8 februari 2023 - Eindhoven

Congres - Cerebrale Parese herkennen & behandelen

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 maart 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 maart 2023 on demand online te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Cerebrale Parese herkennen & behandelen


Startdatum 8 februari 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 8 februari 2023

Max. aantal deelnemers 150

Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft cerebrale parese (CP).

Daarmee is deze houdings- en bewegingsstoornis de meest voorkomende oorzaak van motorische beperkingen bij kinderen. Toch herkennen zorgprofessionals veel van deze kinderen niet tijdig. Begrijpelijk, want CP heeft veel verschillende verschijningsvormen.

CP wordt veroorzaakt door beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat tijdens de zwangerschap, de geboorte of door een trauma in het eerste levensjaar. Het congres ‘Cerebrale Parese herkennen & behandelen’ belicht allerlei aspecten die van belang zijn voor zorgprofessionals die werken met jonge kinderen.

Je hebt vanaf 1 maart 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 maart 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders in relatie tot cerebrale parese. Te denken valt aan artsen, verpleegkundigen, IMH-specialisten, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten, kinderergotherapeuten, jeugdartsen, kinderartsen, diëtisten, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, leerkrachten en begeleiders in het speciaal onderwijs en andere belangstellenden.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Diagnosestelling van CP en wat dit betekent voor een kind
 • Het belang van bewegen en slaap voor kinderen met CP
 • Opvoedingsthema's en emotionele- en gedragsproblemen in de begeleiding van jonge kinderen met CP
 • Behandelen van eet- en voedingsproblemen bij kinderen met CP
 • Recente ontwikkelingen op het gebied van Blended Care en Virtual Reality
 • Praktische aanbevelingen, tips en suggesties vanuit de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg in de kinderrevalidatie
 • Het benutten van de kansen in de vroege interventie om de ontwikkeling van de zintuigen te ondersteunen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Drs. Jolanda Schieving [Radboud UMC] - Wanneer spreek je van CP en wat houdt het in?

11.10 uur Olaf Verschuren PhD [Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht] - 24 uurs activiteiten bij kinderen met CP

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Tinka Bröring-Starre [Emma Kinderziekenhuis] - Opvoedingsthema's en emotionele- en gedragsproblemen

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Dr. Karen van Hulst [Radboud UMC- Amalia Kinderziekenhuis] - Voedingsproblemen bij jonge kinderen met CP

Deelsessie 1B Dr. Pauline Aarts [Stichting CPNet] - Piratengroep Nu, Toen en Straks

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Marjolijn Ketelaar [Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht] en Drs. Marike Willems [CP Nederland] en Dr. Mattijs Alsem [Amsterdam UMC] - Revalideren doe je samen

Deelsessie 2B Miriam Hufen [Anders kijken naar kinderen] - Geprikkeld door de zintuigen?

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Jolanda SchievingRadboud UMC
Drs. Jolanda Schieving
Bijdrage: Wanneer spreek je van CP en wat houdt het in?

Jolanda Schieving werkt als kinderneuroloog in het Amalia kinderziekenhuis/Radboudumc in Nijmegen. Haar aandachtsgebieden zijn bewegingsstoornissen bij kinderen en erfelijke en aangeboren aandoeningen waaronder neurocutane aandoeningen zoals Cowden syndroom en neurofibromatose. Daarnaast geeft ze les aan de universiteit. Verder is zij eigenaar van de website www.kinderneurologie.eu waar zij gezinnen en betrokken professionals in begrijpelijke taal voorziet van informatie over kinderneurologische aandoeningen.

Wanneer mag je de diagnose cerebrale parese stellen? En wat betekent dat dan voor een kind? Het woord ‘parese’ doet erg denken aan problemen met bewegen. Voor een goede begeleiding is het echter belangrijk om te beseffen dat kinderen met deze stoornis veel meer problemen hebben dan alleen met bewegen. In deze eerste plenaire presentatie gaat Jolanda in op de aspecten van cerebrale parese die van belang zijn voor de ‘gereedschapskist’ van professionals rond het jonge kind.

Olaf VerschurenKenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Olaf Verschuren PhD
Bijdrage: 24 uurs activiteiten bij kinderen met CP

Olaf Verschuren is van oorsprong kinderfysiotherapeut en promoveerde in 2007 op een onderzoek bij kinderen met cerebrale parese. Sinds 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Fysieke Gezondheid en initieert en begeleidt verschillende projecten binnen deze onderzoekslijn, met de focus op de kinderen met cerebrale parese. De thema’s waar het onderzoek en de innovatie zich op richt zijn fysieke activiteit en slaap.

