1 januari 2023 - Online scholing

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - editie 2022

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 januari 2023 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 januari 2023 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - editie 2022


Startdatum 1 januari 2023

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 januari 2023

Niet kunnen of willen eten behoort tot de meest voorkomende problemen waarvoor ouders van baby’s, peuters en kleuters behandeling zoeken.

Bij maar liefst ongeveer 25 tot 40% van de jonge kinderen worden voedingsproblemen gerapporteerd – vooral trage voedselinname, voedselweigering, kieskeurig eten en braken. Maar ook allergieën, obesitas en leefstijl zijn onderwerpen die veel aandacht behoeven. Tijdens het jaarlijks congres over eten en eetproblemen laten deskundigen vanuit verschillende invalshoeken hun licht over het onderwerp schijnen. Het congres is naar keuze live of online bij te wonen.

In het ochtendprogramma staan twee van de drie sprekers stil bij de kracht van preventie. Niet alleen om eetproblemen te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond mogelijk opgroeien. Hoe kunnen we ouders helpen met het creëren van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht bij hun kind? De derde plenaire lezing gaat over de rol van hechting bij moeilijk eetgedrag.

’s Middags kan er in het live congres een keuze worden gemaakt uit vier praktisch gerichte deelsessies. De overige twee deelsessies kan men dan later online bekijken.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten.

Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.


Wat leer je?

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • Het aanleren van voedingspatronen in de eerste duizend dagen
 • Voedingstekorten bij jonge kinderen als gevolg van verkeerde eetpatronen
 • Behandeling van moeilijk eetgedrag als gevolg van relationele aspecten
 • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van allergieën, preventie - en behandelmogelijkheden
 • Eetproblematiek in relatie tot verstandelijke en/of motorische beperkingen
 • De rol van zintuigen op het eten
 • Praktische tips voor ouders in het omgaan met veel voorkomende eetproblemen bij jonge kinderen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell [Vrije Universiteit Amsterdam] - Op naar een gezonde generatie

Prof. Dr. Koen Joosten [Erasmus MC] - Gezonde voeding en leefstijl: het begint bij de jongste kinderen

Dr. Anouk Spruit [Basic Trust] - Eetproblemen bekeken door een relatiebril

Deelsessie 1A Irene Herpertz BSc. [VieCuri] - Voedselallergie bij kinderen state of the art in behandeling en preventie

Deelsessie 1B Katja Passchier BSc. [Basalt Revalidatie] - Eetproblemen bij kinderen met een aandoening of syndroom

Deelsessie 2A Anita van Eeden BSc. [Basalt Revalidatie] - Als zintuigen roet in het eten gooien

Deelsessie 2B Maaske Treurniet MA [Volmondig Logopedie] - Omgaan met eetproblemen in de dagelijkse praktijk

Studiebelasting: 7 uren


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Jaap SeidellVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell
Bijdrage: Op naar een gezonde generatie

Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur Sarphati Amsterdam. Hij zet zich in voor een gezonde leefstijl en een gezond voedingspatroon op alle leeftijden. 

De eerste duizend dagen van een kind zijn van belang voor het aanleren van voedingspatronen. Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen. In zijn bijdrage gaat Jaap in op het belang van het voedingspatroon in de vroege levensfase en hoe dit eetpatroon is te bevorderen. Dit is essentieel voor gezonde groei en ontwikkeling.

Koen JoostenErasmus MC-Sophia
Prof. Dr. Koen Joosten
Bijdrage: Fruit en groente eten moet – maar hoe dan?

