1 juni 2022 - Online scholing

Online congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2022

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juni 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 juni 2022 te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2022


Startdatum 1 juni 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juni 2022

Jonge kinderen en slaapproblemen. 

Deze combinatie komt veelvuldig voor. Dit vormt zowel voor ouders als voor professionals een uitdaging. Ouders willen niets liever dan dat hun kind lekker doorslaapt en het geeft hen stress en ondermijnt hun zelfvertrouwen wanneer dit om welke reden dan ook, niet lukt. Het jaarlijks congres ‘Slaapproblemen bij jonge kinderen’ krijgt telkens weer een hoge waardering van de deelnemers. De sprekers geven handvatten aan professionals om met problemen rond het slapen van verschillende aard om te gaan. Maar ook om ouders te helpen slaapproblemen waar mogelijk te voorkómen. Juist daarom is het zinvol om op maat hiermee aan de slag te gaan. 

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken. Te denken valt aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het programma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • De invloed van slaapproblemen op de ouder-kindrelatie en hoe hiermee om te gaan
 • Omgaan met slaapproblemen in een breder plan rond de regulatie van gedrag en emoties
 • De opbouw van gehechtheid bij jonge kinderen, de impact van early-life-stress en de mogelijke effecten daarvan op slaapgedrag
 • Acceptance & Commitment Therapie in combinatie met lactatiekunde voor ouders
 • Daadkrachtig aan de slag met ouders rondom slaapproblematiek
 • Omgaan met bijkomende problematiek zoals ontwikkelings-of psychiatrische problematiek
 • Handvatten om kinderen vanaf de geboorte op een goede, veilige manier te laten blijven slapen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Drs. Marilene de Zeeuw [Rijnstate Ziekenhuis] - Werk aan emotionele gezondheid gezinnen

Dr. Isabel De Groote [Universitair Ziekenhuis Gent] - Graaf dieper bij een ontwikkelings- of gedragsprobleem

Dr. Fabiënne Naber [UMC Utrecht] - Veilig slapen

Deelsessie 1A  Drs. Marilene de Zeeuw [Rijnstate Ziekenhuis] en Drs. Myrte van Lonkhuijsen [Praktijk Myrte van Lonkhuijsen]​​​​​​​ - Geïntegreerd helpen bij slaapproblemen

Deelsessie 1B  Drs. Gerinda van Haaften [Zelfstandig] - Daadkrachtig aan de slag met ouders

Deelsessie 2A Dr. Sigrid Pillen [Kinderslaapexpert] - Ook bijzondere kinderen verdienen goede slaap

Deelsessie 2B Drs. Myrte van Lonkhuijsen  [Praktijk Myrte van Lonkhuijsen] - Vanaf de start fijn blijven slapen


Wie zijn de sprekers?

Marilene de ZeeuwRijnstate Ziekenhuis
Drs. Marilene de Zeeuw
Bijdrage: Werk aan emotionele gezondheid gezinnen

Marilene de Zeeuw is Klinisch psycholoog, Gedragstherapeut VGCt & Infant Mental Health Specialist, docent en columnist. Zij werkt op dit moment als Klinisch psycholoog bij Ziekenhuis Rijnstate afdeling Medische Psychologie en bij IMH Nederland als Specialist Leren. 

Plenaire sessie Werk aan emotionele gezondheid gezinnen

Slaapproblemen bij jonge kinderen hebben een grote invloed op de ouder-kindrelatie. Onderliggende ouder-kindproblematiek kan bijdragen aan het ontstaan of het verergeren van deze problemen. Aan de hand van casuïstiek maakt Marilene duidelijk op welke wijze ouder-kindproblematiek mee kan spelen bij de slaapproblemen. En hoe kun je hier als professional mee omgaan. Marilene de Zeeuw neemt daarbij de Infant Mental Health visie als leidraad. Dit betekent dat zij teruggrijpt op de emotionele gezondheid van gezinnen met jonge kinderen die worstelen met slaapproblemen.

Deelsessie 1A Geïntegreerd helpen bij slaapproblemen (ACT en lactatiekunde)

Een onrustige en slecht slapende baby heeft grote invloed op het zelfvertrouwen en welbevinden van de ouders. In deze deelsessie laat Marilene met hulp van Myrte van Lonkhuijzen, lactatiekundige en pedagoog, de deelnemers kennis maken met Acceptance & Commitment Therapie (ACT) in combinatie met lactatiekunde voor ouders met ontevreden en onrustige baby's. Zij zal een korte uiteenzetting geven van de meerwaarde van deze combinatie, gebaseerd en geinspireerd door de Possum Sleep Interventie van Pamela Douglas uit Australie. Marilene zal onder meer ingaan op dysfunctionele opvattingen van ouders en de rol van waarden. Dit zal zij met voorbeelden uit de praktijk illustreren. Myrte van Lonkhuijzen zal de lactatiekundige visie toelichten en de toegevoegde waarde van mindfulness en aandacht demonstreren bij slaap- en voedingsproblemen. 

Isabel De GroteUniversiteit Ziekenhuis Gent
Dr. Isabel De Groote
Bijdrage: Graaf dieper bij een ontwikkelings- of gedragsprobleem

Isabel de Groote is Klinisch orthopedagoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam bij Universitair Ziekenhuis Gent op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar specialisatie betreft ontwikkelingsstoornissen en eet-en slaapstoornissen bij de leeftijd van 0-6 jaar.

