR
6 punten

LV POH-GGZ
6 punten

Register Vaktherapie
5 punten

Lerarenportfolio
7 uren in de categorie pedagogisch onder code 00401-45667


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunch
 • Deelnemersmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres over overvraging, stress en bun-out bij kinderen en jeugdigen
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!