Koen Joosten is Kinderarts-intensivist en hoogleraar kindergeneeskunde in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. In 1999 promoveerde hij op het onderwerp metabolisme, endocrinologie en voeding van het ernstig zieke kind. Hij zette zijn onderzoeksactiviteiten op dit gebied voort en heeft vele PhD-projecten in voeding en metabolisme begeleid. Sinds 2019 is hij hoogleraar "voeding en metabolisme van het zieke kind" in het ErasmusMC in Rotterdam. Koen Joosten is lid van verschillende voedingscommissies; is voorzitter van de expertisegroep voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, voorzitter van het platform gezonder voeding kinderen 0-4 jaar, bestuurslid het Kenniscentrum Ondervoeding en voorzitter van de Special Interest Group Pediatrics van ESPEN. Hij is associate editor van het vaktijdschrift Clinical Nutrition en heeft meer dan 260 peer-reviewed artikelen gepubliceerd.

Koen besteedt in zijn presentatie aandacht aan voedingstekorten die jonge kinderen oplopen door een verkeerd eetpatroon. Het belang van het eten van  fruit en groente is wel bekend, maar hoe krijgen ouders dit voor elkaar? Wat is hiervoor nodig? Tevens vertelt hij over het Platform Gezonde Voeding, het onlangs ontwikkelde screeningsinstrument voor de JGZ en het aanvullende leefstijlprogramma Fly-Kids. Koen bespreekt tien onderwerpen die het meest van invloed zijn op een gezond voedings- en leefstijlpatroon van kinderen in de leeftijd van 1-3 jaar. Dit doet hij aan de hand van het Voeding en Leefstijl Signaleringsinstrument FLYKids.

Anouk SpruitBasic Trust
Dr. Anouk Spruit
Bijdrage: Eetproblemen bekeken door een relatiebril

Anouk Spruit werkt als orthopedagoog en wetenschappelijk onderzoeker bij Basic Trust, een organisatie voor jeugd-ggz gespecialiseerd in gehechtheidsproblematiek en trauma.

Eten heeft niet alleen te maken met wat en hoe je eet, maar ook met de relatie tussen ouders en kind. Vanuit het kind gezien is moeilijk eetgedrag bij uitstek een situatie om deze relatie te ‘testen’. Ook trauma kan hierbij een rol spelen. Als een kind door moeilijke omstandigheden veel is overkomen, kan controle over wel of niet eten een poging van het kind zijn om weer wat autonomie te gaan ervaren. Aan de kant van de ouder kan moeilijk eetgedrag een enorme bron van zorg zijn. Eetmomenten worden dan steeds meer gespannen, wat vervolgens weer een negatief effect kan hebben op het eetgedrag. Anouk komt regelmatig problemen op dit gebied tegen in haar spreekkamer. In haar lezing gaat zij aan de hand van casuïstiek in op de relationele dynamieken die kunnen ontstaan bij eetproblemen en de behandeling hiervan.


Irene HerpertzVieCuri Kinderallergiecentrum
Irene Herpertz BSc.
Bijdrage: Voedselallergie bij kinderen state of the art in behandeling en preventie

Irene Herpertz is kinderdiëtist gespecialiseerd in voedselallergie. Zij is lid van de landelijke Taskforce Preventie Voedselallergie, een samenwerking tussen de sectie kinderallergologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid. Sinds 2020 is zij verbonden aan de afdeling kindergeneeskunde van VieCuri als kinderdiëtist en projectleider van het kinderallergie- centrum.

Allergieën voorkomen, wie wil dat niet? Irene geeft in deze presentatie inzicht in de verschillende typen van voedselallergie bij jonge kinderen. Zij gaat zowel in op de diagnostiek als de prognose van voedselallergie. Het onderzoek rond deze vraag schrijdt voort en de eerste resultaten smaken naar meer. Irene vertelt over wat de laatste inzichten op het gebied van preventie en genezing van allergieën zijn. Wat is helpend? En hoe begeleid je ouders met een jong kind met allergie?

