1 december 2022 - Eindhoven

Congres - Narcisme

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 januari 2023 de inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 januari 2023 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Narcisme


Startdatum 1 december 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Max. aantal deelnemers 150

Narcisme is van alle tijden....

En een vleugje narcisme is zelfs nodig om je als individu een goede plek in de maatschappij te verwerven. Maar wat als een opgeblazen gevoel van eigendunk en de zucht naar bewondering de overhand gaat nemen? Wat als mensen zich privileges toe gaan eigenen die anderen niet hebben? Wat betekent het voor de partner en/of andere mensen in de directe omgeving, wanneer een individu zich verheven voelt boven anderen en hen gebruikt om er zelf beter van te worden? Nu weten we inmiddels dat mensen met narcisme diep van binnen vaak worstelen met eenzaamheid. Ze zijn doorgaans kwetsbaar en kunnen lijden aan een minderwaardigheidsgevoel, waardoor ze erg gevoelig zijn voor correctie, krenking of afwijzing. Tegelijkertijd staan ze vaak niet of nauwelijks open voor hulp.

Het is dan ook niet vreemd dat mensen met een pathologische vorm van narcisme gedurende hun leven vaak kampen met problemen op relationeel vlak. En ook op het werk kan het egocentrisme en manipulerend gedrag leiden tot moeilijke situaties.

Maar welke kennis over narcisme is nu daadwerkelijk van belang voor het werken met deze mensen en hun naasten? Waar ligt de grens tussen normaal en pathologisch? Hoe kun je narcisme herkennen en kun je er vervolgens mee omgaan? Hoe doe je het goed voor zowel de persoon met narcisme, als de mensen om hem of haar heen.

Dit vormt de rode draad van dit congres, waarin vooraanstaande, ervaren sprekers hun kennis over narcisme koppelen aan praktijkgericht handelen.

Je hebt vanaf 1 januari 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 januari 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening werken met (jonge) mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Denk daarbij aan (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychiaters, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, gezinsbegeleiders, jeugdbeschermers, woonbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, (sociaal) (psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ-en, vaktherapeuten, zorgcoördinatoren, reclasseringswerkers en pedagogisch begeleiders.

Dit congres staat voor 7 studie-uren.


Wat leer je?

 • Hoe het is om te leven als partner van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Het verschil tussen gezond en pathologisch narcisme
 • Manifestatie en gevolgen in relatie tot de emotie- en agressieregulatie
 • Online begeleiding en behandeling van slachtoffers van mensen met narcisme
 • Omgaan met narcisme bij kinderen
 • Inzet van bewezen effectief psychotherapeutische interventies
 • Kwaadaardig narcisme als cluster B-stoornis
 • De neuro-biologische verklaring van de narcistische persoonlijkheidsstoornis

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Bianca Verbeek [Praktijk Bianca Verbeek] - Je ziet het pas als je het doorhebt

11.10 uur Dr. Kees Kooiman [De Viersprong] - Sympathy for the devil: narcisme en narcistische pathologie

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Niels Barends [Barends Psychology Practice] - Online begeleiding en behandeling van slachtoffers van mensen met narcisme

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Dr. Stathis Grapsas [Universiteit Utrecht] - Narcisme bij kinderen

Deelsessie 1B Dr. Kees Kooiman [De Viersprong] - Behandeling voor cliënten met narcistische pathologie

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Prof. Dr. Jan Derksen [Universiteit van Nijmegen] - Over de 'donkere triade': narcisme, psychopathie en machiavellisme

Deelsessie 2B Dr. Fabiënne Naber [Universiteit Utrecht] - Narcisme: vanuit een neuro-biologische verklaring

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Bianca VerbeekWerkzaam bij: Praktijk Bianca Verbeek
Bianca Verbeek
Bijdrage: Je ziet het pas als je het doorhebt

Bianca Verbeek is meervoudig ervaringsdeskundige op het gebied van narcistisch misbruik. Zij is auteur van Kwaadaardig - De hemelse hel en helse hemel van narcisme. Bianca richt zich op advisering, coaching en interventies bij complexe narcisme-vraagstukken en narcistisch misbruik. Haar ambitie is om (verborgen) narcisme en codependentie op de kaart te zetten.
 

In dit ervaringsverhaal deelt Bianca Verbeek haar kennis over wanneer en waaraan (verborgen) narcisme en psychopathie te herkennen. Ze staat stil bij de terreur en de pijn, het verdriet en de onmacht die slachtoffers van deze stoornis dagelijks moeten ervaren, waardoor hun leven tot een hel wordt gemaakt.

