1 december 2022 - Online scholing

Online congres - Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 december 2022 online on demand te bekijken i
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022


Startdatum 1 december 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Wanneer ouders een kind krijgen, dan hopen zij het allerbeste voor hun kind.

Bijvoorbeeld dat het gezond is, zonder al te veel kleerscheuren opgroeit, zelfstandig en onafhankelijk zal zijn. Ze hebben veelal ook een beeld van hoe het leven met hun kind eruit zal gaan zien; hoe vaag soms ook.

Als ouders dan te horen krijgen dat hun kind een beperking of beperkende ziekte heeft, dan moeten die verwachtingen vaak radicaal bijgesteld worden. Door sommige ouders wordt dit ook wel als een proces van "levend verlies en blijvend verdriet" beleefd. Hierin lijkt verliesverwerking bij diagnose vlak na de geboorte anders te gaan dan wanneer een diagnose geleidelijk of later in het leven wordt gesteld.

Hun verwachtingen over de toekomst van hun kind, maar ook over hun eigen leven, gezin, werk en relaties moeten worden aangepast aan de realiteit. Dat bijstellen van verwachtingen gebeurt niet één keer, maar steeds opnieuw. Angsten en zorgen van ouders komen niet uit of vallen toch mee, terwijl nieuwe zorgen zich opdringen. Niet zelden wordt ook de controle en regie die ouders hebben over hun kind, overgenomen door medici en hulpverleners; ook daarin gaat het soms anders dan ouders zouden verwachten en willen.

Dit congres, dat in samenwerking met Drs. Edith Raap van de Hogeschool Utrecht georganiseerd wordt, heeft als doel om HBO- en academisch opgeleide hulpverleners het proces bij ouders beter te leren begrijpen. Er is veel aandacht voor de manier waarop je als professional bij de ouder kunt aansluiten en de ondersteuning aan hen vorm en inhoud kunt geven.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, (medisch en algemeen) maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, gezinscoaches, (gz-) psychologen, psychotherapeuten, (ortho)pedagogen, gedagswetenschappers, kinderartsen / jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten en docenten.


Wat leer je?

 • Inzicht in de innerlijke wereld van ouders van een kind met een beperking
 • Leven met een beperking vanuit het perspectief disability studies
 • Mindful Ouderschap als ondersteuning bij het ervaren van Levend Verlies
 • Levend Verlies en Blijvend Verdriet bij familieden van mensen met psychiatrische problematiek
 • Dubbelzinnig verlies in relatie tot transgender zijn (van je kind)
 • Zorg voor ouders die te maken krijgen met het verlies van hun kindje tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling
 • Rouw- en verliesbegeleiding na overlijden van een van de ouders of brusjes

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Inge van Nistelrooij [UvH] - De innerlijke wereld van ouders van een kind met een beperking

Prof. Dr. Alice Schippers [UvH] - Speciale families en hun gewone leven

Dr. Sasja Duijff [Care4Minds] - Levend Verlies en Mindful Ouderschap

Deelsessie 1 - A Drs. Hanneke Claassens [Fontys] - Levend Verlies bij familieden van mensen met psychiatrische problematiek

Deelsessie 1 B Sandy Kardolus [LEF] - Dubbelzinnig verlies in relatie tot LHBTI

Deelsessie 2 A Mariëlle Bruntink [Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk] - Van Levend Verlies naar verliespoli

Deelsessie 2 B Lies Scaut [De Weg Wijzer] - Hoe help je een kind bij (levend) verlies en rouw?


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Inge van NistelrooijUniversiteit voor Humanistiek
Prof. Dr. Inge van Nistelrooij
Bijdrage: Ouders in dialoog, dialoog in ouders

Inge van Nistelrooij studeerde in 1995 cum laude af op een bekroonde scriptie over zorgethiek en trad daarmee in de voetsporen van Annelies van Heijst. In haar loopbaan heeft ze jarenlange ervaring met het trainen van ethische commissies en professionals in moreel beraad en ethische reflectie in brede zin, vanuit een zorgethisch perspectief. Ze publiceerde het 'Basisboek Zorgethiek' dat 11 drukken beleefde (Heeswijk, Berne Educatie, volledig herziene versie 2022) voor zorgprofessionals en HBO-opleidingen in de zorg. Inge promoveerde in 2014 op een proefschrift over zelfopoffering in de zorg (uitgegeven bij Peeters in Leuven, 2015). Daarnaast publiceerde ze wetenschappelijke publicaties over zorgethiek, affectiviteit, zelfopoffering, relationaliteit en verantwoordelijkheid. De laatste jaren spitst haar onderzoek zich toe op geboortezorg, moederschapspraktijken en het zelfverstaan van moeders. De Dialogical Self Theory dient daarbij zowel als een belangrijke theorie voor het duiden van het 'moederlijke zelf', maar kan ook verrijkt worden met stemmen van moeders. Voor meer informatie zie www.ingevannistelrooij.com