Katja PasschierBasalt Revalidatie
Katja Passchier BSc.
Bijdrage: Eten als het niet vanzelf gaat

Katja Passchier is kinderdiëtist. Zij werkt in de kinderrevalidatie bij Basalt Revalidatie in onder meer het team Vroegbehandeling. Binnen dit behandelteam van de Kinderrevalidatie behandelt zij kinderen bij vragen en problemen op het gebied van voeding, groei, ontwikkeling en revalidatie. Denk hierbij aan: ondervoeding, ondergewicht, achterblijvende groei, overgewicht, verslikken, misselijkheid, selectief eten, ARFID, snel vol gevoel, reflux, verstoorde stoelgang, obstipatie, vermoeidheid, weinig energie, verminderde kracht, de inzet van supplementen, medische kinderdrinkvoeding, sondevoeding en blended diet.

Waar moet je allemaal met eten rekening mee houden als een kind verstandelijk of motorisch beperkt is? Wat zijn problemen die veel voorkomen en hoe kun je die helpen voorkómen? Wat als een kind ondervoeding heeft of achterblijvende groei, sondevoeding moet gebruiken of niet goed kan slikken? Katja geeft een praktische presentatie, doorspekt met tips voor hulpverleners die deze kinderen en ouders in hun werk begeleiden.

Anita van EedenBasalt Kinderrevalidatie
Anita van Eeden BSc.
Bijdrage: Als zintuigen roet in het eten gooien - gevraagd

Anita van Eeden is logopedist in de kinderrevalidatie (basaltrevalidatie Delft). Werkzaam binnen doelgroep 0-4 jarigen en lid van het eetteam. Tevens is zij docent bij AKK (Anders Kijken naar Kinderen).  Haar specialisatie is eet- en drinkproblematiek bij sensorische informatieverwerkingsproblemen.

Bij eetproblemen bij jonge kinderen is vrijwel altijd sprake van een combinatie van motoriek, cognitie en emotie. De verschillende zintuigen kunnen een rol spelen. Hoe voelt het eten? Hoe ruikt het? Hoe ziet het eruit? Moet ik hard of zacht kauwen? Welk geluid maakt het? Als op een bepaald vlak de zintuiglijke informatieverwerking niet goed verloopt, kan dat dus echt invloed hebben op het eten. Een aanpak volgens de Sequential Oral Sensory (S.O.S) biedt meerwaarde. Hoe ziet deze aanpak eruit, hoe betrek je ouders hierbij, wanneer besluit je hiertoe en wat zijn de resultaten? Anita bespreekt dit allemaal aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal.

Maaske TreurnietVolmondig Logopedie
Maaske Treurniet MA
Bijdrage: Omgaan met eetproblemen in de dagelijkse praktijk

Maaske Treurniet is gediplomeerd logopedist en taal- en spraakpatholoog. Ze startte haar loopbaan als logopedist in diverse ziekenhuizen en werkte jarenlang als docent op een Hogeschool. Momenteel werkt ze als preverbaal logopedist bij Volmondig Logopedie in Nijmegen, waar ze kinderen tussen 0 en 2 jaar met eet- en drinkproblemen behandelt en scholingen geeft over onderwerpen hieraan gerelateerd.

Welke adviezen en handvatten kun je geven aan ouders die worstelen met het eten van hun jonge kind? Maaske is hierin gepokt en gemazeld. Zij zal aan de hand van casuïstiek informatie en tips geven over hoe om te gaan bijvoorbeeld met een palet aan vragen die ouders stellen over het (niet) eten van hun baby, peuter of kleuter. Zoals een zuigeling met refluxklachten, een kind dat de fles weigert, de angst dat een kind gaat kokhalzen, een kind dat heel kieskeurig eet, et cetera. Ook zal zij ingaan op hoe ouders mee te nemen in dit verhaal.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • GGZ-verpleegkundigen
 • VG-verpleegkundigen

AbSG* (KNMG/GAIA)
Alleen geaccrediteerd voor het live-congres op locatie

VSR
5 punten

ADAP (NVD, NVLF en ergotherapeuten)
5 punten

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

KNGF
In behandeling

FGzPt
3 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal-agogen
 • Sociaal werkers
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers

DAIMH
In behandeling

Dit congres omvat 7 scholingsuren

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 215,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Ervaren sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van het online congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!