28 juni 2022 - Zoom

Online Masterclass - Interrupting cycles of intergenerational risk

Online Masterclass - Interrupting cycles of intergenerational risk


Startdatum 28 juni 2022

Aanvangstijd 19:00 uur

Eindtijd 21:00 uur

Locatie Webinar - Zoom

Prijs € 89,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 28 juni 2022

Max. aantal deelnemers 50

Let op! De voertaal van dit webinar is Engels.

Kindermishandeling, hechtingsproblematiek, gedragsproblemen en een scala aan andere problematiek wordt vaak generaties lang van ouders op kinderen doorgegeven.

De zogeheten intergenerationele overdracht is een complex en veelzijdig verschijnsel, met psychologische, sociale en biologische aspecten. Wie de hedendaagse literatuur hierover leest, kan haast niet om de naam van Sheri Madigan heen. Deze Canadese klinisch psycholoog en hoogleraar is een wereldwijde autoriteit op het gebied van intergenerationele overdracht in relatie tot gehechtheid, kindermishandeling / ACEs en externaliserende gedragsproblematiek.

Zij zal deze online Engelstalige masterclass van twee uur verzorgen voor hbo en academisch opgeleide hulpverleners die in hun werk te maken hebben met intergenerationele overdracht van problemen als kindermishandeling / ACEs, gedragsproblemen en hechtingsproblematiek.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze online masterclass is gericht op hbo en academisch opgeleide hulpverleners met ervaring in het werken met gezinnen of families waarbinnen intergenerationele overdracht van problemen plaatsvindt. Omdat de lezing in het Engels gegeven wordt, is het van belang dat je de Engelse taal voldoende machtig bent om een lezing in academisch Engels te kunnen verstaan. Als je geschreven of gesproken Engels niet (zo) goed is, dan is dat geen probleem. Vragen worden via de chat naar de Nederlands sprekende moderator gestuurd, die zelf in Engeland heeft gestudeerd. Hij zal de vraag vervolgens vertalen en in het Engels voorleggen aan de spreker. 


Wat leer je?

 • Wat er onder intergenerationele overdracht (van risico's) verstaan wordt
 • Welke psychologische, sociale en biologische mechanismen ten grondslag liggen aan het overdragen van problematiek als bijvoorbeeld ACEs, kindermishandeling, hechtingsproblematiek en gedragsproblemen van de ene generatie op de andere
 • Welke van deze mechanismen potentieel beïnvloedbaar zijn
 • Waar je aanknopingspunten kunt vinden voor het ondersteunen van deze gezinnen
 • Op welke manier je gezinnen en families kunt helpen in het doorbreken van de cyclus van intergenerationele overdracht.

Programma

18.15 uur: Openstelling Zoom room zodat degenen die dat willen hun verbinding en instellingen kunnen testen
19.00 uur: Introductie door moderator Dr. Guido van de Luitgaarden
19.05 uur: Lezing "Interrupting cycles of intergenerational risk" door Prof. Dr. Sheri Madigan vanuit Calgary, Canada
20.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat (in Nederlands of Engels), waarna ook nadere discussie met de spreker kan volgen (in Engels)
21.00 uur: Einde


Wie zijn de sprekers?

Sheri MadiganUniversity of Calgary
Prof. Dr. Sheri Madigan
Bijdrage: Interegenerational transmission: breaking the cycle

Sheri Madigan is een geregistreerd klinisch psychologe en hoogleraar "Determinants of child development" aan de University of Calgary in Canada. Ze is directeur van het Madigan Lab aan haar universiteit: een onderzoeksgroep die zich richt op het begrijpen van de invloed van jeugdervaringen op de cognitieve ontwikkeling en het geestelijk welzijn van jonge mensen. Daarbij worden ook thema's als gehechtheid, ACEs, kindermishandeling en de invloed van psychisch welbevinden van ouders op hun kinderen bij betrokken.

Zij publiceerde inmiddels bijna 200 artikelen, boeken en hoofdstukken over dit thema. 

Wat weten we uit onderzoek over intergenerationele overdracht van gezins- en psychische problemen? Wat zijn de onderliggende mechanismen? En hoe kunnen we die als hulpverleners gebruiken om cliënten te ondersteunen in het doorbreken van zulke patronen die al generaties lang in families voorkomen?

Sheri zal voor de deelnemers de feiten op een rijtje zetten en praktische aanknopingspunten aanreiken om in de hulpverleneingspraktijk vooruitgang te kunnen boeken ten aanzien van deze buitengewoon weerbarstige problematiek.


Accreditatie

Let op: Wanneer de aanvraag bij jouw kwaliteitsregister hier beneden nog op "in behandeling staat", kun je je toch zonder risico aanmelden. Wat bedoelen we daarmee? Als je ingeschreven bent bij één van de onderstaande registers en ten tijde van je inschrijving staat bij dat register dat de aanvraag nog in behandeling is, schrijf je je gewoon in. In het onwaarschijnlijke geval dat het betreffende register uiteindelijk zou besluiten de aanvraag af te wijzen, geven wij het door jou betaalde bedrag volledig terug en mag je toch gewoon deelnemen aan de Masterclass.

Accreditatie (stand van zaken op dit moment):

 • FGzPt
  2 punten
   
 • SKJ (hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals / jeugdzorgwerkers)
  2 punten in de categorie Informeel leren - Referaat
   
 • Registerplein
  2 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGz-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Kinderwerkers / jongerenwerkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • NIP K&J / NVO-OG en universitair opgeleide SKJ-geregistreerden:
  2 punten voor herregistratie
  0,5 punt voor opleiding - behandeling
  0,5 punt voor opleiding - diagnostiek

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 89,00 ex. 21% BTW en dit bedrag moet direct na inschrijven worden voldaan via iDeal of een andere online betaalmethode.

Na afloop krijg je een Bewijs van deelname en worden (indien van toepassing) de registerpunten bijgeschreven.


Alle voordelen op een rij

 • Spreker is een internationale expert op het gebied van intergenerationele overdracht
 • Interactie met spreker en andere deelnemers vanwege beperkte groepsomvang (max. 50)
 • Geaccrediteerd door relevante registers
 • Bewijs van deelname

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!