1 juni 2022 - Online scholing

Online congres - HERHALING - Vroegsignalering bij baby’s - editie 2021

Herhaling wegens succes

Dit congres heeft plaatsgevonden op 17 november 2021.

Wegens succes wordt dit online congres herhaald en is te volgen vanaf 1 juni 2022 t/m 30 juni 2022.

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - HERHALING - Vroegsignalering bij baby’s - editie 2021


Startdatum 1 juni 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juni 2022

Het online congres Vroegsignalering bij baby’s vond in november plaats en was een groot succes: alle sprekers ontvingen een hoge waardering van de deelnemers. Voor ons reden om het congres te herhalen. Alle presentaties zijn vanaf 1 juni t/m 30 juni 2022 opnieuw te volgen. 

De eerste 1000 dagen van een mensenleven vormen het fundament voor de verdere ontwikkeling. Baby’s ontwikkelen zich immers razendsnel, juist in de periode dat ouders nog moeten wennen aan hun nieuwe rol als opvoeder en verzorger. Maar ook de kennis rond dit thema groeit: ieder jaar zijn er op basis van onderzoek nieuwe inzichten en interventies.

De initiatiefnemers, Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo, grepen Wereldprematurendag aan om tijdens dit congres extra aandacht te besteden aan de gevolgen van vroeggeboortes. Zo’n geboorte is vaak onverwacht en daarna volgt er een lang traject van couveusezorg en andere medische begeleiding. Dit vraagt heel wat van jonge ouders. Zij komen in een heel andere wereld terecht. Een wereld van ziekenhuis, angst en stress, die vaak ook na het verlaten van het ziekenhuis nog niet voorbij is.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan, jeugdverpleegkundigen, IMH-specialisten, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.

Werk- en denkniveau: HBO - Universitair.


Wat leer je?

 • Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen
 • Impact van Family Integrated Care 
 • Sociale verloskunde als ingang om beter om te gaan met zowel risico- als beschermende factoren
 • Preventieve aandacht voor de impact van vroeggeboorte
 • Werken met de interventie: nurture and play
 • Effect van prematuriteit op de ouder-kindrelatie
 • Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Drs. Renee Uittenbogaard [Basic Trust] - Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen

Drs. Nicole van Veenendaal [OLVG] - Impact van Family Integrated Care 

Esther van der Heijden [Amsterdam UMC] - Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Adja Waelput  [Erasmus MC]  - Achterstand begint in de baarmoeder

Florien van Rij [Siriz] en Joëlle Vink [Siriz] - Nurture and Play, gezins- en groepsinterventie voor (aanstaande) ouders

Drs. Irene Mol [Stichting Kinderleven] - Een nieuw welkom: in verbinding komen na een vroeggeboorte

Minke den Heijer Msc. [Babykennis Academie] - Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Renee UittenbogaardBasic Trust
Drs. Renee Uittenbogaard
Bijdrage: Transitie naar ouderschap bij prematuur geboren kinderen

Renee Uittenbogaard is opgeleid als GZ-psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practicioner. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk. Daarnaast is zij bestuurder van de landelijke organisatie Basic Trust.

Het krijgen van een kindje is een levensveranderende gebeurtenis. Veel ouders hebben dan ook even tijd nodig om zich aan te passen aan het continue zorg moeten dragen voor de baby, de veranderende partner-relatie, het slaapgebrek en het mogelijk moeten bijstellen van bepaalde verwachtingen over ouderschap. De transitie naar het ouderschap brengt extra uitdagingen mee. Renee zal in haar bijdrage aandacht geven de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van gehechtheidsrelaties tussen ouders en hun prematuur geboren baby. Ook geeft zij handvatten hoe professionals ouders kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie.

Nicole van VeenendaalOLVG
Drs. Nicole van Veenendaal
Bijdrage: Impact van Family Centered Care

Nicole van Veenendaal werkt als arts-onderzoeker bij de afdeling Neonatologie in het OLVG. Daarnaast is zij arts-assistent kindergeneeskunde/neonatalogie en geeft ze les aan twee Verloskunde Academies. Haar interesses liggen bij menselijke ontwikkeling en neonatale zorg. 

