3 november 2022 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 7e editie

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • kunnen het programma en relevante informatie downloaden middels een QR-code die op de congresdag bekend wordt gemaakt
 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 december 2022 online te bekijken
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten 14 dagen na afloop van het online congres en alle presentaties gevolgd zijn
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres dat vanaf 1 december gedurende 30 dagen on demand te bekijken is

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 7e editie


Startdatum 3 november 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 3 november 2022

Max. aantal deelnemers 150

De zevende editie van het jaarlijks congres over hoogbegaafdheid vindt ook dit jaar weer plaats in Jaarbeurs Utrecht.

Mensen die hoogbegaafd zijn, zijn niet alleen maar hoogintelligent, gedreven en nieuwsgierig, ze leggen ook vaak de lat te hoog voor zichzelf, of hun omgeving verwacht te veel van ze. Daarnaast kunnen ze met tal van sociale- en psychologische problemen te maken hebben. Ze zijn "anders" dan hun klasgenoten of collega's en vallen daardoor nogal eens buiten de groep.

Hoe je als hulpverlener, begeleider of leerkracht met kwetsbaarheden van hoogbegaafden kunt omgaan, is het centrale thema van deze editie van het jaarlijks congres hoogbegaafdheid. Vooraanstaande wetenschappers en ervaren uitvoerend werkers delen hun inzichten en werkwijzen met betrekking tot deze bijzondere groep mensen.

Je hebt vanaf 1 december 2022 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 december 2022 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met hoogbegaafden. Bijvoorbeeld onderwijsprofessionals zoals leerkrachten / docenten, intern begeleiders, onderwijsadviseurs, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en schoolpsychologen. Maar ook hulpverleners zoals (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en kindercoaches.


Wat leer je?

 • Perfectionisme en faalangst bij hoogbegaafden: van inzicht naar begeleiding
 • Overpresteren bij hoogbegaafde kinderen: van signaleren naar behandelen
 • Begeleiden van cognitief getalenteerde kinderen
 • Bibliotherapie als interventiestrategie voor de begeleiding van dubbel-bijzondere leerlingen
 • Werken met kerntalenten
 • Werken met hoogbegaafde senioren

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Tessa Kieboom [Exentra] - Help, slim zijn en niet studeren!?

11.10 uur Prof. Dr. Kathleen Venderickx [Exentra] - Als een 10 een noodzaak wordt

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Eleonoor van Gerven [Slim Educatief] - De ingrediënten van uitdaging

13.15 uur Lunchbuffet

14.15 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Dr. Eleonoor van Gerven [Slim Educatief] - Bibliotherapie als interventiestrategie voor de begeleiding van dubbel-bijzondere leerlingen

Deelsessie 1B Tijl Koenderink [Novilo Opleidingen] - Jeugdhulp aan hoogbegaafden: Lessen uit de praktijk

15.15 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Noks Nauta [Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen] - Hoogbegaafde senioren: niet iedereen is gemiddeld

Deelsessie 2B Danielle Krekels [CoreTalents] - KernTalenten in relatie tot hoogbegaafdheid

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

TessaExentra
Prof. Dr. Tessa Kieboom
Bijdrage: Help, slim zijn en niet studeren!?

Tessa Kieboom verdiept zich sinds 1998 in hoogbegaafdheid. Ze startte haar loopbaan onder mentorschap van Prof. dr. Franz Mönks. Door haar jarenlange praktijkervaring met meer dan 10.000 hoogbegaafde jongeren en volwassenen is ze uitgegroeid tot een veelgevraagd expert in Vlaanderen en Nederland. Haar boek 'Hoogbegaafd als je kind (g)een Einstein is' is een bekend standaardwerk. Tessa is bestuurder van Exentra en samen met Kathleen Venderickx co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

In deze presentatie bespreekt Tessa Kieboom hoe het komt dat de link tussen slim zijn en studeren vertroebeld kan zijn. Misschien hebben deze kinderen al vaker te horen gekregen dat ze niet kunnen studeren en worden ze overmand door een angst om te falen. We bekijken of dit een goede boodschap is en hoe je een supporter kan zijn voor slimme kinderen die zoekende zijn op het vlak van studeren.  

Kathleen VenderickxExentra
Prof. Dr. Ir. Kathleen Venderickx
Bijdrage: Als een 10 een noodzaak wordt

Kathleen Venderickx was gedurende 15 jaar professor energietechnieken aan de UHasselt en tevens grondlegger van een aantal bedrijven in de energiesector in België. Ze combineerde haar studies met topsport en heeft vele jaren ervaring in het coachen van topsporters. Ze is bestuurder van Exentra en samen met Tessa Kieboom schreef ze het boek ‘Meer dan intelligent’ en ze is co-titularis van de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Tijdens deze presentatie geeft Kathleen Venderickx inzicht in wat 'de embodio overpresteren' wordt genoemd. Zij legt uit wat overpresteren betekent en hoe het ontstaat. Kathleen geeft daarbij een aantal tips hoe je er best mee om kunt gaan en wat te doen als stress en de faalangst bij een kind de bovenhand gaat voeren.