Voor kinderen met CP gaat binnen de kinderrevalidatie veel tijd naar het verbeteren van het motorisch functioneren. Veel aandacht krijgt het optimaliseren van activiteiten gedurende de dag. Met het hanteren van een holistische 24-uurs visie is echter meer winst te behalen. Dit vereist aandacht voor het héle spectrum van activiteiten gedurende de dag én de nacht. Olaf belicht het belang van bewegen en slaap voor kinderen met CP en zal zijn presentatie doorspekken met de resultaten uit recente studies.

Tinka BröringEmma Kinderziekenhuis
Dr. Tinka Bröring
Bijdrage: Opvoedingsthema's en emotionele- en gedragsproblemen

Tinka is GZ-psycholoog (i.o. specialist/klinisch psycholoog) in het Emma Kinderziekenhuis bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg te Amsterdam. Zij combineert momenteel (poli)klinische patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) voor kinderen met een medische aandoening (waaronder CP, vroeggeboorte, geboortetrauma’s) en hun ouders, met onderwijs en onderzoeksactiviteiten. In 2018 promoveerde zij op de gevolgen van ernstige vroeggeboorte voor sensorisch functioneren en gedrag. In samenwerking met CP Nederland schreef zij het boek ‘Gedrag en emotie bij kinderen met cerebrale parese’ (herdruk en revisie 2021) en droeg bij aan de website https://cpengedrag.nl.

Optimaal inzicht in de aard van de emotionele en gedragsproblemen is voor het begeleiden van jonge kinderen met CP een eerste vereiste. Tinka gaat hier in haar presentatie uitgebreid op in. Daarbij gaat zij ook dieper in op de aard van de hersenafwijkingen de invloed van de sociale context hierbij. Tevens staat zij stil bij opvoedingsthema’s die gelinkt zijn aan CP.

Karen van HulstRadboudumc - Amalia Kinderziekenhuis
Dr. Karen van Hulst
Bijdrage: 'Op de kleintjes letten'; voedingsproblemen bij jonge kinderen met CP

Karen van Hulst is logopedist en klinisch epidemioloog/onderzoeker. Zij is in 2019 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het onderwerp ‘Oral motor Perfomance in children with neurodevelopmental disabilities’. Karen is momenteel werkzaam op de afdeling revalidatie kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis van het RadboudUMC.

Kinderen met CP lopen een groter risico op het ontwikkelen van een dysfagie en voedingsproblemen vergeleken met gezonde kinderen. De prevalentie van dysfagie bij kinderen met CP wordt geschat tussen de 27% tot 99% (afhankelijk van studiepopulatie) en neemt toe met de ernst van de CP. Bij jonge kinderen met CP (onder de leeftijd van 3 jaar) worden slik-, en voedingsproblemen frequent gerapporteerd. Zo'n 39% van de kinderen in deze leeftijdsgroep heeft aanpassingen nodig in de voedselstructuren en 10% is afhankelijk van sondevoeding. Inmiddels weten we ook dat kinderen met CP een afwijkende en minder grote sliklimiet hebben dan gezonde kinderen. Dit heeft invloed op de efficiëntie en veiligheid van het slikken. Dysfagie vergroot het risico op aspiratie met (mogelijk) als gevolg respiratoire problemen. Bij zo'n 58% van de mensen met CP zijn de luchtweginfecties doodsoorzaak nummer één. De voedingsproblemen kunnen ook leiden tot malnutritie, dehydratie en ondergewicht. Eet- en drinkproblemen kunnen leiden tot stress rondom de maaltijden, en hebben niet alleen impact op het kind maar ook op ouders, verzorgers en de omgeving. In deze deelsessie zullen de laatste ontwikkelingen aan bod komen (sliklimiet, mini-EDACS, FS-IS) en zal casuïsitiek worden gebruikt.

Pauline AartsStichting CPNet
Dr. Pauline Aarts
Bijdrage: Piratengroep Nu, Toen en Straks

Pauline Aarts heeft maar liefst 40 jaar gewerkt in de Kinderrevalidatie in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Naast kinderergotherapeut heeft Pauline gezondheidswetenschappen gestudeerd. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van het Piratenconcept. Eind september 2022 wordt zij voorzitter van het bestuur van Stichting CPNet.

Het Piratenconcept is een praktische interventie voor kinderen met een unilaterale CP. In deze praktijkgerichte deelsessie licht Pauline toe wat het doel, de inhoud en werkwijze van het Piratenconcept is. Zij zal voorbeelden geven van de werkwijze door de jaren heen, met aandacht voor onderzoek en literatuur. Daarnaast staat zij stil bij de succesfactoren van het concept. Eentje die eruit springt is de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Ook gaat Pauline in op de kansen van recente ontwikkelingen op het gebied van Blended Care en Virtual Reality voor het Piratenconcept van de toekomst. Uiteraard wordt in de sessie ook duidelijk hoe de Piratengroep er in de praktijk uitziet en hoe het concept is toe te passen in de thuissituatie, het kinderdagverblijf, op school en door zorgprofessionals buiten het revalidatiecentrum. 

