1 december 2022 - Online scholing

Online congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2022

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 december 2022 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2022


Startdatum 1 december 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Wat voor mogelijkheden hebben we om een kansrijke start voor zoveel mogelijk baby’s en ouders binnen bereik te brengen?

Een goede start voor iedere baby en ouder. Daarover gaat de 2022-editie van het congres Vroegsignalering bij baby’s van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo. Deskundigen nemen je bij de hand met bijdragen over zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als succesvolle praktijkervaringen. Ieder vanuit een andere invalshoek gaan zij in op het voorkomen van prenatale blootstellingen. Of, als het daar al te laat voor is, de gevolgen daarvan te verminderen.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's en hun ouders werkt. Denk hierbij aan, jeugdverpleegkundigen, IMH-specialisten, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, maatschappelijk werkers en professionals in de babyopvang (gespecialiseerd en regulier). Verder is het congresprogramma interessant voor gemeentebestuurders, beleidsmakers, leden van wijkteams en onderzoekers op het terrein van het jonge kind.


Werk- en denkniveau: HBO - Universitair.


Wat leer je?

 • Basiselementen die bijdragen aan de goede start van elk kind
 • Het voorkomen van regulatiestoornissen bij baby's
 • Invloed van prenatale stress en angst van de moeder op de ontwikkeling van het kind
 • De SPARK-methodiek als preventiemiddel bij het vroegtijdig signaleren van risico's op opvoed- en opgroeiproblemen
 • Het preventieve belang van het betrekken van de vader bij de geboorte van een baby: de Fatherhood Constellation
 • Aandachtspunten voor beginnend ouderschap na vroeggeboorte
 • Stressregulatie bij overmatig huilende zuigelingen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Symone Detmar PhD [TNO] - Samen zorgen voor een goede start

Dr. Binu Singh [KU Leuven] - Aan de wieg werken van regulatieproblemen

Prof. Dr. Carolina de Weerth [Radboud UMC] - Meer doen met maternale prenatale en postnatale stress

Deelsessie 1A Dr. Ingrid Staal [GGD Zeeland/NJC] - SPARK-methodiek als preventiemiddel

Deelsessie 1B Drs. Brigitte de Jong [GGz Breburg] en Drs. Marloes Pelders [Opvoedpoli] - Toegroeien naar de Fatherhood Constellation

Deelsessie 2A Drs. Fernanda Sampaio de Carvalho [Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis] - Beginnend ouderschap na vroeggeboorte

Deelsessie 2B Dr. Ineke de Kruijff [St. Antonius Ziekenhuis] - Stressregulatie bij overmatig huilende zuigelingen


Wie zijn de sprekers?

Symone DetmarTNO
Symone Detmar PhD
Bijdrage: Samen zorgen voor een goede start

Symone Detmar is medisch antropoloog met meer dan 30 jaar ervaring in gezondheids(zorg)onderzoek, specifiek op het terrein van jeugd. Zij heeft ruime expertise in kwalitatief en kwantitatief onderzoek en heeft (inter)nationale studies geleid op het terrein van gezondheid, kwaliteit van leven, moeder en kindzorg. Gedurende de laatste jaren is ze hoofd van het programma: Gezond, veilig en kansrijk opgroeien van TNO. Binnen dit programma worden (preventieve) interventies ontwikkeld voor jeugdigen van – 10 maanden tot 23 jaar. Symone is ze lid van de stuurgroep Jeugd in Onderzoek, van de Wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg en van het kennisnetwerk Gezonde start.

Centraal in de presentatie van Symone staat wat en hoe we kunnen bijdragen aan de goede start van elk kind en waarom dit zo belangrijk is. Symone doorspekt haar lezing met sprekende voorbeelden van best practices, speciaal gericht op de bijdrage die de professional kan leveren aan het bouwen aan de basis van gezonde generaties.