Vanuit zorgethiek en de Dialogical Self Theory is op verschillende manieren na te denken over de relationele inbedding van ouders en de dialogen die zij voeren. Hun identiteit wordt mede bepaald door de relaties die zij hebben, waarin het kind een centrale plek inneemt. In deze relaties worden vele dingen gedaan en beleefd, zoals zorghandelingen die betekenisvol zijn. Ook de dialogen die ouders zowel in zichzelf als met anderen voeren, construeren als het ware wie zij zijn. In deze dialogen wordt betekenis gevonden en gegeven. In de lezing wordt ingegaan op beide theorieën én praktijken van zorg en dialoog. Hoe kunnen deze helpen om de verwevenheid van het gezin en de onderbreking van zorgvragen te verstaan? En wat dit betekent voor het zelfverstaan van ouders van kinderen met een beperking?

Alice SchippersUniversiteit voor Humanistiek
Prof. Dr. Alice Schippers
Bijdrage: Speciale families en hun gewone leven

Alice Schippers is bijzonder hoogleraar Disability Studies vanuit de Disability Stichting in Nederland waar zij directeur-bestuurder is.
Al van jongs af aan is zij geboeid aan het leven met beperkingen en is het een vanzelfsprekend onderdeel van haar leven geworden. Als tiener begon zij als vrijwilliger in de gehandicaptenzorg, vanaf die tijd heeft zij zich op veel verschillende plekken en rollen tot dit veld verhouden. Als onderzoeker en leider, als vrijwilliger en activist, als moeder en vriendin.
Vanaf midden jaren 1990 richt Alice haar onderzoek op kwaliteit van bestaan, sociale inclusie en inclusief onderzoek. In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op de invloed van beperking op de kwaliteit van bestaan in sociale verbanden, in- en uitsluitingsmechanismen in families en leefgemeenschappen en transdisciplinair en collaboratief onderzoek.

Families die leven met beperkingen zijn speciaal, maar ook gewoon. In deze bijdrage belicht Alice Schippers het leven met beperkingen vanuit een disability studies-bril, waarbij zij gebruik maakt van het concept Familie Kwaliteit van Bestaan. Zij zal haar bijdrage illustreren met gegevens uit onderzoeksprojecten en vanuit diverse persoonlijke narratieven.

Sasja DuijffCare4Minds
Dr. Sasja Duijff
Bijdrage: Hoe kan Mindful Ouderschap ouders ondersteunen bij het ervaren van Levend Verlies? 

Sasja Duijff werkt als zelfstandig GZ-psycholoog (BIG), IMH-specialist (DAIMH) en Mindfulnesstrainer (VMBN cat 1.) bij de OuderKindLijn in Amsterdam en heeft ze haar eigen bedrijf Care4Minds. Ze heeft daarnaast een gastaanstelling bij het Radboud Centrum voor Mindfulness te Nijmegen. Sasja is in 2012 gepromoveerd op de cognitieve ontwikkeling van kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom.

Een bestaande, wetenschappelijk onderzochte Mindful Ouderschapstraining (Susan Bögels) is aangepast met thema's die aansluiten bij de groep ouders die o.a. te maken hebben met Levend Verlies. Het is een toegankelijke, praktische training waarbij ouders leren stress bij zichzelf en hun reactie hierop te herkennen, te begrijpen en beheersbaarder te maken. Hoewel het gedrag van hun kind vaak de belangrijkste bron van stress kan zijn, wordt er gewerkt en geoefend met de stress die het de ouder zelf geeft. Sasja laat in deze deelsessie zien hoe deze training werkt in de praktijk en hoe mindfulness een rol kan spelen bij het omgaan met Levend Verlies.

Hanneke ClaassensFontys Hogeschool Social Studies
Drs. Hanneke Claassens
Bijdrage: Levend Verlies en Blijvend Verdriet bij familieleden van mensen met psychiatrische problematiek

Hanneke Claassens is docent/onderzoeker aan de Fontys Hogeschool Social Studies. Haar onderzoek richt zich op familieleden van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij ook gekeken wordt naar de kennis en de attitude van familieleden van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening ten aanzien van op het concept: 'herstel'.