Eleonoor van GervenSlim!Educatief
Dr. Eleonoor van Gerven
Bijdrage: De ingrediënten van de uitdaging

Eleonoor van Gerven studeerde Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Zij schreef onder andere Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen (2012), diverse delen voor de reeks Knapzak Praktijkgidsen, Aan de slag met slimme kleuters (2014) en Goed onderwijs voor begaafde leerlingen (2016). Eleonoor was hoofdredacteur van Handboek hoogbegaafdheid (2009) en van De gids. Over begaafdheid in het basisonderwijs (2016). Onlangs promoveerde zij op het opleiden van specialisten begaafdheidsonderwijs, Raising the bar. The competencies of specialists in gifted education. In 2021 publiceerde zij samen met Anouke Bakx en Annemieke Weterings het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen.’ Eleonoor van Gerven heeft een eigen nascholingsinstituut voor leraren: Slim! Educatief. Zij ontwikkelde de geaccrediteerde post-hbo-registeropleidingen Specialist Begaafdheid in het PO en Specialist Begaafdheid in het VO. Samen met Annemieke Weterings-Helmons ontwikkelde zijn de geaccrediteerde post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafdheidsonderwijs. Eleonoor is secretaris van de World Council of Gifted and Talented Children en voorzitter van The Education Insights Group.

De ingrediënten van de uitdaging (plenair)

Onderwijs wordt verondersteld uitdagend te zijn. Als het om het onderwijs aan begaafde leerlingen gaat wordt die term uitdaging ook heel snel ingezet. In de praktijk zien we dat voor het onderwijs aan begaafd leerlingen uitdaging veelal als synoniem gebruikt wordt voor onderwijs dat aansluit bij de belangstellingssfeer van de leerling. Maar als die leerling dan mag werken aan een thema/project naar eigen keuze, dan loopt dat vaak toch niet zo als iedereen verwacht. Soms is de leerling even snel gedemotiveerd als in situaties waarin de leerling aan het reguliere curriculum moet werken. Die demotivatie ontlokt verbazing en soms ook irritatie want de verwachting is dat een autonome benadering de motivatie van de leerling aanwakkert. Aanvankelijk is dat ook vaak zo, motivatie gaat immers vooraf aan doorzetten. Maar er is meer nodig dan alleen motivatie als motor voor ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor begaafde leerlingen, dat geldt voor álle leerlingen. In deze plenaire bijdrage wordt besproken wat de definitie is van uitdaging en welke essentiële componenten in die definitie verwerkt zijn. Vervolgens bespreken we hoe je nu aan al die elementen van de definitie tegemoet komt en wat je de volgende kleinste stap kan zijn om je onderwijs nóg uitdagender te kunnen maken.

Bibliotherapie als interventiestrategie voor de begeleiding van dubbel-bijzondere leerlingen (deelsessie)

Voor sommige leerlingen is het lastig om hun ervaringen en emoties in het omgaan met anderen, het vinden van hun eigen identiteit, en in het zoeken van hun weg in hun schoolcarrière een plaats te geven. Onder bepaalde omstandigheden kan dat voor begaafde leerlingen een extra uitdaging zijn. Wat die uitdaging bepaalt en waardoor het voor sommige kinderen lastiger kan zijn om die ervaringen en emoties die plaats geven kan voor elke begaafde leerling weer anders zijn. Een van de groepen leerlingen waarvoor dit lastig kan zijn zijn dubbel-bijzondere leerlingen. Bibliotherapie is een pedagogisch-didactische werkvorm die geschikt is om in te zetten bij de begeleiding van deze leerlingen. Zij ontwikkelen daardoor inzicht in zichzelf, de knal die zij kunnen ervaren van het leven in twee werelden: begaafd zijn maar ook een leer-of ontwikkelingsprobleem ervaren en het omgaan met de wereld om hen heen. Dat kan hen helpen op momenten dat ze het ingewikkeld vinden om over drempels heen te komen in het omgaan met anderen, het zoeken van hun plaats in de wereld en het doorlopen van het onderwijsleer-proces. Tijdens deze deelsessie bespreken we de aanpak voor bibliotherapie, hoe je daarbij aan de onderwijskundige kant van leerling begeleiding kunt blijven en hoe je juist daardoor een veilige situatie kunt scheppen voor het ontwikkelen van zelfinzicht. We bespreken de grenzen van bibliotherapie in een onderwijskundige context en verkennen hoe je dit direct in je eigen praktijk kunt inzetten in de begeleiding van dubbel-bijzondere leerlingen.