Binu SinghKU Leuven
Dr. Binu Singh
Bijdrage: Aan de wieg werken van regulatieproblemen

Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut Binu Singh legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Zij is verantwoordelijk voor het zorgprogramma jonge kind binnen UPC KU Leuven, met name de dagbehandeling voor baby’s. Ook is zij voorzitter van WAIMH-Vlaanderen. Binu werkt via media, lezingen en opleiding regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen.

Binu gaat in haar presentatie in op het voorkomen van regulatiestoornissen bij baby’s. Signalering en behandeling verdienen meer aandacht, te meer daar de uitingsvormen van deze veel voorkomende problemen sterk uiteenlopen. Neem een baby die niet wil in- of doorslapen, moeilijk eet of ontroostbaar huilt, stuk voor stuk problemen die ook nog eens invloed hebben op de ouder-kindrelatie. Tot slot vertelt zij over de aanpak van het UPC KU Leuven om gezinnen met baby’s en peuters die het moeilijk hebben extra ondersteuning te bieden.

Carolina de WeerthRadboud UMC
Prof. Dr. Carolina de Weerth
Bijdrage: Meer doen met maternale prenatale en postnatale stress

Biologe Carolina de Weerth is gefascineerd door de psychobiologie van de vroege ontwikkeling. Als hoofdonderzoeker bij Radboud UMC focust zij zich op de vroege ontwikkeling. Zo doet Carolina onderzoek naar de invloeden van prenatale stress en angst van de moeder op de ontwikkeling van het kind. Actueel, want er raakt steeds meer bekend over de nadelige impact hiervan op de ontwikkeling.

Welke specifieke effecten kunnen maternale en prenatale stress hebben? Wat zijn de mogelijke mechanismen die deze effecten verklaren? En heel belangrijk: kunnen we overtollige stress bij moeder en kind voorkomen? Deze vragen behandelt Carolina aan de hand van voorbeelden uit onderzoek van het Developmental Psychobiology Lab naar onder meer moedermelk, darmbacteriën en stresshormonen bij zwangere vrouwen en baby’s.

Dr. Ingrid StaalGGD Zeeland/NCJ
Dr. Ingrid Staal
Bijdrage: SPARK-methodiek als preventiemiddel

Ingrid Staal is van origine jeugdverpleegkundige, heeft verplegingswetenschap gestudeerd en is in 2016 gepromoveerd. Haar kracht zit in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Dit komt tot uiting door ruime praktijkervaring, een netwerk binnen verplegingswetenschap, een groot netwerk binnen de Nederlandse en Vlaamse preventieve jeugdgezondheidszorg en het herhaaldelijk neerzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in de praktijk. Steeds vanuit een passie om inzicht te geven in het wat en hoe kan worden bijgedragen aan het gezond en veilig opgroeien voor alle kinderen.

Vroegtijdig signaleren van risico's op opvoed- en opgroeiproblemen heeft onmiddellijke impact op een gezin en daarmee op de kansen om gezond groot te worden. Dit is de reden dat de SPARK-methodiek is ontwikkeld. De afkorting staat voor: Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen. De methode is uitgebreid getest en telt inmiddels aanvullende instrumenten zoals een Balansmeter en e-consulten. De methode ondersteunt ouders en professionals bij het voeren van gesprekken over de opgroeisituatie van het jonge kind. De nieuwste loot aan de stam is de PRE-SPARK gericht op het prenataal oudergesprek.  In haar presentatie gaat Ingrid in op de ins & outs rond het inzetten van de methode tijdens de zwangerschap en in de babytijd. Ook geeft zij een doorkijkje naar de hieraan gekoppelde instrumenten.

Brigitte de JongGGz-Breburg
Drs. Brigitte de Jong
Bijdrage: Toegroeien naar de Fatherhood Constellation

Brigitte de Jong is GZ-psycholoog, systeemtherapeut en IMH-specialist DAIMH. Zij is werkzaam bij GGZ Breburg binnen het team Het Jonge Kind en houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen tussen de 0 en 6 jaar en hun ouders. Daarnaast is zij lid van het kernteam Integrale Vroeghulp Tilburg. 