Psychiatrische problemen hebben doorgaans invloed op het leven van de cliënt. Maar ook familie en vrienden zoeken vaak naar een manier om zo goed mogelijk om te gaan met deze vorm van Levend Verlies en Blijvend Verdriet in relatie tot de persoon waar zij om geven. Wat zijn signalen en uitingsvormen en hoe hier adequaat mee om te gaan in de rol van professional? Hoe kan triadisch werken ondersteuning bieden voor zowel voor de cliënt als naastbetrokkenen. Aan de hand van casuïstiek zal Hanneke Claassens nader ingaan op deze vragen en handvatten bieden voor hulpverleners en leerkrachten die beroepsmatig met deze problematiek te maken hebben.

Sandy KardolusStichting Schiedams LEF
Sandy Kardolus
Bijdrage: Het mooiste dat je kunt worden is jezelf

Sandy Kardolus is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en docent omgangskunde. Zij is mede-oprichtster van De Geweldige School en Stichting Schiedams LEF van waaruit zij zich richt op diversiteit en genderdysforie.

Tijdens deze deelsessie zal er aan de hand van het geboortespel uitleg gegeven worden over LHBTI. Waar loop je als ouders tegen aan en hoe kun je je kind het beste hierin begeleiden? Rouwen terwijl je kind nog leeft is iets wat ouders van Transgender kinderen vaak meemaken. Zij nemen afscheid van hun dochter maar krijgen er een zoon voor terug of andersom.  Hoe kun je je kind begeleiden in het proces van transitie? Waar loop je als ouder tegenaan? En hoe ga je om met de omgeving van jouw kind?

Mariëlle BruntinkRode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Mariëlle Bruntink
Bijdrage: Van Levend Verlies naar Verliespoli

Mariëlle Bruntink werkt als O&G-verpleegkundige en verlies/trajectbegeleider in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

Als moeder werd Mariëlle Bruntink persoonlijk geconfronteerd met Levend Verlies. Haar zorgintensieve dochter was 14 jaar oud toen zij ergens anders ging wonen, waarna Mariëlle zelf op zoek ging naar passende ondersteuning. Om meer herkenning en erkenning te geven aan de term Levend Verlies geeft zij samen met een psycholoog presentaties over Levend Verlies waar Mariëlle haar ervaringsverhaal deelt met ouders en zorgprofessionals. Ook ondersteunt zij als supportouder andere ouders voor Stichting Kind en Ziekenhuis en Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. De term Levend Verlies heeft Mariëlle ook geïntroduceerd binnen haar vakgroep in het ziekenhuis. Sinds oktober 2021 is Marielle op de poli gynaecologie  en verloskunde een verliespoli gestart. Een spreekuur voor extra ondersteuning van ouders die tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte te maken krijgen met het verlies van hun kindje. Ook biedt zij o.a. steun aan wensouders waar een zwangerschap uitblijft en die belanden in het fertiliteitstraject. Voor haar is de cirkel van zorg zo rond. 

In deze keuzesessie deelt Mariëlle haar eigen ervaringen met levend Verlies, die zij linkt aan haar huidige rol als verpleegkundige en verlies/trajectbegeleider. Daarbij gaat zij nader in op de impact van Levend Verlies op het gezin en op zorgprofessionals en geeft zij voorbeelden hoe Levend Verlies geïntegreerd kan worden in een zorgorganisatie en een polikliniek.

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Hoe help je een kind bij (levend) verlies en rouw?

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Als docent is zij verbonden aan Hogeschool PXL en coördineert zij het postgraduaat rouw-en verliesvercounselor. Tevens is zij als facultymember verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (US). Binnen haar praktijk De Weg Wijzer richt zij zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen en ingrijpende gebeurtenissen met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als auteur zijn er reeds verscheidene boeken van haar verschenen rond het thema rouw en trauma bij kinderen.

De rouwverwerking van een kind of jongere verloopt anders dan die van een volwassene. Lies Scaut gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op zorg en aandacht voor kinderen die met rouw en levend verlies worden geconfronteerd. Hoe gaan zij om met (levend) verlies van een ouder of brus, welke ondersteuningsmogelijkheden zijn beschikbaar, welke interventies zijn bekend en hoe zien deze er uit in de praktijk? Vanuit de onderstroom gaan we op zoek naar wat kinderen en jongeren uiten in hun gedrag en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP K&J/NVO-OG
6 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

FGzPt
3 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal-agogen
 • Sociaal werkers
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • SPV-en
 • VG-verpleegkundigen
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  5 punten

Register Vaktherapie
5 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!