Family Centered Care is een belangrijk begrip in de zorg aan het zeer jonge kind en zijn of haar ouders. Het gezin staat hierbij centraal. Nicole heeft verschillende onderzoeken en studies op dit gebied opgezet. Daarnaast zette zij op de afdeling Neonatologie een programma Family Centered Care op voor ouders, verpleegkundigen en artsen. Wat betekent dit in de praktijk? En wat zijn de voordelen van deze aanpak vergeleken met reguliere zorg voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders? 

Florien van RijSiriz
Florien van Rij
Bijdrage: Nurture and play

Florien van Rij is projectleider innovatie bij Siriz. Daarnaast is ze Nurture and Play practitioner.

Nurture & Play is bedoeld voor zwangere vrouwen en moeders van pasgeboren baby’s. De interventie, gebaseerd op zowel Theraplay als MBT (Mentalization Based Treatment), is preventief, kortdurend en uiteraard speels. Centraal staat het verbeteren van de ouder-kindinteractie. De interventie kan door veel verschillende professionals in zowel de (jeugd)hulpverlening als in de moeder-kindzorg worden ingezet. Wat houdt het programma in? Wat zijn indicaties en contra-indicaties? En wat zijn de ervaringen met deze interventie? 

Irene MolKinderleven
Drs. Irene Mol
Bijdrage: Een nieuw welkom: in verbinding komen na een vroeggeboorte

Irene Mol is GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij werkt als GZ-psycholoog en IMH-specialist bij het behandel- en kenniscentrum van Stichting Kinderleven. Daarnaast is zij docent bij King Nascholing op het gebied van de IMH.

Het krijgen van een te vroeg geboren kindje trekt een zware wissel op de emotionele verbinding tussen ouders en hun jonge kind. Waar elke ouder verlangt een liefdevolle band te kunnen opbouwen met zijn kind, betekent een vroeggeboorte een traumatische start in het leven samen. Irene gaat in haar presentatie in op hoe prematuriteit en alles wat hier omheen gebeurt, van invloed is op de unieke verbinding tussen ouder en kind. Hoe ouders en hun jonge kind hun trauma te boven kunnen komen en samen een nieuwe start kunnen maken. Aan de hand van casuïstiek en de werkwijze van Kinderleven behandelcentrum geeft Irene een kijkje in de praktijk. Taal speelt hierin een belangrijke rol. Door de juiste woorden kunnen ouders en hun jonge kind geholpen worden de weg naar elkaar (terug) te vinden. Daarbij zal zij tevens handvatten geven aan professionals.

Minke den HeijerBabykennis Academie
Minke den Heijer MSc.
Bijdrage: Werken met de signalenkaart ouder-kindinteractie

Minke den Heijer is orthopedagoog, IMH-specialist DAIMH en oprichter van de Babykennis Academie. Met Babykennis Academie geeft ze nascholing over Infant Mental Health aan de eerste- en tweedelijnszorg en ontwikkelt zij preventieprojecten. Minke is initiatiefneemster voor de ontwikkeling van de ‘Informatiekaart signaleren en ondersteunen ouder-kindrelatie,’ welke onlangs is opgenomen als bijlage in de nieuwe landelijke NCJ-richtlijn ouder-kind relatie. 

  

De informatiekaart geeft zorgprofessionals handvatten voor het werken met de ouder-kind relatie in de praktijk. Het kan helpen bij het vinden van een passende ingang in het gezinssysteem, waardoor er makkelijker een vertrouwensband ontstaat tussen zorgprofessionals en het gezin. Hierdoor raken gezinnen sneller bereid om te werken aan de verbetering van hun welzijn. Tijdens deze deelsessie legt Minke onder meer aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden uit hoe je deze kaart in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. 

Esther van der Heijden - GroenAmsterdam UMC
Esther van der Heijden - Groen
Bijdrage: Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Esther van der Heijden is kinderfysiotherapeut,  stafadviseur en kerndocent bij het expertisecentrum prematuren EOP-nl, Amsterdam UMC. Hier is ze mede verantwoordelijk voor de TOP opleiding en nascholing en ondersteunt ze de landelijke implementatie van het TOP programma. Als mede-auteur van het Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE)  heeft zij bij kunnen dragen aan de verbetertrajecten op het gebied van ontwikkelingsgerichte zorg op de neonatale afdelingen in binnen en buitenland.