Noks NautaInstituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
Dr. Noks Nauta
Bijdrage: Hoogbegaafde senioren: Niet iedereen is gemiddeld

Noks Nauta is (niet praktiserend) arts , psycholoog en ere-bestuurslid en wetenschappelijk medewerker Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Zij is auteur van diverse boeken over hoogbegaafdheid. [Foto Gijs de Kruijf]

Hoogbegaafdheid wil zeggen: een hoge intelligentie in combinatie met een aantal persoonskenmerken zoals autonomie, hoge sensitiviteit, een rijk geschakeerd gevoelsleven, gedrevenheid en scheppingsgericht doen. Hoogbegaafdheid is een set van positieve kenmerken maar lang niet iedereen heeft geleerd om dat te herkennen en positief in te zetten. Hoogbegaafden voelen zich daarom vaak ‘anders’ en vinden het soms moeilijk gelijkgestemden te vinden. In latere leeftijdsfasen kan dat leiden tot extra uitdagingen en helaas soms ook problemen. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe we senioren, hun naaste omgeving en mensen in de ouderenzorg meer bewust kunnen maken van de kenmerken van hoogbegaafdheid en hoe men dan actief kan zoeken naar manieren om met die hoogbegaafdheid een fijn leven te leiden. Als hoogbegaafden dementie ontwikkelen, is dat een extra uitdaging voor de persoon en de omgeving. Ook hier zal kort op worden ingegaan.

Danielle KrekelsCoreTalents
Danielle Krekels
Bijdrage: KernTalenten in relatie tot hoogbegaafdheid

Danielle Krekels heeft inmiddels meer dan 400 erkende Kerntalentenanalisten opgeleid, waaronder psychologen, sociologen, criminologen, HR-managers, bedrijfsartsen, ingenieurs, coaches, preventieadviseurs, onderwijsmedewerkers en loopbaanbegeleiders. Zij zijn actief in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de VS. 

In deze praktijkgerichte deelsessie ontdekken de deelnemers drie (!) eigen creativiteitsdimensies, waarna de inzichten van de methode gekoppeld worden aan het kennen van KernTalenten bij hoogbegaafden. Wat kun je ermee doen? Waarom is dit cruciaal? Wat is het verschil met persoonlijkheidstesten? 

Tijl KoenderinkNovilo Opleidingen
Tijl Koenderink
Bijdrage: Jeugdhulp aan hoogbegaafden: lessen uit de praktijk

Tijl Koenderink is als ervaringsdeskundige zelf vastgelopen in het onderwijs. Na drie middelbare scholen (in acht jaar) heeft hij toch nog zijn gymnasiumdiploma gehaald. Vooral de conclusie 'dit moet anders kunnen' was de basis om de twintig jaar daarna aan de slag te gaan om het onderwijs -nog- een beetje beter te maken. Hij heeft drie boeken geschreven over het begeleiden van hoogbegaafden, heeft het centrum voor hoogbegaafde drop-outs Feniks Talent opgezet, en is de oprichter en directeur-bestuurder van de innovatieve School of Understanding waar ook onderwijs-zorgarrangement Elementa is opgezet met de gemeente en het samenwerkingsverband. De afgelopen jaren wordt hij met name ingezet als expert op het raakvlak van onderwijs en jeugdzorg.

Tijl Koenderink gaat aan de hand van zijn praktijkervaring door de do's en don'ts van het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen heen. Hij start zijn presentatie met een uiteenzetting over hoe hoogbegaafdheid "in het systeem past" (spoiler alert - het past niet echt). Vervolgens behandelt hij een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden: van psychotherapie aan individuele hoogbegaafden tot systeemtherapie en van onderwijs-zorgarrangementen tot passend onderwijs. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de praktijk, waarna je als  deelnemer concrete handvatten ontvangt waarmee je de volgende dag aan de slag kunt. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie.
Voor herregistratiepunten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP K&J/NVO-OG hierbeneden.

Registerplein
7 punten voor:

 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Kinder- / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal werkers
 • Sociaal agogen

FGzPt
4 punten

NIP K&J/NVO-OG
7 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

AbSG / KNMG-GAIA *
5 punten voor JGZ

Register vaktherapie
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en

Lerarenregister / Lerarenportfolio
7 punten in de categorie pedagogisch onder code 00701-45570

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres over hoogbegaafde mensen
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!