15 december 2022 - Eindhoven

Congres - Werken met pubers en hun ouders

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 januari 2023 de inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 januari 2023 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Werken met pubers en hun ouders


Startdatum 15 december 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 15 december 2022

Max. aantal deelnemers 150

De puberteit en adolescentie zijn een tijd waarin er veel verandert.

Gierende hormonen, meer vrijheden, een vriendengroep die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, minder ouderlijke controle. Het is ook een tijd van experimenteren en daar hoort bij dat er af en toe een norm overschreden wordt. Maar wanneer is die grensoverschrijding nog normaal "pubergedrag" en wanneer moeten we ons zorgen gaan maken over mogelijke psychische of zelfs psychiatrische problemen? Hoe maak je je zorgen bespreekbaar met een jongere en met hun ouders?

Deze vragen vormen de rode draad van dit praktijkgericht congres. Sprekers uit wetenschap en praktijk zullen deze thematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen en concrete handreikingen bieden voor de praktijk.

Je hebt vanaf 1 januari 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 januari 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit bij- en nascholingsprogramma richt zich op uitvoerend werkers en leerkrachten zoals de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Werk- en denkniveau: HBO+ / Universitair.


Wat leer je?

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • Een brede(re) beschouwing over het samen-leven met opgroeiende kinderen in een gezin
 • Ouderlijke betrokkenheid, ouderlijke bezorgdheid en psychologisering van het puberschap
 • De rol van vrienden en leeftijdgenoten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugd
 • Advisering en begeleiding van veel voorkomende ondersteuningsvragen van ouders over hun puber
 • Praktische ondersteuning van ouders in de relatie met hun tiener(s)
 • Communiceren en motiveren van pubers en hun ouders bij verslavingsproblematiek
 • Omgaan met autoriteitsproblemen in het gezin
 • Werken met gedemotiveerde pubers en hun ouders


Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Philippe Noens [Katholieke Universiteit Leuven] - Tussen verbranden en verdrinken: het opvoeden van pubers

11.10 uur Prof. Dr. Geertjan Overbeek [Universiteit van Amsterdam] - De rol van vrienden en leeftijdgenoten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugd

12.05 uur Pauze

12.20 uur Ilse De Block [De Keerkring] - Begeleiding van ouders en opvoeders vanuit De Opvoedingslijn

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessie 1

1A Sven Bussens [Hogeschool Gent] - Een stevige ouderidentiteit als bron van kracht

1B Bernard van 't Klooster [Novadic Kentron] - Ondersteuning van ouders in relatie tot verslavingsproblematiek bij hun puber(s)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Kim Jolink [Streetwise] - Omgaan met autoriteitsproblemen in het gezin

2B Dr. Bart Vogelaar [Universiteit Leiden] - Werken met gedemotiveerde pubers en hun ouders

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Philippe NoensHogeschool Odisee
Dr. Philippe Noens
Bijdrage: Tussen verbranden en verdrinken: het opvoeden van pubers

Philippe Noens is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is docent aan de opleiding Gezinswetenschappen en onderzoeker aan het kenniscentrum Gezinswetenschappen (Hogeschool Odisee, campus Schaarbeek). In zijn proefschrift keek hij kritisch naar het pyschologiseren van opvoeding, het professionaliseren van ouderschap en het verwetenschappelijken van opvoedingsadvies. Als onderzoeker is hij werkzaam binnen de onderzoekslijn preventieve gezinsondersteuning. Hij coördineert o.a. een onderzoek naar de impact van opvoedingsondersteuning 'aan huis' en een onderzoek naar de visie van ouders in een kwetsbare situatie op gelijkwaardig ouderschap.

Verdient de jeugd van tegenwoordig geen strengere aanpak? Als je er de mediaberichten op naleest, zou je denken van wel: ‘SOS Jongeren aan de fles’; ‘Boksbeugels en messen op school’; ‘Jongeren bekogelen politie met stenen’; ‘Tieners vaak dader van seksueel misbruik’ – een snelle pluk van recente krantenkoppen doet de wenkbrauwen fronsen. Onze jeugd lijkt op de dool. Wat kunnen we er aan doen, en concreter: wat kunnen ouders eraan doen? Hoe voeden ouders hun oudere kinderen tegenwoordig op? En wat kunnen en moeten professionals daaruit meenemen? Op basis van de Griekse mythe van Icarus en Daedalus brengen we een aantal (opvoedings)elementen in kaart.

Geertjan OverbeekUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Geertjan Overbeek
Bijdrage: De rol van vrienden en leeftijdgenoten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugd

Geertjan Overbeek promoveerde in 2003 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de rol van opvoeding in de ontwikkeling van probleemgedrag bij jongeren. Sinds die tijd publiceerde hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen over het belang van relaties met ouders en leeftijdgenoten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugd. Hij ontving meerdere prijzen en persoonsgebonden subsidies voor zijn werk, en werd door studenten meerdere keren verkozen tot docent van het jaar. Sinds 2013 geeft Geertjan Overbeek leiding aan de Preventieve Jeugdhulp programmagroep aan de Universiteit van Amsterdam.