Kees KooimanDe Viesprong
Dr. Kees Kooiman
Bijdrage: Sympathy for the devil - narcisme en narcistische pathologie

Kees is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut met als aandachtsgebied de psychotherapeutische behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en/of een depressieve-stemmingsstoornis of somatisch-symptoomstoornis. Hij is werkzaam als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is daarnaast supervisor bij NVP, NVPP voor o.a. Dynamische Interpersoonlijke Therapie en Tranference Focused Psychotherapie.

In de plenaire bijdrage onder leiding van Kees Kooiman worden het verschil tussen gezond en pathologisch narcisme, hoe pathologisch narcisme zich kan manifesteren en wat de gevolgen zijn voor de emotie- en met name de agressie-regulatie besproken. 

Behandeling voor clienten met narcistische pathologie

In de deelsessie wordt ingegaan op de vraag voor welke problemen cliënten met narcistische pathologie behandeling vragen, welke behandelingen kunnen worden geboden en wat de valkuilen zijn bij de behandeling van narcistische problematiek. Indien gewenst is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Niels BarendsBarends Psychology Practice
Drs. Niels Barends
Bijdrage: Online behandeling van narcisme

Niels Barends heeft een master klinische ontwikkelingspsychologie (UvA) en heeft verscheidene postmaster opleidingen aan erkende instituten (CCD, EMDR-opleidingen, UvAminds, Van Genderen opleidingen) voltooid. Hij werkte hij als casemanager en als therapeut met een populatie die bekend is met langdurende ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
Daarnaast heeft hij bijna een jaar voor Arkin gewerkt als therapeut, alvorens hij emigreerde naar Slovenië. Sinds de oprichting van Barends Psychology Practice behandeld Niels voornamelijk volwassenen en adolescenten voor verscheidene psychische problemen, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en relatieproblematiek.

Hoe ziet online begeleiding van behandeling van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis er uit? Wat is online mogelijk en waar zitten overeenkomsten en verschillen bij cliënten verspreidt over de hele wereld en afkomstig uit verschillende culturen? Aan de hand van casuïstiek worden er concrete handreikingen gegeven voor het werken met deze doelgroep in de praktijk.

Stathis GrapsasUniversiteit Utrecht
Dr. Stathis Grapsas
Bijdrage: Narcisme bij kinderen

Stathis Grapsas is klinisch- en ontwikkelingsycholoog. Hij heeft klinische ervaring met narcisme bij kinderen, adolescenten en volwassenen en is gepromoveerd op onderzoek naar narcisme bij kinderen aan de Universiteit van Tilburg. Stathis werkt momenteel als postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij is een van de vooraanstaande internationale experts op de motieven van narcistisch gedrag.

Narcistische kinderen voelen zich superieur aan anderen, vinden dat ze meer rechten hebben dan anderen, en hunkeren naar bewondering van anderen. Als het ze niet lukt de bewondering te krijgen die ze willen, dan voelen ze zich gekrenkt en kunnen ze reageren met boosheid en agressie. Stathis Grapsas gaat in deze Engelstalige presentatie in op de aard, gevolgen, ontwikkeling en oorsprong van narcisme bij kinderen.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Over kwaadaardig narcisme

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

In de vakliteratuur wordt onderzoek gedaan naar de zogenaamde 'dark triade'. Deze combinatie tussen een bepaalde vorm van narcisme, van psychopathie en machiavellisme maakt degenen die kennisnemen van dit bijzondere thema dikwijls ernstig ongerust. In deze bijdrage wordt het samengaan van deze persoonlijkheidstrekken geanalyseerd en worden er handvatten geboden hoe hiermee om te gaan en hoe je jezelf kunt beschermen.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Narcisme vanuit het brein bekeken

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Iedereen kent het verhaal van Narcissus en ook kunnen we allemaal wel voorbeelden bedenken van narcisten vanuit eigen omgeving en vooral vanuit de media. Wat maakt iemand een narcist? Hoe werkt dat brein? Of is er juist iets dan niet helemaal werkt zoals bedoeld? Of is het een evolutionaire overlevingsstrategie? In deze deelsessie wordt er gekeken naar narcisme vanuit het brein om te proberen het narcisme te begrijpen.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
6 punten

NVvP (KNMG/GAIA)*
5 punten

Register vaktherapie
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
6 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Dit congres staat voor 7 studie-uren.

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!