Daniel Stern heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar moeders en de manier waarop zij de transitie naar het moederschap beleven: de Motherhood Constellation. Gelukkig wordt inmiddels steeds meer bekend over hoe vaders deze transitie ervaren en gaan er steeds meer stemmen op om te spreken over een Parenthood Constellation. Terecht, want zowel de ouder-kindrelatie van vader en moeder als de relatie tussen beide ouders zijn van grote waarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Aan de hand van verhalen uit de praktijk staan Marloes Pelders en Brigitte de Jong in hun presentatie stil bij het preventieve belang van het betrekken van de vader bij de geboorte van een baby. Maken zij een vergelijkbare transitie door als de moeder? Is er ook sprake van een Fatherhood Constellation? Deze presentatie is gebaseerd op het afstudeeronderzoek "Vaders binnen de IMH-behandeling"  en is samen met hun IMH-supervisiegroep voorbereid.  

Marloes PeldersDe Opvoedpoli
Drs. Marloes Pelders
Bijdrage: Toegroeien naar de Fatherhood Constellation

Marloes Pelders is pedagoog en IMH-specialist en werkzaam als gezinscoach in het 0-6-IMH-team van de Opvoedpoli in de regio Utrecht. Zij werkt ambulant met ouders van baby’s en hele jonge kinderen, die veel huilen, niet alleen willen slapen, niet of te weinig eten, of kinderen waarvan de ouders zich zorgen maken over hun ontwikkeling.

Marloes Pelders verzorgt deze presentatie samen met haar collega Brigitte de Jong.

FernandaErasmus MC
Drs. Fernanda Sampaio de Carvalho
Bijdrage: Beginnend ouderschap na vroeggeboorte

Fernanda is GZ- en Klinisch psycholoog, psychotherapeut en Infant Mental Health Specialist. Ze is werkzaam als Klinisch Psycholoog in het Moeder en Kind Centrum van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast is zij supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten (VKJP) en runt zij een eigen praktijk.

Veel ouders van te vroeg geboren kinderen maken een moeilijke start door. Een start die zijn weerslag kan hebben op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie. In haar presentatie vertelt Fernanda over de aandachtspunten voor beginnend ouderschap na vroeggeboorte. Wat zijn de dynamieken hierbinnen en hoe kun je hier als professional mee omgaan? Zij doet dit onder meer vanuit haar ervaringen hiermee binnen het Sophia Kinderziekenhuis.

Ineke de KruijffSt. Antonius Ziekenhuis
Dr. Ineke de Kruijff
Bijdrage: Stressregulatie bij overmatig huilende zuigelingen

Ineke de Kruijff is als kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis betrokken bij de Moeder Baby Unit en de multidisciplinaire POP. Zij houdt zich onder meer bezig met excessief huilende baby’s en hun ouders. In maart 2022 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de stress bij ouders van een overmatig huilende baby. Verder is zij betrokken bij het opzetten van een ABC-poli, de Advanced Baby Care, om ouders van een excessief huilende baby eerder en beter te helpen.

Ineke gaat in haar presentatie in op wetenschappelijk inzichten rondom ouderfactoren en stressregulatie bij excessief huilende zuigelingen. Veel aandacht krijgen de implicaties hiervan voor de zorg. Ook bespreekt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de meerwaarde van Advanced Baby Care, een nieuwe werkwijze voor alle professionals die bij de zorg aan excessief huilende zuigelingen betrokken zijn. Waarom en hoe is deze poli opgezet en wat hoopt men hiermee te bereiken?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.


Accreditatie

DAIMH
In behandeling

NIP K&J / NVO
7 punten voor herregistratie
2 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
5 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal-agogen
 • Sociaal werkers
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers

AbSG
Alleen geaccrediteerd voor de live-uitvoering op locatie

SKJ
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • GGZ-verpleegkundigen
 • VG-verpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

KNGF/NVFK
In behandeling

Kwaliteitsregisters Fysiotherapie (KRF)
In behandeling

ADAP (o.a. NVLF en NVD)
5 punten voor:

 • Diëtisten
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • Oefentherapeuten

Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 215,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks congres met vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!