1 januari 2023 - Online scholing

Online congres - Autisme - editie 2022

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 januari 2023 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 januari 2023 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Autisme - editie 2022


Startdatum 1 januari 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 januari 2023

Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen vanalles aan.

Dit jaar staat het congres in het teken van bijkomende psychische en psychiatrische problematiek van mensen met autisme. Vanwege hun niet-typische breinfunctioneren, is signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze bijkomende problemen tenslotte een hoofdstuk apart. Hoe maak je in iemands gedrag of belevingen onderscheid tussen de problemen die voortkomen uit enerzijds het autisme van die persoon en anderzijds bijvoorbeeld ADHD, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek of een stemmingsstoornis? En op welke manier maakt dat uit voor de manier waarop je de persoon met autisme tegemoet treedt, de samenwerking met hem / haar aangaat en begeleiding biedt?

Op dit congres hoor je van vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk hoe je dat volgens de laatste stand van wetenschap en praktijk kunt doen.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie. Daarbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, (ortho-)pedagogen, (Gz-)psychologen, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders, gezinshuisouders, POH-GGZ-en, (school-)maatschappelijk werkers, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGZ, gedragswetenschappers, vaktherapeuten, zorgcoördinatoren, mentoren en intern- / ambulant begeleiders.


Wat leer je?

 • Acceptatie en coping vanuit cliëntperspectief
 • Levensloopbegeleiding van mensen met autisme
 • Comorbiditeit tussen autisme en persoonlijkheidspathologie
 • Psychotrauma en psychotraumabehandeling bij mensen met autisme
 • Factoren die van belang zijn om seksueel en relationeel welbevinden bij mensen met autisme te verhogen
 • Verschillen, overeenkomsten en combinaties van autisme en A(D)HD
 • Autisme en behandeling: het paradigma van de context

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Voorzitter

Jasper Wagteveld [NVA] - Ervaringsverhaal over acceptatie en copingstrategieën bij mensen met autisme

Dr. Jan Pieter Teunisse [Hogeschool van Arnhem en Nijmegen] - Levensloopbegeleiding van mensen met autisme

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Comorbiditeit tussen autisme en persoonlijkheidspathologie

Deelsessie 1A Dr. Liesbeth Mevissen [Mevissen Psychotrauma] - Psychotrauma en psychotraumabehandeling bij mensen met autisme

Deelsessie 1B Dr. Jeroen Dewinter [GGzE] - Seksueel en relationeel welbevinden bij mensen met autisme

Deelsessie 2A Dr. Annelies Spek [Autisme Academy] - Verschillen, overeenkomsten en combinaties van autisme en A(D)HD

Deelsessie 2B Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Autisme en behandeling: het paradigma van de context


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: ASS/ADHD

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

ASS en ADHD kunnen op elkaar lijken, maar kennen ook veel verschillen. Voor hulpverleners is het vaak lastig om de twee te onderscheiden en om in te schatten wanneer deze samengaan. Dit is echter wel relevant voor het inschatten van behandelmogelijkheden. In deze lezing wordt ingegaan op dit thema.

Jasper WagteveldNederlandse Vereniging voor Autisme
Jasper Wagteveld
Bijdrage: Autisme een leven lang anders

Jasper Wagteveld kreeg zijn diagnose toen hij twaalf jaar was. Sinds april 2017 is hij NVA-ambassadeur op het gebied van ‘zorg’ en werkte hij mee aan de Zorgstandaard Autisme. Verder geeft hij trainingen en is hij betrokken bij Vanuit Autisme Bekeken. De beeldvorming rondom autisme is volgens Jasper verre van realistisch. Mensen zien iemand met autisme als Rainman of ze benoemen alleen de sterke kanten van autisme (punctualiteit, IT, detailgericht). De waarheid ligt wat hem betreft in het midden. Autisme is een serieuze handicap, maar wel met mogelijkheden die individueel verschillen.

We zien dat er een een gigantische toename is rond autismezorg. Ook nemen de wachttijden voor diagnostiek volop op. Maar wat betekent het om autisme te hebben in een samenleving anno 2022? Zijn er effectieve copingstrategieën en wat is het verhaal rond autisme/prikkels? Dit alles zal gelardeerd met 27 jaar ervaring met de diagnose de revue passeren en met humor!

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Autismespectrumstoornissen en behandeling: het paradigma van de context

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

In de 'behandeling' van autismespectrumstoornissen (ASS) zien we de laatste jaren duidelijke verschuivingen. Naast de predictive coding theorie (voorspellende brein) en de dubbele empathie theorie (elkaar wederzijds anders begrijpen) geeft ook het denken vanuit neurodiversiteit richting aan deze verschuivingen. In deze deelsessie wordt dit anders denken over ASS praktisch vertaald naar contextleren en de socratische dialoog. Beiden vormen een basis om vaardigheden uit te breiden, gedrag en emoties te begrijpen en het eigen autisme te leren verstaan (psychoeducatie). De autismetaal zal hierbij centraal staan.

Jan Pieter TeunisseHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Jan-Pieter Teunisse
Bijdrage: Levensloopbegeleiding van mensen met autisme

 Jan-Pieter Teunisse is lector 'Volwaardig Leven met Autisme' aan de HAN University of Applied Sciences. Daarnaast werkt hij als gz-psycholoog en senior-onderzoeker in het Dr Leo Kannerhuis, een TOPGGz behandelcentrum voor autisme. Jan-Pieter is in 1996 gepromoveerd op onderzoek naar gezichtswaarnemingsprocessen bij autisme. Sindsdien is hij verbonden aan het Dr Leo Kannerhuis, waarbij zijn aandachtsgebied aanvankelijk de neuropsychologie was. Geleidelijk aan is de focus steeds meer op praktijkgericht onderzoek komen te liggen. Belangrijke thema's in zijn huidige projecten zijn levensloopbegeleiding, cocreatie van innovatieve ondersteuningsmiddelen, netwerkondersteuning en betekenisvolle samenwerking.