Te vroeg geboren baby’s en hun ouders kunnen gebruik maken van het ToP-programma. Het betreft een effectief en preventief interventie programma uitgevoerd door speciaal opgeleide kinderfysiotherapeuten. In deze deelsessie vertelt Esther over de inhoud en de ontwikkelingen binnen het ToP programma. Tevens gaat ze in op het observeren en interpreteren van het gedrag van te vroeg geboren kinderen en hoe binnen het programma de ouder-kind interactie wordt versterkt. Door met elkaar naar beeldmateriaal te kijken zullen de deelnemers een inkijk krijgen in de inzet van de kernstrategieën van het TOP programma.

Adja WaelputErasmus MC
Adja Waelput
Bijdrage: Achterstand begint in de baarmoeder

Adja Waelput is afgestudeerd als verloskundige en in de sociaal-culturele wetenschappen. Ze werkte geruime tijd in een eerstelijns verloskundige praktijk in Rijswijk/Den Haag, gevolgd door een periode als beleidsmedewerker bij de beroepsorganisatie van verloskundigen. Als onderzoeker bij het RIVM was zij betrokken bij de ontwikkeling en introductie van de perinatale audit (audit van zorg in zwangerschap en geboorte door direct betrokken zorgprofessionals). Sinds 2011 is zij werkzaam bij het Erasmus MC op ‘sociale verloskunde’. Zij heeft deelgenomen aan meerdere adviescommissies en is medeoprichter en bestuurslid van Stille Levens|Kenniscentrum babysterfte (van, met en voor ouders).

Waar je wieg staat, heeft veel invloed op kansen bij je geboorte. Achterstand begint dus al in de baarmoeder. Sociale verloskunde biedt ingangen om beter om te gaan met zowel risico- als beschermende factoren. Van belang daarbij is dat medische en gemeentelijk sociale maatschappelijke hulpverlening wordt geïntegreerd. Maar ook dat er een relatie wordt gelegd tussen verloskundigen en kraam- en jeugdgezondheidszorg. In Rotterdam bestaan er inmiddels verschillende projecten zoals ‘Klaar voor een Kind’ en ‘Moeders van Rotterdam’.  Adja gaat in haar lezing in op deze projecten. Ook schenkt zij aandacht aan het landelijke project ‘Healthy pregnancy 4 all’. Waar liggen mogelijkheden om de ongelijkheid van kansen aan te pakken? Wat is er bekend uit onderzoek? En hoe en wat kunnen zorgprofessionals hierin betekenen? 

Joelle VinkStichting Siriz
Joëlle Vink
Bijdrage: Nurture en play

Joëlle Vink werkt in de functie van Maatschappelijk Werker bij Stichting Siriz.

Zij doet de presentatie samen met haar collega Florien van Rij.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.


Accreditatie

 • DAIMH - 2 punten
 • NIP K&J / NVO - in behandeling
 • FGzPt - in behandeling
 • Registerplein - 7 punten
 • SKJ - 7 punten
 • Kwaliteitsregister V&V - 5 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register - 5 punten
 • KNGF/NVFK - in behandeling
 • Kwaliteitsregisters Fysiotherapie (KRF): 3 punten
 • ADAP (o.a. NVLF en NVD) - 7 punten

De doorlooptijd van de accreditatieaanvragen bij de verschillende kwaliteitsregisters neemt dit keer helaas meer tijd in beslag dan voorzien. Dat betekent dat na de start van het (online) congres pas duidelijk zal zijn, hoeveel accreditatiepunten er worden toegekend. Wanneer er punten worden toegekend vermelden we dat meteen op de website. We gaan ervan uit dat net als in voorgaande jaren alle aangevraagde accreditaties zullen worden toegekend.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks congres
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Alle deelsessies beschikbaar
 • Handouts rechtstreeks te downloaden uit de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf 
 • Gratis een collega laten deelnemen aan dit online congres of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!