Marjolijn KetelaarKenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Dr. Marjolijn Ketelaar
Bijdrage: Revalideren doe je samen

Marjolijn Ketelaar is van oorsprong bewegingswetenschapper met specialisatie neuro- en revalidatiepsychologie. Zij is gepromoveerd op het onderwerp ‘Functionele fysiotherapie bij kinderen met Cerebrale Parese. Marjolijn is senior onderzoeker kinderrevalidatie bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (samenwerking van De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht), en verantwoordelijk voor de onderzoekslijn (Family) Empowerment. Zij verzorgt de presentatie samen met haar collega’s Marike Willems (CP Nederland) en Mattijs Alsem (kinderrevalidatiearts Amsterdam UMC).

Samen met ouders, jongeren, zorgprofessionals en onderzoekers is de afgelopen jaren de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg in de kinderrevalidatie ontwikkeld. Hiermee wordt beoogd niet alleen psychosociale problemen te voorkomen, maar ook de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen en ouders te vergroten. De kwaliteitsstandaard is gericht op zowel het ‘waarom’ als het ‘hoe’ van psychosociale zorg. In deze praktijkgerichte sessie nemen de drie sprekers de deelnemers mee in de achtergrond en vooral de praktische aanbevelingen, tips en suggesties vanuit de kwaliteitsstandaard. Hun motto is: revalideren doe je samen!

Marike WillemsCP Nederland
Drs. Marike Willems - op het Veld
Bijdrage: Revalideren doe je samen

Marike heeft Communicatiewetenschap gestudeerd. Sinds 2015 is ze werkzaam voor CP Nederland (voorheen BOSK). Daar is ze verenigingsmanager en projectmanager, en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het project Revalideren doe je samen.

Marike verzorgt deze presentatie samen met haar collega's Marjolijn Ketelaar en Mattijs Alsem.

Mattijs AlsemAmsterdam UMC
Dr. Mattijs Alsem
Bijdrage: Revalideren doe je samen

Mattijs werkt als kinderrevalidatiearts in het Amsterdam UMC en is gespecialiseerd in de zorg voor jonge kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen en aandoeningen. Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de zorg voor deze kinderen en hun gezinnen, in het bijzonder om ouders te ondersteunen in het proces.

Mattijs verzorgt deze presentatie samen met zijn collega's Marike Willems en Marjolijn Ketelaar.

Miriam HufenAnders Kijken naar Kinderen
Miriam Hufen
Bijdrage: Geprikkeld door de zintuigen?

Miriam Hufen is ergotherapeut. Zij heeft veel werkervaring opgedaan in de kinderrevalidatie, met kinderen met (e)MB. Verder heeft zij 27 jaar geleden het cursusinstituut Anders kijken naar kinderen opgericht. Momenteel is zij zowel opleidingscoördinator als docent en directeur bij Anders Kijken naar Kinderen.

In het vroege leven van het kind dragen de zintuiglijke ervaringen bij aan de opbouw van rijke neurologische netwerken. Prikkels krijgen hierdoor betekenis en dragen bij aan het waarnemen van het eigen lichaam en de buitenwereld. Bij jonge kinderen met CP werken de zintuigen soms minder goed of wordt informatie door de hersenen niet goed geïnterpreteerd. Bewegingsbeperkingen hebben impact op de mogelijkheid om zintuiglijke informatie op te doen en dat beïnvloedt de mogelijkheden voor (zelf)regulatie. Zintuiglijke informatie ligt aan de basis van iedere beleving. Hoe krijg je de prikkels die je zoekt als je lichaam het niet mogelijk maakt gewenste prikkels op te doen of ongewenste te ontwijken? Mede aan de hand van ervaringsverhalen kijkt Miriam onder meer naar de uitdagingen waar ouders en kinderen voor komen te staan in de activiteiten van alledag. Expliciete aandacht krijgt tot slot het benutten van de kansen in de vroege interventie om de ontwikkeling van de zintuigen te ondersteunen. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 


Accreditatie

NVK (KNMG/GAIA)*
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • Jeugverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen

FGzPt
6 punten

NIP K&J / NVO-OG

 • 6 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken

SKJ - in behandeling

KNGF - in behandeling

ADAP / KP (logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten)
5 punten voor:

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten

DAIMH - in behandeling

* LET OP: Toegekende punten van NVK / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over het herkennen en behandelen van Cerebrale Parese (CP)
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand online bekeken worden
 • Diverse kortingen mogelijk
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!