Levensloopbegeleiders ondersteunen mensen met autisme vanuit de eigen leefwereld bij de vragen die zich in verschillende levensfasen en -gebieden voordoen. Een levensloopbegeleider helpt daardoor niet alleen voorkomen dat problemen onnodig escaleren, maar denkt ook mee over wat voor de persoon met autisme bijdraagt aan een betekenisvol leven waarin hij/zij zo veel mogelijk tot bloei kan komen. Daarvoor is het belangrijk om ook oog te hebben voor het sociale netwerk wat iemand om zich heen heeft. Je sociaal netwerk is er immers niet (alleen) om je te ondersteunen vanwege je autisme, maar het is ook de context waarin je je leven vorm geeft en van betekenis kan zijn. In de lezing wordt ingegaan hoe je als levensloopbegeleider kan bijdragen aan een vitaler netwerk waarin de persoon met autisme zichzelf kan zijn en het vertrouwen voelt om een eigen plek te vinden.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: AS 1-problematiek en persoonlijkheidspathologie: hoe zit dat en wat kun je hiermee?

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Jan Derksen gaat in op comorbiditeit tussen AS 1-problematiek en persoonlijkheidspathologie en wat dit betekent voor de praktijk? Hij zal op zijn manier de brug slaan tussen wetenschap en praktijk en concrete handreikingen geven voor professionals die werken met mensen met autisme.

Liesbeth MevissenMevissen Psychotrauma
Dr. Liesbeth Mevissen
Bijdrage: Psychotrauma en psychotraumabehandeling bij mensen met autisme

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan de afdeling kennis, kwaliteit en innovatie van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Vanwege hun afhankelijkheid van anderen voor een goede kwaliteit van bestaan wordt het netwerk als vanzelfsprekend betrokken. Liesbeth ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift "assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" won zij de Jan van Dijk Award.

Mensen met autisme lopen in alle fasen van hun leven een relatief groot risico op blootstelling aan trauma’s en stressoren en het ontwikkelen van posttraumatische stress klachten die zich kunnen uiten in de vorm van PTSS. Maar uit onderzoek weten we ook dat angst- en stemmingsstoornissen relatief veel voorkomen bij mensen met autisme en dat in 80% van deze gevallen sprake is van trauma in de voorgeschiedenis. Welke kennis is relevant, welke interventies kunnen worden ingezet voor diagnostiek en behandeling van psychotrauma en hoe kan een trauma-sensitieve ondersteuning gestalte krijgen? Liesbeth Mevissen zal aan de hand van casuïstiek illustreren wat de valkuilen en kansen zijn.
 

Jeroen DewinterGGzE
Dr. Jeroen Dewinter
Bijdrage: Seksueel en relationeel welbevinden bij mensen met autisme

Dr. Jeroen Dewinter studeerde orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). In 2005 werd hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie na de postacademische opleiding aan de KUL. Hij werkte achtereenvolgens in de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen en in de kinder- en jeugdpsychiatrie (UKJA Antwerpen). Jeroen promoveerde op onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van adolescente jongens met autisme bij Tranzo, Tilburg University. Hij is verbonden aan het team jongvolwassenen en de dagbehandeling autisme bij GGzE.

Als er al aandacht is voor seks en relaties in de zorg en in het samenwerken met jongeren en volwassenen met autisme, dan is die vooral gericht op problemen, maar er wordt nog vaker amper aandacht besteedt aan dit thema. Dit is een stelling die we niet helemaal hard kunnen maken op basis van onderzoek maar die voor veel mensen herkenbaar lijkt. Toch is een belangrijke vraag van volwassenen met autisme om meer aandacht te hebben voor preventie en ondersteuning van seksueel en relationeel welbevinden. Dat betekent concreet praten over seks en relaties, maar ook aandacht hebben voor seksuele diversiteit, identiteit en specifieke uitdagingen die mensen met autisme kunnen ervaren. Deze deelsessie biedt handvatten om dat in de praktijk vorm te geven, en ruimte om hierover in gesprek te gaan. 


Accreditatie

Let op: punten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven wanneer je gegevens exact overeenkomen met de (persoons-)gegevens zoals vermeld in jouw kwaliteitsregister

 • NIP K&J/NVO-OG
  5,5 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken

 • FGzPt
  5 punten

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

 • NVvP*
  Alleen geaccrediteerd voor de uitvoering op locatie

 • Kwaliteitsregister V&V
  5 punten voor:
  • GGZ-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • SPV-en
  • Kinderverpleegkundigen
  • Verpleegkundigen VG-zorg

 • Verpleegkundig Specialisten Register
  5 punten

 • LV POH-GGZ
  6 punten

 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal werkers
  • Sociaal agogen
  • Mantelzorgmakelaars
  • Kinderwerkers / jongerenwerkers

 • ADAP (NVLF / NVD / Ergotherapeuten / Oefentherapeuten)
  5 punten

 • Register Vaktherapie
  5 punten

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie op locatie van het congres en NIET voor deze online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld jeugdartsen) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over het werken met mensen met autisme
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!