In deze presentatie ligt de focus op het belang van vrienden en leeftijdgenoten voor zowel een gezonde als risicovolle ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Enkele vragen die hierbij aan bod komen zijn: hoe en waarom worden leeftijdgenoten zo belangrijk in het leven van kinderen en adolescenten? Op welke manier hebben kinderen en adolescenten invloed op elkaar, en welke sociale processen spelen hierbij een rol? Zijn sommige jeugdigen meer vatbaar voor de invloed van hun vrienden en leeftijdgenoten, en waarom? Deze bijdrage maakt niet alleen duidelijk wat het belang is van vrienden en leeftijdgenoten, maar zal ook worden ingegaan op de vraag wat we kunnen doen om positieve sociale relaties tijdens de kindertijd en adolescentie te ondersteunen en stimuleren.

Ilse De BlockDe Opvoedingslijn
Ilse De Block
Bijdrage: Begeleiding van ouders en opvoeders vanuit De Opvoedingslijn

Ilse De Block studeerde orthopedagogie en is directeur van De Keerkring Opvoedingslijn.

Ilse De Block gaat in deze presentatie in op veel voorkomende ondersteuningsvragen van ouders en opvoeders in relatie tot hun puber(s). Welke aard van vragen komen binnen en hoe ziet de ondersteuning vanuit De Opvoedingslijn er concreet uit? Aan de hand van casuïstiek zal Ilse do's and don'ts aanreiken voor professionals die werken met deze doelgroep.

Sven BussensHogeschool Gent
Sven Bussens
Bijdrage: Een stevige ouderidentiteit als bron van kracht

Sven Bussens heeft 20 jaar praktijkervaring in jeugdhulp en preventieve gezinsondersteuning. Hij is medeoprichter, hoofdopleider, directeur in het oplossingsgericht centrum, decent aan de Hogeschool Gent, auteur en internationaal spreker. Hij is psychotherapeut in het veld van de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en intensief opgeleid in de pedagogische concepten van verbindend gezag en geweldloos verzet. Verder werkt hij als intervisor, supervisor en procesbegeleider in het veld van zorg, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening. In zijn dagelijkse praktijk staat gedrag en een aanpak die werkt centraal. Recent ontwikkelde hij een groepsaanbod voor ouders: waakzaam zorgen voor tieners.

In uitdagende opvoedingsrelaties wordt de ouderidentiteit op proef gesteld. In aanhoudende negatieve, destructieve en escalerende interactiepatronen kan deze beschadigd, uitgehold en zelfs 'gewist' worden. In deze deelsessie presenteren we een kader, techniek en praktijk om samen met ouders de eigen, meer gewenste identiteit te (re-)construeren, zodat deze opnieuw een bron van kracht kan worden om verder en soms eenzijdig in de relatie met hun kind(eren) te investeren. Ook wanneer hun zorg onbeantwoord blijft.

Bernhard van 't KloosterNovadic-Kentron
Bernard van 't Klooster
Bijdrage: Communiceren en motiveren bij verslavingsproblematiek

Bernhard is senior preventiewerker (SKJ, jeugd en gezinswerker), voorlichter en adviseur bij Novadic-Kentron. Hij heeft ruime expertise in het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg, het gemeentelijk sociale domein, jeugd, onderwijs en de eerstelijnszorg. 

In deze deelsessie is er aandacht voor de werkpraktijk en volgt actuele casuïstiek op het gebied van jongeren middelenproblemen (inclusief gokken en gamen) en beginnende verslavingsproblemen Het gaat onder andere over obstakels die je als professional kunt ervaren als het gaat om het bespreken en begeleiden van (beginnend) problematisch middelengebruik en hoe deze zijn om te buigen. Er is aandacht voor (vroeg)signaleren van verslavingsgedrag en voor Moti-4, een gespreksmodel waarin met de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering langs vier onderwerpen je een jongere meer inzicht en grip kan geven op zijn of haar eigen gebruik/gedrag. Ook de rol van ouders zal hierin worden meegenomen.

Kim Jolink-VerkuijlenKim Streetwise Advies
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: Omgaan met autoriteitsproblematiek in gezinnen

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft 1 van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Momenteel werkt zij voor XLGroup Streetcare in het straathoekwerk en is zij eigenaar van KIM Streetwise Advies van waaruit onlangs de werkmethodiek Streetcare is uitgebracht. Een methodiek die inzoomt op jongeren met complexe multi-problematiek, veelal afkomstig uit de straatcultuur. Streetcare brengt de jeugdzorg terug naar de jongeren, en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Kim Jolink legt in deze deelsessie de nadruk op het werken met gezinnen waarin ouders hun autoriteit kwijt zijn en hun puber(s) doen en laten wat ze willen. Zij zal aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij jongeren de sfeer in huis verpesten en/of het gezin terroriseren, tips geven op welke wijze de ouders en puber ondersteund kunnen worden tijdens turbulente periodes in de opvoeding.

Bart VogelaarUniversiteit Leiden
Dr. Bart Vogelaar
Bijdrage: Werken met gedemotiveerde "luie" pubers

Bart is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresses betreffen de cognitieve en intellectuele ontwikkeling van kinderen, met een specifieke focus op dynamisch testen en potentieel om te leren van hoogbegaafde kinderen, alsmede de factoren die het tot uiting komen van cognitieve potentieel faciliteren of verhinderen. Daarnaast is Bart associate editor van PAIR, het tijdschrift van de European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation (ENPAIR). 

Bart Vogelaar gaat in zijn bijdrage in op het werken met gedemotiveerde "luie" pubers en hun ouders. Welke kennis is relevant en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

SKJ
6,25 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
7 punten

FGzPt
3 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres over het werken met pubers en hun ouders
 • Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!