Slaap - niet alleen in de nacht - wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Goed of slecht slapen heeft directe invloed op de regulatie van gedrag en emoties. Bij de aanmelding van kinderen met een vermoeden van een ontwikkelings- of gedragsprobleem is de primaire aanmeldingsklacht zelden een slaapprobleem. Bij doorvragen blijkt echter dat een belangrijk percentage kinderen hier wel degelijk moeilijkheden mee heeft. Het omgaan met deze slaapproblemen wordt ingepast in een breder plan rond de regulatie van gedrag en emoties. In deze lezing gaat Isabel De Groote hier dieper op in.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Veilig slapen

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Een kind kan pas lekker slapen als het zich veilig voelt. De rol van gehechtheid bij zowel het ontstaan als het verhelpen van slaapproblemen lijkt soms nog een onderbelicht thema in de zorg en hulpverlening. In deze lezing wordt specifiek aandacht besteed aan de opbouw van gehechtheid bij jonge kinderen, de impact van early-life-stress en de mogelijke effecten daarvan op slaapgedrag. Aan de hand van casuïstiek uit 'Het kleine Heldenhuis' verbindt Fabiënne wetenschappelijke kennis over gehechtheid en vroegkinderlijk trauma met concrete voorbeelden over omgaan met slaapproblemen bij jonge kinderen. 

Gerinda van HaaftenBeter Starten
Drs. Gerinda van Haaften
Bijdrage: Daadkrachtig aan de slag met ouders

Gerinda van Haaften is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog/Infant Mental Health-specialist/EMDR practitioner. Ze is gespecialiseerd in de mentale gezondheid van jonge kinderen en hun ouders. Gerinda heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt sinds 2012 in vrijgevestigde praktijken.

Ouders ervaren veel stress wanneer hun kind niet goed slaapt. Meestal ongemerkt verergert hierdoor het probleem, terwijl behandelopties minder kans van slagen hebben. Gerinda van Haaften gaat in haar presentatie in op de ingangen om die stress te verlagen. Welke psycho-educatie is er nodig? Hoe kunnen we ouders door te leren mentaliseren helpen ontdekken wat hun kindje van hen vraagt? Wat doe je bij bijzondere doelgroepen, zoals LVB-ouders en ouders met eigen trauma? En hoe voorkom je dat je zelf wakker ligt van gezinnen die een groot appèl op je doen? 

Sigrid PillenKinderslaapexpert
Dr. Sigrid Pillen
Bijdrage: De kwetsbare slaap van bijzondere kinderen

Sigrid Pillen is kinderneuroloog gespecialiseerd in slaapstoornissen. Met 10 jaar ervaring in de kinderslaapgeneeskunde, richt ze zich sinds 2021 op het opleiden van professionals op dit vlak, verrichten van second opinions en inbreng van slaapexpertise in onderzoeksprojecten. Haar voornaamste aandachtsveld is slaap bij kinderen met complexe neurologische aandoeningen en ontwikkelingsproblematiek.

Slaapproblemen komen veel voor bij kinderen, vooral wanneer er sprake is van bijkomende problematiek zoals ontwikkelingsproblemen of psychiatrische stoornissen. Vaak zijn de slaapproblemen al vanaf de geboorte aanwezig, heftiger dan bij verder gezonde kinderen en moeilijker te behandelen. Dit alles heeft een grote impact, zowel op het kind, dat juist extra hard goede slaap kan gebruiken, als op de ouders, die zowel overdag als 's nachts voor grote uitdagingen staan. Een veel gehoorde opmerking is dat slecht slapen erbij hoort bij deze kinderen, maar niets is minder waar: ook bij deze kinderen kunnen slaapproblemen worden aangepakt wanneer er goed naar het kind, naar het systeem en naar het slaappatroon wordt gekeken. Want ieder kind verdient het om fijn te kunnen slapen, ook als je bijzonder bent.

Myrte van LonkhuijsenPraktijk Myrthe van Lonkhuijsen
Drs. Myrte van Lonkhuijsen
Bijdrage: Van aangeboren naar aangewend: wat is de rol van de ouders?

Myrte van Lonkhuijsen studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is daarna opgeleid tot lactatiekundige IBCLC. Zij doceert aan verschillende opleidingsinstituten en is betrokken bij de ontwikkeling van e-learning op het gebied van borstvoeding.

Een slaapprobleem voorkomen, wie wil dat niet? Myrte van Lonkhuijsen legt in haar presentatie uit hoe dit kan. Eerste stap is alle ouders handvatten geven om kinderen vanaf de geboorte op een goede, veilige manier te leren slapen. Plus ouders de boodschap meegeven dat slaapgedrag niet direct gekoppeld is aan voeding of schema's. Zonder protocollen, rigide keurslijven en routines (one size fits all) kunnen ouders en baby's ervaren dat slapen vaak fijn is, en soms niet. Kortom, niet wachten totdat de ouders problemen ervaren, maar vanaf het prille begin informatie geven waarmee ouders toe kunnen werken aan zo veel mogelijk slaap voor zichzelf en hun baby. Daarmee neemt de behoefte aan het raadplegen van professionals en strikte methodes af.  

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

FGzPt
6 punten

NIP/NVO
6 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - diagnostiek
2 punten voor opleiding - behandeling

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

AbSG*
5 punten (LET OP: uitsluitend voor het congres op locatie!)

ADAP (NVLF / NVD)
5 punten voor:

 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten

KNGF
5 punten voor het Beroepsgerelateerd deel van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

DAIMH
2 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
6 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van het congres en NIET voor deze online versie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!